Aangenaam vervoer

- Aangenaam vervoer? door D.J.H. (Kronyck 1993/69, p. 68)

Aankoop

- Veel rumoer rond aankoop door paters Benedictijnen, door Jan Berends

  (Kronyck 2004/113, p. 25-31)

Aanpassen

- Aanpassen, door Ton Notten (Kronyck 2000/97, p. 1)

Aanplakken

- Verboden aan te plakken, door D.J.H. (Kronyck 1994/73, p. 88)

Aanranding

- Aanrandingen in Gaanderen, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p. 24)

Aardappelen

- Aardappels (Solanum tuberosum), door G.J. van Roekel (Kronyck

1995/78, p. 107-108)

- Aardappelen (Kronyck 2000/98, p. 38)

Abbink

- Jan Abbink 1915-1992, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 49)

- Opgraving Abbinck te Halle, door A.J. Gaasbeek-Klein (Kronyck 1982/23,

p. 14-15)

Abdij

–Ontmoetende monniken bij abdij. Herinnering aan Henri Boelaars, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 23)

–Opdracht abdijbouw kwam in 1943, door Jan Bik (Kronyck 1995/77, p.

69-76)

–Pater Piet van den Biesen oud-abt Willibrordsabdij, door Jan Berends

(Kronyck 2003/107, p. 44-45)

–Veel rumoer rond aankoop door paters Benedictijnen, door Jan Berends

(Kronyck 2004/113, p. 25-31)

–Vijftig jaar Benedictijns leven in de Slangenburg, door Jan Berends (Kronyck

1995/77, p. 58-68)

–Welkome en onwelkome gasten in kasteel en abdij, door Jan Berends

(Kronyck 2005/116, p. 30-39)

Abt

–Pater Piet van den Biesen oud-abt Willibrordsabdij, door Jan Berends

(Kronyck 2003/107, p. 44-45)

Academie

–De pedagogische academies te Doetinchem: een historische terugblik;

Redactie (Kronyck 1984/33, p. 33-39)

–Rijks-pedagogische academie, door A.K. Kisman (Kronyck 1984/33, p.

33-36)

Achterhoek

–Belevenissen van een Poolse militair in de Achterhoek, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2001/99, p. 24-31)

–Belevenissen van een voedselcommissaris in de Achterhoek, door Jan Berends

(Kronyck 1990/55, p. 1-6)

–De Achterhoek is nog mooi in Doetinchem, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1988/50, p. 94)

–De Achterhoekse Kunstkring bracht veel talenten voort, door Jan Stap

(Kronyck 2001/100, p. 10-13)

–De broodlevering aan de Muldersfluite in 1921 en haar gevolgen voor de

Achterhoekse volkscultuur, door F.J. Wolsink (Kronyck 1981/21, p. 37-

38)

–De Hessen. Hessenwegen, hessenkarren en wagen en ezelskaravanen in

de Achterhoek, door G.J. van Roekel (Kronyck 1992/65, p. 71-73)

–De volkshuisvesting in de Gelderse Achterhoek omstreeks de eeuwwisseling,

door D.J. Helmink (Kronyck 1990/58, p. 90-94)

–Een Achterhoekse regentenfamilie, door G. Blankesteijn (Kronyck

1976/1, p. 5-6)

–Joods leven in de Achterhoek. De oude kehilla Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1977/4, p. 10-12; 1977/5, p. 13-14)

–Liudger en de Achterhoek, door Co Roording (Kronyck 2001/102, p. 2-9;

2002/103, p. 45)

–Oudste garage Achterhoek viert honderdjarig bestaan, door Jan Oonk

(Kronyck 2003/109, p. 10-17)

–Oudste schriftelijke vermelding van steden en dorpen in Achterhoek en

Liemers, door prof. dr. W. Jappe Alberts (Kronyck 1987/46, p. 77;

1988/47, p. 22-23)

–Over de verbouw van vlas en het spinnen en weven in de Achterhoek,

door G.J. van Roekel (Kronyck 1996/79, p. 24-26)

–Waterstaatskerken in Achterhoek en Liemers. Wat er staat en wat er

stond, door drs. A.G. Schulte (Kronyck 1984/34, p. 49-51)

–Wat het wegenplan voor de Achterhoek betekende voor Gaanderen en

Zelhem, door D.J. Helmink (Kronyck 1991/62, p. 120-126)

–Zo was 't vroeger in onze Achterhoek, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1990/55, p. 14)

Achterhoekers

–Alleen de Achterhoekers oordeelden positiever, Het leven van Carel

Hendrik graaf Ver Huell 1764-1845, door Theo J. Rougoor (Kronyck

1992/63, p. 18-19)

Achterstallig

–Achterstallige verponding (Kronyck 1987/45, p. 58)

Adel

–Het oude, nog bestaande adellijke geslacht Van Wijnbergen van

oorsprong uit Doetinchem, door jhr. mr. R. Savornin Lohman (Kronyck

1993/67, p. 1-2)

Admiraal

–Admiraal Ver Huell liet twintig Doetinchemmers toelage na, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2006/120, p. 27-30)

–Carel Hendrik Ver Huell; enkele aanvullende opmerkingen bij het boek

«Admiraal van Napoleon», door prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1994/71,

p. 17-18)

–Vice-admiraal Jan Schröder (1800-1885), door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1986/42, p. 73-77; 1987/43, p. 17-19)

Adriaan

–Slangenburgse Miniaturen. Mr. Adriaan, door Jan Berends (Kronyck

1997/83, p. 19-20)

Afbeeldingen

–Afbeeldingen van nazaten van C.H. Ver Huell ontdekt, door L. Turksma

(Kronyck 1994/72, p. 46-47)

Afbraak

–Afbraak pastorie in Zelhem deed dominee terugblikken, door Jan Oonk

(Kronyck 2006/121, p. 16-20)

Affaire

–De affaire De Korenbloem: scheuring in de PvdA, door Co Roording (Kronyck

2001/102, p. 25-34)

Afhoring

–Geen maaltijd bij afhoring diaconierekening (Kronyck 1987/46, p. 80)

Afscheid

–Onderscheiding en afscheid beheersen Deutekom-avond, door Ton Notten

(Kronyck 2002/104, p. 32-34)

Afscheiding

–De afgescheidenen in de regio Doetinchem 1850-1860 (uit

doctoraalscriptie geschiedenis), door C.J. Jansen (Kronyck 1989/52, p.

40-42)

Agrarisch

–Geschiedenis rond het centrum Doetinchem. Woningen met agrarische

bedrijfsruimte enz., door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/68, p. 29-35;

1993/69, p. 57-62; 1994/71, p. 7-13; 1995/76, p. 34-39; 1995/78, p.

94-98)

–Monumentendag is gewijd aan agrarische bouwwerken, door Jan Berends

(Kronyck 2003/108, p. 19-24)

–Van agrarisch naar urbaan gebied. Het ontstaan van de wijk Bezelhorst

(1950-1980), door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/38, p. 75-76)

Ajax

–Ajax in Gaanderen (Kronyck 2000/97, p. 25)

van Aken

–Klompenmakersfamilie Van Aken honderd jaar aan de Vossenstraat, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1994/73, p. 71-74)

–Klompenmakerij Van Aken; Redactie (Kronyck 2006/121, p. 44)

Akkerbouw

–Een oude boerengemeenschap. Akkerbouw in vroeger tijden op het

gemengd bedrijf, door G.J. van Roekel (Kronyck 1995/76, p. 40-42)

Album studiosorum

–De Illustre School te Deventer 1630-1878; met bijvoeging van het Album

studiosorum, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1982/24, p. 31)

Aldinchem

–Aldinchem; Redactie (Kronyck 2002/104, p. 18)

–Nederzetting Aldinchem is oorsprong van Gaanderen, door R.L. Roes

(Kronyck 2002/103, p. 2-11; 2002/104, p. 2-10)

Alfabetische lijst

–Schilders alfabetisch gerangschikt (Kronyck 2001/100, p. 72)

Alimentatie

–Eene eeuwig duurende alimentatie. Ver Huells fonds voor Doetinchems

kleine luyden (1764-1775), door Theo J. Rougoor (Kronyck 1990/57, p.

64-67; 1990/58, p. 98-104; 1991/60, p. 62-69; 1991/62, p. 128-133;

1992/64, p. 36- 43; 1993/67, p. 8- 16; 1994/71, p. 14-16; 1994/72, p.

40-45; 1994/73, p. 78- 85)

Alma Mater

–Doetinchemmers in Dodenboek van Emmerik, door E.D. Heijnis-Renssen

(Kronyck 1983/28, p. 22-23)

Als de kat

–Als de kat van huis is..., door Leo Smits (Kronyck 2000/95, p. 39-40)

Als de leeuwen

–Als de leeuwen spreken konden: Historie van de familie Groeskamp, door

Annette van Hout-Ristjouw (Kronyck 2000/98, p. 2-14)

Amateur-historici

–Cursus amateur-historici (Kronyck 1976/1, p. 15)

Ambacht

–Ooit telde Doetinchem 27 ambachtelijke slagerijen, door Rob Lureman

(Kronyck 1999/94, p. 39-43)

Ambachtsgilden

–De gildebrieven van de historische ambachtsgilden van de stad

Doetinchem, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1984/31, p. 16; 1984/32, p.

26-27; 1984/34, p. 62-64)

Ambt-Doetinchem

–Ambt-Doetinchem: Een onderbroken raadsvergadering (Kronyck

1992/66, p. 84)

–Bestrijding criminaliteit in het Ambt-Doetinchem, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1994/74, p. 98-99)

–Herinneringen aan Ambt Doetinchem in de 19de eeuw, door Jan Semmelink

(Kronyck 1991/59, p. 30-32)

–Kadastrale Atlas uit 1832 van Stad- en Ambt-Doetinchem, door Ton Notten

(Kronyck 2005/116, p. 40-44)

–Klompenmakerijen in (voormalig) Ambt-Doetinchem, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1981/21, p. 33-36)

–Kijk op Kadaster en kadastraal Ambt-Doetinchem, door D.J. Helmink

(Kronyck 1988/48, p. 42-47)

–Paardenfonds Ambt-Doetinchem werd een eeuw geleden opgericht, door

J.G. Hettinga (Kronyck 1999/92, p. 36-43)

–Samenvoeging van Stad- en Ambt-Doetinchem, door J.G. Hettinga (Kronyck

1995/76, p. 53-54)

–Stad- en Ambt-Doetinchem tachtig jaar samen op weg, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2000/95, p. 2-8)

–Statistieke beschrijving van ambt Doetinchem en Zelhem in 1808, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1987/45, p. 47-51; 1987/46, p. 82-84;

1992/63, p. 25- 28)

Ambten

–Verklaring over de stadsambten der stad Doetinchem in 1798 (Kronyck

1985/37, p. 42)

Ambtsbrief

–Amptsbrief van Doetinchem 25 maart 1379, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1982/24, p. 17-18)

Ammunitie

–Ammunitie ontploft op de Markt, door D.J.H. (Kronyck 1994/72, p. 38)

Andermans veren

–Andermans veren (Kronyck 2002/103, p. 39)

St. Anthonisgilde

–Uit het Gildeboek van het St. Anthonis- en St. Quirijnsgilde (Kronyck

1980/17, p. 16)

Antwerpen

–Deutekommers worden Antwerpse poorters (16de eeuw), door S. Oosterhaven

(Kronyck 1983/30, p. 61)

ANWB-bord

–Gieterijmonument. Van historische vondst tot onthulling van het ANWBbord,

door T. Maas (Kronyck 1991/59, p. 22-23)

Arbeidsinzet

–Lotgevallen van een dwangarbeider tijdens de arbeidsinzet, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1990/56, p. 25-27)

Archeologie

–Archeologie, een rekenpenning uit 1544, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1979/14, p. 3)

–Archeologie werpt licht op ontstaan van ons landschap, door H. van der

Velde (Kronyck 2002/105, p. 8-16)

–Archeologische gegevens over Zelhem, door A.J. Gaasbeek-Klein (Kronyck

1981/19, p. 13)

–Archeologisch veldonderzoek (Kronyck 2003/109, p. 8)

–Archeologische vondsten in Dichteren, door drs. Willem-Simon van Graaf

(Kronyck 1994/72, p. 29-33)

–Archeologische vondsten uit de Gemeente Zelhem, door Ruud Borman

(Kronyck 1978/9, p. 6-7)

–Bodemvondsten 90 jaar geleden (Kronyck 2000/98, p. 30)

–Bodemonderzoek stadskern Doetinchem, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1976/1, p. 9-12)

–De archeologische onderzoekingen in Doetinchem, door Ruud Borman

(Kronyck 1977/61-3)

–Graven in het verleden roept tal van vragen op, door Guus Dinkla (Kronyck

1998/90, p. 2-6)

–Nieuwe boeken. Bodemvondsten in Oost-Gelderland, door G. Schlimme

van Brunswijk (Kronyck 1978/10, p. 17)

–Verslag van de opgravingen op het voormalige terrein van Willemsen,

door Jan Steijntjes (Kronyck 1989/51, p. 1-5)

–zie ook Opgraving

Archief

–Stef Grit: «Geen museum en geen archief, maar er tussenin», door Ton

Notten (Kronyck 1998/88, p. 9-11)

–Uit het archief van het klooster Bethlehem, door dr. H.J. Leloux (Kronyck

1978/8, p. 1-2; 1979/13, p. 1-3)

–Uit het archief van de N.H. Kerk (Kronyck 1979/13, p. 15; 1979/14, p. 6;

1980/16, p. 16)

–zie ook Oud-archief

Architect

–Jan Klootsema, architect van de residentiële orthopedagogiek, door

Gerrit Rouw (Kronyck 2006/120, p. 11-19)

Architectuur

–Met opgeheven hoofd door Doetinchem. Een wandeling door het centrum,

op zoek naar architectonische krenten in een brij van bouwstijlen en

stijlvariaties, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1996/80, p. 29-34)

Archivalia

–Archivalia van het voormalig weversgilde van de stad Doetinchem: de

Gildebrief, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1981/19, p. 5-8)

–Archivalia van het voormalige weversgilde van de stad Doetinchem:

Alphabetische ledenlijst, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1981/21, p. 40-

42)

–Vreemde lexicale vogels in Doetinchemse archivalia, door dr. H.J. Leloux

(Kronyck 1983/28, p. 32)

Ardennen

–Steen met naam Doetinghem in Belgische Ardennen, door H.J. Leloux

(Kronyck 1978/10, p. 4)

Armen

–Kroetslutjesslag gelegateerd aan de Kerk en de Armen van Ter Gun

(1850), door D.J. Helmink (Kronyck 1992/64, p. 48-52)

–Legaat van 1852 aan Kerk en Armen van Tergun op de keper beschouwd,

door D.J. Helmink (Kronyck 1992/66, p. 95-99)

Armenstaat

–Armenstaat van de kerk in 1811 (Kronyck 1988/47, p. 23)

Armenzorg

–Geen geld aan Paapsche armen (Kronyck 1984/34, p. 57)

Armoe

–Armoe troef, of de laatste levensdagen van Christiaan Hartman, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1996/80, p. 52)

–Willem Buyl; straatarm, maar pienter en stijlvol, door Jan Stap (Kronyck

2003/107, p. 27-33)

Arnhem

–Een tweetal manuscripten en een incunabel van het klooster Bethlehem

in de Bibliotheek Arnhem, door mr. dr. P.G. Aalbers (Kronyck 1980/18,

p. 1-3)

–Hoe een Aorumse (Arnhemse) stadsjongen het vooroorlogse Deutekum

zag, door P. Engelsman (Kronyck 1987/44, p. 21-25)

–Oberkommando Slangenburg werd para's bij Arnhem fataal, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2001/101, p. 10-14)

–Reiskosten naar Arnhem in 1802 (Kronyck 1983/27, p. 15)

Asperges

–Grensbewaking en asperges, door J.G. Hettinga (Kronyck 1999/94, p. 2-

9)

Atlas

–Kadastrale Atlas uit 1832 van Stad- en Ambt-Doetinchem, door Ton

Notten (Kronyck 2005/116, p. 40-44)

Authentiek

–Een authentieke Van Baer in 1354 eigenaar van de Slangenburg en

voorvader van de latere kasteelheren? door H.W. Hoppenbrouwers O.S.B.

(Kronyck 1990/56, p. 42-45)

Automobiel

–Wat Tod Semmelinks automobiel al niet aanhaalde, door D.J.H. (Kronyck

1994/74, p. 104)

Automobilisme

–Startend automobilisme in Zelhem, door Wim Nederkoorn (Kronyck

1997/85, p. 68)

Autoverkeer

–Auto's te snel door Gaanderen (Kronyck 1998/89, p. 20)

–Autoverkeer in jaren dertig kon zonder parkeerverbod, door Han Japing

(Kronyck 1998/89, p. 12-15)

Avondmaalszilver

–Avondmaalszilver van de Catharinakerk te Doetinchem (Kronyck

1985/38, p. 65)

–Reactie op Avondmaalszilver Catharinakerk (Kronyck 1986/41, p. 69-70)

Azijnmakerij

–Azijnmakerij van Ruebel in Doetinchem 1824-1830 (I), door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 2000/95, p. 32-35)

–Ketjen & Boddendijk in de slag met fiscus over hun azijnmakerij, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2002/105, p. 37-40)

–Ruebel had veel geduld nodig voor azijnmakerij, door R.C.H. van Maanen

(Kronyck 2001/99, p. 32-35)

van Baar

–Het Gelderse en Brabantse geslacht Van Baer (of Baar), door S. Oosterhaven

(Kronyck 1993/67, p. 6-7)

Baarshuis

–Het Baarshuis, alsmede enige opmerkingen aangaande het ontstaan van

De Slangenburg, door Paul Moors (Kronyck 1992/63, p. 1-3)

Baas

–Hendrik Baas 1933, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 65)

van Baer

–De Van Baer-grafkelder in de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma

(Kronyck 1986/39/40, p. 25-30)

–Een authentieke Van Baer in 1354 eigenaar van de Slangenburg en

voorvader van de latere kasteelheren? door H.W. Hoppenbrouwers O.S.B.

(Kronyck 1990/56, p. 42-45)

–Een dieptepunt in de relatie tussen de Van Baers en de stad Doetinchem,

1445-1446, door Paul Moors (Kronyck 1994/73, p. 64-70)

–Een grafkelder van de Van Baers te Zelhem, door Jan Berends (Kronyck

1994/74, p. 95-97)

–Frederik Johan van Baer van Slangenburg: een Geldersman in Staatse

dienst, door drs. G.B. Janssen (Kronyck 1983/30, p. 49-52)

–Het Baarshuis, alsmede enige opmerkingen aangaande het ontstaan van

De Slangenburg, door Paul Moors (Kronyck 1992/63, p. 1-3)

–Het Gelderse en Brabantse geslacht Van Baer (of Baar), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1993/67, p. 6-7)

–Kruis of munt. Enkele financiële perikelen van Frederik Johan van Baer

van Slangenburg, door G.B. Janssen (Kronyck 1986/39/40, p. 30-33)

–Ouders van Frederik van Baer ook begraven in Catharinakerk, door Theo

Rougoor (Kronyck 2006/120, p. 20-21)

–Van baron Frederik tot jonkheer Floris (Kronyck 2003/110, p. 40-41)

Baggeraars

–Moeizame vaartocht van de baggeraars op de Oude IJssel, door H.

Wierenga (Kronyck 2001/99, p. 20-23)

Bakkers

–Bakkerij Vinkenborg: reeds 125 jaar koekjes van eigen deeg, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1988/4835-38)

–Genealogie Coops. Over molenaars, bakkers, wijnkopers, magistraten en

zeelieden, door H. Boogman-Wesselo (Kronyck 1982/25, p. 33-34)

Bakovens

–Spiekers en bakovens, door Roekel, G.L. van (Kronyck 1978/7, p. 6-8)

Bakstenen

–Bakstenen en dakpannen uit Wijnbergen (J.F. Pasteur, 1819-1891), door

drs. G.B. Janssen (Kronyck 19822653-54)

Bal champêtre

–Bal champêtre, door W.P.N. (Kronyck 1994/73, p. 85)

Balcon

–Van het trambalcon gevallen, door D.J.H. (Kronyck 1996/79, p. 28)

Baldadigheid

–Baldadigheden op straat d.d. 27 augustus 1803 (Kronyck 1989/52, p.

42)

–Ook toen al baldadigheid (9 dec. 1647), door Laar, R. van (Kronyck

1992/65, p. 66)

–Verregaande baldadigheid (Kronyck 1991/61, p. 108)

Balk

–Pikkie bepaalde of je achter de balk mocht, door Han Japing (Kronyck

2000/95, p. 9-10)

Balken

–Graafschapbode: Op de balken verscholen (Kronyck 1979/14, p. 11)

Balkenende

–Dagboek vanuit de Kruisberg aangehaald door Balkenende, door Gerrit

Rouw (Kronyck 2005/11753-56)

Bank

–Bank van lening: 9 Sept. 1749 (Kronyck 1981/22, p. 60)

–Over de lombard of stadsbank van lening te Doetinchem in de tweede

helft van de achttiende eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/37, p.

37-39)

Banken

–Zitplaatsen in de kerk (Kronyck 1982/24, p. 18)

–Bankverpachting Hervormde Kerk, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p.

111)

Barlham

–Barlham. Verdwenen kasteel aan de Oude IJssel, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 1-16)

–Barlham: wat we ervan weten, door E.J. Groeskamp (Kronyck 1988/49a,

p. 2- 5)

–Een reconstructie van Barlhams geschiedenis, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 7-13)

–Een wapen van Barlham, door E.J. Groeskamp (Kronyck 1988/49a, p.

15)

–Gerechtsdienaren zoeken lijk op Barlham, door A.H.W. Keurntjes (Kronyck

1989/51, p. 11)

–Heren van Barlham prominent aanwezig in Doetinchem? door Paul Moors

(Kronyck 1999/93, p. 17-22)

–Het kasteel Barlham bij Doetinchem, door H. Stam (Kronyck 1976/2, p.

1-2; 1986/39/40, p. 11-12)

–Historische aspecten van Barlham, door H. Stam (Kronyck 1989/51, p.

12-15)

–Kanttekeningen bij verdwenen kasteel Barlham, door J. Harenberg (Kronyck

1989/52, p. 44-45)

–Nogmaals Barlham. Nieuwe feiten, nieuwe visies, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1989/52, p. 46-48)

Baron

–Baron A.J. van Diest, heer van De Kruisberg (1) en diens bezittingen in

en rond Langerak, door G. Rouw (Kronyck 1987/45, p. 59-61)

–Van baron Frederik tot jonkheer Floris (Kronyck 2003/110, p. 40-41)

Beambten

–Postbeambten, door Leo Smits (Kronyck 2000/98, p. 48)

Beaux arts

–Wij lazen voor u: Gazette des beaux arts, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1979/11, p. 13)

Bedelarij

–Bedelarij in 1826 met triest gevolg, door J.G. Hettinga (Kronyck

1998/89, p. 23)

Beek

–De watermolen van Mullink. Op zoek naar de beek, waar de molen aan

lag, door R. Roes (Kronyck 1991/60, p. 73-75; 1991/61, p. 105-108)

–Schets van Gaanderen van 1650 en 1830, zijn heuvels, beken en wegen,

door dr. R.L. Roes (Kronyck 1982/24, p. 28-31)

Beesjes

–De Beesjes, een verdwenen boerderij onder Oosselt, door H.A. Ludwig

(Kronyck 1988/49, p. 64-65)

Beetwortelbranderij

–Beetwortelbranderij van Ketjen was geen succes, door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 1999/91, p. 13-17)

Beginjaren

–De beginjaren van het Sint Ludgercollege, door J.P. van Groesen (Kronyck

1991/62, p. 113-117)

Begraafplaats

–Begraafplaatsen als cultuurbezit. Uitgave van de Terebinth, vereniging

tot herstel van zorg rond dood, door Jan Berends (Kronyck 1993/67, p.

17)

–Begraven en begraafplaatsen in Doetinchem, door A.K. Kisman (Kronyck

1997/83, p. 21-23; 1997/84, p. 28-31)

–Een familiebegraafplaats (Familie Passmann 1895-1945), door Jan Berends

(Kronyck 1989/53, p. 49-55; 1993/70a, p. 133-140)

–Een familiebegraafplaats, door Jan Berends (Kronyck 1990/57, p. 61)

–Oude begraafplaatsen zijn op sterven na dood, door Ton Notten (Kronyck

2002/105, p. 2-7)

–Weer een stapje op de weg naar een gerestaureerde familiebegraafplaats,

door Jan Berends (Kronyck 1996/81, p. 69-70)

–Zelhem krijgt grond cadeau voor nieuwe begraafplaats, door Rijsdorp, G.

(Kronyck 2004/112, p. 37-43)

Begraven

–Begraven en begraafplaatsen in Doetinchem, door A.K. Kisman (Kronyck

1997/83, p. 21-23; 1997/84, p. 28-31)

–Begraven worden in de kerk alleen weggelegd voor gegoeden, door Theo J.

Rougoor (Kronyck 1999/9216-21)

–Ouders van Frederik van Baer ook begraven in Catharinakerk, door Theo

Rougoor (Kronyck 2006/120, p. 20-21)

–Over begraven in Doetinchem rond 1500, door P. Moors (Kronyck

1986/39/40, p. 37-39)

Behoud

–Werkgroep Behoud de Kemnade (Kronyck 1997/83, p. 7)

Bekende families

–Bekende families van de Stadsheijde in 1796, door Sake Oosterhaven

(Kronyck 1998/89, p. 11)

Bekeuring

–Met geit bekeurd, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p. 94)

Bekker

–Ben Bekker 1915-1988, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 48)

Bekoringen

–De bekoringen van de Doetinchemse Kerstnacht, 1534, door Paul Moors

(Kronyck 1993/70, p. 105)

Belangstelling

–De belangstelling voor genealogie is stijgende, door Roel van Laar (Kronyck

2001/101, p. 20-22)

Belasting

–Willink Ketjen overhoop met belasting over bitter, door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 1999/94, p. 12-14)

Belediging

–Beledigende taal, door Leo Smits (Kronyck 2002/104, p. 44)

Beleid

–In Doetinchem ontbreekt nog echt monumentenbeleid, door Rob Lureman

(Kronyck 1984/32, p. 23-25)

–Monumentenbeleid, door Ton Notten (Kronyck 2001/99, p. 1)

Belevenissen

–Belevenissen van een Poolse militair in de Achterhoek, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2001/99, p. 24-31)

–Belevenissen van een voedselcommissaris in de Achterhoek, door Jan Berends

(Kronyck 1990/55, p. 1-6)

België

–Steen met naam Doetinghem in Belgische Ardennen, door H.J. Leloux

(Kronyck 1978/10, p. 4)

Benauwde veste

–Deutekom, een benauwde veste, door G.B. Janssen (Kronyck 1978/9, p.

14-18)

Benedictijnen

–Benedictijnen in de weer als rasechte bouwvakkers, door Jan Berends

(Kronyck 2004/114, p. 25-33)

–Intriges rond de komst van de Benedictijnen op Slangenburg, door Jan

Berends (Kronyck 2004/112, p. 29-35)

–Veel rumoer rond aankoop door paters Benedictijnen, door Jan Berends

(Kronyck 2004/113, p. 25-31)

–Vijftig jaar Benedictijnen in de Slangenburg, 1945-1995 (Kronyck

1995/77, p. 57-84)

–Vijftig jaar Benedictijns leven in de Slangenburg, door Jan Berends (Kronyck

1995/77, p. 58-68)

van Bentem

–Van Bentem gemeenteveldwachter, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 75)

Berend

–De Hondejongens. Berend uit het Vagevuur en de moord op de Pieper,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1997/85, p. 55-57)

Berends

–Jan Berends genomineerd voor prijs De Walwieken (Kronyck 2000/

95, p. 15)

–Jan Berends na veertien jaar voorzitterschap nu erelid, door Willem

Nederkoorn (Kronyck 2001/102, p. 43)

Berendsen

–Gerrit Berendsen 1912-1992, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 42-

43)

Berentsen

–Ben Berentsen (76), door Co Hettinga (Kronyck 1998/90, p. 38)

Bergh

–Bertus van d'n Holtdrost en de verborgen schat in Huis Bergh, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2006/122, p. 30-31)

–Collectie vroege Italiaanse schilderkunst in Huis Bergh, door M.

Stokman- van Dommelen (Kronyck 1998/90, p. 27-32; 1999/91, p. 28-

32)

–De kunstcollectie van het Huis Bergh, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1988/49, p. 66-68)

Berkelaar

–De Berkelaar, een oude boerderij onder Doetinchem (Kronyck 1997/83,

p. 14- 18)

Beroeping

–Beroepingswerk in Ned. Herv. Kerk te Doetinchem rond 1750, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/4319-20)

Bertus

–Bertus van d'n Holtdrost en de verborgen schat in Huis Bergh, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2006/122, p. 30-31)

Beschrijving

–Beschrijving van de Slinge, onze Stadts meulenbeecke, door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1980/15, p. 1-3)

–Statistieke beschrijving van ambt Doetinchem en Zelhem in 1808, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1987/45, p. 47-51; 1987/46, p. 82-84;

1992/63, p. 25- 28)

–Wij lazen voor u: Beschrijving van Doetinchem (1527-1629), door W.G.

Voltman-Vaags (Kronyck 1982/25, p. 41)

Besselink

–Hoe ome Derk Besselink zijn boerderij in bezit kreeg, door Fred Besselink

(Kronyck 2002/104, p. 35-38)

Bestrijding

–Bestrijding criminaliteit in het Ambt-Doetinchem, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1994/74, p. 98-99)

Bestuur

–Zelhems bestuur 1795-1851, door P.J. Bresser, (Kronyck 1986/41, p.

58-61)

Betere klasse

–Jenever stoken iets voor betere klasse? (Kronyck 2000/97, p. 25)

Bethlehem

–Bethlehem, klooster met grote bezittingen, door Ruud Borman (Kronyck

1977/4, p. 15-17)

–Brugman en de bruut. Een donderpreek in klooster Bethlehem, door dr.

F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1981/22, p. 50-55)

–De stichting van het klooster Bethlehem, door Paul Moors (Kronyck

1980/16, p. 1-3, 16)

–De stichting van het klooster Bethlehem, door H. Stam (Kronyck

1979/11, p. 6-7)

–Een tweetal manuscripten en een incunabel van het klooster Bethlehem

in de Bibliotheek Arnhem, door mr. dr. P.G. Aalbers (Kronyck 1980/18,

p. 1-3)

–Gift uit inkomsten klooster Bethlehem (Kronyck 1986/39/40, p. 8)

–Het gedresseerde paardje. Een eigenaardig verhaal uit het archief van

Bethlehem, door Paul Moors (Kronyck 1988/48, p. 38-39)

–Twee Bethlehemse bezittingen onder Hummelo, door H. Stam (Kronyck

1988/49, p. 49-52)

–Uit het archief van het klooster Bethlehem, door dr. H.J. Leloux (Kronyck

1978/8, p. 1-2; 1979/13, p. 1-3)

Bevrijding

–Bevrijder kwam net als bezetter uit het oosten, door Gerrit Rouw (Kronyck

2006/119, p. 11-17)

–Rond de bevrijding van Doetinchem in 1813, door S. Oosterhaven (Kronyck

1985/36, p. 17-18)

Bewaren

–Nederlands IJzermuseum meer dan bewaarplaats van historie, door Jos

Verheij (Kronyck 2002/103, p. 40-45)

–Veel zerken zijn de moeite waard behouden te blijven, door Theo J.

Rougoor (Kronyck 1999/94, p. 16-23)

Bewoning

–De Kemnade van 1806 tot 1920. Beschrijving van bewoners,

gebeurtenissen en wetenswaardigheden, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1997/85, p. 45-51)

–De oudste bewoning van Doetinchem, door drs. Willem-Simon Graaf (Kronyck

1994/73, p. 57-63)

–Geschiedenis rond het centrum Doetinchem. Woningen met agrarische

bedrijfsruimte enz., door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/68, p. 29-35;

1993/69, p. 57-62; 1994/71, p. 7-13; 1995/76, p. 34-39; 1995/78, p.

94-98)

–Wie woonden er in 1784 in de buurtschappen Gaander, Ooselt en

IJsevoorde, door J.G. Hettinga (Kronyck 1995/75, p. 25-27)

Bewijs

–Van nieuwe inwoner werd bewijs goed gedrag verlangd, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1999/92, p. 33)

de Beyer

–Jan de Beyer (Kronyck 1999/94, p. 33)

Beyerink

–Jan Beyerink (Kronyck 1986/41, p. 72)

Bezelhorst

–Boerderij De Bezelhorst in nieuwe glorie, door Guus Dinkla (Kronyck

1990/57, p. 71-72)

–Reactie op het artikel over boerderij De Bezelhorst, door Bos, B.P. (Kronyck

1990/58, p. 82)

–Van agrarisch naar urbaan gebied. Het ontstaan van de wijk Bezelhorst

(1950-1980), door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/38, p. 75-76)

Bezembinder

–De bezembinder uit Halle, door Bennie Eenink (Kronyck 2003/108, p.

16-18)

Bezetting

–Bevrijder kwam net als bezetter uit het oosten, door Gerrit Rouw (Kronyck

2006/119, p. 11-17)

–Misset en de bezetter, door Muller, B. (Kronyck 1982/25, p. 45-46)

Bezittingen

–Bethlehem, klooster met grote bezittingen, door Ruud Borman (Kronyck

1977/4, p. 15-17)

–Bezittingen Hervormde Diaconie (Kronyck 1986/39/40, p. 18)

–Twee Bethlehemse bezittingen onder Hummelo, door H. Stam (Kronyck

1988/49, p. 49-52)

Bezoek

–Bezoek stadhouder Willem V aan Doetinchem in 1791, door S.O. (Kronyck

1983/29, p. 48)

–Over een brand in de Hamburgerstraat en het bezoek van prins Hendrik

aan Doetinchem in 1914, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1984/31,

p. 4-6)

–Ruimzicht décor voor Bezoek van de Oude Dame, door Marcel Chevalking

(Kronyck 2003/107, p. 46)

Bezuiniging

–Doetinchemse Leeszaal regisseert in 1924 actie tegen rijksbezuiniging,

door Jan Bik (Kronyck 1995/75, p. 16-18)

Bibliografie

–Bibliografie van Doetinchem kreeg supplement (Kronyck 1986/41, p. 72)

Bibliotheek

–Boekbespreking. De hoogste tijd: 75 Jaar openbare bibliotheek in

Doetinchem, door W.P. Nederkoorn jr. (Kronyck 1994/72, p. 56)

–Doetinchemse Leeszaal regisseert in 1924 actie tegen rijksbezuiniging,

door Jan Bik (Kronyck 1995/75, p. 16-18)

–Driekwart eeuw bibliotheek Doetinchem. Inzet en toewijding aan basis

van succes, door Jan Bik (Kronyck 1994/71, p. 1-6)

–Een tweetal manuscripten en een incunabel van het klooster Bethlehem

in de Bibliotheek Arnhem, door mr. dr. P.G. Aalbers (Kronyck 1980/18,

p. 1-3)

Bidden

–Bidden bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering, door Co Hettinga

(Kronyck 2002/104, p. 11-13)

–Bidden voor een plek in de hemel, door Willem Nederkoorn (Kronyck

2004/113, p. 32-39)

van den Biesen

–Pater Piet van den Biesen oud-abt Willibrordsabdij, door Jan Berends

(Kronyck 2003/107, p. 44-45)

Bik

–In memoriam Jan Bik; Redactie (Kronyck 1998/87, p. 3)

Binnenstad

–Een zwaan in de binnenstad: de Gasthuiskerk van Doetinchem, door

W.A. Wijnands (Kronyck 1982/23, p. 1-3)

–Klein Rome: katholiek bolwerk in de binnenstad van Doetinchem, door

Co Roording (Kronyck 2005/116, p. 2-13)

–Wandeling door het verleden van Doetinchems binnenstad, door Ton

Notten (Kronyck 2002/106, p. 22)

Binnenwegen

–Op klompen met doos gebak over spekgladde binnenwegen, door Rob

Lureman (Kronyck 2000/96, p. 17-22)

Biografie

–Biografische gegevens der predikanten die in Deutekom gewerkt hebben,

door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1981/21, p. 48)

–Biografisch Woordenboek Gelderland (Kronyck 1999/91, p. 32)

Bitter

–De bitters van Perlstein, door J.P. Kooger (Kronyck 1979/12, p. 13-15)

–Willink Ketjen overhoop met belasting over bitter, door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 1999/94, p. 12-14)

Blankesteijn

–Blankesteijns «petite histoire» keurig uitgegeven, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1978/9, p. 14)

–G. Blankesteijn erelid van Deutekom; Redactie (Kronyck 1983/28, p. 19)

–In memoriam erelid G. Blankesteijn, door S. Oosterhaven (Kronyck

1989/53, p. 56)

Blauw

–Te weinig blauw op straat (Kronyck 1998/87, p. 16)

Blom

–Firma Blom vanouds leidekkers en loodgieters te Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/44, p. 35-37)

Blijde intocht

–De blijde intocht, door Leo Smits (Kronyck 2002/106, p. 48)

Boddendijk

–Boddendijks branderij 5e klas na tegenvallers roemloos ten onder, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2001/102, p. 45-48)

–De distilleerderij 6e klasse van Boddendijk & Co. in Doetinchem, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2001/101, p. 24-26)

–Ketjen & Boddendijk in de slag met fiscus over hun azijnmakerij, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2002/105, p. 37-40)

Bode

–Loon boden en nachtwaker (Kronyck 1986/42, p. 82)

Bodemonderzoek

–Bodemonderzoek stadskern Doetinchem, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1976/1, p. 9-12)

Bodemvondsten

–Bodemvondsten 90 jaar geleden (Kronyck 2000/98, p. 30)

–Nieuwe boeken. Bodemvondsten in Oost-Gelderland, door G. Schlimme

van Brunswijk (Kronyck 1978/10, p. 17)

ter Boeck

–Ter Boeck, een verdwenen Gaanderse boerderij, door R.L. Roes (Kronyck

1988/48, p. 31-34)

Boefjeshuis

–Twee eeuwen De Kruisberg. Van Boefjeshuis tot vormingscentrum, door

G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1990/57, p. 62-63)

Boekbespreking

–Carel Hendrik Ver Huell; enkele aanvullende opmerkingen bij het boek

«Admiraal van Napoleon», door prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1994/71,

p. 17- 18)

–De hoogste tijd: 75 Jaar openbare bibliotheek in Doetinchem, door W.P.

Nederkoorn jr. (Kronyck 1994/72, p. 56)

–De Kapel aan de Burgemeester Van Nispenstraat, door S. Oosterhaven

(Kronyck 19957656)

–Doetinchem in oorlogstijd: degelijk en goed leesbaar, door Jan Bik (Kronyck

1996/82105-107)

–Doetinchems verleden geïllustreerd, door S. Oosterhaven (Kronyck

1994/73, p. 86-88)

–Door G.J. van Roekel (Kronyck 1981/19, p. 14)

–Geschiedenis van ruim 800 jaar katholicisme in Gaanderen, door Wim

Nederkoorn (Kronyck 1995/78, p. 113-115)

–Kastelen in Oost-Gelderland, door Jan Berends (Kronyck 1993/69, p. 79)

–Kerkelijke historie en Outheden der zeven Vereenigde Provincien, door

W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1987/45, p. 61)

–Komedie in Gelderland, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1979/13, p. 8)

–Kruudmoes. Zelfredzaamheid avant la lettre, door W.P. Nederkoorn jr.

(Kronyck 1993/69, p. 80)

–Land van de Oude IJssel, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1980/18, p. 15)

–Levensherinneringen van een veelzijdig man. Quirijn Maurits Rudolph

Ver Huell 1787-1860, door Jan Berends (Kronyck 1996/82, p. 108-111)

–Maquette van een verdwenen stad. 1940 Doetinchem, door H. Buma

(Kronyck 1996/7922-23)

–Oud en nieuw Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1980/1814)

–Postkantoren, door Guus Dinkla (Kronyck 1995/75, p. 10)

–Tussen gisteren en vandaag, door Henk Buma (Kronyck 1994/73, p. 85)

–Tweede Lovink herdrukt, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1979/13, p. 16)

–Westmünsterland: Jahrbuch des Kreises Borken 1995, door W.P.N. (Kronyck

1996/80, p. 50)

Boeken

–Boeken over Dèr Mouw, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1985/38, p. 65)

–Boek over De Slangenburg, sieraad van Deutekom, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1984/32, p. 19-20)

–De geschiedenis van Doetinchem. Enkele opmerkingen over het te

verschijnen boek, door J.C. Boogman (Kronyck 1985/38, p. 69-70)

–Doetinchems historie indrukwekkend geboekt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1986/41, p. 56-57)

–Het markeboek van Zelhem, door H. Buma (Kronyck 1992/64, p. 35)

–Het Markeboek der Zelhemmer Marke, door J.A. van Nieuwenhuijzen

(Kronyck 1989/52, p. 37-39; 1989/53, p. 62-64; 1989/54, p. 88-89;

1990/56, p. 46-47; 1990/57, p. 69-70; 1990/58, p. 96-97; 1991/61, p.

102-104; 1991/62, p. 134- 135)

–Jubileumboek voor Deutekom (Kronyck 1981/20, p. 32)

–Nieuwe boeken. Bodemvondsten in Oost-Gelderland, door G. Schlimme

van Brunswijk (Kronyck 1978/10, p. 17)

–Nieuwe Boeken. Een eeuw gymnasium, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1980/15, p. 16)

–Nieuwe Boeken. Een eeuw Oostgelders leven, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1980/15, p. 16)

–Ontvangen boeken (Kronyck 1979/12, p. 12)

–Parochie-jubileum te boek, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1983/27, p. 7)

–Spoorwegnostalgie aantrekkelijk geboekt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1985/37, p. 40)

–Twee Kisman-boeken over Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1981/21, p. 36)

Boekweit

–Boekweit, door G.J. van Roekel (Kronyck 1997/84, p. 34-35)

Boelaars

–Ontmoetende monniken bij abdij. Herinnering aan Henri Boelaars, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 23)

Boerderijen

–Boerderij De Bezelhorst in nieuwe glorie, door Guus Dinkla (Kronyck

1990/57, p. 71-72)

–Boerderij De Watertap, door R.L. Roes (Kronyck 1986/42, p. 83-85)

–Boerderij Kerkstraat 66 in 135 jaar in vele handen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1998/88, p. 12-14)

–Boerderijen, door G.J. van Roekel (Kronyck 1988/49, p. 56-57; 1988/50,

p. 95-97)

–Boerderijen binnen de Halse mark, door G.J. van Roekel (Kronyck

1986/42, p. 95-97; 1987/43, p. 10-11)

–Brockensteden, Polkamp en Ooyman, boerderijtjes in Oosselt in 1650,

door H.A. Ludwig (Kronyck 1989/51, p. 22-23)

–De Beesjes, een verdwenen boerderij onder Oosselt, door H.A. Ludwig

(Kronyck 1988/49, p. 64-65)

–De Berkelaar, een oude boerderij onder Doetinchem (Kronyck 1997/83,

p. 14- 18)

–De boerderij Den Elshof, door R.L. Roes (Kronyck 1990/55, p. 21-22;

1990/56, p. 40-41)

–De boerderij het Maatje in het Schildbroek, door R.L. Roes (Kronyck

1988/50, p. 90-93)

–De Heck, een van de oudste boerderijen van Gaanderen, door R.L. Roes

(Kronyck 1987/44, p. 26-29)

–Een Doetinchems scholtegoed: De Westhoeve, door Jan Berends (Kronyck

1991/59, p. 6-13)

–Enkele lokale boerderij- en familienamen nader beschouwd, door D.J.

Helmink (Kronyck 1990/55, p. 10-13)

–Geschiedenis rond het centrum Doetinchem. Woningen met agrarische

bedrijfsruimte enz., door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/68, p. 29-35;

1993/69, p. 57-62; 1994/71, p. 7-13; 1995/76, p. 34-39; 1995/78, p.

94-98)

–Hoe ome Derk Besselink zijn boerderij in bezit kreeg, door Fred Besselink

(Kronyck 2002/104, p. 35-38)

–Levend monument op Slangenburg bij boerderij 't Park, door Jan Berends

(Kronyck 2003/110, p. 26-31)

–Monumentendag is gewijd aan agrarische bouwwerken, door Jan Berends

(Kronyck 2003/108, p. 19-24)

–Reactie op Boerderijnamen in en om Gaanderen, door Paul Moors (Kronyck

1978/8, p. 3-5)

–Reactie op het artikel over boerderij De Bezelhorst, door Bos, B.P. (Kronyck

1990/58, p. 82)

–Schade aan gasthuisboerderijen in 1794 en 1795 (Kronyck 1985/35, p.

14)

–Ter Boeck, een verdwenen Gaanderse boerderij, door R.L. Roes (Kronyck

1988/48, p. 31-34)

–Twee jaar ondergedoken op de boerderij van z'n ouders, door Henk

Oosterink (Kronyck 2005/115, p. 20-28)

–Van Huethorsterbos tot boerderij Delsink, door J.G. Hettinga (Kronyck

1998/89, p. 26-31)

–Waar in Oosselt lag het boerderijtje Polkamp? door H.A. Ludwig (Kronyck

1988/47, p. 13-16)

–Waar lag het boerderijtje De Kokkerij? door H.A. Ludwig (Kronyck

1996/80, p. 46)

Boerderijnamen

–Boerderijnamen in en om Gaanderen, door G.L. Steverink (Kronyck

1978/7, p. 3-5; 1986/39/40, p. 49-51)

–Boerderijnamen in en om Gaanderen, door Paul Moors (Kronyck

2006/122, p. 14-17)

–Boerderijnamen in en om IJzevoorde, door S. Oosterhaven (Kronyck

1979/12, p. 8-12)

Boeren

–Boeren binnen de Halse mark: Landweren en eekwallen, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1987/44, p. 38-39)

–Boeren binnen de Halse mark: Naoberschap, door G.J. van Roekel (Kronyck

1988/47, p. 6-7)

–Boeren in de buurschap Gander van 1665 tot 1810, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1988/47, p. 21)

–Collecte voor de Boeren (Kronyck 1989/52, p. 48)

–Een oude boerengemeenschap, door G.J. van Roekel (Kronyck 1994/72,

p. 48- 49; 1994/73, p. 75-76; 1994/74, p. 111-113)

–Een oude boerengemeenschap. Akkerbouw in vroeger tijden op het

gemengd bedrijf, door G.J. van Roekel (Kronyck 1995/76, p. 40-42)

–Een oude boerengemeenschap. Wat verpondingenlijsten ons leren over

het leven op de Halse Enk, door G.J. van Roekel (Kronyck 1995/75, p.

19-21)

Boerenbruiloft

–Boerenbruiloft anno 1922, door G.J. van Roekel (Kronyck 1982/26, p.

52)

Boerenerven

–Boerenerven in de gemeente Doetinchem, door Annemieke Breukelaar

(Kronyck 1995/78, p. 85-93; 1996/79, p. 1-11)

Boerenoorlog

–Doetinchemse jongen in Boerenoorlog gesneuveld, door G.B. Janssen

(Kronyck 2004/113, p. 2-13)

–Zuidafrikaanse boerenoorlog (Kronyck 1989/52, p. 48)

Boerin

–Gelijkheid tussen vrouw en man in de ogen van een boerin uit Varsseveld

rond 1400, door Paul Moors (Kronyck 1981/21, p. 46-48)

Boete

–Boete aan Benjamin Salomons (Kronyck 1988/47, p. 23)

–Boete voor loslopende hond (Kronyck 1984/32, p. 25)

Boeijink

–Boeijink, door H.C. Remmelink (Kronyck 1980/17, p. 9-10)

Boliestraat

–Boliestraat (Kronyck 2001/99, p. 43; 2001/102, p. 38)

–De Boliestraat en de Markt, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2000/98,

p. 16-30)

–Een beeld uit de Boliestraat van 1923, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1981/19, p. 16)

–Uitslaande brand in de Boliestraat, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p.

110)

Bombardement

–De dag dat Doetinchem zijn hart en 120 mensen verloor, door Wim

Scheerder (Kronyck 2005/115, p. 29-36)

–Uit de historie van Misset en het bombardement van maart 1945, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1985/35, p. 1-3)

Bomen

–De bijzondere bomen van de parktuin van landgoed de Slangenburg, door

J.G. Vos (Kronyck 1986/42, p. 78-79)

–De Julianalinde, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 88)

–Heuthorstboom, door Ton Notten (Kronyck 2002/106, p. 30)

–Oranjebomen in Doetinchem, door T.A. Dinkla-de Boer (Kronyck

1988/48, p. 40-41)

Bommen

–Bommen op Gaanderen: veertien inwoners gedood, door Ton Notten (Kronyck

2005/115, p. 37-47)

Bommenwerper

–Verongelukte bommenwerper en de rol van het Doetinchems verzet, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2002/103, p. 16-24)

de Boode

–De Boode, door Ton Notten (Kronyck 2003/109, p. 1)

Boogman

–Boogman: stimulerende onmodieuze leraar (Kronyck 2001/101, p. 19)

Borken

–Boekbespreking. Westmünsterland: Jahrbuch des Kreises Borken 1995,

door W.P.N. (Kronyck 1996/80, p. 50)

Bossen

–Park en lanen, bossen en landerijen op het landgoed De Slangenburg,

door drs. Trudi Woerdeman (Kronyck 1983/29, p. 33-37)

Bouchina

–Villa Bouchina, door Teije Tehorst (Kronyck 2003/109, p. 43)

Bouwheer

–Het ontstaan en de bouwheer van het huis De Slangenburg, door R.J.

Kuipers (Kronyck 1988/47, p. 8-12)

Bouwhoeven

–Bouwhoeven van het landgoed de Slangenburg in 1853 (Kronyck

1987/45, p. 64)

Bouwland

–Gaanderen, een beschrijving van enkele oude stukken bouwland, door

R.L. Roes (Kronyck 1983/28, p. 24-29)

Bouwman

–De bouwman van Polkamp (Kronyck 1987/44, p. 34)

Bouwopdracht

–Opdracht abdijbouw kwam in 1943, door Jan Bik (Kronyck 1995/77, p.

69-76)

Bouwput

–Bouwput, door Ton Notten (Kronyck 1998/90, p. 1)

Bouwvakkers

–Benedictijnen in de weer als rasechte bouwvakkers, door Jan Berends

(Kronyck 2004/114, p. 25-33)

–Kerk in Zelhem wijkt af; Bouwvakkers in de war? door Job de Gelder

(Kronyck 2004/114, p. 15-17)

Bouwvergunning

–Bouwvergunning Horsting (Kronyck 1988/48, p. 47)

Bovenlaag

–Een bovenlaag uit late middeleeuwen en zestiende eeuw: de schepenen

van Doetinchem, door Paul Moors (Kronyck 1991/59, p. 1-5; 1991/61, p.

88-95)

Brabant

–Het Gelderse en Brabantse geslacht Van Baer (of Baar), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1993/67, p. 6-7)

–Luthersche Kirchmeister Schröder in 1764 op collectereis in Brabant

(Kronyck 1984/34, p. 61)

Brand

–Brand op 't erve Nutselaer (Kronyck 1993/70, p. 110-111)

–Brand op het Simonsplein, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 69)

–Brandweer Terborg weet kerk te behouden, door Co Hettinga (Kronyck

2005/118, p. 34-38)

–Felle brand in de Hamburgerstraat, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 7)

–Over een brand in de Hamburgerstraat en het bezoek van prins Hendrik

aan Doetinchem in 1914, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1984/31,

p. 4-6)

–Padvinders oorzaak brand in De Kelder, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1998/88, p. 20-22)

–Uitslaande brand in de Boliestraat, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p.

110)

Brandende pijpen

–Soldaten met brandende pijpen door de stad (Kronyck 1988/47, p. 24)

Branderij

–Beetwortelbranderij van Ketjen was geen succes, door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 1999/91, p. 13-17)

–Boddendijks branderij 5e klas na tegenvallers roemloos ten onder, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2001/102, p. 45-48)

Brandgevaar

–Dak van stro verboden wegens brandgevaar, door Roel van Laar (Kronyck

1998/87, p. 9-10)

Brandreglement

–Doetinchem krijgt nieuw brandreglement, door Roel van Laar (Kronyck

1998/89, p. 22)

Brandstof

–Brandstofvoorziening in Doetinchem in de winter 1944/'45, door J.W.

Looman (Kronyck 1998/88, p. 31-32)

Brandweer

–Brandweer Terborg weet kerk te behouden, door Co Hettinga (Kronyck

2005/118, p. 34-38)

Brewinck

–'t Brewinc: oude naam aan vergetelheid ontrukt, door Ton Notten (Kronyck

1999/92, p. 46-48)

Brief

–Een interessante brief van Augustus 1891, door J.G. Hettinga (Kronyck

1993/69, p. 63-66)

–Een liefdesbrief uit 1900 (Kronyck 2001/102, p. 23)

Brockensteden

–Brockensteden, Polkamp en Ooyman, boerderijtjes in Oosselt in 1650,

door H.A. Ludwig (Kronyck 1989/51, p. 22-23)

Broedertrouw

–Honderd jaar Vrijmetselaarsloge Broedertrouw (1882-1982), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1983/27, p. 3-4)

Bronzen leeuw

–Derk van Lingen, docent en drager van de bronzen leeuw, door J.

Oldenburg (Kronyck 2002/106, p. 18-21)

Brood

–Niet bij brood alleen: 150 jaar handel en cultuur, door Jan Berends (Kronyck

1992/65, p. 53-57)

–Roggebroodrevolte op Ruimzicht: Hoe een groot man klein kan zijn, door

Jan Berends (Kronyck 2005/117, p. 45-52)

Broodlevering

–De broodlevering aan de Muldersfluite in 1921 en haar gevolgen voor de

Achterhoekse volkscultuur, door F.J. Wolsink (Kronyck 1981/21, p. 37-

38)

Brug

–Brug over de Oude IJssel (Kronyck 1986/42, p. 97)

–De oude brug over de Oude IJssel bij Doetinchem, door H. Stam (Kronyck

1977/3, p. 13-15)

–Doetinchem had eeuwenlang voldoende aan maar één brug, door H. Stam

(Kronyck 2003/110, p. 8-15)

–Gevecht op de IJsselbrug, door D.J.H. (Kronyck 1994/72, p. 45)

–Mankement aan de Brug over de Oude IJssel anno 1912, door D.J.

Helmink (Kronyck 1993/69, p. 74-77)

–Twee foto's van brug over de Oude IJssel: (1937) en hefbrug (1937) (Kronyck

2002/103, p. 48)

–IJsselbrugperikelen, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 42)

Brugman

–Aanvulling bij Brugman en de Bruut, door dr. F.A.H. van den Hombergh

(Kronyck 1982/23, p. 13)

–Brugman en de Bruiden, een goed woordje voor de zusters te

Doetinchem, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1985/35, p. 4-6)

–Brugman en de bruut. Een donderpreek in klooster Bethlehem, door dr.

F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1981/22, p. 50-55)

–Brugman en de buurt, een verkeerde vernoeming toch terecht gebleken,

door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1985/37, p. 33-36)

Brugwachter

–De Kraeje, brugwachter en tegelijk ook klompenmaker, door Jan Stap

(Kronyck 2004/111, p. 45-48)

Bruiden

–Brugman en de Bruiden, een goed woordje voor de zusters te

Doetinchem, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1985/35, p. 4-6)

Bruiloft

–Boerenbruiloft anno 1922, door G.J. van Roekel (Kronyck 1982/26, p.

52)

de Bruin

–Enige familiebetrekkingen van Maria Johanna de Bruin, door E.G.

Planten (Kronyck 1995/75, p. 22)

Brunsveld

–Doetinchemse geslachten: Van Brunsveld, Bulten, Ebbers tot Wiltink;

Redactie (Kronyck 1989/53, p. 65)

Bruut

–Aanvulling bij Brugman en de Bruut, door dr. F.A.H. van den Hombergh

(Kronyck 1982/23, p. 13)

–Brugman en de bruut. Een donderpreek in klooster Bethlehem, door dr.

F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1981/22, p. 50-55)

Bulten

–Doetinchemse geslachten: Van Brunsveld, Bulten, Ebbers tot Wiltink;

Redactie (Kronyck 1989/53, p. 65)

–Hendrik Jan Bulten, door Co Roording (Kronyck 2000/98, p. 15)

–Hendrik Jan Bulten (1873-1967) een bijzondere Doetinchemmer, door Co

Roording (Kronyck 2000/97, p. 2-25)

–Hendrik Jan Bulten, als mosterd na de maaltijd, door Co Roording (Kronyck

2006/122, p. 25)

–Hendrik Jan Bultens rol in de Tweede Wereldoorlog, door Co Roording

(Kronyck 2002/104, p. 23-26)

Buma

–Henk Buma: Kalme zee werd woeste oceaan, door Henk Buma (Kronyck

2004/112, p. 7-10)

Burenruzie

–Burenruzie (Kronyck 1987/44, p. 44)

Burgemeester

–Burgemeester jhr. Van Nispen liet niet lang op zich wachten, door A.K.

Kisman (Kronyck 2000/97, p. 26-27)

–Burgemeester Duval Slothouwer naar het Saargebied, door A.K. Kisman

(Kronyck 1998/87, p. 32)

–Hengelose burgemeester stelt Dunsborger Marke in gebreke, door J.A.

van Nieuwenhuijzen (Kronyck 2000/96, p. 30-34)

–Mr. B. Planten, burgemeester van Doetinchem. Een notabele van 250

jaar geleden, door E.G. Planten (Kronyck 1989/53, p. 71-72)

Burgerboek

–Burgerboek Stad-Doetinchem, door Roel van Laar (Kronyck 1999/92, p.

34-35; 1999/93, p. 34-35; 1999/94, p. 34-35; 2000/95, p. 30-31;

2000/96, p. 36-37)

Burgereed

–Burgereed van 1753 (Kronyck 1982/23, p. 16)

Burgermeester

–Burgermeester: R.K. kerk in Doetinchem niet nodig, door Co Hettinga

(Kronyck 2005/117, p. 30-31)

Burgerij

–Thans brengen wij een heilswensch weder aan U, geachte burgerij!, door

W.A. Wijnands (Kronyck 1983/30, p. 56-57)

Busdiensten

–Doetinchem als historisch centrum van busdiensten, door H. Nieweg

(Kronyck 1976/2, p. 14-15)

Buurt

–Brugman en de buurt, een verkeerde vernoeming toch terecht gebleken,

door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1985/37, p. 33-36)

Buyl

–Willem Buyl; straatarm, maar pienter en stijlvol, door Jan Stap (Kronyck

2003/107, p. 27-33)

Bijbel

–Bijbels in kerkeraadsbanken (Kronyck 1984/33, p. 42)

–Bijbels voor stadsrekening gekocht (Kronyck 1988/49, p. 63)

Bij de neus

–Bij de neus genomen, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 80)

Bijnamen

–Bijnamen in Doetinchem, door B. van Hardeveld e.a. (Kronyck 1990/58,

p. 83-89, 1991/61, p. 96-101)

–Mag ik een deusken vremde postzegels? Oud-Doetinchemse bijnamen

voor het nageslacht, door Rob Lureman (Kronyck 1991/59, p. 29)

Bijzondere bomen

–De bijzondere bomen van de parktuin van landgoed de Slangenburg, door

J.G. Vos (Kronyck 1986/42, p. 78-79)

Café

–Nieuwe Staring in Literair Café (Kronyck 1981/19, p. 15)

Canadees

–Gesneuvelde Canadees vond in Gaanderen tijdelijke rustplaats, door W.

van Aalst (Kronyck 2003/108, p. 25-35)

van der Capellen

–Joan Derk van der Capellen tot De Pol (Kronyck 2003/109, p. 5)

van Cappellestraat

–Van Cappellestraat, door Wim Nederkoorn (Kronyck 2000/96, p. 1)

Catharinakerk

–Avondmaalszilver van de Catharinakerk te Doetinchem (Kronyck

1985/38, p. 65)

–Bij herbouw van Catharinakerk is gebroken met Gulden Snede, door

Theo J. Rougoor (Kronyck 2006/1212-15)

–Catharinakerk aan de Markt, door Jan Berends (Kronyck 2000/98, p.

43-46)

–De Sint Catharinakerk, door F. Roosjen (Kronyck 1976/1, p. 12-14;

1986/39/40, p. 7-8)

–Een oudheidkundige vondst in de Catharinakerk, door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1990/56, p. 31-33)

–Het Catharina- of Flentroporgel in de Catharinakerk 50 jaar, door Theo

J. Rougoor (Kronyck 2002/104, p. 39-43; 2002/105, p. 32-34;

2002/106, p. 37-47)

–Ingang Catharinakerk (Kronyck 1986/39/40, p. 51)

–Nogmaals: De Sint Catharinakerk, door S. Oosterhaven (Kronyck 1976/2,

p. 8-9)

–Ouders van Frederik van Baer ook begraven in Catharinakerk, door Theo

Rougoor (Kronyck 2006/120, p. 20-21)

–Reactie op Avondmaalszilver Catharinakerk (Kronyck 1986/41, p. 69-70)

–Verloren gewaande zerken in Catharinakerk teruggevonden, door Theo

Rougoor (Kronyck 2005/118, p. 2-13)

–Zerken in Catharinakerk meer dan eens verplaatst, door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1999/93, p. 23-32)

Centrum

–Doetinchem als historisch centrum van busdiensten, door H. Nieweg

(Kronyck 1976/2, p. 14-15)

–Erfgoed rond het centrum Doetinchem. De sociale woningbouw van 1910-

1940, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/70, p. 89-97)

–Geschiedenis rond het centrum Doetinchem. Woningen met agrarische

bedrijfsruimte enz., door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/68, p. 29-35;

1993/69, p. 57-62; 1994/71, p. 7-13; 1995/76, p. 34-39; 1995/78, p.

94-98)

–Met opgeheven hoofd door Doetinchem. Een wandeling door het centrum,

op zoek naar architectonische krenten in een brij van bouwstijlen en

stijlvariaties, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1996/80, p. 29-34)

Chef

–De stationschef in Zelhem, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/102,

p. 24)

Chegil

–Kegel komt van chegil, wat kleine paal betekent, door Ton Notten (Kronyck

1999/93, p. 9-10)

Cholera

–Cholera (Kronyck 2001/102, p. 38)

Christelijk

–Gaanderen bezat bloeiend christelijk verenigingsleven, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2000/97, p. 30-33)

–Op zoek naar «een geloovig Christelijk docent», door C.J. Kneppelhout

(Kronyck 1997/86, p. 77)

Classis

–Kerkelijke discipline door classis Zutphen (Kronyck 1989/53, p. 72)

Claus

–Herinnering aan prins Claus, door Ton Notten (Kronyck 2002/106, p. 36)

–Prins Claus (Kronyck 2003/107, p. 47)

Collecte

–Collecte voor de Boeren (Kronyck 1989/52, p. 48)

–Collectie vroege Italiaanse schilderkunst in Huis Bergh, door M.

Stokman- van Dommelen (Kronyck 1998/90, p. 27-32; 1999/91, p. 28-

32)

–Luthersche Kirchmeister Schröder in 1764 op collectereis in Brabant

(Kronyck 1984/34, p. 61)

Collenberg

–Edith Passmann 90 jaar. Edith, Frau Rüdt von Collenberg, geb.

Passmann, door Jan Berends (Kronyck 1997/86, p. 90-92)

Combinatieklas

–Combinatieklas in Gaanderen uit 1946 (Kronyck 1999/93, p. 33)

Concentratiekamp

–Vier jaar in Duitse concentratiekampen, door dr. Derk van Lingen (Kronyck

2002/106, p. 26-29)

Concert

–Feestelijk slotconcert (Kronyck 2002/105, p. 33)

Conclusie

–Conclusie, door E.J. Groeskamp (Kronyck 1988/49a, p. 14)

Conducteur

–Tramconducteur verongelukt, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 16)

Confessionale

–Over Sion weer meer bekend. De suppliek Confessionale onder de loep,

door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1988/49, p. 58-63)

–Over Sion weer meer bekend. Wat het Confessionale gewild en ongewild

vertelt, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1988/50, p. 98-102)

Confiscatie

–Misset: inbeslagname van het bedrijf, door Muller, B. (Kronyck 1982/26,

p. 62-63)

Conflict

–Een conflict rond een Doetinchemse schipper, door Roel van Laar (Kronyck

1996/81, p. 78-80)

Contract

–Contract ijzergieterij van Olmius (Kronyck 1986/42, p. 85)

Coöperatieve zuivelfabriek

–Over de Coöperatieve Zuivelfabriek De Oude IJssel te Doetinchem, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1993/70, p. 81-84)

Coops

–Genealogie Coops. Over molenaars, bakkers, wijnkopers, magistraten en

zeelieden, door H. Boogman-Wesselo (Kronyck 1982/25, p. 33-34)

Cornelis

–Slangenburgse Miniaturen. Mr. Cornelis, door Jan Berends (Kronyck

1997/84, p. 41-43)

Corruptie

–Een luchtje aan de gasfabriek. Vermeende corruptie in 1927/28, door

Guus Dinkla (Kronyck 1994/74, p. 105-108)

Corstens

–Slangenburgse Miniaturen. Rentmeester Corstens vertelt de laatste

nieuwtjes, door Jan Berends (Kronyck 1999/93, p. 36-38)

Crash

–52 Jaren na de crash, door J.G. Hettinga (Kronyck 1997/86, p. 85-86)

–52 jaar na de crash. Correcties en aanvulling (Kronyck 1998/87, p. 8)

Criminaliteit

–Bestrijding criminaliteit in het Ambt-Doetinchem, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1994/74, p. 98-99)

Cultuur

–Begraafplaatsen als cultuurbezit. Uitgave van de Terebinth, vereniging

tot herstel van zorg rond dood, door Jan Berends (Kronyck 1993/67, p.

17)

–Cultureel erfgoed, door W. van Aalst (Kronyck 2003/107, p. 48)

–Cultureel erfgoed, door Ton Notten (Kronyck 2002/106, p. 1)

–Niet bij brood alleen: 150 jaar handel en cultuur, door Jan Berends (Kronyck

1992/65, p. 53-57)

Cursus

–Cursus amateur-historici (Kronyck 1976/1, p. 15)

Dagboek

–Dagboek vanuit de Kruisberg aangehaald door Balkenende, door Gerrit

Rouw (Kronyck 2005/11753-56)

Dakpannen

–Bakstenen en dakpannen uit Wijnbergen (J.F. Pasteur, 1819-1891), door

drs. G.B. Janssen (Kronyck 19822653-54)

van Dam

–De familie Van Dam in Doetinchem, door H. van Dam (Kronyck 1992/66,

p. 103-104)

–Toon van Dam bekendste telg uit roemruchte familie, door Jan Stap (Kronyck

2003/109, p. 18-27)

–Van Dam (Kronyck 2003/110, p. 47)

Damocles

–Zwaard van Damocles hangt boven het kerkje in Gaanderen, door A.K.

Kisman (Kronyck 2003/107, p. 17-23)

Dat u...

–Dat u de donder slaa, door J.W.S. Steyntjes (Kronyck 1981/19, p. 10-11)

Decor

–Ruimzicht décor voor Bezoek van de Oude Dame, door Marcel Chevalking

(Kronyck 2003/107, p. 46)

Dederzaad

–Spurrie en dederzaad, door G.J. van Roekel (Kronyck 1997/85, p. 60-61)

Deel

–Dodelijke ongevallen op de deel (Kronyck 1992/66, p. 99)

Dekens

–Levering wollen dekens (Kronyck 1984/34, p. 64)

Delsink

–Van Huethorsterbos tot boerderij Delsink, door J.G. Hettinga (Kronyck

1998/89, p. 26-31)

Dennen

–Dunsborger Marke gaat met dennen stuifzand te lijf, door J.A. van

Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/92, p. 25-33)

Derde lustrum

–Bij het derde lustrum van Deutekom, door S. Oosterhaven (Kronyck

1991/60, p. 33)

Derksen

–De Hondejongens. Manus Derksen loopt in Gendringen tegen de lamp,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1998/87, p. 23-28)

Dèr Mouw

–Boeken over Dèr Mouw, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1985/38, p. 65)

–Dèr Mouw en zijn «heilig Gelderland», door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1986/39/40, p. 42-44)

–Dèr Mouw in Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1987/43, p. 11)

Detector

–Zin en onzin van detector-onderzoek, door Lutz, Leo (Kronyck 1993/67,

p. 18-19)

Deusken

–Mag ik een deusken vremde postzegels? Oud-Doetinchemse bijnamen

voor het nageslacht, door Rob Lureman (Kronyck 1991/59, p. 29)

Deutekom

–G. Blankesteijn erelid van Deutekom; Redactie (Kronyck 1983/28, p. 19)

–Boek over De Slangenburg, sieraad van Deutekom, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1984/32, p. 19-20)

–Bij het derde lustrum van Deutekom, door S. Oosterhaven (Kronyck

1991/60, p. 33)

–Bij het twintigjarig bestaan van Deutekom, door Jan Berends (Kronyck

1996/81, p. 53)

–Deutekom, een benauwde veste, door G.B. Janssen (Kronyck 1978/9, p.

14-18)

–Deutekom en Salehem; Bestuur Deutekom (Kronyck 1977/5, p. 11)

–Deutekom in de put verwekt, tijdens dia-avond geboren, door Ton Notten

(Kronyck 2001/99, p. 2-7)

–Deutekomse familienamen op ing of ink, door B.J. Hekket (Kronyck

1980/15, p. 12-13)

–De Wijnkar voor Deutekom, door Domien ten Berge (Kronyck 2000/96, p.

13- 16)

–Doel van Deutekom (Kronyck 1976/2, p. 16)

–Een handvol herinneringen aan Deutekom rond 1910, door J.A.H. Stap

Sr. (Kronyck 1979/11, p. 8-9)

–Geschilderd verleden. Speciale editie van de Kronyck, vijfentwintigjarig

bestaan van O.K.D. (Kronyck 2001/100, p. 1)

–Hoe een Aorumse (Arnhemse) stadsjongen het vooroorlogse Deutekum

zag, door P. Engelsman (Kronyck 1987/44, p. 21-25)

–Jubileumboek voor Deutekom (Kronyck 1981/20, p. 32)

–Jubileum Deutekom; Redactie (Kronyck 2002/104, p. 18)

–Onderscheiding en afscheid beheersen Deutekom-avond, door Ton Notten

(Kronyck 2002/104, p. 32-34)

Deutekommers

–Deutekommers worden Antwerpse poorters (16de eeuw), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1983/30, p. 61)

Deventer

–De Illustre School te Deventer 1630-1878; met bijvoeging van het Album

studiosorum, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1982/24, p. 31)

Dia-avond

–Deutekom in de put verwekt, tijdens dia-avond geboren, door Ton Notten

(Kronyck 2001/99, p. 2-7)

Diaconie

–Bezittingen Hervormde Diaconie (Kronyck 1986/39/40, p. 18)

–Diaconie; Redactie (Kronyck 2006/121, p. 44)

–Diaconie in geldnood (Kronyck 1988/48, p. 47)

–Geen maaltijd bij afhoring diaconierekening (Kronyck 1987/46, p. 80)

–Sociale en maatschappelijke dienstverlening in de achttiende eeuw. De

diaconie van de Herv. Kerk, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1997/85,

p. 52- 54; 1997/86, p. 78-80; 1998/87, p. 11-13)

–Tekort diaconie (Kronyck 1988/48, p. 47)

–Verkoop huis door de diaconie (Kronyck 1986/39/40, p. 33)

–Verzoek om diaconale steun (Kronyck 1987/46, p. 80)

Dialect

–Enige opmerkingen over de in Doetinchem in de late Middeleeuwen

geschreven taal, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1977/3, p. 7-11)

–Onze taal is te herkennen in die van de Middeleeuwen, door dr. H.J.

Leloux (Kronyck 2003/108, p. 36-39)

Dichter

–A.C.W. Staring: dichter en landman, regionalist en nationalist, door H.

Buma (Kronyck 1991/59, p. 24)

Dichteren

–Archeologische vondsten in Dichteren, door drs. Willem-Simon van Graaf

(Kronyck 1994/72, p. 29-33)

–Enkele herinneringen aan de schilders Thus uit Dichteren, door Jan Berends

(Kronyck 2002/105, p. 35-36)

–Ter Essend in de buurtschap Dichteren, leengoed van het Stift op de

Elterberg, door H. Stam (Kronyck 1991/59, p. 25-28)

Diefstal

–Diefstal (Kronyck 1989/54, p. 87)

Dienstverlening

–Sociale en maatschappelijke dienstverlening in de achttiende eeuw. De

diaconie van de Herv. Kerk, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1997/85,

p. 52- 54; 1997/86, p. 78-80; 1998/87, p. 11-13)

Diepsteghe

–De Wals en Diepsteghe, door A.M. Dijkman (Kronyck 1979/13, p. 9-10)

Dieptepunt

–Een dieptepunt in de relatie tussen de Van Baers en de stad Doetinchem,

1445-1446, door Paul Moors (Kronyck 1994/73, p. 64-70)

Dieren

–Planten en dieren in het historisch onderzoek, door J.G. Vos (Kronyck

1977/3, p. 15-17)

Dierenzaak

–Van kruidenier tot zorg voor tuin en dier (ruim honderd jaar firma

Sachtleven), door Jan Berends (Kronyck 1990/57, p. 54-59)

van Diest

–Baron A.J. van Diest, heer van De Kruisberg en diens bezittingen in en

rond Langerak, door G. Rouw (Kronyck 1987/45, p. 59-61; 1987/46, p.

71-73)

Differentium

–Differentium in der minne geschikt, door Roel van Laar (Kronyck

1998/89, p. 32)

Discipline

–Kerkelijke discipline door classis Zutphen (Kronyck 1989/53, p. 72)

Distilleerderij

–De distilleerderij 6e klasse van Boddendijk & Co. in Doetinchem, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2001/101, p. 24-26)

Docent

–Op zoek naar «een geloovig Christelijk docent», door C.J. Kneppelhout

(Kronyck 1997/86, p. 77)

Dodelijk

–Dodelijke ongevallen op de deel (Kronyck 1992/66, p. 99)

Dodenakker

–Een bekende Doetinchemmer op een Parijse dodenakker. Ver Huell op

Père Lachaise, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p. 89-94)

Dodo

–Dodo-groep Doetinchem op weg naar jamboree (Kronyck 1999/93, p. 39)

Doelen

–Stadsdoelen verpacht (Kronyck 1986/42, p. 85)

Doesburg

–Het geslacht Rens(s)en te Doetinchem en Doesburg, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1986/41, p. 71-72)

van Doetecum

–Graveurs Van Doetecum, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1983/30,

p. 62-64)

Doetinchem

–A.C.W. Staring in Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1981/19, p. 14)

–Amptsbrief van Doetinchem 25 maart 1379, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1982/24, p. 17-18)

–Archivalia van het voormalig weversgilde van de stad Doetinchem, deel I:

de Gildebrief, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1981/19, p. 5-8; 1981/21,

p. 40-42)

–Avondmaalszilver van de Catharinakerk te Doetinchem (Kronyck

1985/38, p. 65)

–Azijnmakerij van Ruebel in Doetinchem 1824-1830 (I), door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 2000/95, p. 32-35)

–Begraven en begraafplaatsen in Doetinchem I, door A.K. Kisman (Kronyck

1997/83, p. 21-23; 1997/84, p. 28-31)

–Beroepingswerk in Ned. Herv. Kerk te Doetinchem rond 1750, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/4319-20)

–Bezoek stadhouder Willem V aan Doetinchem in 1791, door S.O. (Kronyck

1983/29, p. 48)

–Bibliografie van Doetinchem kreeg supplement (Kronyck 1986/41, p. 72)

–Bodemonderzoek stadskern Doetinchem, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1976/1, p. 9-12)

–Boekbespreking. De hoogste tijd: 75 Jaar openbare bibliotheek in

Doetinchem, door W.P. Nederkoorn jr. (Kronyck 1994/72, p. 56)

–Boekbespreking. Doetinchem in oorlogstijd: degelijk en goed leesbaar,

door Jan Bik (Kronyck 1996/82105-107)

–Boekbespreking. Doetinchems verleden geïllustreerd, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1994/73, p. 86-88)

–Boekbespreking. Oud en nieuw Doetinchem, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1980/1814)

–Boerenerven in de gemeente Doetinchem, door Annemieke Breukelaar

(Kronyck 1995/78, p. 85-93; 1996/79, p. 1-11)

–Brandstofvoorziening in Doetinchem in de winter 1944/'45, door J.W.

Looman (Kronyck 1998/88, p. 31-32)

–Brugman en de Bruiden, een goed woordje voor de zusters te

Doetinchem, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1985/35, p. 4-6)

–Burgermeester: R.K. kerk in Doetinchem niet nodig, door Co Hettinga

(Kronyck 2005/117, p. 30-31)

–Bijnamen in Doetinchem, door B. van Hardeveld e.a. (Kronyck 1990/58,

p. 83-89, 1991/61, p. 96-101)

–De Achterhoek is nog mooi in Doetinchem, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1988/50, p. 94)

–De afgescheidenen in de regio Doetinchem 1850-1860 (uit

doctoraalscriptie geschiedenis), door C.J. Jansen (Kronyck 1989/52, p.

40-42)

–De archeologische onderzoekingen in Doetinchem, door Ruud Borman

(Kronyck 1977/61-3)

–De bekoringen van de Doetinchemse Kerstnacht, 1534, door Paul Moors

(Kronyck 1993/70, p. 105)

–De Berkelaar, een oude boerderij onder Doetinchem (Kronyck 1997/83,

p. 14- 18)

–De dag dat Doetinchem zijn hart en 120 mensen verloor, door Wim

Scheerder (Kronyck 2005/115, p. 29-36)

–De distilleerderij 6e klasse van Boddendijk & Co. in Doetinchem, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2001/101, p. 24-26)

–De Doetinchemse joden in de oorlog '40/'45, door Sake Oosterhaven

(Kronyck 1995/76, p. 43-44)

–De Doetinchemse joden voor en tijdens de oorlog, door Jan Berends (Kronyck

2005/115, p. 2-14)

–De Doetinchemse schuttersgilden in vroeger eeuwen, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1981/22, p. 56-57)

–De elite van Doetinchem, 1795-1830, door Titia van den Akker (Kronyck

1990/57, p. 49-53)

–De familie Van Dam in Doetinchem, door H. van Dam (Kronyck 1992/66,

p. 103-104)

–De gasthuisrekeningen van de stad Doetinchem, door H.J. Leloux (Kronyck

1986/39/40, p. 34-36)

–De geschiedenis van Doetinchem. Enkele opmerkingen over het te

verschijnen boek, door J.C. Boogman (Kronyck 1985/38, p. 69-70)

–De gildebrieven van de historische ambachtsgilden van de stad

Doetinchem, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1984/31, p. 16; 1984/32, p.

26-27; 1984/34, p. 62-64)

–De Gruitpoort te Doetinchem, door H. Stam (Kronyck 1983/27, p. 15-16)

–De havezathe Hagen bij Doetinchem, door H.J. Stam (Kronyck 1981/21,

p. 45- 46)

–De Hottinger-kaart van Doetinchem uit circa 1786, door H.J. Versfelt

(Kronyck 2003/107, p. 38-42)

–De Huet te Doetinchem, door G.J.B. Stork (Kronyck 1979/14, p. 1-3)

–De Latijnse school te Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1987/45, p. 62-63)

–De Latijnse school te Doetinchem, volgens de rapporten van de

hoofdinspecteur Wijnbeek (Kronyck 1978/8, p. 15-16)

–De markt te Doetinchem, reeds 750 jaar oud, door H. Stam (Kronyck

1980/18, p. 3-5)

–De middeleeuwse kerkgeschiedenis van Doetinchem, door prof. dr. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1983/27, p. 1-2)

–De molens van Doetinchem, door H. Stam (Kronyck 1977/6, p. 10-12;

1978/7, p. 14-16; 1978/8, p. 12-14)

–De ondergang van Sion. Hoe die van Doetinchem en Zelhem een Spaans

spreekwoord toepasten, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1985/38, p. 49- 65)

–De oude brug over de Oude IJssel bij Doetinchem, door H. Stam (Kronyck

1977/3, p. 13-15)

–De Oude IJssel; Doetinchem en zijn rivier (I), door G. van Koeveringe

(Kronyck 1992/63, p. 4-6; 1992/65, p. 67-70; 1992/66, p. 105-107;

1993/68, p. 40-43)

–De oudste bewoning van Doetinchem, door drs. Willem-Simon Graaf (Kronyck

1994/73, p. 57-63)

–De pedagogische academies te Doetinchem: een historische terugblik;

Redactie (Kronyck 1984/33, p. 33-39)

–De rekeningen van de stad Doetinchem als bron voor de kennis van haar

geschiedenis, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1988/48, p. 25-30)

–De restauratie van Grutstraat 27 te Doetinchem thans stadsmuseum,

door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1986/41, p. 53-55)

–De stadsrekening van 1530/1531 als bron voor het historische kadaster

van de stad Doetinchem, door Paul Moors (Kronyck 1987/44, p. 30-34)

–De Stadsrekening van 1682, door Roel van Laar (Kronyck 2001/102, p.

44; 2002/103, p. 46-47; 2003/109, p. 39)

–De uitgaven van het keurboek van Doetinchem, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1979/11, p. 1-3)

–De verering van Sint Victor van Xanten in Doetinchem, door prof. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1987/43, p. 12-13)

–De verlening van stadsrecht aan Doetinchem, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1986/39/40, p. 2-6)

–Dèr Mouw in Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1987/43, p. 11)

–Dodo-groep Doetinchem op weg naar jamboree (Kronyck 1999/93, p. 39)

–Doetinchem 1000 jaar geleden al een echte stad, door drs. Thomas

Spitzers (Kronyck 1998/88, p. 2-8)

–Doetinchem 1236-1986 (Kronyck 1986/39/40, p. 1-52)

–Doetinchem 1830, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1980/15, p. 9-11;

1986/39/40, p. 21-23)

–Doetinchem als historisch centrum van busdiensten, door H. Nieweg

(Kronyck 1976/2, p. 14-15)

–Doetinchem bood Middelharnis en Sommelsdijk voor tonnen hulp, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 2-10)

–Doetinchem door bezoekers totaal verschillend beoordeeld, door Jan Stap

(Kronyck 2006/119, p. 19-26)

–Doetinchem en de familie Planten, voornamelijk in de achttiende eeuw,

door mr. E.G. Planten (Kronyck 1986/42, p. 79-81)

–Doetinchem en de Grande Armée van 1812, door Gerhard W. Velhorst

(Kronyck 1985/36, p. 28)

–Doetinchem en de Hanze, door S. Oosterhaven (Kronyck 1990/55, p. 7-9)

–Doetinchem en de Heerensociëteit anno 1830, door J.W.S. Steijntjes

(Kronyck 1984/31, p. 9-12)

–Doetinchem en de luchtvaart, of: De korte geschiedenis van de vliegsport,

door W.P. Nederkoorn jr. (Kronyck 1993/68, p. 36-38)

–Doetinchem en de Oudheid, door Paul Moors (Kronyck 1980/16, p. 16)

–Doetinchem, Gaanderen en Zelhem in de kunst, door Jan Berends (Kronyck

2001/100, p. 8-9)

–Doetinchem gezien door het oog van strategen, door drs. G.B. Janssen

(Kronyck 1984/32, p. 17-19)

–Doetinchems Gildezilver uit de Gouden Eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck

1980/16, p. 6-9)

–Doetinchem had eeuwenlang voldoende aan maar één brug, door H. Stam

(Kronyck 2003/110, p. 8-15)

–Doetinchem heeft van acht molens er nog drie over, door H. Stam (Kronyck

2004/111, p. 2-13)

–Doetinchems historie indrukwekkend geboekt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1986/41, p. 56-57)

–Doetinchem in 1463, door dr. F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1992/65, p. 74)

–Doetinchem in de frontlijn, door Muller, B. (Kronyck 1983/27, p. 10-13)

–Doetinchem in de jaren dertig. Nostalgische mijmeringen, door Han

Japing (Kronyck 1997/84, p. 36-40)

–Doetinchem in oorlogstijd, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1977/6, p.

6- 9; 1978/7, p. 11-13; 1978/8, p. 6-9)

–Doetinchem in prent en kaart, door Jan Berends (Kronyck 2003/110, p.

33)

–Doetinchem krijgt nieuw brandreglement, door Roel van Laar (Kronyck

1998/89, p. 22)

–Doetinchemse Leeszaal regisseert in 1924 actie tegen rijksbezuiniging,

door Jan Bik (Kronyck 1995/75, p. 16-18)

–Doetinchem omstreeks 1810, door J.A. Vegter (Kronyck 1976/2, p. 12-

13)

–Doetinchemse poststempels sinds het midden der 19e eeuw, door Guus

Dinkla (Kronyck 1995/76, p. 47-52)

–Doetinchem raakt pas na 1850 uit zijn isolement, door Jan Stap (Kronyck

2003/109, p. 28-30)

–Doetinchems Rode Kruis kwam er door initiatief studenten, door Jan Bik

(Kronyck 1996/79, p. 16-21)

–Doetinchemse scholen in oorlogstijd, door A. Dinkla (Kronyck 1997/85,

p. 58-59)

–Doetinchems stationsgebouw wordt gesloopt, door Rob Lureman (Kronyck

1983/28, p. 17-19)

–Doetinchem telde in 1915 58 telefoonaansluitingen, door Ton Notten

(Kronyck 2004/114, p. 42-44)

–Doetinchems vergeten monumenten, door Rob Lureman (Kronyck

1979/13, p. 11- 13)

–Doetinchemse villa was in de oorlog het kleinste kamp, door Ton Notten

(Kronyck 2003/108, p. 2-15)

–Doetinchem voorheen. Tentoonstelling voorlichting over gas. (Kronyck

1980/17, p. 16)

–Doetinchem Winkelstad, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p. 21)

–Doetinchem zoals het eens was, door H. Buma (Kronyck 1992/63, p. 7)

–Driekwart eeuw bibliotheek Doetinchem. Inzet en toewijding aan basis

van succes, door Jan Bik (Kronyck 1994/71, p. 1-6)

–Driekwart eeuw Huls, maar eigenlijk al veel langer. De geschiedenis van

een Doetinchems warenhuis, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/76,

p. 29-33)

–Een bovenlaag uit late middeleeuwen en zestiende eeuw: de schepenen

van Doetinchem, door Paul Moors (Kronyck 1991/59, p. 1-5; 1991/61, p.

88-95)

–Een bijzonder Doetinchems lakstempel uit 1795, door Jan Berends (Kronyck

1990/56, p. 28-30)

–Een dieptepunt in de relatie tussen de Van Baers en de stad Doetinchem,

1445-1446, door Paul Moors (Kronyck 1994/73, p. 64-70)

–Een Doetinchems scholtegoed: De Westhoeve, door Jan Berends (Kronyck

1991/59, p. 6-13)

–Een dominee in Doetinchem: B.J. Westerbeek van Eerten (1817-1888),

door G. van Donselaar (Kronyck 1987/46, p. 65-70)

–Een dure vergissing. Hoe Doetinchem in 1916 de Slinge wilde saneren,

door W.J. Mebelder (Kronyck 1980/17, p. 13-15)

–Eene eeuwig duurende alimentatie. Ver Huells fonds voor Doetinchems

kleine luyden (1764-1775), door Theo J. Rougoor (Kronyck 1990/57, p.

64-67; 1990/58, p. 98-104; 1991/60, p. 62-69; 1991/62, p. 128-133;

1992/64, p. 36- 43; 1993/67, p. 8-16; 1994/71, p. 14-16; 1994/72, p.

40-45; 1994/73, p. 78- 85)

–Een 125-jarige in het Doetinchemse onderwijs, door G.J. Terbeek (Kronyck

1979/13, p. 3-5)

–Een jeugd in Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1983/29, p. 37)

–Een klein drama te Doetinchem in 1623, door E.D. Heijnis-Renssen (Kronyck

1979/14, p. 13-15)

–Een lege stoel in de raadzaal van Doetinchem, door A.K. Kisman (Kronyck

1997/85, p. 62)

–Een recensie over het Doetinchemse Gildeboek, door dr. E. van

Autenboer (Kronyck 1983/27, p. 9)

–Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1986/41, p. 61)

–Een stukje Doetinchemse onderwijshistorie, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1981/19, p. 15)

–Een wandeling binnen de stadswallen van Doetinchem. Uitgave Stichting

Catharina Cultureel, door H. Buma (Kronyck 1992/66, p. 100)

–Een zwaan in de binnenstad: de Gasthuiskerk van Doetinchem, door

W.A. Wijnands (Kronyck 1982/23, p. 1-3)

–Een zwarte bladzijde uit de Joodse geschiedenis van Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1991/59, p. 14-15)

–Elitevorming in Doetinchem; Redactie (Kronyck 1989/53, p. 61)

–Enige aantekeningen over de reformatie binnen Doetinchem, door drs.

J.F.A. Modderman (Kronyck 1982/23, p. 4-6)

–Enige opmerkingen over de in Doetinchem in de late Middeleeuwen

geschreven taal, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1977/3, p. 7-11)

–Enkele schetsen uit de Doetinchemse postgeschiedenis, door Guus

Dinkla (Kronyck 1995/75, p. 6-9)

–Erfgoed rond het centrum Doetinchem. De sociale woningbouw van 1910-

1940, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/70, p. 89-97)

–Firma Blom vanouds leidekkers en loodgieters te Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/44, p. 35-37)

–Foto Doetinchem in de winter in de jaren dertig; Redactie (Kronyck

2002/106, p. 35)

–Gemeene Heeren weegen in het Rigterampt Doetinchem, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1996/79, p. 12-13)

–Genealogisch onderzoek over Doetinchem, door E.D. Heijnis-Renssen

(Kronyck 1977/4, p. 4-5)

–Geschiedenis rond het centrum Doetinchem. Woningen met agrarische

bedrijfsruimte enz., door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/68, p. 29-35;

1993/69, p. 57-62; 1994/71, p. 7-13; 1995/76, p. 34-39; 1995/78, p.

94-98)

–Geschilderd verleden. Hoe plaatselijke en enige andere beeldende

kunstenaars in de twintigste eeuw aanzichten van Doetinchem,

Gaanderen en Zelhem vastlegden op schilderpaneel en tekenpapier (Kronyck

2001/100, p. 1- 6, 7, 14-72; 2002/104, p. 18)

–Handel in Doetinchem in de 16de en 17de eeuw, door prof. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1987/45, p. 45-46)

–Heren van Barlham prominent aanwezig in Doetinchem? door Paul Moors

(Kronyck 1999/93, p. 17-22)

–Het economisch beleid van het vrouwenconvent Sion bij Doetinchem,

door A.J.P.M. Maas (Kronyck 1986/42, p. 98-103)

–Het gasthuis en de zorg voor hulpbehoevenden in Doetinchem tot circa

1550, door Paul Moors (Kronyck 1987/43, p. 5-9)

–Het geslacht Rens(s)en te Doetinchem en Doesburg, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1986/41, p. 71-72)

–Het gildeboek van het Doetinchemse weversgilde, door dr. H.J. Leloux

(Kronyck 1981/20, p. 23-26)

–Het grondbezit van het gasthuis van Doetinchem, door H.J. Leloux (Kronyck

1988/50, p. 86-87)

–Het kasteel Barlham bij Doetinchem, door H. Stam (Kronyck 1976/2, p.

1-2; 1986/39/40, p. 11-12)

–Het noodgeld van Doetinchem, door H.A. Vinkenborg (Kronyck 1991/62,

p. 127)

–Het oude keurboek van de stad Doetinchem, door S. Oosterhaven (Kronyck

1977/5, p. 1-3)

–Het oude, nog bestaande adellijke geslacht Van Wijnbergen van

oorsprong uit Doetinchem, door jhr. mr. R. Savornin Lohman (Kronyck

1993/67, p. 1-2)

–Het oude stadsarchief van Doetinchem, door J.J.C. van Dijk (Kronyck

1982/23, p. 6-7)

–Het register van naamsaanneming der gemeente Doetinchem, door A.K.

Kisman (Kronyck 1987/44, p. 43-44)

–Het sterrebos op het landgoed De Slangenburg in Doetinchem, door Trudi

Woerdeman (Kronyck 1984/34, p. 56-57)

–Het wapen van Doetinchem, vroeger en nu, door S. Oosterhaven (Kronyck

1977/3, p. 11-13; 1986/39/40, p. 9-10)

–Historisch Doetinchem rijst op uit getallen, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1986/42, p. 82)

–Hoe Doetinchem feestvierde in 1913, door S. Oosterhaven (Kronyck

1984/32, p. 30-31)

–Hugenotengeslacht in Doetinchem: de familie Monnereau, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1988/49, p. 53-55)

–Huiszoeking bij de familie De Graaf in Doetinchem, door A. de Graaf

(Kronyck 2002/104, p. 19-22)

–In Doetinchem ontbreekt nog echt monumentenbeleid, door Rob Lureman

(Kronyck 1984/32, p. 23-25)

–Jan Christiaan Kindermann gevierd redenaar en begaafd letterkundige in

Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1986/41, p. 65-

67)

–Joods leven in de Achterhoek. De oude kehilla Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1977/4, p. 10-12; 1977/5, p. 13-14)

–Klein Rome: katholiek bolwerk in de binnenstad van Doetinchem, door

Co Roording (Kronyck 2005/116, p. 2-13)

–Klein vervolg op Klein Rome in Doetinchem, door Co Roording (Kronyck

2006/120, p. 37-41)

–Klompenmakerij rondom Doetinchem, door J. Semmelink (Kronyck

1982/26, p. 58-59)

–Lijst van 23 herbergiers en tappers te Doetinchem in 1760, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1989/54, p. 86-87)

–Met opgeheven hoofd door Doetinchem. Een wandeling door het centrum,

op zoek naar architectonische krenten in een brij van bouwstijlen en

stijlvariaties, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1996/80, p. 29-34)

–Mr. B. Planten, burgemeester van Doetinchem. Een notabele van 250

jaar geleden, door E.G. Planten (Kronyck 1989/53, p. 71-72)

–Nogmaals het Doetinchems Gildezilver, door S. Oosterhaven (Kronyck

1980/17, p. 16)

–Nijverheid in Doetinchem rond 1840 (Kronyck 1976/2, p. 4)

–Om Doetinchems wil zwijg ik niet stil, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1987/45, p. 52-55)

–Onderwijs in de stad Doetinchem in de 19de eeuw; Redactie (Kronyck

1989/54, p. 79-80)

–Ooit telde Doetinchem 27 ambachtelijke slagerijen, door Rob Lureman

(Kronyck 1999/94, p. 39-43)

–Openbaar vervoer in Doetinchem vóór 1881, door H. Nieweg (Kronyck

1981/20, p. 17-18)

–Opnieuw de havezathe Hagen bij Doetinchem, door jhr. mr. R.C.C. de

Savornin Lohman (Kronyck 1992/65, p. 58-61)

–Oranjebomen in Doetinchem, door T.A. Dinkla-de Boer (Kronyck

1988/48, p. 40-41)

–Over begraven in Doetinchem rond 1500, door P. Moors (Kronyck

1986/39/40, p. 37-39)

–Over de Coöperatieve Zuivelfabriek De Oude IJssel te Doetinchem, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1993/70, p. 81-84)

–Over de economische situatie in Doetinchem rond 1557, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1994/72, p. 52-54)

–Over de lombard of stadsbank van lening te Doetinchem in de tweede

helft van de achttiende eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/37, p.

37-39)

–Over een brand in de Hamburgerstraat en het bezoek van prins Hendrik

aan Doetinchem in 1914, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1984/31,

p. 4-6)

–Over het orgel in de Grote Kerk van Doetinchem in de periode 1610-

1727, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1989/52, p. 25-27)

–Over het orgel in de Groote Kerk van Doetinchem in de 19e eeuw, door

Theo J. Rougoor (Kronyck 1989/52, p. 28-32)

–Over hooi- en zaadbergen in de gemeente Doetinchem, door Gon

Boekkooi (Kronyck 1990/55, p. 15-18)

–Padvinderij erg populair in Doetinchem in jaren dertig, door Han Japing

(Kronyck 1999/91, p. 10-12)

–Patriotten in Doetinchem, door S. Oosterhaven (Kronyck 1993/70, p.

107- 110)

–Pluimveehouderij rondom Doetinchem, door Jan Wijnroks (Kronyck

1997/86, p. 81-84)

–Plunderende troepen tot voor de poorten van Doetinchem, door Roel van

Laar (Kronyck 1996/80, p. 51)

–Recensie van het Doetinchems Gildenboek (Kronyck 1982/23, p. 16)

–Restauratie Tieckenhuis ook herstel van de poort tot Doetinchem, door

Rob Lureman (Kronyck 1990/58, p. 95)

–Rond de bevrijding van Doetinchem in 1813, door S. Oosterhaven (Kronyck

1985/36, p. 17-18)

–Schermutselingen in Doetinchem (Kronyck 1978/8, p. 9)

–Schilder van Zonnekoning beeldde Doetinchem uit, door Jan Berends

(Kronyck 1998/89, p. 2-10)

–Spellingvarianten van de plaatsnaam Doetinchem; Redactie (Kronyck

1986/39/40, p. 20)

–Sprokkelen in het oud-archief van de stad Doetinchem, door J.F.A.

Modderman (Kronyck 1986/41, p. 67-69; 1987/43, p. 14-16; 1990/57,

p. 68; 1991/59, p. 32; 1991/60, p. 80)

–Staat Evers over Doetinchem in 1891 (Kronyck 1977/5, p. 16-17)

–Stellung Rosengarth op het Kattennest in Doetinchem, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/90, p. 7-9)

–Toponiemen in en om Doetinchem. Naamkundige verkenningen, door

F.M. van Doesum (Kronyck 1997/86, p. 69-73)

–Tramrails in Doetinchem's straten, door H. Nieweg (Kronyck 1978/9, p.

10- 13; 1978/10, p. 8-11)

–Twee Kisman-boeken over Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1981/21, p. 36)

–Uitbreidingsplan Stad-Doetinchem, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p. 94)

–Uit de geschiedenis van de Doetinchemse Ziekenhuizen van 1898 tot

1990, door S. Oosterhaven (Kronyck 1991/61, p. 109-112)

–Uit een kerkelijke rekening van 1744. De kerck van Doetinchem, Debit

aan Garret Hettersche, door S.O. (Kronyck 1979/13, p. 16)

–Van een markant huis aan de markt te Doetinchem, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1982/25, p. 36-37)

–Van Klein Rome is niets meer over in Doetinchem, door Co Roording

(Kronyck 2005/117, p. 32-44)

–Vooroorlogs Doetinchem: Korte Kapoeniestraat en Gasthuisstraat, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2000/96, p. 23-26)

–Vragen over het Doetinchemse Keurboek, door prof. dr. W. Jappe Alberts

(Kronyck 1980/16, p. 16; 1980/17, p. 15; 1980/18, p. 16; 1981/19, p.

12; 1981/20, p. 31-32)

–Vijftien jaar monumentenzorg in Doetinchem, door Rob Lureman (Kronyck

1991/60, p. 34-35)

–Walvischrib in de kerk te Doetinchem, door Heijden, L.J. v.d. (Kronyck

1979/14, p. 16)

–Wandeling door het verleden van Doetinchems binnenstad, door Ton

Notten (Kronyck 2002/106, p. 22)

–Wandeling in vooroorlogs Doetinchem: Waterstraat, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2000/95, p. 22-27)

–Willem Roda en Doetinchem, door A.G.M.F. Brok (Kronyck 2002/105, p.

31)

–Willem Roda en Doetinchem, door Tim van der Grijn (Kronyck 2002/105,

p. 28-29)

–Winter in Doetinchem, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2000/98, p. 39-

42)

–Wij lazen voor u: Beschrijving van Doetinchem (1527-1629), door W.G.

Voltman-Vaags (Kronyck 1982/25, p. 41)

–Zondagsscholen in de regio Doetinchem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1994/71, p. 24-26)

–Zorgelijke toestand rond Doetinchem ca. 1590, door S.O. (Kronyck

1979/13, p. 15)

Doetinchemmers

–De oudste generatie van het Doetinchemse geslacht Ketjen en zijn

herkomst uit Westfalen, door S. Oosterhaven (Kronyck 1990/57, p. 60-

61)

–Doetinchemmers als studenten aan de Keulse Alma Mater van 1389-

1559, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1980/16, p. 10-14)

–Doetinchemmers schreven aan hun koning, door G. Blankesteijn (Kronyck

1978/9, p. 3-5)

–Doetinchemse jongen in Boerenoorlog gesneuveld, door G.B. Janssen

(Kronyck 2004/113, p. 2-13)

–Doetinchemse geslachten: Van Brunsveld, Bulten, Ebbers tot Wiltink;

Redactie (Kronyck 1989/53, p. 65)

–Doetinchems grootste zoon, door G. Blankesteijn (Kronyck 1976/2, p.

10-12; 1977/3, p. 5-6; 1977/4, p. 8-10)

–Een bekende Doetinchemmer op een Parijse dodenakker. Ver Huell op

Père Lachaise, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p. 89-94)

–Een conflict rond een Doetinchemse schipper, door Roel van Laar (Kronyck

1996/81, p. 78-80)

–Geertruid van Zelst, een Doetinchemse die een Europese rol speelde,

door S. Oosterhaven (Kronyck 1984/33, p. 46-47)

–Hendrik Jan Bulten (1873-1967) een bijzondere Doetinchemmer, door Co

Roording (Kronyck 2000/97, p. 2-25)

–Kleurrijke Doetinchemmers tussen de Wereldoorlogen, door Jan Berends

(Kronyck 1990/58, p. 78-82)

–Nachtwachts Nieuwjaarswensch, Opgedragen aan de Ingezetenen te

Doetinchem. 1 januari 1882, door H.J. Hoefman (Kronyck 1988/50, p.

108)

–Saap Roelofs: kleurrijk, markant en vaak dorstig, door Jan Stap (Kronyck

2002/103, p. 30-39)

Doetinchems bezit

–Hulsbergense handschriften uit Doetinchems bezit, door drs. A.J. Geurts

(Kronyck 1982/25, p. 38-41)

Doetinchemse predikanten

–Biografische gegevens der predikanten die in Deutekom gewerkt hebben,

door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1981/21, p. 48)

Doetinchems verzet

–Verongelukte bommenwerper en de rol van het Doetinchems verzet, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2002/103, p. 16-24)

Doetinchemse waag

–Verplicht wegen op de Doetinchemse waag, door Laar, R. van (Kronyck

1995/75, p. 23-24)

Doetinchemse IJzergieterij

–Honderd jaar Doetinchemse IJzergieterij (1894-1994). De geschiedenis

van de Langerakse hut, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/78, p. 99-

102)

Doetinghem

–Steen met naam Doetinghem in Belgische Ardennen, door H.J. Leloux

(Kronyck 1978/10, p. 4)

Dominee

–Afbraak pastorie in Zelhem deed dominee terugblikken, door Jan Oonk

(Kronyck 2006/121, p. 16-20)

–Een dominee in Doetinchem: B.J. Westerbeek van Eerten (1817-1888),

door G. van Donselaar (Kronyck 1987/46, p. 65-70)

Donder

–Dat u de donder slaa, door J.W.S. Steyntjes (Kronyck 1981/19, p. 10-11)

Donderpreek

–Brugman en de bruut. Een donderpreek in klooster Bethlehem, door dr.

F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1981/22, p. 50-55)

Dood

–Oude begraafplaatsen zijn op sterven na dood, door Ton Notten (Kronyck

2002/105, p. 2-7)

–Wen je ooit aan de dood? De Heer heeft gegeven..., door Co Roording

(Kronyck 2003/109, p. 31-38)

Doodvonnis

–Vonnis voor verdrinking voltrokken bij Kemnade, door John Thoben (Kronyck

2003/110, p. 16-23)

Doopvont

–Een Romaans doopvont als drinkbak in de weide, door J.G. Vos (Kronyck

1983/27, p. 8-9)

–Op zoek naar de oorsprong van een doopvont, door pastoor G. Hendriks

(Kronyck 1977/4, p. 13-14)

Doornick: zie Nagel

Doortocht

–Schilder van Zonnekoning legde doortocht Rijn vast, door Jan Berends

(Kronyck 1998/90, p. 22-26)

Dorothea

–Slangenburgse Miniaturen. Dorothea, door Jan Berends (Kronyck

1996/82, p. 97-100)

Dorpen

–Oudste schriftelijke vermelding van steden en dorpen in Achterhoek en

Liemers, door prof. dr. W. Jappe Alberts (Kronyck 1987/46, p. 77;

1988/47, p. 22-23)

Dorpskerk

–Iets over de naamgeving van de Zelhemse dorpskerk, door J. Wiersma

(Kronyck 1978/8, p. 10-11; 1978/9, p. 8-10)

Draak

–De draak van Gelre, door J. de Gelder (Kronyck 1983/27, p. 5-7)

Drama

–Een klein drama te Doetinchem in 1623, door E.D. Heijnis-Renssen (Kronyck

1979/14, p. 13-15)

–Laatste oorlogwinter voor De Kruisberg een drama, door Gerrit Rouw

(Kronyck 2005/115, p. 48-54)

–Luchtdrama boven de bossen bij Hummelo, door Gerhard W. Velhorst

(Kronyck 2002/105, p. 17-23)

Driekwart eeuw

–Driekwart eeuw bibliotheek Doetinchem. Inzet en toewijding aan basis

van succes, door Jan Bik (Kronyck 1994/71, p. 1-6)

–Driekwart eeuw Huls, maar eigenlijk al veel langer. De geschiedenis van

een Doetinchems warenhuis, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/76,

p. 29-33)

Drinkbak

–Een Romaans doopvont als drinkbak in de weide, door J.G. Vos (Kronyck

1983/27, p. 8-9)

Drinkwater

–Historie van de openbare drinkwatervoorziening in Oost-Gelderland, door

C.A. van Bennekom (Kronyck 1991/60, p. 53-61)

–Rectificatie artikel drinkwatervoorziening (Kronyck 1991/61, p. 96)

–Zuinig met drinkwater (Kronyck 1989/54, p. 87)

Dronkenschap

–Waar dronkenschap toe leidt (Kronyck 1987/46, p. 70)

Drijvend pompstation

–Zandzuiger Oude IJssel werd drijvend pompstation, door Haijo Wierenga

(Kronyck 2003/107, p. 11-16)

Dubbeldik

–Dubbeldik, door Ton Notten (Kronyck 2001/102, p. 1)

Dubbel huwelijk

–Een dubbel huwelijk, door A.K. Kisman (Kronyck 1994/72, p. 33)

Duetinghem

–Villa Duetinghem (Een oorkonde 1150 jaar oud), door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1988/47, p. 1-5)

Duiker

–Om de kosten van een duiker, door Roel van Laar (Kronyck 1997/85, p.

66- 67)

Duistervoorde

–Een Duistervoorder aanvulling op de Slangenburgse familieportretten,

door M.J.F. Lindeijer (Kronyck 1993/69, p. 66-68)

Duitse bezetting

–De Kruisberg als Duitse strafgevangenis, door 1981/20, p. 28-29)

Duitse concentratiekampen

–Vier jaar in Duitse concentratiekampen, door dr. Derk van Lingen (Kronyck

2002/106, p. 26-29)

Duitsers

–Misset, zijn lood en de Duitsers. Een oorlogsherinnering, door W.P.N.

(Kronyck 1996/81, p. 70)

Duitsland

–De Hondejongens. Voortvluchtig in Duitsland, door J.G. Hettinga (Kronyck

1997/86, p. 74-77)

Duiven

–De Heilige Geest en de duiven, door Jan Berends (Kronyck 2003/110, p.

32)

Dunsborger marke

–Dunsborger Marke gaat met dennen stuifzand te lijf, door J.A. van

Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/92, p. 25-33)

–Hengelose burgemeester stelt Dunsborger Marke in gebreke, door J.A.

van Nieuwenhuijzen (Kronyck 2000/96, p. 30-34)

Duval

–Burgemeester Duval Slothouwer naar het Saargebied, door A.K. Kisman

(Kronyck 1998/87, p. 32)

Duysborg

–De Kroniek van Mattys van Duysborg, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1983/27, p. 14-15)

–Jacob van Duysborgh (Kronyck 1986/41, p. 55)

Dwangarbeider

–Lotgevallen van een dwangarbeider tijdens de arbeidsinzet, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1990/56, p. 25-27)

van Dijk

–Ds. Van Dijkschool 125 jaar, door S. Oosterhaven (Kronyck 1991/59, p.

18)

–Jan van Dijk, een Friese Viking in de 19de eeuw, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1991/59, p. 17)

–Markante figuren. Dominee Van Dijk, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1976/2, p. 6-7)

–Onthulling grafmonument Ds. Van Dijk, door D.J.H. (Kronyck 1993/69,

p. 77)

Dijkonderhoud

–Zandzuiger Oude IJssel ingezet bij dichten dijkgaten, door Haijo

Wierenga (Kronyck 2002/106, p. 11-17)

Ebbers

–Doetinchemse geslachten: Van Brunsveld, Bulten, Ebbers tot Wiltink;

Redactie (Kronyck 1989/53, p. 65)

Echtscheiding

–Christiaan Ver Huells echtscheiding, door L. Turksma (Kronyck 1995/78,

p. 114-115)

Economie

–Het economisch beleid van het vrouwenconvent Sion bij Doetinchem,

door A.J.P.M. Maas (Kronyck 1986/42, p. 98-103)

–Over de economische situatie in Doetinchem rond 1557, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1994/72, p. 52-54)

Edelman

–Een edelman zonder gezicht, door Jan Berends (Kronyck 2001/99, p. 36-

41)

Eed

–Burgereed van 1753 (Kronyck 1982/23, p. 16)

Eekwallen

–Boeren binnen de Halse mark (3). Landweren en eekwallen, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1987/44, p. 38-39)

Eenentwintig

–Met zijn éénentwintigen aan de basis van de Rabobank, door Jan Bik

(Kronyck 1999/91, p. 2-9)

Eer

–Ere wie ere toekomt, door Rougoor, T.J. (Kronyck 1990/57, p. 53)

Eerherstel

–Eerherstel voor Hendrik Jacob Eerligh (1792-1874), door J.W.S.

Steijntjes (Kronyck 1988/50, p. 88-90)

Eerligh

–Eerherstel voor Hendrik Jacob Eerligh (1792-1874), door J.W.S.

Steijntjes (Kronyck 1988/50, p. 88-90)

Eerste kwaliteit

–Eerste kwaliteit koren, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 6)

Eerste uitgave

–Naam van Missets eerste uitgave verdwenen, door W.P.N. (Kronyck

1994/71, p. 23)

Eerste wereldoorlog

–Paard in Eerste Wereldoorlog (Kronyck 1989/51, p. 24)

Eeuwenoud

–Eeuwenoude gevelsteen, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1988/50, p.

102)

Eeuwig

–Eene eeuwig duurende alimentatie. Ver Huells fonds voor Doetinchems

kleine luyden (1764-1775), door Theo J. Rougoor (Kronyck 1990/57, p.

64-67; 1990/58, p. 98-104; 1991/60, p. 62-69; 1991/62, p. 128-133;

1992/64, p. 36- 43; 1993/67, p. 8- 16; 1994/71, p. 14-16; 1994/72, p.

40-45; 1994/73, p. 78- 85)

Eeuwwisseling

–De volkshuisvesting in de Gelderse Achterhoek omstreeks de

eeuwwisseling, door D.J. Helmink (Kronyck 1990/58, p. 90-94)

Effen weg

–Stad-Doetinchem: Het is niet altijd het effen weggetje (Kronyck 1992/66,

p. 107)

Ei, ei

–Ei, ei, 't was in de mei, door D.J.H. (Kronyck 1995/76, p. 52)

–Kruiwagen met eieren omgereden, door D.J.H. (Kronyck 1995/76, p. 52)

Einde

–Het mysterieuze einde van Missets FK-43, door Wim Nederkoorn (Kronyck

1998/89, p. 21)

Eindelijk

–Eindelijk een monumentenverordening, door Rob Lureman (Kronyck

1986/39/40, p. 23-24)

Eisen

–Niet malse eisen destijds (Kronyck 1991/62, p. 135)

El

–Het oude schoolboekje. Een elle is een meter, door Roel van Laar (Kronyck

1996/79, p. 27-28)

Elektrisch licht

–Elektrisch licht (Kronyck 1989/52, p. 27)

Elf kuikens

–Elf kuikens en een zingende lijster, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 80)

Elftal

–Reactie op een elftal van De Kruisberg, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p.

21)

Elite

–De elite van Doetinchem, 1795-1830, door Titia van den Akker (Kronyck

1990/57, p. 49-53)

–Elitevorming in Doetinchem; Redactie (Kronyck 1989/53, p. 61)

–Heren van Barlham prominent aanwezig in Doetinchem? door Paul Moors

(Kronyck 1999/93, p. 17-22)

–Jenever stoken iets voor betere klasse? (Kronyck 2000/97, p. 25)

Elliot

–Inzet met tekst van Pinero en van George Elliot (Kronyck 1978/8, p. 14)

Elshof

–De boerderij Den Elshof, door R.L. Roes (Kronyck 1990/55, p. 21-22;

1990/56, p. 40-41)

Elterberg

–Ter Essend in de buurtschap Dichteren, leengoed van het Stift op de

Elterberg, door H. Stam (Kronyck 1991/59, p. 25-28)

Emancipatie

–Gelijkheid tussen vrouw en man in de ogen van een boerin uit Varsseveld

rond 1400, door Paul Moors (Kronyck 1981/21, p. 46-48)

Empel

–Opa Wissink liep van Gaanderen naar Empel, door Rob Lureman (Kronyck

2000/98, p. 32-38)

Endskamers

–Over endskamers en schollenschuurtjes, door G.J. van Roekel (Kronyck

1977/5, p. 8-11)

Enquête

–Enquête over Monumentenexpositie, door Rob Lureman (Kronyck

1981/19, p. 12-13)

Eredienst

–Leven rond koorgebed en eredienst, door frater Henri Boelaars (Kronyck

1995/77, p. 80-84)

Erelid

–G. Blankesteijn erelid van Deutekom; Redactie (Kronyck 1983/28, p. 19)

–Jan Berends na veertien jaar voorzitterschap nu erelid, door Willem

Nederkoorn (Kronyck 2001/102, p. 43)

–In memoriam erelid G. Blankesteijn, door S. Oosterhaven (Kronyck

1989/53, p. 56)

Erfgoed

–Cultureel erfgoed, door W. van Aalst (Kronyck 2003/107, p. 48)

–Cultureel erfgoed, door Ton Notten (Kronyck 2002/106, p. 1)

–Erfgoed rond het centrum Doetinchem. De sociale woningbouw van 1910-

1940, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/70, p. 89-97)

–Gered erfgoed, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2003/108, p. 1)

–Intrekkersdag van Salehem op erfgoedmuseum Smedekinck (Kronyck

2006/122, p. 18-19)

–Van Erve Tenk tot Zelhems erfgoedmuseum in Reuterink, door D.J.

Bovenmarsch (Kronyck 2005/118, p. 17-22)

–Van oud naar nieuw, het Gelders erfgoed verrijkt, door A.K. Kisman (Kronyck

1992/65, p. 75-76)

Erica

–De zuivelfabriek Erica te Zelhem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1993/67, p. 20-22)

Ermeling

–Het Ermelinghuis te Zelhem, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p.

109-110)

–Johan Philip Ermeling (1831-1921) (Zelhems generaal), door Jan Berends

(Kronyck 1992/63, p. 20-24)

–Lotgevallen van de familie Ermeling uit Zelhem, door Jan Berends (Kronyck

1991/60, p. 43-52)

Ernstig

–Ernstige zaak (Kronyck 2000/98, p. 38)

Erve Tenk

–Van Erve Tenk tot Zelhems erfgoedmuseum in Reuterink, door D.J.

Bovenmarsch (Kronyck 2005/118, p. 17-22)

ter Essend

–Ter Essend in de buurtschap Dichteren, leengoed van het Stift op de

Elterberg, door H. Stam (Kronyck 1991/59, p. 25-28)

Europa

–Geertruid van Zelst, een Doetinchemse die een Europese rol speelde,

door S. Oosterhaven (Kronyck 1984/33, p. 46-47)

Euveldaad

–Euveldaad in Zelhem, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

Evangelisch

–Fundator Schröder van de Evangelisch Lutherse kerk, door C.H.

Lindeijer (Kronyck 1986/39/40, p. 40-42)

Examen

–Rijexamen in vroeger dagen, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1997/84, p.

44)

Excursies

–Excursies: uitstapjes waar je wat van opsteekt, door Jan Berends (Kronyck

2001/102, p. 39-42)

Expositie

–Enquête over Monumentenexpositie, door Rob Lureman (Kronyck

1981/19, p. 12-13)

von Eyl

–Wij lazen voor u: Christoph Abraham von Eyl, door W.G. Voltman-Vaags

(Kronyck 1979/12, p. 16)

Ezelskaravaan

–De Hessen. Hessenwegen, hessenkarren en wagen en ezelskaravanen in

de Achterhoek, door G.J. van Roekel (Kronyck 1992/65, p. 71-73)

–In 1875 trok het laatst ezelskaravaan door Zelhem, door Jan Oonk (Kronyck

2004/113, p. 15-24)

Fabrikant

–Prijslijst van fabrikant J.H. Koppe, door J.G. Hettinga (Kronyck 1999/93,

p. 16)

Familie

–Wederwaardigheden van een familie in dichtvorm, door Jan Berends

(Kronyck 2004/114, p. 2-14)

Familiealbum

–Uit het Passmann-familiealbum. De Slangenburg 1895-1945, door Jan

Berends (Kronyck 1993/70a, p. 113-140)

–Voor het Passmann-familiealbum, door Jan Berends (Kronyck 1996/79,

p. 14- 15)

Familiebedrijf

–Revelman Woonkunst; een van de laatste familiebedrijven, door Willem

Nederkoorn (Kronyck 2006/121, p. 21-25)

–Schildersbedrijf Ovink na anderhalve eeuw gestopt, door Hettinga, Notten

en Ruiken (Kronyck 2006/121, p. 26-30)

Familiebegraafplaats

–Een familiebegraafplaats (Familie Passmann 1895-1945), door Jan Berends

(Kronyck 1989/53, p. 49-55; 1993/70a, p. 133-140)

–Een familiebegraafplaats, door Jan Berends (Kronyck 1990/57, p. 61)

–Weer een stapje op de weg naar een gerestaureerde familiebegraafplaats,

door Jan Berends (Kronyck 1996/81, p. 69-70)

Familieboek

–Slangenburgse Miniaturen. Van Steperat Familienbuch, door Jan Berends

(Kronyck 1997/86, p. 87-89; 1998/87, p. 17-22)

Familienamen

–Deutekomse familienamen op ing of ink, door B.J. Hekket (Kronyck

1980/15, p. 12-13)

–Enkele lokale boerderij- en familienamen nader beschouwd, door D.J.

Helmink (Kronyck 1990/55, p. 10-13)

Familieportretten

–Een Duistervoorder aanvulling op de Slangenburgse familieportretten,

door M.J.F. Lindeijer (Kronyck 1993/69, p. 66-68)

Fataal

–Ongeoorloofde uitoefening der geneeskunst met fatale gevolgen, door JGH

(Kronyck 1995/75, p. 28)

Feest

–De Hezenstraat viert feest. Twee foto's en een feestlied, door Jan

Steijntjes (Kronyck 1996/82, p. 101-102)

–Feestelijk kanonvuur (Kronyck 1988/48, p. 47)

–Feesten en ontspanning in de middeleeuwse stad, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1996/80, p. 47-50)

–Feestelijk slotconcert (Kronyck 2002/105, p. 33)

–Hoe Doetinchem feestvierde in 1913, door S. Oosterhaven (Kronyck

1984/32, p. 30-31)

–Schoolfeest en horeca in Gaanderen in 1880, door J.G. Hettinga (Kronyck

2002/105, p. 30-31)

Felle brand

–Felle brand in de Hamburgerstraat, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 7)

Fietsen

–Fietsrijders attentie!, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 75)

Film

–Sprekende film (Kronyck 1989/52, p. 48)

Firma Blom

–Firma Blom vanouds leidekkers en loodgieters te Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/44, p. 35-37)

Fiscus

–Ketjen & Boddendijk in de slag met fiscus over hun azijnmakerij, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2002/105, p. 37-40)

Flentroporgel

–Het Catharina- of Flentroporgel in de Catharinakerk 50 jaar, door Theo

J. Rougoor (Kronyck 2002/104, p. 39-43; 2002/105, p. 32-34;

2002/106, p. 37-47)

Floris

–Van baron Frederik tot jonkheer Floris (Kronyck 2003/110, p. 40-41)

Fluite

–Oud tiendgebruik aan de Hengelosche Fluite, door D.J.H. (Kronyck

1992/63, p. 19)

Fonds

–Eene eeuwig duurende alimentatie. Ver Huells fonds voor Doetinchems

kleine luyden (1764-1775), door Theo J. Rougoor (Kronyck 1990/57, p.

64-67; 1990/58, p. 98-104; 1991/60, p. 62-69; 1991/62, p. 128-133;

1992/64, p. 36- 43; 1993/67, p. 8- 16; 1994/71, p. 14-16; 1994/72, p.

40-45; 1994/73, p. 78- 85)

–Klein monumentenfonds, door Rob Lureman (Kronyck 1985/36, p. 27-

28)

–Opkomst en ondergang van het Klein Monumentenfonds, door Rob

Lureman (Kronyck 2001/101, p. 30-32)

–Paardenfonds, door C. Hettinga (Kronyck 2001/99, p. 41)

–Paardenfonds Ambt-Doetinchem werd een eeuw geleden opgericht, door

J.G. Hettinga (Kronyck 1999/92, p. 36-43)

Fotografie

–De fotograaf, door Leo Smits (Kronyck 2000/96, p. 29-34)

–De Hezenstraat viert feest. Twee foto's en een feestlied, door Jan

Steijntjes (Kronyck 1996/82, p. 101-102)

–Foto Doetinchem in de winter in de jaren dertig; Redactie (Kronyck

2002/106, p. 35)

–Fotograaf Gert Heveling liet aardig tijdsdocument na, door Ton Notten

(Kronyck 2004/114, p. 18-24)

Frans hospitaal

–Huize De Kruisberg Frans legerhospitaal (Kronyck 2003/110, p. 39)

Franse tijd

–Doetinchem en de Grande Armée van 1812, door Gerhard W. Velhorst

(Kronyck 1985/36, p. 28)

Frederik

–Van baron Frederik tot jonkheer Floris (Kronyck 2003/110, p. 40-41)

Fries

–Jan van Dijk, een Friese Viking in de 19de eeuw, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1991/59, p. 17)

Frontlijn

–Doetinchem in de frontlijn, door Muller, B. (Kronyck 1983/27, p. 10-13)

Fundator

–Fundator Schröder van de Evangelisch Lutherse kerk, door C.H.

Lindeijer (Kronyck 1986/39/40, p. 40-42)

Fusie

–De fusie van Sint Jozef en Wilhelmina Ziekenhuis, door J.J.C. van Dijk

(Kronyck 1990/58, p. 73-77)

Gaanderen

–Aanrandingen in Gaanderen, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p. 24)

–Ajax in Gaanderen (Kronyck 2000/97, p. 25)

–Auto's te snel door Gaanderen (Kronyck 1998/89, p. 20)

–Boekbespreking. Geschiedenis van ruim 800 jaar katholicisme in

Gaanderen, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1995/78, p. 113-115)

–Boerderijnamen in en om Gaanderen, door Paul Moors (Kronyck

2006/122, p. 14-17)

–Boerderijnamen in en om Gaanderen, door G.L. Steverink (Kronyck

1978/7, p. 3-5; 1986/39/40, p. 49-51)

–Boeren in de buurschap Gander van 1665 tot 1810, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1988/47, p. 21)

–Bommen op Gaanderen: veertien inwoners gedood, door Ton Notten (Kronyck

2005/115, p. 37-47)

–Combinatieklas in Gaanderen uit 1946 (Kronyck 1999/93, p. 33)

–De Hartger, Gaanderens oudste gebouw, door R.L. Roes (Kronyck

1985/38, p. 66-68; 1986/41, p. 62-64)

–De Heck, een van de oudste boerderijen van Gaanderen, door R.L. Roes

(Kronyck 1987/44, p. 26-29)

–Doetinchem, Gaanderen en Zelhem in de kunst, door Jan Berends (Kronyck

2001/100, p. 8-9)

–Gaanderen bezat bloeiend christelijk verenigingsleven, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2000/97, p. 30-33)

–Gaanderen, een beschrijving van enkele oude stukken bouwland, door

R.L. Roes (Kronyck 1983/28, p. 24-29)

–Gaanderen en het midwinterhoornblazen, door T. Maas (Kronyck

1989/54, p. 73-74)

–Gaanderen in beeld, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1981/19,

p. 15)

–Geschilderd verleden. Hoe plaatselijke en enige andere beeldende

kunstenaars in de twintigste eeuw aanzichten van Doetinchem,

Gaanderen en Zelhem vastlegden op schilderpaneel en tekenpapier (Kronyck

2001/100, p. 1- 6, 7, 14-72; 2002/104, p. 18)

–Gesneuvelde Canadees vond in Gaanderen tijdelijke rustplaats, door W.

van Aalst (Kronyck 2003/108, p. 25-35)

–Historie van belangrijke Gaanderense ondernemingen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1998/87, p. 2-8)

–Kippenhok in Gaanderen was poort naar de vrijheid, door Ton Notten

(Kronyck 2004/112, p. 15-27)

–Martinusschool in Gaanderen: zevende klas omstreeks 1925 (Kronyck

1999/91, p. 24)

–Molensteen van 1764 in Gaanderen gevonden, door Frans Ernst (Kronyck

1987/46, p. 81)

–Mutaties bij de politie Gaanderen (Kronyck 1998/87, p. 16)

–Na 150 jaar vertrek laatste Hongerkamp uit Gaanderen, door Co Hettinga

(Kronyck 2004/114, p. 34-36)

–Nederzetting Aldinchem is oorsprong van Gaanderen, door R.L. Roes

(Kronyck 2002/103, p. 2-11; 2002/104, p. 2-10)

–Nogmaals: de molensteen van 1764 in Gaanderen gevonden, door R.L.

Roes (Kronyck 1989/52, p. 43)

–Opa Wissink liep van Gaanderen naar Empel, door Rob Lureman (Kronyck

2000/98, p. 32-38)

–Reactie op Boerderijnamen in en om Gaanderen, door Paul Moors (Kronyck

1978/8, p. 3-5)

–Schets van Gaanderen van 1650 en 1830, zijn heuvels, beken en wegen,

door dr. R.L. Roes (Kronyck 1982/24, p. 28-31)

–Schoolfeest en horeca in Gaanderen in 1880, door J.G. Hettinga (Kronyck

2002/105, p. 30-31)

–Straatnamen in Gaanderen eeuw later totaal onbekend, door Co Hettinga

(Kronyck 2006/121, p. 36-37)

–Ter Boeck, een verdwenen Gaanderse boerderij, door R.L. Roes (Kronyck

1988/48, p. 31-34)

–Waarom Gaanderen geen spoorstation kreeg, door A.K. Kisman (Kronyck

1976/2, p. 3-4; 1986/39/40, p. 13)

–Wat het wegenplan voor de Achterhoek betekende voor Gaanderen en

Zelhem, door D.J. Helmink (Kronyck 1991/62, p. 120-126)

–Wereldreiziger in Gaanderen, door Co Hettinga (Kronyck 2003/110, p.

24-25)

–Wie woonden er in 1784 in de buurtschappen Gaander, Ooselt en

IJsevoorde, door J.G. Hettinga (Kronyck 1995/75, p. 25-27)

–Zwaard van Damocles hangt boven het kerkje in Gaanderen, door A.K.

Kisman (Kronyck 2003/107, p. 17-23)

Garage

–Garage Looman; Redactie (Kronyck 2003/110, p. 47)

–Oudste garage Achterhoek viert honderdjarig bestaan, door Jan Oonk

(Kronyck 2003/109, p. 10-17)

Garvervelt

–Legaat in Garvervelt (Kronyck 1986/39/40, p. 18)

Gas

–Doetinchem voorheen. Tentoonstelling voorlichting over gas. (Kronyck

1980/17, p. 16)

Gasfabriek

–Een luchtje aan de gasfabriek. Vermeende corruptie in 1927/28, door

Guus Dinkla (Kronyck 1994/74, p. 105-108)

Gasthuis

–Het gasthuis en de zorg voor hulpbehoevenden in Doetinchem tot circa

1550, door Paul Moors (Kronyck 1987/43, p. 5-9)

–Het grondbezit van het gasthuis van Doetinchem, door H.J. Leloux (Kronyck

1988/50, p. 86-87)

–Medicijnen voor rekening Gasthuis (Kronyck 1984/31, p. 8)

–Schade aan gasthuisboerderijen in 1794 en 1795 (Kronyck 1985/35, p.

14)

Gasthuiskerk

–Een zwaan in de binnenstad: de Gasthuiskerk van Doetinchem, door

W.A. Wijnands (Kronyck 1982/23, p. 1-3)

Gasthuisrekeningen

–De gasthuisrekeningen van de stad Doetinchem, door H.J. Leloux (Kronyck

1986/39/40, p. 34-36)

Gasthuisstraat

–Vooroorlogs Doetinchem: Korte Kapoeniestraat en Gasthuisstraat, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2000/96, p. 23-26)

Gazette

–Wij lazen voor u: Gazette des beaux arts, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1979/11, p. 13)

Gebak

–Op klompen met doos gebak over spekgladde binnenwegen, door Rob

Lureman (Kronyck 2000/96, p. 17-22)

Geboorte

–Geboorte Prinses (Kronyck 1989/53, p. 56)

Gedenkboom

–De Julianalinde, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 88)

Gedicht

–Op een bekend puntdicht, door H. Hoppenbrouwers OSB (Kronyck

1977/5, p. 3-4)

–Wederwaardigheden van een familie in dichtvorm, door Jan Berends

(Kronyck 2004/114, p. 2-14)

Gedrag

–Van nieuwe inwoner werd bewijs goed gedrag verlangd, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1999/92, p. 33)

Gedresseerd

–Het gedresseerde paardje. Een eigenaardig verhaal uit het archief van

Bethlehem, door Paul Moors (Kronyck 1988/48, p. 38-39)

Geduld

–Ruebel had veel geduld nodig voor azijnmakerij, door R.C.H. van Maanen

(Kronyck 2001/99, p. 32-35)

Geen geld

–Geen geld aan Paapsche armen (Kronyck 1984/34, p. 57)

Geen maaltijd

–Geen maaltijd bij afhoring diaconierekening (Kronyck 1987/46, p. 80)

Gegoeden

–Begraven worden in de kerk alleen weggelegd voor gegoeden, door Theo J.

Rougoor (Kronyck 1999/9216-21)

Geit

–Met geit bekeurd, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p. 94)

Geld

–Geld vicarieën (Kronyck 1988/48, p. 39)

–Het noodgeld van Doetinchem, door H.A. Vinkenborg (Kronyck 1991/62,

p. 127)

–Kruis of munt. Enkele financiële perikelen van Frederik Johan van Baer

van Slangenburg, door G.B. Janssen (Kronyck 1986/39/40, p. 30-33)

–Lijst betaalde gelden voor ongedierten over 1802 (Kronyck 1986/39/40,

p. 12)

–Tins- en huttengeld (Kronyck 1988/48, p. 47)

–Uitbetaling in geld, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1991/60, p. 80)

–Uitbetalingen in 1750 en 1751 (Kronyck 1985/37, p. 36)

–Veel heil en zegen in dit jaar, veel geld en weinig zonden!, door W.A.

Wijnands (Kronyck 1984/34, p. 57-59)

Gelderland

–Biografisch Woordenboek Gelderland (Kronyck 1999/91, p. 32)

–Boekbespreking. Komedie in Gelderland, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1979/13, p. 8)

–Dèr Mouw en zijn «heilig Gelderland», door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1986/39/40, p. 42-44)

–Steenovenwerk door vrouwen en kinderen in Gelderland, door G.B.

Janssen (Kronyck 1989/51, p. 17-21)

–Van vesting tot lusthof in Gelderland, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1990/55, p. 23)

–Wij lazen voor u: A.J. Servaas van Rooijen: Gelderland in!, door W.G.

Voltman-Vaags (Kronyck 1979/14, p. 16)

Geldersen

–Geldersen gezocht. Hulp voor genealogen, door A.K. Kisman (Kronyck

1998/89, p. 19)

Gelders erfgoed

–Van oud naar nieuw, het Gelders erfgoed verrijkt, door A.K. Kisman (Kronyck

1992/65, p. 75-76)

Gelders geslacht

–Het Gelderse en Brabantse geslacht Van Baer (of Baar), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1993/67, p. 6-7)

Gelderse Tram

–De Gelderse Tram zo'n beetje ons tweede leven, door Theo Evers (Kronyck

2006/122, p. 2-13)

Gelderse trap

–De Gelderse Trap der Jeugd; een achttiende-eeuws schoolboek, door

W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1989/52, p. 33-36)

Geldersman

–Frederik Johan van Baer van Slangenburg: een Geldersman in Staatse

dienst, door drs. G.B. Janssen (Kronyck 1983/30, p. 49-52)

Gelders vestingbouwer

–Een Gelders vestingbouwer in Rusland: Maurits Anne Ver Huell, door

prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1989/53, p. 57-59)

Geldnood

–Diaconie in geldnood (Kronyck 1988/48, p. 47)

–Marke, in geldnood, overweegt overdracht van woeste gronden, door J.A.

van Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/93, p. 11-16)

Gelezen

–A.J. Servaas van Rooijen: Gelderland in!, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1979/14, p. 16)

–Beschrijving van Doetinchem (1527-1629), door W.G. Voltman-Vaags

(Kronyck 1982/25, p. 41)

–Christoph Abraham von Eyl, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1979/12, p. 16)

–Gazette des beaux arts, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1979/11, p.

13)

–Gelezen door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1980/18, p. 13)

–Kerkelijke historie en Outheden der zeven Vereenigde Provincien, door

W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1987/45, p. 61)

–Naamlijst der Ned. Herv. Predikanten, door W.G. Voltman- Vaags (Kronyck

1981/20, p. 32)

–Nederlandsche Kunstbode, 1881, jaargang 3, door W.G. Voltman-Vaags

(Kronyck 1979/13-16)

–Nieuwe Tegenwoordige Staat, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1982/23, p. 16)

–Parochie-jubileum te boek, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1983/27, p. 7)

–75 jaar Technische School, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1983/27, p. 7)

Geloof

–Op zoek naar «een geloovig Christelijk docent», door C.J. Kneppelhout

(Kronyck 1997/86, p. 77)

Gelre

–De draak van Gelre, door J. de Gelder (Kronyck 1983/27, p. 5-7)

Geluk

–Hoe gelukkig was hun jeugd? door Willem Nederkoorn (Kronyck 1998/90,

p. 33-38)

Gelijkheid

–Gelijkheid tussen vrouw en man in de ogen van een boerin uit Varsseveld

rond 1400, door Paul Moors (Kronyck 1981/21, p. 46-48)

Gemeentebegroting

–Een merkwaardige post in de gemeentebegroting, door A.K. Kisman (Kronyck

1988/47, p. 16-17)

Gemeenteraad

–Bidden bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering, door Co Hettinga

(Kronyck 2002/104, p. 11-13)

Gemeenteveldwachter

–Van Bentem gemeenteveldwachter, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 75)

Gemeenteverslag

–Uit het gemeenteverslag van 1851. (Kronyck 1980/15, p. 8; 1981/20, p.

32)

Gemeentewapens

–Gemeentewapens, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1982/23,

p. 3)

Gemengd bedrijf

–Een oude boerengemeenschap. Akkerbouw in vroeger tijden op het

gemengd bedrijf, door G.J. van Roekel (Kronyck 1995/76, p. 40-42)

Gemist

–Gemiste kansen, door Rob Lureman (Kronyck 2001/99, p. 8-10)

Gendringen

–De Hondejongens. Manus Derksen loopt in Gendringen tegen de lamp,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1998/87, p. 23-28)

Genealogie

–De belangstelling voor genealogie is stijgende, door Roel van Laar (Kronyck

2001/101, p. 20-22)

–Geldersen gezocht. Hulp voor genealogen, door A.K. Kisman (Kronyck

1998/89, p. 19)

–Genealogie Coops. Over molenaars, bakkers, wijnkopers, magistraten en

zeelieden, door H. Boogman-Wesselo (Kronyck 1982/25, p. 33-34)

–Genealogisch onderzoek over Doetinchem, door E.D. Heijnis-Renssen

(Kronyck 1977/4, p. 4-5)

Geneeskunst

–Ongeoorloofde uitoefening der geneeskunst met fatale gevolgen, door JGH

(Kronyck 1995/75, p. 28)

Generaal

–Johan Philip Ermeling (1831-1921) (Zelhems generaal), door Jan Berends

(Kronyck 1992/63, p. 20-24)

Geologie

–De geologische geschiedenis van de Zompe, door drs. Th.G. Giesen (Kronyck

1982/23, p. 8-12)

Gerechtsdienaren

–Gerechtsdienaren zoeken lijk op Barlham, door A.H.W. Keurntjes (Kronyck

1989/51, p. 11)

Gered

–Gered erfgoed, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2003/108, p. 1)

Geruchten

–Een geruchtenstroom in Zelhem, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 16)

Geschenk

–Jubileumgeschenk, door J. Berends (Kronyck 1991/61, p. 81)

–Jubileumgeschenk, door Ton Notten (Kronyck 2003/110, p. 1)

Geschiedenis

–De geologische geschiedenis van de Zompe, door drs. Th.G. Giesen (Kronyck

1982/23, p. 8-12)

–De geschiedenis van Doetinchem. Enkele opmerkingen over het te

verschijnen boek, door J.C. Boogman (Kronyck 1985/38, p. 69-70)

–De geschiedenis van het heden, door W.P.N. (Kronyck 1994/73, p. 70)

–De geschiedenis van Kroetslutjesslag, door D.J. Helmink (Kronyck

1993/68, p. 46-52)

–De rekeningen van de stad Doetinchem als bron voor de kennis van haar

geschiedenis, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1988/48, p. 25-30)

–Een reconstructie van Barlhams geschiedenis, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 7-13)

–Een zwarte bladzijde uit de Joodse geschiedenis van Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1991/59, p. 14-15)

–Geschiedenis van de Groen van Prinstererschool, door I.G. Bekker (Kronyck

1987/45, p. 56-58; 1987/46, p. 79-80)

–Geschiedenisboekje voor het onderwijs; Redactie (Kronyck 2003/107, p.

43)

–Het nut van kennis van de geschiedenis, door W.P.N. (Kronyck 1994/71,

p. 16)

–Nieuws en geschiedenis (Kronyck 1995/76, p. 39)

–Orgelgeschiedenis van de Lambertikerk te Zelhem 1729-1951, door

Harmen Berendsen (Kronyck 1996/81, p. 54-56; 1996/82, p. 86-89;

1997/83, p. 9-12)

–Uit de geschiedenis van de Doetinchemse Ziekenhuizen van 1898 tot

1990, door S. Oosterhaven (Kronyck 1991/61, p. 109-112)

–Uit de geschiedenis van Vulcaansoord, door S. Oosterhaven (Kronyck

1992/63, p. 8-9; 1992/64, p. 44-47; 1992/65, p. 62-65)

–Van Hoebink tot Zetsma. Geschiedenis van een horlogerie, door Wim

Nederkoorn (Kronyck 1995/78, p. 103-106)

–Zestig jaar Voor Ons Pleizier. Geschiedenis van een toneelvereniging,

door Sake Oosterhaven (Kronyck 1996/81, p. 71-75)

–Zoek eens in uw verleden, door ir. J. de Jong (Kronyck 1976/2, p. 13)

Geschil

–Differentium in der minne geschikt, door Roel van Laar (Kronyck

1998/89, p. 32)

Geschilderd verleden

–Geschilderd verleden. Hoe plaatselijke en enige andere beeldende

kunstenaars in de twintigste eeuw aanzichten van Doetinchem,

Gaanderen en Zelhem vastlegden op schilderpaneel en tekenpapier (Kronyck

2001/100, p. 1- 6, 7, 14-72; 2002/104, p. 18)

–Geschilderd verleden. Speciale editie van de Kronyck, vijfentwintigjarig

bestaan van O.K.D. (Kronyck 2001/100, p. 1)

Geseling

–De Hondejongens. Hondejongens gegeseld en verbannen (slot), door J.G.

Hettinga (Kronyck 1999/91, p. 25-27)

Geselpaal

–Geselpaal doen zetten (Kronyck 1984/34, p. 57)

Gesneuveld

–Gesneuvelde Canadees vond in Gaanderen tijdelijke rustplaats, door W.

van Aalst (Kronyck 2003/108, p. 25-35)

Gestichten

–Opgave godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid (Kronyck

1985/35, p. 14)

–Opvoedingsgesticht de Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1982/24, p.

21-23)

Getallen

–Historisch Doetinchem rijst op uit getallen, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1986/42, p. 82)

Geur

–De geur van Sunlightzeep, door W.P.N. (Kronyck 1994/72, p. 47)

Gevaarlijk

–Een gevaarlijke liefhebberij, door D.J.H. (Kronyck 1996/82, p. 85)

–Gevaarlijke helling Waterstraat, door D.J.H. (Kronyck 1993/68, p. 35)

Gevangenis

–De Kruisberg als Duitse strafgevangenis, door 1981/20, p. 28-29)

–Het provinciaal gevangenhuys, door C.J. Kneppelhout (Kronyck 1977/4,

p. 6- 8; 1986/39/40, p. 19-20)

–Het voormalig Gevangenhuis aan de Nieuwstad, door J.W.S. Steyntjes

(Kronyck 1977/3, p. 1-4)

–Jongensgevangenis de Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1981/22, p.

58-60)

–Twee eeuwen De Kruisberg. Van Boefjeshuis tot vormingscentrum, door

G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1990/57, p. 62-63)

Gevecht

–Gevecht op de IJsselbrug, door D.J.H. (Kronyck 1994/72, p. 45)

Gevelsteen

–Eeuwenoude gevelsteen, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1988/50, p.

102)

–Gevelsteen Wiemelink terecht (Kronyck 1998/87, p. 28)

Gevolg

–Oorzaak en gevolg, door D.J.H. (Kronyck 1994/73, p. 88)

Gevraagd

–Gevraagd: Heren van Zellem, door Job de Gelder (Kronyck 2001/102, p.

10- 14)

Geweer

–Niet nationale geweren en kartonnen helmen, door J.G.H. (Kronyck

2000/95, p. 14)

Gezag

–Ouderlijk gezag, door Leo Smits (Kronyck 2002/103, p. 29)

Gezondheid

–Gezondheid schoolbevolking (Kronyck 1989/54, p. 80)

Gezondheidszorg

–Een episode gezondheidszorg in Stad-Doetinchem (1908), door D.J.

Helmink (Kronyck 1990/56, p. 34-39)

Giesen

–Het vergeten werk van Alexander Giesen, door Rob Lureman (Kronyck

1984/33, p. 43-44)

Gieterijen

–Gieterijmonument. Van historische vondst tot onthulling van het ANWBbord,

door T. Maas (Kronyck 1991/59, p. 22-23)

–Over de N.V. Keppelsche IJzergieterij, door J.W. ten Holt (Kronyck

1980/16, p. 4-5)

Gift

–Gift uit inkomsten klooster Bethlehem (Kronyck 1986/39/40, p. 8)

Gilde

–De Doetinchemse schuttersgilden in vroeger eeuwen, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1981/22, p. 56-57)

–Het Gilde van Vrede in 1948 definitief ter ziele, door dr. H.J. Leloux (Kronyck

1982/26, p. 49-52)

–Het kleermakers- of St. Jacobsgilde, door S. Oosterhaven (Kronyck

1978/7, p. 1-2)

–Over het kleermakersgilde, door Laar, R. van (Kronyck 1992/63, p. 28)

Gildeboek

–Een recensie over het Doetinchemse Gildeboek, door dr. E. van

Autenboer (Kronyck 1983/27, p. 9)

–Het gildeboek van het Doetinchemse weversgilde, door dr. H.J. Leloux

(Kronyck 1981/20, p. 23-26)

–Recensie van het Doetinchems Gildenboek (Kronyck 1982/23, p. 16)

–Uit het Gildeboek van het St. Anthonis- en St. Quirijnsgilde (Kronyck

1980/17, p. 16)

Gildebrieven

–Archivalia van het voormalig weversgilde van de stad Doetinchem: de

Gildebrief, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1981/19, p. 5-8)

–De gildebrieven van de historische ambachtsgilden van de stad

Doetinchem, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1984/31, p. 16; 1984/32, p.

26-27;1984/34, p. 62-64)

Gildezilver

–Doetinchems Gildezilver uit de Gouden Eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck

1980/16, p. 6-9)

–Nogmaals het Doetinchems Gildezilver, door S. Oosterhaven (Kronyck

1980/17, p. 16)

Godshuizen

–Opgave godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid (Kronyck

1985/35, p. 14)

Golbach

–In memoriam Gerdi Ruiken-Golbach (73), door Co Hettinga (Kronyck

2000/98, p. 47)

von der Goltz

–Het portret van Conrad Ewald von der Goltz in Slangenburg, door Jan

Berends (Kronyck 2006/122, p. 20-24)

–Slangenburgse Miniaturen. Graven van der Goltz, door Jan Berends (Kronyck

1997/85, p. 63-65)

Gouden eeuw

–Doetinchems Gildezilver uit de Gouden Eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck

1980/16, p. 6-9)

Goutum

–Missets Phoenix herrijst in Goutum, door Willem Nederkoorn (Kronyck

1998/88, p. 23-26)

de Graaf

–Huiszoeking bij de familie De Graaf in Doetinchem, door A. de Graaf

(Kronyck 2002/104, p. 19-22)

Graafschap

–Overstromingen in Liemers en De Graafschap in 1784, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1991/60, p. 76-79)

Graafschapbode

–Gerard Stork overleefde De Graafschap-Bode, door Willem Nederkoorn jr.

(Kronyck 2000/95, p. 16-21)

–Graafschapbode: Op de balken verscholen (Kronyck 1979/14, p. 11)

–Graafschapbode: Stadsomroeper (Kronyck 1980/15, p. 11)

–Naam van Missets eerste uitgave verdwenen, door W.P.N. (Kronyck

1994/71, p. 23)

Gracht

–Havezathe Hagen is weer omringd door een gracht, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2006/122, p. 26-29)

Graf

–De graven van enige Ver Huells, door prof. L. Turksma (Kronyck

1989/51, p. 24)

Grafkelder

–De Van Baer-grafkelder in de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma

(Kronyck 1986/39/40, p. 25-30)

–Een grafkelder van de Van Baers te Zelhem, door Jan Berends (Kronyck

1994/74, p. 95-97)

Grafmonument

–Onthulling grafmonument Ds. Van Dijk, door D.J.H. (Kronyck 1993/69,

p. 77)

Grafveld

–Het grafveld in het Wolfersveen gem. Zelhem, door W.T.J. Buddendorf

(Kronyck 1978/10, p. 1-3)

Grafzerken

–Veel zerken zijn de moeite waard behouden te blijven, door Theo J.

Rougoor (Kronyck 1999/94, p. 16-23)

–Verloren gewaande zerken in Catharinakerk teruggevonden, door Theo

Rougoor (Kronyck 2005/118, p. 2-13)

–Zelhem; grafzerk verdwenen, maar wapenborden verschenen, door Jan

Berends (Kronyck 2006/119, p. 2-10)

–Zerken in Catharinakerk meer dan eens verplaatst, door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1999/93, p. 23-32)

Grande Armée

–Doetinchem en de Grande Armée van 1812, door Gerhard W. Velhorst

(Kronyck 1985/36, p. 28)

Grasgeld

–Woltrogge, grasgeld en koppelhaver, door G.J. van Roekel (Kronyck

1984/32, p. 31-32)

Graven

–Graven bij het Casteell, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1978/9, p. 13)

–Graven in het verleden roept tal van vragen op, door Guus Dinkla (Kronyck

1998/90, p. 2-6)

–Schatgraven in vijvers van De Slangenburg, door Leo Lutz (Kronyck

1990/55, p. 24)

–Slangenburgse Miniaturen. Graven van der Goltz, door Jan Berends (Kronyck

1997/85, p. 63-65)

Graveurs

–Graveurs Van Doetecum, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1983/30,

p. 62-64)

Grensbewaking

–Grensbewaking en asperges, door J.G. Hettinga (Kronyck 1999/94, p. 2-

9)

Greven

–Jopie Greven; Redactie (Kronyck 2003/109, p. 43)

Grit

–Stef Grit: «Geen museum en geen archief, maar er tussenin», door Ton

Notten (Kronyck 1998/88, p. 9-11)

Groen

–Nijver in het Groen, door H. Buma (Kronyck 1991/61, p. 87)

Groen van Prinsterer

–De Groen van Prinstererschool, door drs. G. van Koeveringe (Kronyck

1984/33, p. 37-39)

–Geschiedenis van de Groen van Prinstererschool, door I.G. Bekker (Kronyck

1987/45, p. 56-58; 1987/46, p. 79-80)

–Het internaat van de Groen van Prinstererkweekschool, door drs. G. van

Koeveringe (Kronyck 1984/34, p. 52-53)

Groenendaal

–Misset en de oprichting van het zwembad Groenendaal, door Keetie E.

Sluyterman (Kronyck 1986/39/40, p. 46-49)

Groentemarkt

–Groentemarkt in de Grutstraat, door D.J.H. (Kronyck 1990/57, p. 67)

Groeskamp

–Als de leeuwen spreken konden: Historie van de familie Groeskamp, door

Annette van Hout-Ristjouw (Kronyck 2000/98, p. 2-14)

–Groeskamp (Kronyck 2001/99, p. 43)

Grof

–Grof vloeken (Kronyck 1998/87, p. 16)

Grondbezit

–Het grondbezit van het gasthuis van Doetinchem, door H.J. Leloux (Kronyck

1988/50, p. 86-87)

Grootste zoon

–Doetinchems grootste zoon, door G. Blankesteijn (Kronyck 1976/2, p.

10-12; 1977/3, p. 5-6; 1977/4, p. 8-10)

Grote Kerk

–De Latijnse school in de Grote Kerk, door drs. J.F.A. Modderman (Kronyck

1991/59, p. 32)

–Over het orgel in de Grote Kerk van Doetinchem in de periode 1610-

1727, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1989/52, p. 25-27)

–Over het orgel in de Groote Kerk van Doetinchem in de 19e eeuw, door

Theo J. Rougoor (Kronyck 1989/52, p. 28-32)

Gruitpoort

–De Gruitpoort te Doetinchem, door H. Stam (Kronyck 1983/27, p. 15-16)

Grutpoort

–Trambotsing Grutpoort, door D.J.H. (Kronyck 1994/71, p. 16; 1996/79,

p. 28)

Grutstraat

–De restauratie van Grutstraat 27 te Doetinchem thans stadsmuseum,

door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1986/41, p. 53-55)

–Groentemarkt in de Grutstraat, door D.J.H. (Kronyck 1990/57, p. 67)

–Opgravingen in de Grutstraat, door J.W.G. Steijntjes (Kronyck 1979/11,

p. 14-16)

Gulden snede

–Bij herbouw van Catherinakerk is gebroken met Gulden Snede, door

Theo J. Rougoor (Kronyck 2006/1212-15)

ter Gun

–Het kerkhof van de R.C. gemeente aan Ter Gun, door J.G. Hettinga (Kronyck

1997/84, p. 32)

–Kroetslutjesslag gelegateerd aan de Kerk en de Armen van Ter Gun

(1850), door D.J. Helmink (Kronyck 1992/64, p. 48-52)

–Legaat van 1852 aan Kerk en Armen van Tergun op de keper beschouwd,

door D.J. Helmink (Kronyck 1992/66, p. 95-99)

–zie ook Tergun

Gymnasium

–Nieuwe Boeken. Een eeuw gymnasium, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1980/15, p. 16)

Gymzaal

–Gymzaal van rijkskweek uit verveling beschilderd, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/89, p. 24-25)

Haafs

–Verzoek boer op Haafs (Kronyck 1988/49, p. 63)

Hagen

–De havezathe Hagen bij Doetinchem, door H.J. Stam (Kronyck 1981/21,

p. 45- 46)

–Havezathe Hagen is weer omringd door een gracht, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2006/122, p. 26-29)

–Opnieuw de havezathe Hagen bij Doetinchem, door jhr. mr. R.C.C. de

Savornin Lohman (Kronyck 1992/65, p. 58-61)

–School Hagen (Kronyck 2001/101, p. 15; 2001/102, p. 38)

Halle

–De bezembinder uit Halle, door Bennie Eenink (Kronyck 2003/108, p.

16-18)

–De Halse maeden, door Jan Oonk (Kronyck 2004/114, p. 37-39)

–Halle kreeg 160 jaar geleden eerste school, door G.J. van Roekel (Kronyck

1998/90, p. 10-15)

–Nijmanse school te Halle had een zeer goede naam, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1999/91, p. 18-23)

–Opgraving Abbinck te Halle, door A.J. Gaasbeek-Klein (Kronyck 1982/23,

p. 14-15)

–Zelhem en Halle in het laatste oorlogsjaar, door Schieven, Bert (Kronyck

2005/115, p. 55-62)

Halsaf

–Halsaf, door W.P.N. (Kronyck 1994/72, p. 51)

Handel

–Handel in Doetinchem in de 16de en 17de eeuw, door prof. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1987/45, p. 45-46)

Halse enk

–Een oude boerengemeenschap. Wat verpondingenlijsten ons leren over

het leven op de Halse Enk, door G.J. van Roekel (Kronyck 1995/75, p.

19-21)

Halse mark

–Boeren binnen de Halse mark: Landweren en eekwallen, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1987/44, p. 38-39)

–Boeren binnen de Halse mark: Naoberschap, door G.J. van Roekel (Kronyck

1988/47, p. 6-7)

–Boerderijen binnen de Halse mark, door G.J. van Roekel (Kronyck

1986/42, p. 95-97; 1987/43, p. 10-11)

Hamburgerstraat

–Een jubilaris in de Hamburgerstraat, door A.K. Kisman (Kronyck

2003/107, p. 34-37)

–Felle brand in de Hamburgerstraat, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 7)

–Moedig optreden in de Hamburgerstraat, door D.J.H. (Kronyck 1996/79,

p. 21)

–Over een brand in de Hamburgerstraat en het bezoek van prins Hendrik

aan Doetinchem in 1914, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1984/31,

p. 4-6)

–Volksoploop in de Hamburgerstraat, door D.J.H. (Kronyck 1996/79, p.

28)

Handel

–Niet bij brood alleen: 150 jaar handel en cultuur, door Jan Berends (Kronyck

1992/65, p. 53-57)

–Paardenhandel, door Leo Smits (Kronyck 1999/93, p. 40)

Handschriften

–Hulsbergense handschriften uit Doetinchems bezit, door drs. A.J. Geurts

(Kronyck 1982/25, p. 38-41)

Hangplek

–Hangplek, door W.P.N. (Kronyck 1996/82, p. 85)

Hanze

–Doetinchem en de Hanze, door S. Oosterhaven (Kronyck 1990/55, p. 7-9)

Harbers

–Teun Harbers 1919-1991, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 54)

Harmsen

–Timmerman Harmsen gestorven (Kronyck 1987/44, p. 37)

Harreveld

–Alexander Ver Huell, schenker van Het Harreveld, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1980/177-8)

–Rectificatie: Harreveld was schenking, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1980/18, p. 15)

Hart

–De dag dat Doetinchem zijn hart en 120 mensen verloor, door Wim

Scheerder (Kronyck 2005/115, p. 29-36)

Hartger

–De Hartger, Gaanderens oudste gebouw, door R.L. Roes (Kronyck

1985/38, p. 66-68; 1986/41, p. 62-64)

Hartman

–Armoe troef, of de laatste levensdagen van Christiaan Hartman, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1996/80, p. 52)

Haus Vornholz

–Haus Vornholz, door Jan Berends (Kronyck 1992/64, p. 29-34; 1992/66,

p. 78-94)

Haver

–Woltrogge, grasgeld en koppelhaver, door G.J. van Roekel (Kronyck

1984/32, p. 31-32)

Havertiend

–De Oosseltse havertiend, door H.A. Ludwig (Kronyck 1987/44, p. 40-43)

Havezathe

–De havezathe Hagen bij Doetinchem, door H.J. Stam (Kronyck 1981/21,

p. 45- 46)

–Havezathe Hagen is weer omringd door een gracht, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2006/122, p. 26-29)

–Opnieuw de havezathe Hagen bij Doetinchem, door jhr. mr. R.C.C. de

Savornin Lohman (Kronyck 1992/65, p. 58-61)

Hazardspel

–Kegelen: van ruw vertier en hazardspel tot echte sport, door Ton Notten

(Kronyck 1999/93, p. 2-8)

Heck

–De Heck, een van de oudste boerderijen van Gaanderen, door R.L. Roes

(Kronyck 1987/44, p. 26-29)

Heden

–De geschiedenis van het heden, door W.P.N. (Kronyck 1994/73, p. 70)

Heibel

–Heibel op het Simonsplein, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 111)

Heidenhoek

–Ontwrichte heupen in de Heidenhoek, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p.

6)

Heideveld

–Van heidevelden en ontginningen rond Zelhem (Kronyck 1983/30, p. 52-

53)

Heil

–Veel heil en zegen in dit jaar, veel geld en weinig zonden!, door W.A.

Wijnands (Kronyck 1984/34, p. 57-59)

Heilbron

–Harry Heilbron: moedig, onbevangen en inventief, door Jan Berends (Kronyck

2005/115, p. 15-19)

Heilige Geest

–De Heilige Geest en de duiven, door Jan Berends (Kronyck 2003/110, p.

32)

Heilig Gelderland

–Dèr Mouw en zijn «heilig Gelderland», door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1986/39/40, p. 42-44)

Heilwens

–Thans brengen wij een heilswensch weder aan U, geachte burgerij!, door

W.A. Wijnands (Kronyck 1983/30, p. 56-57)

Heinoorden

–Heinoorden, door H. Stam (Kronyck 1989/54, p. 81-85)

Helling

–Gevaarlijke helling Waterstraat, door D.J.H. (Kronyck 1993/68, p. 35)

Helm

–Niet nationale geweren en kartonnen helmen, door J.G.H. (Kronyck

2000/95, p. 14)

Helmink

–In memoriam D.J. Helmink, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1996/79, p.

11)

Hemel

–Bidden voor een plek in de hemel, door Willem Nederkoorn (Kronyck

2004/113, p. 32-39)

Hendrik

–Hendrik de melkman, door D.J.H. (Kronyck 1992/65, p. 57)

–Over een brand in de Hamburgerstraat en het bezoek van prins Hendrik

aan Doetinchem in 1914, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1984/31,

p. 4-6)

–Prins Hendrik, door Han Japing (Kronyck 1999/92, p. 15)

–Prins Hendrik (Kronyck 1999/93, p. 8)

Hendrik Jan

–De Hondejongens. Hendrik Jan door Duitsers uitgeleverd, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1998/90, p. 16-19)

Hengelo

–Hengelose burgemeester stelt Dunsborger Marke in gebreke, door J.A.

van Nieuwenhuijzen (Kronyck 2000/96, p. 30-34)

–Het begin van Hengelo-Zelhem, door M. Reinders O.F.M. (Kronyck

1979/11, p. 3-5)

–Oud tiendgebruik aan de Hengelosche Fluite, door D.J.H. (Kronyck

1992/63, p. 19)

Herbergiers

–Lijst van 23 herbergiers en tappers te Doetinchem in 1760, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1989/54, p. 86-87)

Herbouw

–Bij herbouw van Catharinakerk is gebroken met Gulden Snede, door

Theo J. Rougoor (Kronyck 2006/1212-15)

–De Kelder wordt na herbouw museum, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

2004/111, p. 22-31)

Herdenking

–Bij de vijftigste sterfdag van Cornelis Misset jr., door Wim Nederkoorn

(Kronyck 1997/83, p. 13)

Herdruk

–Bij een herdruk van het boek over kasteel De Slangenburg, door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1989/54, p. 75-78)

Heren

–Gevraagd: Heren van Zellem, door Job de Gelder (Kronyck 2001/102, p.

10- 14)

–Heren van Barlham prominent aanwezig in Doetinchem? door Paul Moors

(Kronyck 1999/93, p. 17-22)

Herensociëteit

–Aanvulling Ledenlijst Heerensociëteit anno 1830, door S.O. (Kronyck

1984/33, p. 39)

–De Heerensociëteit De Vriendschap van 1812, door J.S. Horsting (Kronyck

1984/31, p. 7-8)

–Doetinchem en de Heerensociëteit anno 1830, door J.W.S. Steijntjes

(Kronyck 1984/31, p. 9-12)

Herenwegen

–Gemeene Heeren weegen in het Rigterampt Doetinchem, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1996/79, p. 12-13)

Herinnering

–Een dankbare herinnering aan Cees Misset jr., door L. Gerritsen (Kronyck

1988/48, p. 48)

–Een handvol herinneringen aan Deutekom rond 1910, door J.A.H. Stap

Sr. (Kronyck 1979/11, p. 8-9)

–Een stroat um nooit te vergeaten, door J.G. Hettinga (Kronyck 2000/96,

p. 27-28)

–Enkele herinneringen aan de schilders Thus uit Dichteren, door Jan Berends

(Kronyck 2002/105, p. 35-36)

–Herinneringen, door Ton Notten (Kronyck 2002/105, p. 1)

–Herinneringen aan Ambt Doetinchem in de 19de eeuw, door Jan

Semmelink (Kronyck 1991/59, p. 30-32)

–Herinnering aan 't Loo hangt in Welschenbeck, door Jan Berends (Kronyck

2002/103, p. 25-28)

–Herinnering aan prins Claus, door Ton Notten (Kronyck 2002/106, p. 36)

–Herinneringen aan Vulcaansoord, door Co Hettinga (Kronyck 2001/101,

p. 27- 29)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. In dankbare

herinnering, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/101, p. 8)

–Ontmoetende monniken bij abdij. Herinnering aan Henri Boelaars, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 23)

–Ter herinnering aan Margarethe, Freifrau von Nagel-Doornick, door Jan

Berends (Kronyck 2006/119, p. 35-40)

Herlevend verleden

–Herlevend verleden, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1999/92, p. 1)

Herstel

–Herstel van de stadspoorten wel begroot, maar nooit uitgevoerd, door

Sake Oosterhaven (Kronyck 2003/107, p. 24-26)

–Restauratie Tieckenhuis ook herstel van de poort tot Doetinchem, door

Rob Lureman (Kronyck 1990/58, p. 95)

Hervormde diaconie

–Bezittingen Hervormde Diaconie (Kronyck 1986/39/40, p. 18)

Hervormde kerk

–Bankverpachting Hervormde Kerk, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p.

111)

–Beroepingswerk in Ned. Herv. Kerk te Doetinchem rond 1750, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/4319-20)

–Sociale en maatschappelijke dienstverlening in de achttiende eeuw. De

diaconie van de Herv. Kerk, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1997/85,

p. 52- 54; 1997/86, p. 78-80; 1998/87, p. 11-13)

–Uit het archief van de N.H. Kerk (Kronyck 1979/13, p. 15; 1979/14, p. 6;

1980/16, p. 16)

Hervormde zending

–De Nederlandsch Hervormde Zendingsgemeente 1872-1966; Redactie

(Kronyck 1988/49, p. 57)

Hessen

–De Hessen. Hessenwegen, hessenkarren en wagen en ezelskaravanen in

de Achterhoek, door G.J. van Roekel (Kronyck 1992/65, p. 71-73)

Hessenkarren

–De Hessen. Hessenwegen, hessenkarren en wagen en ezelskaravanen in

de Achterhoek, door G.J. van Roekel (Kronyck 1992/65, p. 71-73)

Hessenwegen

–De Hessen. Hessenwegen, hessenkarren en wagen en ezelskaravanen in

de Achterhoek, door G.J. van Roekel (Kronyck 1992/65, p. 71-73)

Hettersche

–Uit een kerkelijke rekening van 1744. De kerck van Doetinchem, Debit

aan Garret Hettersche, door S.O. (Kronyck 1979/13, p. 16)

Heupen

–Ontwrichte heupen in de Heidenhoek, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p.

6)

Heuthorst

–Heuthorstboom, door Ton Notten (Kronyck 2002/106, p. 30)

Heuvels

–Schets van Gaanderen van 1650 en 1830, zijn heuvels, beken en wegen,

door dr. R.L. Roes (Kronyck 1982/24, p. 28-31)

Heveling

–Fotograaf Gert Heveling liet aardig tijdsdocument na, door Ton Notten

(Kronyck 2004/114, p. 18-24)

Heynoerde

–Heynoerde (Kronyck 1987/45, p. 61)

Hezenpoort

–De sleutel van de Heezenpoort, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1976/2,

p. 5)

Hezenstraat

–De Hezenstraat viert feest. Twee foto's en een feestlied, door Jan

Steijntjes (Kronyck 1996/82, p. 101-102)

Hilariteit

–Hilariteit op de Markt, door D.J.H. (Kronyck 1996/80, p. 41)

Historie

–Doetinchems historie indrukwekkend geboekt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1986/41, p. 56-57)

–Een stukje Doetinchemse onderwijshistorie, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1981/19, p. 15)

–Historie van belangrijke Gaanderense ondernemingen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1998/87, p. 2-8)

–Historie of nostalgie, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2002/104, p. 1)

–Historie van de openbare drinkwatervoorziening in Oost-Gelderland, door

C.A. van Bennekom (Kronyck 1991/60, p. 53-61)

–Historie van Slangenburg uiteindelijk toch compleet, door Ton Notten

(Kronyck 1999/94, p. 36-38)

–Historische aspecten van Barlham, door H. Stam (Kronyck 1989/51, p.

12-15)

–Historisch Doetinchem rijst op uit getallen, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1986/42, p. 82)

–Muren vertellen de historie van het kasteel Slangenburg, door Jan Berends

(Kronyck 2006/121, p. 31-35)

–Nederlands IJzermuseum meer dan bewaarplaats van historie, door Jos

Verheij (Kronyck 2002/103, p. 40-45)

–Uit de historie van de St. Martinusparochie te Wijnbergen, door J.W.

Steijntjes (Kronyck 1978/10, p. 13-16; 1979/11, p. 10-13)

–Uit de historie van Misset, door B. Muller (Kronyck 1981/19, p. 8-11;

1981/20, p. 27-28; 1981/21, p. 43-44; 1981/22, p. 62-63; 1982/25, p.

45-46; 1982/26, p. 62-63; 1983/27, p. 10-13; 1983/28, p. 30-31)

–Uit de historie van Misset en het bombardement van maart 1945, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1985/35, p. 1-3)

–Zelhems historie op de schop? door Job de Gelder (Kronyck 2001/102, p.

14)

Historische context

–Het kasteel in zijn historische context, door E.J. Groeskamp (Kronyck

1988/49a, p. 5-6)

Historisch onderzoek

–Planten en dieren in het historisch onderzoek, door J.G. Vos (Kronyck

1977/3, p. 15-17)

Hitte

–Hitteproblemen. Uit De Graafschap-Bode van 26 juli 1911 (Kronyck

2003/107, p. 26)

–Zonnesteek bij het roggebinden, door D.J.H. (Kronyck 1996/80, p. 45)

Hobbelig

–Hobbelige weg in Zelhem, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

Hoebink

–Van Hoebink tot Zetsma. Geschiedenis van een horlogerie, door Wim

Nederkoorn (Kronyck 1995/78, p. 103-106)

Hoefgekletter

–Hoefgekletter in de stad verklonken, door Han Japing (Kronyck 1998/87,

p. 14-16)

Hoekje

–Het hoekje om? Net niet!, door D.J.H. (Kronyck 1997/83, p. 12)

Hof

–De oude hof van IJzevoorde, door R.J. Kuipers (Kronyck 1985/37, p. 43-

48)

Hofleverancier

–Vinkenborg hofleverancier, door Haank, Anne-Jule (Kronyck 2003/108,

p. 40)

Hogenkamp

–Een geslacht klompenmakers: De Hogenkamps, door Sim Molenaar (Kronyck

1981/22, p. 64)

–School Hogenkamp keurig geboekt, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1985/36, p. 32)

Hollen

–Hollend door de Omdraai, door D.J.H. (Kronyck 1997/85, p. 51)

Holtdrost

–Bertus van d'n Holtdrost en de verborgen schat in Huis Bergh, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2006/122, p. 30-31)

Homburgerpoort

–Over de Homburgerpoort (Kronyck 1984/31, p. 8)

Hond

–Boete voor loslopende hond (Kronyck 1984/32, p. 25)

Hondejongens

–De Hondejongens. Berend uit het Vagevuur en de moord op de Pieper,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1997/85, p. 55-57)

–De Hondejongens. Hendrik Jan door Duitsers uitgeleverd, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1998/90, p. 16-19)

–De Hondejongens. Hondejongens gegeseld en verbannen, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1999/91, p. 25-27)

–De Hondejongens. Manus Derksen loopt in Gendringen tegen de lamp,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1998/87, p. 23-28)

–De Hondejongens. Tegenstrijdigheden in verhoren stapelen zich op, door

J.G. Hettinga (Kronyck 1998/89, p. 16-20)

–De Hondejongens. Verdenking tegen de Hondejongens neemt toe, door

Hettinga, J.G.1998/88, p. 15-19)

–De Hondejongens. Voortvluchtig in Duitsland, door J.G. Hettinga (Kronyck

1997/86, p. 74-77)

Honderd jaar

–Honderd jaar Doetinchemse IJzergieterij (1894-1994). De geschiedenis

van de Langerakse hut, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/78, p. 99-

102)

–Honderd jaar Vrijmetselaarsloge Broedertrouw (1882-1982), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1983/27, p. 3-4)

–Klompenmakersfamilie Van Aken honderd jaar aan de Vossenstraat, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1994/73, p. 71-74)

–Oudste garage Achterhoek viert honderdjarig bestaan, door Jan Oonk

(Kronyck 2003/109, p. 10-17)

Honds

–Hondse behandeling, door D.J.H. (Kronyck 1992/65, p. 70)

Hongerkamp

–Na 150 jaar vertrek laatste Hongerkamp uit Gaanderen, door Co Hettinga

(Kronyck 2004/114, p. 34-36)

Hoofdinspecteur

–De Latijnse school te Doetinchem, volgens de rapporten van de

hoofdinspecteur Wijnbeek (Kronyck 1978/8, p. 15-16)

Hoog water

–Overstromingen in Liemers en De Graafschap in 1784, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1991/60, p. 76-79)

Hooibergen

–Over hooi- en zaadbergen in de gemeente Doetinchem, door Gon

Boekkooi (Kronyck 1990/55, p. 15-18)

ten Hoopen

–Hendrik ten Hoopen 1890-1972, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p.

26-29)

Hoppenaar

–Wie kent tekenaar Hoppenaar? door J. van Groesen (Kronyck 1981/22,

p. 57)

Hoppenbrouwers

–In memoriam pater dr. Harry Hoppenbrouwers, door Jan Berends (Kronyck

2002/105, p. 26-27)

Horeca

–Schoolfeest en horeca in Gaanderen in 1880, door J.G. Hettinga (Kronyck

2002/105, p. 30-31)

Horlogerie

–Van Hoebink tot Zetsma. Geschiedenis van een horlogerie, door Wim

Nederkoorn (Kronyck 1995/78, p. 103-106)

Horsting

–Bouwvergunning Horsting (Kronyck 1988/48, p. 47)

Hospitaal

–Huize De Kruisberg Frans legerhospitaal (Kronyck 2003/110, p. 39)

–Lutherse kerk als hospitaal (Kronyck 1984/34, p. 57)

Hottingerkaart

–De Hottinger-kaart van Doetinchem uit circa 1786, door H.J. Versfelt

(Kronyck 2003/107, p. 38-42)

van Hout

–Gerard van Hout 1914-1992, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 44-

45)

Houtdrost

–Hold Drost G.J. Mellink (Kronyck 1988/49, p. 52)

Houtkamp

–Houtkamp, door W.P.N. (Kronyck 1994/73, p. 63)

Houtkamphal

–Houtkamphal, door Ton Notten (Kronyck 2006/122, p. 1)

Huender

–Over Everhardus Gezienus Huender (1828-1911), door H.W. Heuvel (Kronyck

1991/60, p. 70-72)

–Reactie op «Uit rector Huenders kasboek» (Kronyck 1986/41, p. 69-70)

–Uit rector Huenders kasboek, door G. Blankesteijn (Kronyck

1986/39/40, p. 14-18)

Huet

–De Huet te Doetinchem, door G.J.B. Stork (Kronyck 1979/14, p. 1-3)

Huethorsterbos

–Van Huethorsterbos tot boerderij Delsink, door J.G. Hettinga (Kronyck

1998/89, p. 26-31)

Hugenoten

–Hugenotengeslacht in Doetinchem: de familie Monnereau, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1988/49, p. 53-55)

Huifkar

–Met een huifkar naar een oorlog, door Domien ten Berge (Kronyck

2000/96, p. 2-12)

Huis Bergh

–Bertus van d'n Holtdrost en de verborgen schat in Huis Bergh, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2006/122, p. 30-31)

–Collectie vroege Italiaanse schilderkunst in Huis Bergh, door M.

Stokman- van Dommelen (Kronyck 1998/90, p. 27-32; 1999/91, p. 28-

32)

–De kunstcollectie van het Huis Bergh, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1988/49, p. 66-68)

Huis verkocht

–Verkoop huis door de diaconie (Kronyck 1986/39/40, p. 33)

Huishouding

–Huishouding in de jaren twintig, door Han Japing (Kronyck 2000/97, p.

43- 45)

Huisvesting

–De volkshuisvesting in de Gelderse Achterhoek omstreeks de

eeuwwisseling, door D.J. Helmink (Kronyck 1990/58, p. 90-94)

–Erfgoed rond het centrum Doetinchem. De sociale woningbouw van 1910-

1940, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/70, p. 89-97)

Huiszoeking

–Huiszoeking bij de familie De Graaf in Doetinchem, door A. de Graaf

(Kronyck 2002/104, p. 19-22)

Huizenbouw

–Dak van stro verboden wegens brandgevaar, door Roel van Laar (Kronyck

1998/87, p. 9-10)

Hulpbehoevenden

–Het gasthuis en de zorg voor hulpbehoevenden in Doetinchem tot circa

1550, door Paul Moors (Kronyck 1987/43, p. 5-9)

Hulpverlening

–Doetinchem bood Middelharnis en Sommelsdijk voor tonnen hulp, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 2-10)

Huls

–Driekwart eeuw Huls, maar eigenlijk al veel langer. De geschiedenis van

een Doetinchems warenhuis, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/76,

p. 29-33)

–Pikkie Huls, door W.N. (Kronyck 2000/96, p. 35)

Hulsbergen

–Hulsbergense handschriften uit Doetinchems bezit, door drs. A.J. Geurts

(Kronyck 1982/25, p. 38-41)

Hummelo

–Hummelo leverde paarden, door Roel van Laar (Kronyck 1998/90, p. 39)

–Luchtdrama boven de bossen bij Hummelo, door Gerhard W. Velhorst

(Kronyck 2002/105, p. 17-23)

–Twee Bethlehemse bezittingen onder Hummelo, door H. Stam (Kronyck

1988/49, p. 49-52)

Hut

–Honderd jaar Doetinchemse IJzergieterij (1894-1994). De geschiedenis

van de Langerakse hut, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/78, p. 99-

102)

Huttengeld

–Tins- en huttengeld (Kronyck 1988/48, p. 47)

Huurcontract

–Een huurcontract van honderd jaar geleden: De Vinkenborg, door Jan

Berends (Kronyck 1997/83, p. 3-6)

Huwelijk

–Een dubbel huwelijk, door A.K. Kisman (Kronyck 1994/72, p. 33)

–Huwelijk (Kronyck 1986/39/40, p. 44)

Illustere School

–De Illustre School te Deventer 1630-1878; met bijvoeging van het Album

studiosorum, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1982/24, p. 31)

Inbeslagname

–Misset: inbeslagname van het bedrijf, door Muller, B. (Kronyck 1982/26,

p. 62-63)

Inbraak

–Inbraak in kasteel Slangenburg, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

Incunabel

–Een tweetal manuscripten en een incunabel van het klooster Bethlehem

in de Bibliotheek Arnhem, door mr. dr. P.G. Aalbers (Kronyck 1980/18,

p. 1-3)

Ingang

–Ingang Catharinakerk (Kronyck 1986/39/40, p. 51)

Ingediende nota's

–Ingediende nota's voor inkwartiering troepen in 1795 (Kronyck 1987/44,

p. 37)

Ingezetenen

–Nachtwachts Nieuwjaarswensch, Opgedragen aan de Ingezetenen te

Doetinchem. 1 januari 1882, door H.J. Hoefman (Kronyck 1988/50, p.

108)

–Nieuwjaarswensch opgedragen aan de Ingezetenen van Stad-Doetinchem,

door den Nachtwacht aldaar, door D.J. van de Graaf (Kronyck 1986/42,

p. 104; 1987/46, p. 84; 1989/54, p. 92; 1990/58, p. 104; 1991/62, p.

136; 1992/66, p. 108; 1992/70, p. 112; 1994/74, p. 116; 1995/78, p.

116)

–Tableau van de staat der ingezetenen van Stad en Schependom

Doetinchem 1807 (Kronyck 1985/36, p. 21)

Initiatief

–Doetinchems Rode Kruis kwam er door initiatief studenten, door Jan Bik

(Kronyck 1996/79, p. 16-21)

Inkomsten

–Gift uit inkomsten klooster Bethlehem (Kronyck 1986/39/40, p. 8)

Inkuilen

–Inkuilen (Kronyck 1989/53, p. 60)

Inkwartiering

–Ingediende nota's voor inkwartiering troepen in 1795 (Kronyck 1987/44,

p. 37)

Inleiding

–Inleiding, door E.J. Groeskamp (Kronyck 1988/49a, p. 1)

In memoriam

–In memoriam Jan Bik; Redactie (Kronyck 1998/87, p. 3)

–In memoriam erelid G. Blankesteijn, door S. Oosterhaven (Kronyck

1989/53, p. 56)

–In memoriam D.J. Helmink, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1996/79, p.

11)

–In memoriam pater dr. Harry Hoppenbrouwers, door Jan Berends (Kronyck

2002/105, p. 26-27)

–In memoriam prof. dr. W. Jappe Alberts; Bestuur Deutekom en redactie

Kronyck (1987/45-46)

–In memoriam Sake Oosterhaven (1919-1996), door Jan Berends (Kronyck

1997/83, p. 1-2)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. In dankbare

herinnering, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/101, p. 8)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. Bewogen Kronyck-

redacteur, door W.P. Nederkoorn (Kronyck 2001/101, p. 8-9)

–In memoriam Gerdi Ruiken-Golbach (73), door Co Hettinga (Kronyck

2000/98, p. 47)

–In memoriam George Schlimme van Brunswijk, door S. Oosterhaven (Kronyck

1991/59, p. 16)

Inrichting

–Model-inrichting en omgeving De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck

1982/26, p. 55-56)

Inscriptie

–Steen met naam Doetinghem in Belgische Ardennen, door H.J. Leloux

(Kronyck 1978/10, p. 4)

Instituut

–Staring Instituut, door Ton Notten (Kronyck 1999/93, p. 1)

Intercommunaal

–Intercommunaal, door D.J.H. (Kronyck 1992/64, p. 43)

Interessant

–Een interessante lijst in het oud-archief, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1986/41, p. 67-69)

Internaat

–Het internaat van de Groen van Prinstererkweekschool, door drs. G. van

Koeveringe (Kronyck 1984/34, p. 52-53)

Internationaal

–Iselinge: internationale verwikkelingen, door F.M. van Doesum (Kronyck

1998/88, p. 27-30)

Intocht

–De blijde intocht, door Leo Smits (Kronyck 2002/106, p. 48)

Intrekkersdag

–Intrekkersdag van Salehem op erfgoedmuseum Smedekinck (Kronyck

2006/122, p. 18-19)

Intriges

–Intriges rond de komst van de Benedictijnen op Slangenburg, door Jan

Berends (Kronyck 2004/112, p. 29-35)

Inventarisatie

–Inventarisatie in 1795: voedselschaarste dreigt, door J.G. Hettinga (Kronyck

1999/92, p. 44-45)

–Veldnameninventarisatie binnen de gemeente Zelhem, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1979/124-7)

Invoer

–Klompeninvoer in de middeleeuwen uit Westfalen, door prof. dr. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1981/22, p. 60)

Inwonertal

–Lijst der zielen op 27 van de lentemaand 1809 (Kronyck 1987/44, p. 37)

Inzet

–Inzet met tekst van Pinero en van George Elliot (Kronyck 1978/8, p. 14)

Iselinge

–Iselinge: een reconstructie die deugt, door Frans van Doesum (Kronyck

1999/92, p. 9-14)

–Iselinge: heftig stromend, bochtig water, door F.M. van Doesum (Kronyck

1998/87, p. 29-31)

–Iselinge: internationale verwikkelingen, door F.M. van Doesum (Kronyck

1998/88, p. 27-30)

–Naamkunde, Iselinge en Slinge: een reactie, door Paul Moors (Kronyck

1999/92, p. 2-8)

Isolement

–Doetinchem raakt pas na 1850 uit zijn isolement, door Jan Stap (Kronyck

2003/109, p. 28-30)

Italiaanse schilderkunst

–Collectie vroege Italiaanse schilderkunst in Huis Bergh, door M.

Stokman- van Dommelen (Kronyck 1998/90, p. 27-32; 1999/91, p. 28-

32)

Jaarmarkt

–Jaarmarkt van 1879 (Kronyck 1978/10, p. 16)

Jachtperikelen

–Jachtperikelen in Den Linsebusch, door R. van Laar (Kronyck 1993/69,

p. 78)

Jacobsgilde

–Het kleermakers- of St. Jacobsgilde, door S. Oosterhaven (Kronyck

1978/7, p. 1-2)

Jahrbuch

–Boekbespreking. Westmünsterland: Jahrbuch des Kreises Borken 1995,

door W.P.N. (Kronyck 1996/80, p. 50)

Jamboree

–Dodo-groep Doetinchem op weg naar jamboree (Kronyck 1999/93, p. 39)

Jansen

–Frits Jansen 1919-1999, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 55-58)

Jappe Alberts

–In memoriam prof. dr. W. Jappe Alberts; Bestuur Deutekom en redactie

Kronyck (1987/45-46)

Jaren dertig

–Doetinchem in de jaren dertig. Nostalgische mijmeringen, door Han

Japing (Kronyck 1997/84, p. 36-40)

–Foto Doetinchem in de winter in de jaren dertig; Redactie (Kronyck

2002/106, p. 35)

Jaren twintig

–Huishouding in de jaren twintig, door Han Japing (Kronyck 2000/97, p.

43- 45)

Jenever

–Het einde van de Zelhemse jeneverbranderijen rond 1808, door R.H.C.

van Maanen (Kronyck 2000/97, p. 46-48)

–Jenever stoken iets voor betere klasse? (Kronyck 2000/97, p. 25)

Jeugd

–De Gelderse Trap der Jeugd; een achttiende-eeuws schoolboek, door

W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1989/52, p. 33-36)

–Een jeugd in Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1983/29, p. 37)

–Hoe gelukkig was hun jeugd? door Willem Nederkoorn (Kronyck 1998/90,

p. 33-38)

Jeugdzorg

–Jan Klootsema, voorloper van de residentiële jeugdzorg, door G. Rouw

(Kronyck 1987/43, p. 1-5)

Joden

–De Doetinchemse joden voor en tijdens de oorlog, door Jan Berends (Kronyck

2005/115, p. 2-14)

–De Doetinchemse joden in de oorlog '40/'45, door Sake Oosterhaven

(Kronyck 1995/76, p. 43-44)

–Een zwarte bladzijde uit de Joodse geschiedenis van Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1991/59, p. 14-15)

–Joods leven in de Achterhoek. De oude kehilla Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1977/4, p. 10-12; 1977/5, p. 13-14)

–Joodse onderwijzeres ontslagen, door Jan Berends (Kronyck 1995/76, p.

45- 46)

–Over de positie der Joden (Kronyck 1982/24, p. 31)

Jongensgevangenis

–Jongensgevangenis de Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1981/22, p.

58-60)

Jonkheer

–Van baron Frederik tot jonkheer Floris (Kronyck 2003/110, p. 40-41)

Jubilaris

–Een jubilaris in de Hamburgerstraat, door A.K. Kisman (Kronyck

2003/107, p. 34-37)

Jubileum

–Bij het twintigjarig bestaan van Deutekom, door Jan Berends (Kronyck

1996/81, p. 53)

–De Wiemelink: 200 jaar, door J. Semmelink (Kronyck 1980/17, p. 1-6)

–Driehonderd jaar geleden werd Rekhemse ijzergieterij gesticht, door J.W.

ten Holte e.a. (Kronyck 1989/52, p. 48)

–Driekwart eeuw bibliotheek Doetinchem. Inzet en toewijding aan basis

van succes, door Jan Bik (Kronyck 1994/71, p. 1-6)

–Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1986/41, p. 61)

–Het Catharina- of Flentroporgel in de Catharinakerk 50 jaar, door Theo

J. Rougoor (Kronyck 2002/104, p. 39-43; 2002/105, p. 32-34;

2002/106, p. 37-47)

–Honderd jaar Doetinchemse IJzergieterij (1894-1994). De geschiedenis

van de Langerakse hut, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/78, p. 99-

102)

–Honderd jaar Vrijmetselaarsloge Broedertrouw (1882-1982), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1983/27, p. 3-4)

–Jubileumboek voor Deutekom (Kronyck 1981/20, p. 32)

–Jubileum Deutekom; Redactie (Kronyck 2002/104, p. 18)

–Jubileumgeschenk, door J. Berends, (Kronyck 1991/61, p. 81)

–Jubileumgeschenk, door Ton Notten (Kronyck 2003/110, p. 1)

–Klompenmakersfamilie Van Aken honderd jaar aan de Vossenstraat, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1994/73, p. 71-74)

–Nieuwe Boeken. Een eeuw gymnasium, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1980/15, p. 16)

–Oudste garage Achterhoek viert honderdjarig bestaan, door Jan Oonk

(Kronyck 2003/109, p. 10-17)

–Vijftig jaar Benedictijnen in de Slangenburg, 1945-1995 (Kronyck

1995/77, p. 57-84)

–Vijftig jaar Benedictijns leven in de Slangenburg, door Jan Berends (Kronyck

1995/77, p. 58-68)

–Wij lazen voor u: Parochie-jubileum te boek, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1983/27, p. 7)

–Wij lazen voor u: 75 jaar Technische School, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1983/27, p. 7)

–Zestig jaar Voor Ons Pleizier. Geschiedenis van een toneelvereniging,

door Sake Oosterhaven (Kronyck 1996/81, p. 71-75)

Julianalinde

–De Julianalinde, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 88)

Justitie

–Rechtspraak in vroeger eeuwen, door S. Oosterhaven (Kronyck 1979/14,

p. 9- 11)

Kaarsen

–Levering kaarsen en olie (Kronyck 1983/29, p. 47)

Kaart

–De Hottinger-kaart van Doetinchem uit circa 1786, door H.J. Versfelt

(Kronyck 2003/107, p. 38-42)

–Doetinchem in prent en kaart, door Jan Berends (Kronyck 2003/110, p.

33)

–Kaart; Redactie (Kronyck 2002/103, p. 45)

–Van Rechterenkaart (Kronyck 2003/109, bijlage)

Kadaster

–De stadsrekening van 1530/1531 als bron voor het historische kadaster

van de stad Doetinchem, door Paul Moors (Kronyck 1987/44, p. 30-34)

–Kadastrale Atlas uit 1832 van Stad- en Ambt-Doetinchem, door Ton

Notten (Kronyck 2005/116, p. 40-44)

–Kijk op Kadaster en kadastraal Ambt-Doetinchem, door D.J. Helmink

(Kronyck 1988/48, p. 42-47)

–Nakaarten over verponding en kadaster, door D.J. Helmink (Kronyck

1988/50, p. 105-107)

Kamp

–Doetinchemse villa was in de oorlog het kleinste kamp, door Ton Notten

(Kronyck 2003/108, p. 2-15)

Kanonvuur

–Feestelijk kanonvuur (Kronyck 1988/48, p. 47)

Kanttekeningen

–Kanttekeningen bij verdwenen kasteel Barlham, door J. Harenberg (Kronyck

1989/52, p. 44-45)

Kapel

–Boekbespreking. De Kapel aan de Burgemeester Van Nispenstraat, door

S. Oosterhaven (Kronyck 19957656)

Kapoeniestraat

–De rooms-katholieke pastorie aan de Lange Kapoeniestraat, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2000/97, p. 34-39)

–Vooroorlogs Doetinchem: Korte Kapoeniestraat en Gasthuisstraat, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2000/96, p. 23-26)

–Zusterschool Kapoeniestraat (Kronyck 2000/95, p. 28-29)

Kar

–Met paard en kar voor de tram, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 106)

–Postboden te voet en met de kar, door S. Oosterhaven (Kronyck 1976/2,

p. 15-16)

Karavaan

–In 1875 trok het laatst ezelskaravaan door Zelhem, door Jan Oonk (Kronyck

2004/113, p. 15-24)

Karretje

–Een karretje op de Tramlijn reed, door D.J.H. (Kronyck 1992/65, p. 70)

Karton

–Niet nationale geweren en kartonnen helmen, door J.G.H. (Kronyck

2000/95, p. 14)

–Kartonnen huisjes, door Guus Dinkla (Kronyck 1998/88, p. 8)

Kasboek

–Reactie op «Uit rector Huenders kasboek» (Kronyck 1986/41, p. 69-70)

–Uit rector Huenders kasboek, door G. Blankesteijn (Kronyck

1986/39/40, p. 14-18)

Kasteel

–Barlham. Verdwenen kasteel aan de Oude IJssel, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 1-16)

–Boekbespreking. Kastelen in Oost-Gelderland, door Jan Berends (Kronyck

1993/69, p. 79)

–Bij een herdruk van het boek over kasteel De Slangenburg, door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1989/54, p. 75-78)

–Een authentieke Van Baer in 1354 eigenaar van de Slangenburg en

voorvader van de latere kasteelheren? door H.W. Hoppenbrouwers O.S.B.

(Kronyck 1990/56, p. 42-45)

–Een reconstructie van Barlhams geschiedenis, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 7-13)

–Graven bij het Casteell, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1978/9, p. 13)

–Het kasteel Barlham bij Doetinchem, door H. Stam (Kronyck 1976/2, p.

1-2; 1986/39/40, p. 11-12)

–Het kasteel in zijn historische context, door E.J. Groeskamp (Kronyck

1988/49a, p. 5-6)

–Het kasteel van Doetinchem boeiend geboekt, door dr. H. Klompmaker

(Kronyck 1985/35, p. 15-16)

–Inbraak in kasteel Slangenburg, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

–Kanttekeningen bij verdwenen kasteel Barlham, door J. Harenberg (Kronyck

1989/52, p. 44-45)

–Kasteel, door W.P.N. (Kronyck 1994/72, p. 47)

–Landgoed en kasteel in 1665 (Kronyck 2003/110, p. 42-43)

–Muren vertellen de historie van het kasteel Slangenburg, door Jan Berends

(Kronyck 2006/121, p. 31-35)

–Welkome en onwelkome gasten in kasteel en abdij, door Jan Berends

(Kronyck 2005/116, p. 30-39)

–zie ook Barlham, Hagen, Kelder, Kemnade, Slangenburg

Kat

–Als de kat van huis is..., door Leo Smits (Kronyck 2000/95, p. 39-40)

Katholicisme

–Boekbespreking. Geschiedenis van ruim 800 jaar katholicisme in

Gaanderen, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1995/78, p. 113-115)

–Burgermeester: R.K. kerk in Doetinchem niet nodig, door Co Hettinga

(Kronyck 2005/117, p. 30-31)

–De principaelste der rooms-catholique gemeente, door M.J. Lindeijer

(Kronyck 1991/61, p. 96)

–De rooms-katholieke pastorie aan de Lange Kapoeniestraat, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2000/97, p. 34-39)

–Het kerkhof van de R.C. gemeente aan Ter Gun, door J.G. Hettinga (Kronyck

1997/84, p. 32)

–Klein Rome: katholiek bolwerk in de binnenstad van Doetinchem, door

Co Roording (Kronyck 2005/116, p. 2-13)

–R.K. Staatspartij Doetinchem kort voor de oorlog gescheurd, door Co

Roording (Kronyck 2006/122, p. 36-37)

Kattennest

–Stellung Rosengarth op het Kattennest in Doetinchem, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/90, p. 7-9)

Kegel

–Kegel komt van chegil, wat kleine paal betekent, door Ton Notten (Kronyck

1999/93, p. 9-10)

Kegelen

–Kegelclub uit Terborg (Kronyck 1999/94, p. 38)

–Kegelen: van ruw vertier en hazardspel tot echte sport, door Ton Notten

(Kronyck 1999/93, p. 2-8)

Kehilla

–Joods leven in de Achterhoek. De oude kehilla Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1977/4, p. 10-12; 1977/5, p. 13-14)

Keiser

–Johan Keiser 1906-1977, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 38)

Kelder

–De Kelder, door Gert Hans (Kronyck 2003/110, p. 47)

–De Kelder ging eeuwenlang van de ene hand in de andere, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2003/109, p. 2-9)

–De Kelder werd twee eeuwen niet bewoond, door Gerhard W. Velhorst

(Kronyck 2003/110, p. 34-43)

–De Kelder wordt na herbouw museum, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

2004/111, p. 22-31)

–Padvinders oorzaak brand in De Kelder, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1998/88, p. 20-22)

Keltisch

–Keltisch onderbelicht als oorsprong van woorden, door drs. K. Donker

(Kronyck 1999/94, p. 15)

Kemnade

–De Kemnade in Wijnbergen. Historisch monument in een historische

omgeving, door John Thoben (Kronyck 1997/84, p. 33-34)

–De Kemnade van 1806 tot 1920. Beschrijving van bewoners,

gebeurtenissen en wetenswaardigheden, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1997/85, p. 45-51)

–Enkele wetenswaardigheden om en op de Kemnade, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1977/4, p. 1-3)

–Kemnade kent bewogen en gevarieerde historie, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2005/116, p. 14-23)

–Kemnade na woelige tijd nu in rustiger vaarwater beland, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2005/117, p. 19-29)

–Vonnis voor verdrinking voltrokken bij Kemnade, door John Thoben (Kronyck

2003/110, p. 16-23)

–Wandelend rond de Kemnade en het Waalse Water, door Henk Harmsen,

(Kronyck 1997/83, p. 7-8)

–Werkgroep Behoud de Kemnade (Kronyck 1997/83, p. 7)

Kennis

–Het nut van kennis van de geschiedenis, door W.P.N. (Kronyck 1994/71,

p. 16)

Keppel

–Unieke Keppelsche IJzergieterij bestaat niet meer, door Rob Lureman

(Kronyck 1984/33, p. 48)

Keppelsche IJzergieterij

–Over de N.V. Keppelsche IJzergieterij, door J.W. ten Holt (Kronyck

1980/16, p. 4-5)

Kerckwijk

–Kerckwijk te Zelhem, door H.C. Remmelink (Kronyck 1979/14, p. 11-12)

Kerk

–Armenstaat van de kerk in 1811 (Kronyck 1988/47, p. 23)

–Begraven worden in de kerk alleen weggelegd voor gegoeden, door Theo J.

Rougoor (Kronyck 1999/9216-21)

–Brandweer Terborg weet kerk te behouden, door Co Hettinga (Kronyck

2005/118, p. 34-38)

–Catharinakerk aan de Markt, door Jan Berends (Kronyck 2000/98, p.

43-46)

–De Latijnse school in de Grote Kerk, door drs. J.F.A. Modderman (Kronyck

1991/59, p. 32)

–De Sint Catharinakerk, door F. Roosjen (Kronyck 1976/1, p. 12-14;

1986/39/40, p. 7-8)

–Een zwaan in de binnenstad: de Gasthuiskerk van Doetinchem, door

W.A. Wijnands (Kronyck 1982/23, p. 1-3)

–Fundator Schröder van de Evangelisch Lutherse kerk, door C.H.

Lindeijer (Kronyck 1986/39/40, p. 40-42)

–Iets over de naamgeving van de Zelhemse dorpskerk, door J. Wiersma

(Kronyck 1978/8, p. 10-11; 1978/9, p. 8-10)

–Ingang Catharinakerk (Kronyck 1986/39/40, p. 51)

–Kerk in Zelhem wijkt af; Bouwvakkers in de war? door Job de Gelder

(Kronyck 2004/114, p. 15-17)

–Kroetslutjesslag gelegateerd aan de Kerk en de Armen van Ter Gun

(1850), door D.J. Helmink (Kronyck 1992/64, p. 48-52)

–Legaat van 1852 aan Kerk en Armen van Tergun op de keper beschouwd,

door D.J. Helmink (Kronyck 1992/66, p. 95-99)

–Liudger en de Kerk van Zelhem, door ds. J. Wiersma (Kronyck 1979/13,

p. 5- 8; 1980/15, p. 6-8)

–Lutherse kerk als hospitaal (Kronyck 1984/34, p. 57)

–Martinuskerk, door M. Tomesen-Ticheloven (Kronyck 2003/108, p. 35)

–Nogmaals: De Sint Catharinakerk, door S. Oosterhaven (Kronyck 1976/2,

p. 8-9)

–Ouders van Frederik van Baer ook begraven in Catharinakerk, door Theo

Rougoor (Kronyck 2006/120, p. 20-21)

–Over het orgel in de Grote Kerk van Doetinchem in de periode 1610-

1727, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1989/52, p. 25-27)

–Over het orgel in de Groote Kerk van Doetinchem in de 19e eeuw, door

Theo J. Rougoor (Kronyck 1989/52, p. 28-32)

–Plein rond Lambertikerk was vroeger een kerkhof, door G. Rijsdorp (Kronyck

2004/111, p. 15-20)

–Reactie op Avondmaalszilver Catharinakerk (Kronyck 1986/41, p. 69-70)

–Sociale en maatschappelijke dienstverlening in de achttiende eeuw. De

diaconie van de Herv. Kerk, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1997/85,

p. 52- 54; 1997/86, p. 78-80; 1998/87, p. 11-13)

–Uit een kerkelijke rekening van 1744. De kerck van Doetinchem, Debit

aan Garret Hettersche, door S.O. (Kronyck 1979/13, p. 16)

–Walvischrib in de kerk te Doetinchem, door Heijden, L.J. v.d. (Kronyck

1979/14, p. 16)

–Waterstaatskerken in Achterhoek en Liemers. Wat er staat en wat er

stond, door drs. A.G. Schulte (Kronyck 1984/34, p. 49-51)

–Zerken in Catharinakerk meer dan eens verplaatst, door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1999/93, p. 23-32)

–Zitplaatsen in de kerk (Kronyck 1982/24, p. 18)

–Zwaard van Damocles hangt boven het kerkje in Gaanderen, door A.K.

Kisman (Kronyck 2003/107, p. 17-23)

Kerkbanken

–Bijbels in kerkeraadsbanken (Kronyck 1984/33, p. 42)

Kerkdeur

–De veldwachter en de kerkdeur, door B.D. Eenink (Kronyck 1993/70, p.

98- 99)

Kerkdorp

–Wijnbergen, een kerkdorp met boeiende historie, door Winands, W.G.

(Kronyck 1984/31, p. 1-3)

Kerkelijke discipline

–Kerkelijke discipline door classis Zutphen (Kronyck 1989/53, p. 72)

Kerkeraad

–Bijbels in kerkeraadsbanken (Kronyck 1984/33, p. 42)

–Rekest aan de Ned. Hervormde Kerkeraad, door D.J.H. (Kronyck

1996/80, p. 45)

Kerkgeschiedenis

–De afgescheidenen in de regio Doetinchem 1850-1860 (uit

doctoraalscriptie geschiedenis), door C.J. Jansen (Kronyck 1989/52, p.

40-42)

–De middeleeuwse kerkgeschiedenis van Doetinchem, door prof. dr. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1983/27, p. 1-2)

–De principaelste der rooms-catholique gemeente, door M.J. Lindeijer

(Kronyck 1991/61, p. 96)

–Enige aantekeningen over de reformatie binnen Doetinchem, door drs.

J.F.A. Modderman (Kronyck 1982/23, p. 4-6)

–Uit de historie van de St. Martinusparochie te Wijnbergen, door J.W.

Steijntjes (Kronyck 1978/10, p. 13-16; 1979/11, p. 10-13)

–Wij lazen voor u: Kerkelijke historie en Outheden der zeven Vereenigde

Provincien, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1987/45, p. 61)

Kerkhof

–Een vergeten kerkhof in Oud-Doetinchem, door G. Blankesteijn (Kronyck

1983/28, p. 20-21)

–Het kerkhof van de R.C. gemeente aan Ter Gun, door J.G. Hettinga (Kronyck

1997/84, p. 32)

–Plein rond Lambertikerk was vroeger een kerkhof, door G. Rijsdorp (Kronyck

2004/111, p. 15-20)

Kerkklok

–De Kerkklok geïntroduceerd met een welgemeend excuus, door Ton

Notten (Kronyck 2006/121, p. 38-42)

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma (Kronyck

1983/28, p. 22-23; 1983/29, p. 42-44; 1983/30, p. 54-55; 1984/31, p.

13-15; 1984/32, p. 21-23; 1984/33, p. 40-42)

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem volgens het Markeboek van de

Zelhemmer Marke, door J. Wiersma (Kronyck 1985/36, p. 25-26;

1985/37, p. 41- 42; 1985/38, p. 71-72)

Kerkmeester

–Luthersche Kirchmeister Schröder in 1764 op collectereis in Brabant

(Kronyck 1984/34, p. 61)

Kerkrekening

–Uit een kerkelijke rekening van 1744. De kerck van Doetinchem, Debit

aan Garret Hettersche, door S.O. (Kronyck 1979/13, p. 16)

Kerkstraat

–Boerderij Kerkstraat 66 in 135 jaar in vele handen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1998/88, p. 12-14)

Kerkzilver

–Reactie op Avondmaalszilver Catharinakerk (Kronyck 1986/41, p. 69-70)

Kermis

–Van een koude kermis (niet) thuiskomen, door D.J.H. (Kronyck 1995/75,

p. 10)

Kerstnacht

–De bekoringen van de Doetinchemse Kerstnacht, 1534, door Paul Moors

(Kronyck 1993/70, p. 105)

Ketjen

–Beetwortelbranderij van Ketjen was geen succes, door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 1999/91, p. 13-17)

–De oudste generatie van het Doetinchemse geslacht Ketjen en zijn

herkomst uit Westfalen, door S. Oosterhaven (Kronyck 1990/57, p. 60-

61)

–Ketjen & Boddendijk in de slag met fiscus over hun azijnmakerij, door

R.H.C. van Maanen (Kronyck 2002/105, p. 37-40)

Kets

–Geurt Kets: In mijn tijd rookte de leraar voor de klas, door Rob Lureman

(Kronyck 2004/112, p. 2-6)

–Soopje bij de Kets en Jan met het keukenmes, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1988/47, p. 23-24)

Keukenmes

–Soopje bij de Kets en Jan met het keukenmes, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1988/47, p. 23-24)

Keulen

–Doetinchemmers als studenten aan de Keulse Alma Mater van 1389-

1559, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1980/16, p. 10-14)

Keurboek

–De uitgaven van het keurboek van Doetinchem, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1979/11, p. 1-3)

–Een recensie over het Keurboek, door D.A. Berents (Kronyck 1981/20, p.

29)

–Het Keurboek, prettig leesbare kroniek, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1979/12, p. 16)

–Het oude keurboek van de stad Doetinchem, door S. Oosterhaven (Kronyck

1977/5, p. 1-3)

–Keurboek Stad Doetinchem (Kronyck 1979/12, p. 3)

–Vragen over het Doetinchemse Keurboek, door prof. dr. W. Jappe Alberts

(Kronyck 1980/16, p. 16; 1980/17, p. 15; 1980/18, p. 16; 1981/19, p.

12; 1981/20, p. 31-32)

Kinderarbeid

–Steenovenwerk door vrouwen en kinderen in Gelderland, door G.B.

Janssen (Kronyck 1989/51, p. 17-21)

Kinderen

–Groot plezier met kinderportretten, door Jan Bik (Kronyck 1995/77, p.

77- 79)

Kindermann

–Jan Christiaan Kindermann gevierd redenaar en begaafd letterkundige in

Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1986/41, p. 65-

67)

Kippenhok

–Kippenhok in Gaanderen was poort naar de vrijheid, door Ton Notten

(Kronyck 2004/112, p. 15-27)

Kisman

–Kisman-serie gaat voort, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1989/51, p. 24)

–Twee Kisman-boeken over Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1981/21, p. 36)

Kissebisserij

–Sportpark-Zuid speelbal van politieke kissebisserij, door Frans Terwijn

(Kronyck 2005/118, p. 23-32)

Klacht

–Klacht ingediend (Kronyck 1987/45, p. 58)

Klant

–Een ondankbare klant, door D.J.H. (Kronyck 1995/78, p. 98)

Klassenfoto

–Klassenfoto, door Eveline te Dorsthorst (Kronyck 2003/108, p. 38)

–Klassenfoto; Redactie (Kronyck 2002/106, p. 21; 2003/107, p. 47)

–Klassenfoto, door H.A. Vinkenborg (Kronyck 2003/109, p. 43)

–Schoolklas uit 1927-1928 (Kronyck 2002/106, p. 24-25)

Kleermakersgilde

–Het kleermakers- of St. Jacobsgilde, door S. Oosterhaven (Kronyck

1978/7, p. 1-2)

–Over het kleermakersgilde, door Laar, R. van (Kronyck 1992/63, p. 28)

Klein

–Klein monumentenfonds, door Rob Lureman (Kronyck 1985/36, p. 27-

28)

–Kleine politiek in een kleine stad, door Co Roording (Kronyck 2000/95, p.

36-39; 2000/96, p. 38-40)

–Klein Rome: katholiek bolwerk in de binnenstad van Doetinchem, door

Co Roording (Kronyck 2005/116, p. 2-13)

–Klein vervolg op Klein Rome in Doetinchem, door Co Roording (Kronyck

2006/120, p. 37-41)

–Opkomst en ondergang van het Klein Monumentenfonds, door Rob

Lureman (Kronyck 2001/101, p. 30-32)

–Roggebroodrevolte op Ruimzicht: Hoe een groot man klein kan zijn, door

Jan Berends (Kronyck 2005/117, p. 45-52)

Kleine luyden

–Eene eeuwig duurende alimentatie. Ver Huells fonds voor Doetinchems

kleine luyden (1764-1775), door Theo J. Rougoor (Kronyck 1990/57, p.

64-67; 1990/58, p. 98-104; 1991/60, p. 62-69; 1991/62, p. 128-133;

1992/64, p. 36- 43; 1993/67, p. 8- 16; 1994/71, p. 14-16; 1994/72, p.

40-45; 1994/73, p. 78- 85)

Klein Rome

–Van Klein Rome is niets meer over in Doetinchem, door Co Roording

(Kronyck 2005/117, p. 32-44)

Klepperen

–Klepperende nachtwacht exit, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 6)

Kleurrijk

–Kleurrijke Doetinchemmers tussen de Wereldoorlogen, door Jan Berends

(Kronyck 1990/58, p. 78-82)

Klok

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem volgens het Markeboek van de

Zelhemmer Marke, door J. Wiersma (Kronyck 1985/36, p. 25-26;

1985/37, p. 41- 42; 1985/38, p. 71-72)

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma (Kronyck

1983/28, p. 22-23; 1983/29, p. 42-44; 1983/30, p. 54-55; 1984/31, p.

13-15; 1984/32, p. 21-23; 1984/33, p. 40-42)

–zie ook Kerkklok

Klompen

–Klompeninvoer in de middeleeuwen uit Westfalen, door prof. dr. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1981/22, p. 60)

–Op klompen met doos gebak over spekgladde binnenwegen, door Rob

Lureman (Kronyck 2000/96, p. 17-22)

Klompenmakers

–De Kraeje, brugwachter en tegelijk ook klompenmaker, door Jan Stap

(Kronyck 2004/111, p. 45-48)

–Een geslacht klompenmakers: De Hogenkamps, door Sim Molenaar (Kronyck

1981/22, p. 64)

–Klompenmakersfamilie Van Aken honderd jaar aan de Vossenstraat, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1994/73, p. 71-74)

–Klompenmakerij Van Aken; Redactie (Kronyck 2006/121, p. 44)

–Klompenmakerij rondom Doetinchem, door J. Semmelink (Kronyck

1982/26, p. 58-59)

–Klompenmakerijen in (voormalig) Ambt-Doetinchem, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1981/21, p. 33-36)

–Van 74 klompenmakerijen is er nog één overgebleven, door Ton Notten

(Kronyck 2006/120, p. 2-10)

Klooster

–Bethlehem, klooster met grote bezittingen, door Ruud Borman (Kronyck

1977/4, p. 15-17)

–Brugman en de bruut. Een donderpreek in klooster Bethlehem, door dr.

F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1981/22, p. 50-55)

–De Stichting van het klooster Bethlehem, door Paul Moors (Kronyck

1980/16, p. 1-3, 16)

–De stichting van het klooster Bethlehem, door H. Stam (Kronyck

1979/11, p. 6-7)

–Een tweetal manuscripten en een incunabel van het klooster Bethlehem

in de Bibliotheek Arnhem, door mr. dr. P.G. Aalbers (Kronyck 1980/18,

p. 1-3)

–Gift uit inkomsten klooster Bethlehem (Kronyck 1986/39/40, p. 8)

–Het economisch beleid van het vrouwenconvent Sion bij Doetinchem,

door A.J.P.M. Maas (Kronyck 1986/42, p. 98-103)

–Klooster Sion; Redactie (Kronyck 1986/39/40, p. 44)

–Nog eens over Sion's ondergang, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1986/42, p. 86-95)

–Speciaal klooster Sionnummer (Kronyck 1985/38, p. 49-76)

–Twee Bethlehemse bezittingen onder Hummelo, door H. Stam (Kronyck

1988/49, p. 49-52)

–Uit het archief van het klooster Bethlehem, door dr. H.J. Leloux (Kronyck

1978/8, p. 1-2; 1979/13, p. 1-3)

Klootsema

–Klootsema; Redactie (Kronyck 2006/121, p. 44)

–Jan Klootsema, architect van de residentiële orthopedagogiek, door

Gerrit Rouw (Kronyck 2006/120, p. 11-19)

–Jan Klootsema, voorloper van de residentiële jeugdzorg, door G. Rouw

(Kronyck 1987/43, p. 1-5)

Knaake

–Herman Knaake 1863-1948, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p.

16-19)

Knaleffect

–Het knaleffect, door Leo Smits (Kronyck 2001/99, p. 44)

Knieperkes

–Koekijzers en nieuwjaarsrollen (knieperkes), door Chr. van Roekel-

Vermeulen (Kronyck 1979/14, p. 7-8)

Koe

–Koe voor de trein, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p. 24)

Koeiehoeder

–Een treurig ongeval met een koeiehoeder (Kronyck 1978/8, p. 9)

Koekendaal

–Koekendaal, een historische verkenning, door H.A. Ludwig (Kronyck

1996/81, p. 76-77)

Koekijzers

–Koekijzers en nieuwjaarsrollen (knieperkes), door Chr. van Roekel-

Vermeulen (Kronyck 1979/14, p. 7-8)

Kok

–Een kok uit Zelhem, door drs. G.H. Dales (Kronyck 1982/23, p. 7)

Kokkerij

–Waar lag het boerderijtje De Kokkerij? door H.A. Ludwig (Kronyck

1996/80, p. 46)

Komedie

–Boekbespreking. Komedie in Gelderland, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1979/13, p. 8)

Kommenank

–Kommenank, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1996/82, p. 111-112)

Koning

–Doetinchemmers schreven aan hun koning, door G. Blankesteijn (Kronyck

1978/9, p. 3-5)

Koorgebed

–Leven rond koorgebed en eredienst, door frater Henri Boelaars (Kronyck

1995/77, p. 80-84)

Koppe

–Prijslijst van fabrikant J.H. Koppe, door J.G. Hettinga (Kronyck 1999/93,

p. 16)

Koppelhaver

–Woltrogge, grasgeld en koppelhaver, door G.J. van Roekel (Kronyck

1984/32, p. 31-32)

Kordaat richter

–Een kordaat richter in Zelhem, door H.G. Hartman (Kronyck 1985/35, p.

7-9)

Koren

–Eerste kwaliteit koren, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 6)

Korenbloem

–De affaire De Korenbloem: scheuring in de PvdA, door Co Roording (Kronyck

2001/102, p. 25-34)

Kostbaar verleden

–Sta even stil bij ons kostbaar verleden, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1984/34, p. 60)

Kosten

–Om de kosten van een duiker, door Roel van Laar (Kronyck 1997/85, p.

66- 67)

Koster

–In Edward B. Koster, Natuurindrukken en stemmingen, Antwerpen,

Buschmann, 1895, blz. 16, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1980/15,

p. 15)

Kostersweide

–Het scheuren van de Kostersweide, door D.J.H. (Kronyck 1992/65, p. 76)

Koude kermis

–Van een koude kermis (niet) thuiskomen, door D.J.H. (Kronyck 1995/75,

p. 10)

Kozakken

–De kozakkenwinter in Zelhem, door Bennie Eenink (Kronyck 2003/110,

p. 44- 46)

Kraeje

–De Kraeje, brugwachter en tegelijk ook klompenmaker, door Jan Stap

(Kronyck 2004/111, p. 45-48)

Kroetslutjesslag

–De geschiedenis van Kroetslutjesslag, door D.J. Helmink (Kronyck

1993/68, p. 46-52)

–Kroetslutjesslag gelegateerd aan de Kerk en de Armen van Ter Gun

(1850), door D.J. Helmink (Kronyck 1992/64, p. 48-52)

–Wat zegt ons de naam KroetsLutjesSlag? door D.J. Helmink (Kronyck

1993/67, p. 24-28)

Krom

–Kromme Oeverslach (Kronyck 1989/53, p. 70)

Kroniek

–De Kroniek van Mattys van Duysborg, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1983/27, p. 14-15)

–Het Keurboek, prettig leesbare kroniek, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1979/12, p. 16)

Kronyck

–Bij het verschijnen van de vijftigste Kronyck, door mr. J. Fokkens (Kronyck

1988/50, p. 85)

–De Kronyck en haar opzet; Redactie (Kronyck 1976/1, p. 4)

–Geschilderd verleden. Speciale editie van de Kronyck, vijfentwintigjarig

bestaan van O.K.D. (Kronyck 2001/100, p. 1)

–Kronijck of Kronyck? door W.P.N. (Kronyck 1993/70, p. 97)

–Kronyck kreeg facelift; Redactie (Kronyck 1998/87, p. 1)

–Nieuw gewaad voor Kronyck, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1981/19, p. 1)

Kruidenier

–Van kruidenier tot zorg voor tuin en dier (ruim honderd jaar firma

Sachtleven), door Jan Berends (Kronyck 1990/57, p. 54-59)

Kruis

–Kruis of munt. Enkele financiële perikelen van Frederik Johan van Baer

van Slangenburg, door G.B. Janssen (Kronyck 1986/39/40, p. 30-33)

Kruisberg

–A.H. baron Van Diest, heer van De Kruisberg (2) en diens bezittingen in

en rond Langerak, door G. Rouw (Kronyck 1987/46, p. 71-73)

–Baron A.J. van Diest, heer van De Kruisberg (1) en diens bezittingen in

en rond Langerak, door G. Rouw (Kronyck 1987/45, p. 59-61)

–Dagboek vanuit de Kruisberg aangehaald door Balkenende, door Gerrit

Rouw (Kronyck 2005/11753-56)

–De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1981/19, p. 2-4)

–De Kruisberg als Duitse strafgevangenis, door 1981/20, p. 28-29)

–De Kruisberg na de Tweede Wereldoorlog, door G. Rouw (Kronyck

1983/30, p. 58-61)

–De Kruisberg voor en tijdens de tweede wereldoorlog, door G. Rouw (Kronyck

1983/29, p. 40-41)

–Huize De Kruisberg Frans legerhospitaal (Kronyck 2003/110, p. 39)

–Jongensgevangenis de Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1981/22, p.

58-60)

–Laatste oorlogwinter voor De Kruisberg een drama, door Gerrit Rouw

(Kronyck 2005/115, p. 48-54)

–Model-inrichting en omgeving De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck

1982/26, p. 55-56)

–Opvoedingsgesticht de Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1982/24, p.

21-23)

–Reactie op een elftal van De Kruisberg, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p.

21)

–Tragische ongevallen in De Kruisberg, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p.

88)

–Twee eeuwen De Kruisberg. Van Boefjeshuis tot vormingscentrum, door

G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1990/57, p. 62-63)

–Van rijksasiel De Kruisberg tot penitentiaire vormingsinrichting

Nederheide, door G. Rouw (Kronyck 1984/32, p. 28-29)

–Varus' ondergang op De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1985/35, p.

10-14; 1985/36, p. 29-32)

Kruiwagen

–Kruiwagen met eieren omgereden, door D.J.H. (Kronyck 1995/76, p. 52)

–Kruiwagen met spek, door D.J.H. (Kronyck 1992/64, p. 43)

–Kruiwagen (Kronyck 2002/104, p. 34)

Kruudmoes

–Boekbespreking. Kruudmoes. Zelfredzaamheid avant la lettre, door W.P.

Nederkoorn jr. (Kronyck 1993/69, p. 80)

Kuikens

–Elf kuikens en een zingende lijster, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 80)

van Kuilenburg

–Henri van Kuilenburg 1879-1970, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p.

21-25)

Kunst

–Doetinchem, Gaanderen en Zelhem in de kunst, door Jan Berends (Kronyck

2001/100, p. 8-9)

–Wij lazen voor u: Gazette des beaux arts, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1979/11, p. 13)

Kunstbode

–Wij lazen voor u: Nederlandsche Kunstbode, 1881, jaargang 3, door W.G.

Voltman-Vaags (Kronyck 1979/13-16)

Kunstcollectie

–De kunstcollectie van het Huis Bergh, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1988/49, p. 66-68)

Kunstkring

–De Achterhoekse Kunstkring bracht veel talenten voort, door Jan Stap

(Kronyck 2001/100, p. 10-13)

Kwaliteit

–Eerste kwaliteit koren, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 6)

Kwartiertje

–Vrij kwartiertje, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 106)

Kweekschool

–Gymzaal van rijkskweek uit verveling beschilderd, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/89, p. 24-25)

–Het internaat van de Groen van Prinstererkweekschool, door drs. G. van

Koeveringe (Kronyck 1984/34, p. 52-53)

Laatste oorlogswinter

–Laatste oorlogwinter voor De Kruisberg een drama, door Gerrit Rouw

(Kronyck 2005/115, p. 48-54)

Laatste strijder

–Laatste Waterloo-strijder (Kronyck 1989/52, p. 48)

Lachaise

–Een bekende Doetinchemmer op een Parijse dodenakker. Ver Huell op

Père Lachaise, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p. 89-94)

Lakstempel

–Een bijzonder Doetinchems lakstempel uit 1795, door Jan Berends (Kronyck

1990/56, p. 28-30)

Lambertikerk

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma (Kronyck

1983/28, p. 22-23; 1983/29, p. 42-44; 1983/30, p. 54-55; 1984/31, p.

13-15; 1984/32, p. 21-23; 1984/33, p. 40-42)

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem volgens het Markeboek van de

Zelhemmer Marke, door J. Wiersma (Kronyck 1985/36, p. 25-26;

1985/37, p. 41- 42; 1985/38, p. 71-72)

–De Van Baer-grafkelder in de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma

(Kronyck 1986/39/40, p. 25-30)

–Orgelgeschiedenis van de Lambertikerk te Zelhem 1729-1951, door

Harmen Berendsen (Kronyck 1996/81, p. 54-56; 1996/82, p. 86-89;

1997/83, p. 9-12)

–Plein rond Lambertikerk was vroeger een kerkhof, door G. Rijsdorp (Kronyck

2004/111, p. 15-20)

Landbouwer

–Verdwijning van landbouwer pas na ruim één jaar opgelost, door Co

Hettinga (Kronyck 2006/119, p. 41-43)

Landerijen

–Park en lanen, bossen en landerijen op het landgoed De Slangenburg,

door drs. Trudi Woerdeman (Kronyck 1983/29, p. 33-37)

Landeweerdsche tol

–De Landeweerdsche Tol te Zelhem in 1812, door D.J. Helmink (Kronyck

1991/59, p. 19-21)

Landgoed

–Bouwhoeven van het landgoed de Slangenburg in 1853 (Kronyck

1987/45, p. 64)

–De bijzondere bomen van de parktuin van landgoed de Slangenburg, door

J.G. Vos (Kronyck 1986/42, p. 78-79)

–Het sterrebos op het landgoed De Slangenburg in Doetinchem, door Trudi

Woerdeman (Kronyck 1984/34, p. 56-57)

–Landgoed en kasteel in 1665 (Kronyck 2003/110, p. 42-43)

–Park en lanen, bossen en landerijen op het landgoed De Slangenburg,

door drs. Trudi Woerdeman (Kronyck 1983/29, p. 33-37)

Landman

–A.C.W. Staring: dichter en landman, regionalist en nationalist, door H.

Buma (Kronyck 1991/59, p. 24)

Landschap

–Archeologie werpt licht op ontstaan van ons landschap, door H. van der

Velde (Kronyck 2002/105, p. 8-16)

Landverhuizers

–De landverhuizers, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1982/23,

p. 15)

Landweren

–Boeren binnen de Halse mark. Landweren en eekwallen, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1987/44, p. 38-39)

Lanen

–Park en lanen, bossen en landerijen op het landgoed De Slangenburg,

door drs. Trudi Woerdeman (Kronyck 1983/29, p. 33-37)

Langerak

–A.H. baron Van Diest, heer van De Kruisberg (2) en diens bezittingen in

en rond Langerak, door G. Rouw (Kronyck 1987/46, p. 71-73)

–Baron A.J. van Diest, heer van De Kruisberg (1) en diens bezittingen in

en rond Langerak, door G. Rouw (Kronyck 1987/45, p. 59-61)

–Honderd jaar Doetinchemse IJzergieterij (1894-1994). De geschiedenis

van de Langerakse hut, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/78, p. 99-

102)

Latijnse school

–De Latijnse school te Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1987/45, p. 62-63)

–De Latijnse school te Doetinchem, volgens de rapporten van de

hoofdinspecteur Wijnbeek (Kronyck 1978/8, p. 15-16)

–De Latijnse school in de Grote Kerk, door drs. J.F.A. Modderman (Kronyck

1991/59, p. 32)

Ledenlijst

–Aanvulling Ledenlijst Heerensociëteit anno 1830, door S.O. (Kronyck

1984/33, p. 39)

–Archivalia van het voormalige weversgilde van de stad Doetinchem. III

Alphabetische ledenlijst, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1981/21, p. 40-

42)

Ledental

–In kwart eeuw van 260 naar 905 leden (Kronyck 2001/99, p. 5)

Leenakten

–Uit de Leenaktenboeken (Kronyck 1978/7, p. 16; 1978/10, p. 17;

1979/11, p. 5; 1979/12, p. 7; 1979/12, p. 16; 1979/14, p. 6)

Leengoed

–Ter Essend in de buurtschap Dichteren, leengoed van het Stift op de

Elterberg, door H. Stam (Kronyck 1991/59, p. 25-28)

Leerzaam

–Excursies: uitstapjes waar je wat van opsteekt, door Jan Berends (Kronyck

2001/102, p. 39-42)

–Leerzaam en prettig schoolreisje, door J.G.H. (Kronyck 2001/99, p. 42-

43)

Leeszaal

–Doetinchemse Leeszaal regisseert in 1924 actie tegen rijksbezuiniging,

door Jan Bik (Kronyck 1995/75, p. 16-18)

Leeuwen

–Als de leeuwen spreken konden: Historie van de familie Groeskamp, door

Annette van Hout-Ristjouw (Kronyck 2000/98, p. 2-14)

Legaat

–Het 40.000-gulden-legaat, door G. Blankesteijn (Kronyck 1977/6, p. 16)

–Kroetslutjesslag gelegateerd aan de Kerk en de Armen van Ter Gun

(1850), door D.J. Helmink (Kronyck 1992/64, p. 48-52)

–Legaat van 1852 aan Kerk en Armen van Tergun op de keper beschouwd,

door D.J. Helmink (Kronyck 1992/66, p. 95-99)

–Legaat in Garvervelt (Kronyck 1986/39/40, p. 18)

Lege stoel

–Een lege stoel in de raadzaal van Doetinchem, door A.K. Kisman (Kronyck

1997/85, p. 62)

Legerhospitaal

–Huize De Kruisberg Frans legerhospitaal (Kronyck 2003/110, p. 39)

Leidekkers

–Firma Blom vanouds leidekkers en loodgieters te Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/44, p. 35-37)

Lelivelt

–Gerrit Lelivelt 1918-1998, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 52-53)

Lemkesbeumken

–Veldnamen in Zelhem; van Widapa tot Lemkesbeumken, door Jan Oonk

(Kronyck 2001/102, p. 15-24)

Lening

–Bank van lening: 9 Sept. 1749 (Kronyck 1981/22, p. 60)

–Over de lombard of stadsbank van lening te Doetinchem in de tweede

helft van de achttiende eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/37, p.

37-39)

Leraren

–Boogman: stimulerende onmodieuze leraar (Kronyck 2001/101, p. 19)

–Geurt Kets: In mijn tijd rookte de leraar voor de klas, door Rob Lureman

(Kronyck 2004/112, p. 2-6)

–Op zoek naar «een geloovig Christelijk docent», door C.J. Kneppelhout

(Kronyck 1997/86, p. 77)

Letterkundige

–Jan Christiaan Kindermann gevierd redenaar en begaafd letterkundige in

Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1986/41, p. 65-

67)

Leuftink

–dr. Nol Leuftink: Markant en altijd ontzettend aanwezig, door A.G.M.F.

Brok (Kronyck 2002/106, p. 31-34)

Leven

–Leven rond koorgebed en eredienst, door frater Henri Boelaars (Kronyck

1995/77, p. 80-84)

Levend monument

–Levend monument op Slangenburg bij boerderij 't Park, door Jan Berends

(Kronyck 2003/110, p. 26-31)

Levensherinneringen

–Boekbespreking. Levensherinneringen van een veelzijdig man. Quirijn

Maurits Rudolph Ver Huell 1787-1860, door Jan Berends (Kronyck

1996/82, p. 108-111)

Levensverhaal

–Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1986/41, p. 61)

Levering

–Levering kaarsen en olie (Kronyck 1983/29, p. 47)

–Levering wollen dekens (Kronyck 1984/34, p. 64)

Lexicaal

–Vreemde lexicale vogels in Doetinchemse archivalia, door dr. H.J. Leloux

(Kronyck 1983/28, p. 32)

Licht

–Elektrisch licht (Kronyck 1989/52, p. 27)

Lidmaatschap

–Lidmaatschap (Kronyck 1976/2, p. 17)

Liefdadigheid

–Opgave godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid (Kronyck

1985/35, p. 14)

Liefdesbrief

–Een liefdesbrief uit 1900 (Kronyck 2001/102, p. 23)

Liefhebberij

–Een gevaarlijke liefhebberij, door D.J.H. (Kronyck 1996/82, p. 85)

Liemers

–Oudste schriftelijke vermelding van steden en dorpen in Achterhoek en

Liemers, door prof. dr. W. Jappe Alberts (Kronyck 1987/46, p. 77;

1988/47, p. 22-23)

–Overstromingen in Liemers en De Graafschap in 1784, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1991/60, p. 76-79)

–Waterstaatskerken in Achterhoek en Liemers. Wat er staat en wat er

stond, door drs. A.G. Schulte (Kronyck 1984/34, p. 49-51)

Liesker

–Henri Liesker 1923, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 59)

Linde

–De Julianalinde, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 88)

van Lingen

–Derk van Lingen, docent en drager van de bronzen leeuw, door J.

Oldenburg (Kronyck 2002/106, p. 18-21)

Linsenbusch

–Jachtperikelen in Den Linsebusch, door R. van Laar (Kronyck 1993/69,

p. 78)

Literair café

–Nieuwe Staring in Literair Café (Kronyck 1981/19, p. 15)

Liudger

–Liudger en de Kerk van Zelhem, door ds. J. Wiersma (Kronyck 1979/13,

p. 5- 8; 1980/15, p. 6-8)

Lokaal

–Enkele lokale boerderij- en familienamen nader beschouwd, door D.J.

Helmink (Kronyck 1990/55, p. 10-13)

Lombard

–Over de lombard of stadsbank van lening te Doetinchem in de tweede

helft van de achttiende eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/37, p.

37-39)

Loo

–Herinnering aan 't Loo hangt in Welschenbeck, door Jan Berends (Kronyck

2002/103, p. 25-28)

–Reiskosten naar het Loo in 1794 (Kronyck 1985/38, p. 70)

Lood

–Misset, zijn lood en de Duitsers. Een oorlogsherinnering, door W.P.N.

(Kronyck 1996/81, p. 70)

Loodgieters

–Firma Blom vanouds leidekkers en loodgieters te Doetinchem, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1987/44, p. 35-37)

Looman

–Garage Looman; Redactie (Kronyck 2003/110, p. 47)

Loon

–Loon boden en nachtwaker (Kronyck 1986/42, p. 82)

–Loon magistraatsleden (Kronyck 1986/42, p. 77)

–Loon roedendrager (Kronyck 1986/42, p. 85)

Loslopende hond

–Boete voor loslopende hond (Kronyck 1984/32, p. 25)

Lotgevallen

–Lotgevallen van een dwangarbeider tijdens de arbeidsinzet, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1990/56, p. 25-27)

–Lotgevallen van de familie Ermeling uit Zelhem, door Jan Berends (Kronyck

1991/60, p. 43-52)

Loting

–Loting Nationale Militie, door Co Hettinga (Kronyck 2000/98, p. 31;

2001/99, p. 43)

Lovink

–Boekbespreking. Tweede Lovink herdrukt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1979/13, p. 16)

–Meester Lovink wordt herdrukt (Kronyck 1978/7, p. 8)

–Verzoek om steun voor boer Lovink (Kronyck 1988/49, p. 63)

Luchtdrama

–Luchtdrama boven de bossen bij Hummelo, door Gerhard W. Velhorst

(Kronyck 2002/105, p. 17-23)

Luchtje

–Een luchtje aan de gasfabriek. Vermeende corruptie in 1927/28, door

Guus Dinkla (Kronyck 1994/74, p. 105-108)

Luchtvaart

–Doetinchem en de luchtvaart, of: De korte geschiedenis van de vliegsport,

door W.P. Nederkoorn jr. (Kronyck 1993/68, p. 36-38)

Ludgercollege

–De beginjaren van het Sint Ludgercollege, door J.P. van Groesen (Kronyck

1991/62, p. 113-117)

Lügenpropaganda

–Die verdammte Lügenpropaganda (Kronyck 1995/76, p. 46)

Luidruchtig

–Luidruchtig mondgesprek, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p. 110)

Lusthof

–Van vesting tot lusthof in Gelderland, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1990/55, p. 23)

Lutherse kerk

–Fundator Schröder van de Evangelisch Lutherse kerk, door C.H.

Lindeijer (Kronyck 1986/39/40, p. 40-42)

–Lutherse kerk als hospitaal (Kronyck 1984/34, p. 57)

–Luthersche Kirchmeister Schröder in 1764 op collectereis in Brabant

(Kronyck 1984/34, p. 61)

Lyceum

–Rietveld en het Rietveld-Lyceum, door W.H. Kok (Kronyck 1997/84, p.

25- 27)

Lijk

–Gerechtsdienaren zoeken lijk op Barlham, door A.H.W. Keurntjes (Kronyck

1989/51, p. 11)

Lijkbezorging

–Begraafplaatsen als cultuurbezit. Uitgave van de Terebinth, vereniging

tot herstel van zorg rond dood, door Jan Berends (Kronyck 1993/67, p.

17)

–Begraven en begraafplaatsen in Doetinchem, door A.K. Kisman (Kronyck

1997/83, p. 21-23; 1997/84, p. 28-31)

–Begraven worden in de kerk alleen weggelegd voor gegoeden, door Theo J.

Rougoor (Kronyck 1999/9216-21)

Lijkwagens

–Lijkwagens (Kronyck 2002/104, p. 34)

Lijst

–Een interessante lijst in het oud-archief, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1986/41, p. 67-69)

–Lijst betaalde gelden voor ongedierten over 1802 (Kronyck 1986/39/40,

p. 12)

–Lijst van 23 herbergiers en tappers te Doetinchem in 1760, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1989/54, p. 86-87)

–Lijst der zielen op 27 van de lentemaand 1809 (Kronyck 1987/44, p. 37)

–Prijslijst van fabrikant J.H. Koppe, door J.G. Hettinga (Kronyck 1999/93,

p. 16)

Lijster

–Elf kuikens en een zingende lijster, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 80)

Maatje

–De boerderij het Maatje in het Schildbroek, door R.L. Roes (Kronyck

1988/50, p. 90-93)

Maatschappelijke hulp

–Sociale en maatschappelijke dienstverlening in de achttiende eeuw. De

diaconie van de Herv. Kerk, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1997/85,

p. 52- 54; 1997/86, p. 78-80; 1998/87, p. 11-13)

Maccabeae

–De Maccabeae, door ds. J. Wiersma (Kronyck 1993/69, p. 69-74)

–Nogmaals: De Maccabeae; Redactie (Kronyck 1994/71, p. 23)

Maeden

–De Halse maeden, door Jan Oonk (Kronyck 2004/114, p. 37-39)

Magistraat

–Genealogie Coops. Over molenaars, bakkers, wijnkopers, magistraten en

zeelieden, door H. Boogman-Wesselo (Kronyck 1982/25, p. 33-34)

–Het veranderen van de magistraat op 28 augustus 1599, door J.F.A.

Modderman (Kronyck 1985/38, p. 73-74)

–Loon magistraatsleden (Kronyck 1986/42, p. 77)

–Reparatieopdrachten magistraat (Kronyck 1987/44, p. 34)

–Vergunningen van de magistraat (Kronyck 1987/44, p. 34)

Malse eisen

–Niet malse eisen destijds (Kronyck 1991/62, p. 135)

Mankement

–Mankement aan de Brug over de Oude IJssel anno 1912, door D.J.

Helmink (Kronyck 1993/69, p. 74-77)

Manuscript

–Een tweetal manuscripten en een incunabel van het klooster Bethlehem

in de Bibliotheek Arnhem, door mr. dr. P.G. Aalbers (Kronyck 1980/18,

p. 1-3)

Maquette

–Boekbespreking. Maquette van een verdwenen stad. 1940 Doetinchem,

door H. Buma (Kronyck 1996/7922-23)

–Maquettes, door Ton Notten (Kronyck 1998/88, p. 1)

Mark

–Boerderijen binnen de Halse mark, door G.J. van Roekel (Kronyck

1986/42, p. 95-97; 1987/43, p. 10-11)

–Boeren binnen de Halse mark: Landweren en eekwallen, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1987/44, p. 38-39)

–Boeren binnen de Halse mark: Naoberschap, door G.J. van Roekel (Kronyck

1988/47, p. 6-7)

–De ontbinding van de mark van Zelhem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1980/18, p. 8-11)

–Dunsborger Marke gaat met dennen stuifzand te lijf, door J.A. van

Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/92, p. 25-33)

–Hengelose burgemeester stelt Dunsborger Marke in gebreke, door J.A.

van Nieuwenhuijzen (Kronyck 2000/96, p. 30-34)

–Het Markeboek der Zelhemmer Marke, door J.A. van Nieuwenhuijzen

(Kronyck 1989/52, p. 37-39; 1989/53, p. 62-64; 1989/54, p. 88-89;

1990/56, p. 46-47; 1990/57, p. 69-70; 1990/58, p. 96-97; 1991/61, p.

102-104; 1991/62, p. 134- 135)

–Marke, in geldnood, overweegt overdracht van woeste gronden, door J.A.

van Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/93, p. 11-16)

–Mark van Zelhem ging in 1829 roemloos ten onder, door Roekel, G.J van

(Kronyck 2006/120, p. 23-26)

Markant

–Van een markant huis aan de markt te Doetinchem, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1982/25, p. 36-37)

Markante figuren

–Markante figuren. Dominee Van Dijk, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1976/2, p. 6-7)

–Markante figuren. Ontmoetingen met Tod Semmelink, door Schlösser, J.

(Kronyck 1977/6, p. 17)

–Markante figuren. Tod Semmelink, rijwielpionier, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1977/5, p. 11-12)

Markeboek

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem volgens het Markeboek van de

Zelhemmer Marke, door J. Wiersma (Kronyck 1985/36, p. 25-26;

1985/37, p. 41- 42; 1985/38, p. 71-72)

–Het markeboek van Zelhem, door H. Buma (Kronyck 1992/64, p. 35)

–Het Markeboek der Zelhemmer Marke, door J.A. van Nieuwenhuijzen

(Kronyck 1989/52, p. 37-39; 1989/53, p. 62-64; 1989/54, p. 88-89;

1990/56, p. 46-47; 1990/57, p. 69-70; 1990/58, p. 96-97; 1991/61, p.

102-104; 1991/62, p. 134- 135)

Markt

–Ammunitie ontploft op de Markt, door D.J.H. (Kronyck 1994/72, p. 38)

–Catharinakerk aan de Markt, door Jan Berends (Kronyck 2000/98, p.

43-46)

–De Boliestraat en de Markt, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2000/98,

p. 16-30)

–De markt te Doetinchem, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1977/5, p. 5-7)

–De markt te Doetinchem, reeds 750 jaar oud, door H. Stam (Kronyck

1980/18, p. 3-5)

–Groentemarkt in de Grutstraat, door D.J.H. (Kronyck 1990/57, p. 67)

–Groote Novembermarkt 1903, door D.J.H. (Kronyck 1993/68, p. 56)

–Het oude stadhuis stond aan de Markt, door Gerrit Rozengaarde (Kronyck

1992/63, p. 16-17)

–Hilariteit op de Markt, door D.J.H. (Kronyck 1996/80, p. 41)

–Markt, door Jan Berends (Kronyck 1999/91, p. 12)

–Meimarkt van 1880 (Kronyck 1978/10, p. 11)

–Van een markant huis aan de markt te Doetinchem, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1982/25, p. 36-37)

–Varkensmarkt, door C.H. (Kronyck 2001/99, p. 19)

Martinuskerk

–Martinuskerk, door M. Tomesen-Ticheloven (Kronyck 2003/108, p. 35)

Martinusparochie

–Uit de historie van de St. Martinusparochie te Wijnbergen, door J.W.

Steijntjes (Kronyck 1978/10, p. 13-16; 1979/11, p. 10-13)

Martinusschool

–Martinusschool in Gaanderen: zevende klas omstreeks 1925 (Kronyck

1999/91, p. 24)

Mattys van Duysborg

–De Kroniek van Mattys van Duysborg, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1983/27, p. 14-15)

Maximumsnelheid

–Ongehoorde maximumsnelheden (Kronyck 1989/51, p. 24)

Medicijnen

–Medicijnen voor rekening Gasthuis (Kronyck 1984/31, p. 8)

Meester

–Meester Lovink wordt herdrukt (Kronyck 1978/7, p. 8)

Meimarkt

–Meimarkt van 1880 (Kronyck 1978/10, p. 11)

Meinen

–Geert Meinen 1917-1993, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 50-

51)

Meldenswaardig

–Meldenswaardige gebeurtenis, door Co Hettinga (Kronyck 2001/101, p.

22)

Melk

–Ongekoelde witte motor en de zondagsrust, door J.G. Hettinga (Kronyck

1994/72, p. 50-51)

Melkman

–Hendrik de melkman, door D.J.H. (Kronyck 1992/65, p. 57)

Mellink

–Hold Drost G.J. Mellink (Kronyck 1988/49, p. 52)

Mentaliteit

–Monu-mentaliteit, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1998/89, p. 1)

–Monu-mentaliteit, door Tricht, Tom van (Kronyck 1998/90, p. 40)

Merk

–Marian Merk 1950, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 67)

Merkwaardigheden

–Een merkwaardige post in de gemeentebegroting, door A.K. Kisman (Kronyck

1988/47, p. 16-17)

–Opgeviste merkwaardigheden, door Leo Smits (Kronyck 2003/109, p. 44)

–Van enige merkwaardige vondsten, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1979/13, p. 13-15)

Meter

–Het oude schoolboekje. Een elle is een meter, door Roel van Laar (Kronyck

1996/79, p. 27-28)

Meijerink

–Gerrit Jan Meijerink 1904-1954, door Lien Janssen-Meijerink (Kronyck

2001/100, p. 30-33)

Middeleeuwen

–Deel van middeleeuwse stadsmuur ontdekt, door Rob Lureman (Kronyck

1986/39/40, p. 52)

–De middeleeuwse kerkgeschiedenis van Doetinchem, door prof. dr. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1983/27, p. 1-2)

–Een bovenlaag uit late middeleeuwen en zestiende eeuw: de schepenen

van Doetinchem, door Paul Moors (Kronyck 1991/59, p. 1-5; 1991/61, p.

88-95)

–Enige opmerkingen over de in Doetinchem in de late Middeleeuwen

geschreven taal, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1977/3, p. 7-11)

–Feesten en ontspanning in de middeleeuwse stad, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1996/80, p. 47-50)

–Klompeninvoer in de middeleeuwen uit Westfalen, door prof. dr. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1981/22, p. 60)

–Onze taal is te herkennen in die van de Middeleeuwen, door dr. H.J.

Leloux (Kronyck 2003/108, p. 36-39)

–Wandeling in een middeleeuwse stad, door prof. W. Jappe Alberts (Kronyck

1985/36, p. 19-21)

Middelharnis

–Doetinchem bood Middelharnis en Sommelsdijk voor tonnen hulp, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 2-10)

Midwinterhoorn

–De Midwinterhoorn, door Stef Hendriksen (Kronyck 1995/78, p. 108)

–Gaanderen en het midwinterhoornblazen, door T. Maas (Kronyck

1989/54, p. 73-74)

Militair

–Belevenissen van een Poolse militair in de Achterhoek, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2001/99, p. 24-31)

–Militaire zaken 1794/95 (Kronyck 1985/36, p. 21)

–Poolse militair; Redactie (Kronyck 2001/101, p. 23)

Militie

–Loting Nationale Militie, door Co Hettinga (Kronyck 2000/98, p. 31;

2001/99, p. 43)

Millennium

–Millenniumwisseling, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2000/98, p. 1)

–Millenniumwisseling, door Ton Notten (Kronyck 1999/94, p. 1)

Miniaturen: zie Slangenburg

Misbruik

–Tegen misbruik van de zondagsrust, door Laar, R. van (Kronyck

1993/67, p. 23)

Misset

–Bij de vijftigste sterfdag van Cornelis Misset jr., door Wim Nederkoorn

(Kronyck 1997/83, p. 13)

–Een bewogen gebeurtenis uit de geschiedenis van Misset, door W.P.N.

(Kronyck 1995/78, p. 106)

–Een dankbare herinnering aan Cees Misset jr., door L. Gerritsen (Kronyck

1988/48, p. 48)

–Het mysterieuze einde van Missets FK-43, door Wim Nederkoorn (Kronyck

1998/89, p. 21)

–Misset en de bezetter, door Muller, B. (Kronyck 1982/25, p. 45-46)

–Misset en de oprichting van het zwembad Groenendaal, door Keetie E.

Sluyterman (Kronyck 1986/39/40, p. 46-49)

–Misset en de vakbladen: 1900-1940, door S. Oosterhaven (Kronyck

1987/43, p. 13)

–Misset: inbeslagname van het bedrijf, door Muller, B. (Kronyck 1982/26,

p. 62-63)

–Misset, zijn lood en de Duitsers. Een oorlogsherinnering, door W.P.N.

(Kronyck 1996/81, p. 70)

–Missets Phoenix herrijst in Goutum, door Willem Nederkoorn (Kronyck

1998/88, p. 23-26)

–Naam van Missets eerste uitgave verdwenen, door W.P.N. (Kronyck

1994/71, p. 23)

–Uit de historie van Misset, door B. Muller (Kronyck 1981/19, p. 8-11;

1981/20, p. 27-28; 1981/21, p. 43-44; 1981/22, p. 62-63; 1982/25, p.

45-46; 1982/26, p. 62-63; 1983/27, p. 10-13; 1983/28, p. 30-31)

–Uit de historie van Misset en het bombardement van maart 1945, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1985/35, p. 1-3)

Modderman

–Rectificatie drs. Modderman (Kronyck 1990/58, p. 104)

Modelinrichting

–Model-inrichting en omgeving De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck

1982/26, p. 55-56)

Moedig

–Moedig optreden in de Hamburgerstraat, door D.J.H. (Kronyck 1996/79,

p. 21)

Moeizaam

–Moeizame vaartocht van de baggeraars op de Oude IJssel, door H.

Wierenga (Kronyck 2001/99, p. 20-23)

Molenaars

–Genealogie Coops. Over molenaars, bakkers, wijnkopers, magistraten en

zeelieden, door H. Boogman-Wesselo (Kronyck 1982/25, p. 33-34)

–Molenaar van den P.G. (Kronyck 1991/62, p. 135)

Molenbeek

–Beschrijving van de Slinge, onze Stadts meulenbeecke, door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1980/15, p. 1-3)

–De watermolen van Mullink. Op zoek naar de beek, waar de molen aan

lag, door R. Roes (Kronyck 1991/60, p. 73-75; 1991/61, p. 105-108)

Molens

–De molens van Doetinchem, door H. Stam (Kronyck 1977/6, p. 10-12;

1978/7, p. 14-16; 1978/8, p. 12-14)

–De Rekhemse ijzermolen, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1977/6, p. 15-

16)

–De watermolen van Mullink. Op zoek naar de beek, waar de molen aan

lag, door R. Roes (Kronyck 1991/60, p. 73-75; 1991/61, p. 105-108)

–Doetinchem heeft van acht molens er nog drie over, door H. Stam (Kronyck

2004/111, p. 2-13)

–Watermolens in Oost-Nederland, door S. Oosterhaven (Kronyck 1980/15,

p. 14)

Molensteen

–Molensteen van 1764 in Gaanderen gevonden, door Frans Ernst (Kronyck

1987/46, p. 81)

–Nogmaals: de molensteen van 1764 in Gaanderen gevonden, door R.L.

Roes (Kronyck 1989/52, p. 43)

Mondgesprek

–Luidruchtig mondgesprek, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p. 110)

Monnereau

–Hugenotengeslacht in Doetinchem: de familie Monnereau, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1988/49, p. 53-55)

Monniken

–Ontmoetende monniken bij abdij. Herinnering aan Henri Boelaars, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 23)

Monster

–Monster op vasten ondergrond, door D.J.H. (Kronyck 1997/85, p. 61)

Monument

–De Kemnade in Wijnbergen. Historisch monument in een historische

omgeving, door John Thoben (Kronyck 1997/84, p. 33-34)

–Doetinchems vergeten monumenten, door Rob Lureman (Kronyck

1979/13, p. 11- 13)

–Eindelijk een monumentenverordening, door Rob Lureman (Kronyck

1986/39/40, p. 23-24)

–Enquête over Monumentenexpositie, door Rob Lureman (Kronyck

1981/19, p. 12-13)

–Gieterijmonument. Van historische vondst tot onthulling van het ANWBbord,

door T. Maas (Kronyck 1991/59, p. 22-23)

–In Doetinchem ontbreekt nog echt monumentenbeleid, door Rob Lureman

(Kronyck 1984/32, p. 23-25)

–Klein monumentenfonds, door Rob Lureman (Kronyck 1985/36, p. 27-

28)

–Levend monument op Slangenburg bij boerderij 't Park, door Jan Berends

(Kronyck 2003/110, p. 26-31)

–'n Moment voor een monument, door Rob Lureman (Kronyck 1980/18, p.

6-8)

–Monu-mentaliteit, door Tom van Tricht (Kronyck 1998/90, p. 40)

–Monu-mentaliteit, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1998/89, p. 1)

–Monumentenbeleid, door Ton Notten (Kronyck 2001/99, p. 1)

–Onthulling grafmonument Ds. Van Dijk, door D.J.H. (Kronyck 1993/69,

p. 77)

–Opkomst en ondergang van het Klein Monumentenfonds, door Rob

Lureman (Kronyck 2001/101, p. 30-32)

–Tenkink-monument in de Vijverberg vergeten, door Ton Notten (Kronyck

2006/122, p. 38-40)

Monumentendag

–Monumentendag is gewijd aan agrarische bouwwerken, door Jan Berends

(Kronyck 2003/108, p. 19-24)

Monumentenzorg

–Vijftien jaar monumentenzorg in Doetinchem, door Rob Lureman (Kronyck

1991/60, p. 34-35)

Moord

–De Hondejongens. Berend uit het Vagevuur en de moord op de Pieper,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1997/85, p. 55-57)

–De moord op de Spekvos na twee eeuwen opgehelderd? door Bennie

Eenink (Kronyck 2005/117, p. 2-15)

–Moordgeroep, door D.J.H. (Kronyck 1992/64, p. 43)

Morenstucke

–Morenstucke (Kronyck 1985/37, p. 36)

Mosterd

–Hendrik Jan Bulten, als mosterd na de maaltijd, door Co Roording (Kronyck

2006/122, p. 25)

Mouw: zie Dèr Mouw

Muldersfluite

–De broodlevering aan de Muldersfluite in 1921 en haar gevolgen voor de

Achterhoekse volkscultuur, door F.J. Wolsink (Kronyck 1981/21, p. 37-

38)

Mullink

–De watermolen van Mullink. Op zoek naar de beek, waar de molen aan

lag, door R. Roes (Kronyck 1991/60, p. 73-75; 1991/61, p. 105-108)

Munitie

–Ammunitie ontploft op de Markt, door D.J.H. (Kronyck 1994/72, p. 38)

Munsterland

–Ostenfelde, Perle im Münsterland, door Jan Berends (Kronyck 1995/75,

p. 1- 5)

–Wasserburgen im Münsterland. Deel I, door Jan Berends (Kronyck

1996/81, p. 57-64; 1996/82, p. 90-96)

Munt

–Kruis of munt. Enkele financiële perikelen van Frederik Johan van Baer

van Slangenburg, door G.B. Janssen (Kronyck 1986/39/40, p. 30-33)

Museum

–De Kelder wordt na herbouw museum, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

2004/111, p. 22-31)

–De restauratie van Grutstraat 27 te Doetinchem thans stadsmuseum,

door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1986/41, p. 53-55)

–Intrekkersdag van Salehem op erfgoedmuseum Smedekinck (Kronyck

2006/122, p. 18-19)

–Stef Grit: «Geen museum en geen archief, maar er tussenin», door Ton

Notten (Kronyck 1998/88, p. 9-11)

–Van Erve Tenk tot Zelhems erfgoedmuseum in Reuterink, door D.J.

Bovenmarsch (Kronyck 2005/118, p. 17-22)

Mutaties

–Mutaties bij de politie Gaanderen (Kronyck 1998/87, p. 16)

Muurwerk

–Muren vertellen de historie van het kasteel Slangenburg, door Jan Berends

(Kronyck 2006/121, p. 31-35)

Muziekkorpsen

–Muziekkorpsen, door Leo Smits (Kronyck 1999/94, p. 43-44)

Mijmeringen

–Mijmeringen, door Jan Berends (Kronyck 1995/78, p. 109-112)

Mysterieus einde

–Het mysterieuze einde van Missets FK-43, door Wim Nederkoorn (Kronyck

1998/89, p. 21)

Naam

–De uitspraak van de naam Ver Huell, door prof. L. Turksma (Kronyck

1989/54, p. 90-91)

–Naam van Missets eerste uitgave verdwenen, door W.P.N. (Kronyck

1994/71, p. 23)

–Steen met naam Doetinghem in Belgische Ardennen, door H.J. Leloux

(Kronyck 1978/10, p. 4)

–Wat zegt ons de naam KroetsLutjesSlag? door D.J. Helmink (Kronyck

1993/67, p. 24-28)

–What's in a name? door W.P.N. (Kronyck 1993/68, p. 56)

Naamgeving

–Iets over de naamgeving van de Zelhemse dorpskerk, door J. Wiersma

(Kronyck 1978/8, p. 10-11; 1978/9, p. 8-10)

Naamkunde

–Naamkunde, Iselinge en Slinge: een reactie, door Paul Moors (Kronyck

1999/92, p. 2-8)

–Toponiemen in en om Doetinchem. Naamkundige verkenningen, door

F.M. van Doesum (Kronyck 1997/86, p. 69-73)

Naamlijst

–Wij lazen voor u: Naamlijst der Ned. Herv. Predikanten, door W.G.

Voltman- Vaags (Kronyck 1981/20, p. 32)

Naamsaanneming

–Het register van naamsaanneming der gemeente Doetinchem, door A.K.

Kisman (Kronyck 1987/44, p. 43-44)

Naamsverklaring

–Een poging tot naamsverklaring, door E.J. Groeskamp (Kronyck

1988/49a, p. 14)

Nabuurschap

–Nabuurschap, door G.J. van Roekel (Kronyck 1992/66, p. 101-102)

Nachtwacht

–Klepperende nachtwacht exit, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 6)

–Loon boden en nachtwaker (Kronyck 1986/42, p. 82)

–Nachtwachts Nieuwjaarswensch, Opgedragen aan de Ingezetenen te

Doetinchem. 1 januari 1882, door H.J. Hoefman (Kronyck 1988/50, p.

108)

–Nieuwjaarswensch opgedragen aan de Ingezetenen van Stad-Doetinchem,

door den Nachtwacht aldaar, door D.J. van de Graaf (Kronyck 1986/42,

p. 104; 1987/46, p. 84; 1989/54, p. 92; 1990/58, p. 104; 1991/62, p.

136; 1992/66, p. 108; 1992/70, p. 112; 1994/74, p. 116; 1995/78, p.

116)

Nagedachtenis

–Ter nagedachtenis: Josef, Freiherr von Nagel-Doornick (1911-1995), door

Jan Berends (Kronyck 1996/80, p. 42-45)

Nagel-Doornick, J. von

–Ter herinnering aan Margarethe, Freifrau von Nagel-Doornick, door Jan

Berends (Kronyck 2006/119, p. 35-40)

–Ter nagedachtenis: Josef, Freiherr von Nagel-Doornick (1911-1995), door

Jan Berends (Kronyck 1996/80, p. 42-45)

Nageslacht

–Mag ik een deusken vremde postzegels? Oud-Doetinchemse bijnamen

voor het nageslacht, door Rob Lureman (Kronyck 1991/59, p. 29)

Nakaarten

–Nakaarten over verponding en kadaster, door D.J. Helmink (Kronyck

1988/50, p. 105-107)

Naoberschap

–Boeren binnen de Halse mark (4): Naoberschap, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1988/47, p. 6-7)

Napoleon

–Carel Hendrik Ver Huell; enkele aanvullende opmerkingen bij het boek

«Admiraal van Napoleon», door prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1994/71,

p. 17- 18)

Nationaal

–Niet nationale geweren en kartonnen helmen, door J.G.H. (Kronyck

2000/95, p. 14)

Nationale militie

–Loting Nationale Militie, door Co Hettinga (Kronyck 2000/98, p. 31;

2001/99, p. 43)

Nationalist

–A.C.W. Staring: dichter en landman, regionalist en nationalist, door H.

Buma (Kronyck 1991/59, p. 24)

Natuur

–In Edward B. Koster, Natuurindrukken en stemmingen, Antwerpen,

Buschmann, 1895, blz. 16, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1980/15,

p. 15)

Nederheide

–Van rijksasiel De Kruisberg tot penitentiaire vormingsinrichting

Nederheide, door G. Rouw (Kronyck 1984/32, p. 28-29)

Nederkoorn

–Willem Nederkoorn 1933, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 64)

Nederlands Hervormd

–De Nederlandsch Hervormde Zendingsgemeente 1872-1966; Redactie

(Kronyck 1988/49, p. 57)

–Rekest aan de Ned. Hervormde Kerkeraad, door D.J.H. (Kronyck

1996/80, p. 45)

–Wij lazen voor u: Naamlijst der Ned. Herv. Predikanten, door W.G.

Voltman- Vaags (Kronyck 1981/20, p. 32)

Nederlandsche Kunstbode

–Wij lazen voor u: Nederlandsche Kunstbode, 1881, jaargang 3, door W.G.

Voltman-Vaags (Kronyck 1979/13-16)

Nederlands IJzermuseum

–Nederlands IJzermuseum meer dan bewaarplaats van historie, door Jos

Verheij (Kronyck 2002/103, p. 40-45)

Nederzetting

–Nederzetting Aldinchem is oorsprong van Gaanderen, door R.L. Roes

(Kronyck 2002/103, p. 2-11; 2002/104, p. 2-10)

Neemt u plaats

–Neemt u plaats (Kronyck 2002/104, p. 34)

Neerheyde

–Neerheyde (Kronyck 1986/39/40, p. 10)

Negentig jaar

–1912-2002: Negentig jaar Nut in Zelhem, door Jan Oonk (Kronyck

2003/107, p. 2-10)

Nieuw

–Oud en nieuw; Redactie (Kronyck 2003/107, p. 1)

–Van oud naar nieuw, het Gelders erfgoed verrijkt, door A.K. Kisman (Kronyck

1992/65, p. 75-76)

Nieuwe inwoners

–Van nieuwe inwoner werd bewijs goed gedrag verlangd, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1999/92, p. 33)

Nieuwjaarsdag

–Een bijzondere Nieuwjaarsdag op het politiebureau van Stad-

Doetinchem, door D.J. Helmink (Kronyck 1996/82, p. 81-85)

Nieuwjaarsrollen

–Koekijzers en nieuwjaarsrollen (knieperkes), door Chr. van Roekel-

Vermeulen (Kronyck 1979/14, p. 7-8)

Nieuwjaarswens

–Nachtwachts Nieuwjaarswensch, Opgedragen aan de Ingezetenen te

Doetinchem. 1 januari 1882, door H.J. Hoefman (Kronyck 1988/50, p.

108)

–Nieuwjaars-wensch 1862. Opgedragen aan onze geachte stadsgenooten,

door H. Hoefman (Kronyck 1982/26, p. 64)

–Nieuwjaarswensch opgedragen aan de Ingezetenen van Stad-Doetinchem,

door den Nachtwacht aldaar, door D.J. van de Graaf (Kronyck 1986/42,

p. 104; 1987/46, p. 84; 1989/54, p. 92; 1990/58, p. 104; 1991/62, p.

136; 1992/66, p. 108; 1992/70, p. 112; 1994/74, p. 116; 1995/78, p.

116)

Nieuws

–Nieuws en geschiedenis (Kronyck 1995/76, p. 39)

Nieuwstad

–Het poortje aan de Nieuwstad door vier schilders verbeeld (Kronyck

2001/100, p. 68-69)

–Het voormalig Gevangenhuis aan de Nieuwstad, door J.W.S. Steyntjes

(Kronyck 1977/3, p. 1-4)

van Nispen

–Burgemeester jhr. Van Nispen liet niet lang op zich wachten, door A.K.

Kisman (Kronyck 2000/97, p. 26-27)

van Nispenstraat

–Boekbespreking. De Kapel aan de Burgemeester Van Nispenstraat, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1995/76, p. 56)

Nominatie

–Jan Berends genomineerd voor prijs De Walwieken (Kronyck 2000/95, p.

15)

Noodgeld

–Het noodgeld van Doetinchem, door H.A. Vinkenborg (Kronyck 1991/62,

p. 127)

Noodlottig

–Roeien op de Oude IJssel met noodlottige gevolgen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2001/102, p. 35-38)

Nostalgie

–Historie of nostalgie, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2002/104, p. 1)

–Nostalgische reclame, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2004/111, p.

40-44)

–Spoorwegnostalgie aantrekkelijk geboekt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1985/37, p. 40)

Nota's

–Ingediende nota's voor inkwartiering troepen in 1795 (Kronyck 1987/44,

p. 37)

Notabelen

–Mr. B. Planten, burgemeester van Doetinchem. Een notabele van 250

jaar geleden, door E.G. Planten (Kronyck 1989/53, p. 71-72)

–Waterstraat 13: een notabele(n) woning, door M.J. Lindeijer (Kronyck

1991/60, p. 36-42)

Novembermarkt

–Groote Novembermarkt 1903, door D.J.H. (Kronyck 1993/68, p. 56)

Nut

–Het nut van kennis van de geschiedenis, door W.P.N. (Kronyck 1994/71,

p. 16)

–Negentig jaar Nut in Zelhem (1912-2002), door Jan Oonk (Kronyck

2003/107, p. 2-10)

Nutselaer

–Brand op 't erve Nutselaer (Kronyck 1993/70, p. 110-111)

Nijman

–Nijmanse school te Halle had een zeer goede naam, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1999/91, p. 18-23)

Nijverheid

–Nijver in het Groen, door H. Buma (Kronyck 1991/61, p. 87)

–Nijverheid in Doetinchem rond 1840 (Kronyck 1976/2, p. 4)

Oberkommando

–Oberkommando Slangenburg werd para's bij Arnhem fataal, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2001/101, p. 10-14)

Oeverslach

–Kromme Oeverslach (Kronyck 1989/53, p. 70)

Oirtbroeck

–Onze Slinge: haar relatie met het Oirtbroeck, door H.W. Hoppenbrouwers

O.S.B. (Kronyck 1981/20, p. 19-21)

O.K.D.

–Geschilderd verleden. Speciale editie van de Kronyck, vijfentwintigjarig

bestaan van O.K.D. (Kronyck 2001/100, p. 1)

Olie

–Levering kaarsen en olie (Kronyck 1983/29, p. 47)

Olmius

–Contract ijzergieterij van Olmius (Kronyck 1986/42, p. 85)

Omdraai

–Hollend door de Omdraai, door D.J.H. (Kronyck 1997/85, p. 51)

Omroeper

–Stadsomroeper (Kronyck 1989/52, p. 48)

–Succes van den stadsomroeper, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 75)

Onbeheerd

–Verkeerd onbeheerd, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 3)

Onbekende straatnamen

–Straatnamen in Gaanderen eeuw later totaal onbekend, door Co Hettinga

(Kronyck 2006/121, p. 36-37)

Onbewoonbaarverklaring

–Onbewoonbaarverklaring, door D.J.H. (Kronyck 1994/71, p. 16;

1996/81, p. 64)

Onbezoldigd

–Onbezoldigde sloopers in actie, door D.J.H. (Kronyck 1994/71, p. 28)

Ondankbare klant

–Een ondankbare klant, door D.J.H. (Kronyck 1995/78, p. 98)

Onderduiken

–Graafschapbode: Op de balken verscholen (Kronyck 1979/14, p. 11)

–Twee jaar ondergedoken op de boerderij van z'n ouders, door Henk

Oosterink (Kronyck 2005/115, p. 20-28)

Ondergang

–De ondergang van Sion. Hoe die van Doetinchem en Zelhem een Spaans

spreekwoord toepasten, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1985/38, p. 49- 65)

–Nog eens over Sion's ondergang, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1986/42, p. 86-95)

–Opkomst en ondergang van het Klein Monumentenfonds, door Rob

Lureman (Kronyck 2001/101, p. 30-32)

–Varus' ondergang op De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1985/35, p.

10-14; 1985/36, p. 29-32)

Ondergrond

–Monster op vasten ondergrond, door D.J.H. (Kronyck 1997/85, p. 61)

Onderneming

–Historie van belangrijke Gaanderense ondernemingen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 1998/87, p. 2-8)

Onderscheiding

–Onderscheiding en afscheid beheersen Deutekom-avond, door Ton Notten

(Kronyck 2002/104, p. 32-34)

Onderwijs

–De Latijnse school in de Grote Kerk, door drs. J.F.A. Modderman (Kronyck

1991/59, p. 32)

–Derk van Lingen, docent en drager van de bronzen leeuw, door J.

Oldenburg (Kronyck 2002/106, p. 18-21)

–De verlichting van het onderwijs te Zelhem, door P.J. Bresser (Kronyck

1989/51, p. 6-10)

–Doetinchemse scholen in oorlogstijd, door A. Dinkla (Kronyck 1997/85,

p. 58-59)

–Ds. Van Dijkschool 125 jaar, door S. Oosterhaven (Kronyck 1991/59, p.

18)

–Edwin Zweers: Het is op school weer meneer en mevrouw, door Rob

Lureman (Kronyck 2004/112, p. 11-14)

–Een 125-jarige in het Doetinchemse onderwijs, door G.J. Terbeek (Kronyck

1979/13, p. 3-5)

–Een stukje Doetinchemse onderwijshistorie, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1981/19, p. 15)

–Een 17e-eeuws schoolprobleem in Doetinchem, door J.J.C. Dijk (Kronyck

1984/33, p. 44-45)

–Geschiedenis van de Groen van Prinstererschool, door I.G. Bekker (Kronyck

1987/45, p. 56-58; 1987/46, p. 79-80)

–Geschiedenisboekje voor het onderwijs; Redactie (Kronyck 2003/107, p.

43)

–Geurt Kets: In mijn tijd rookte de leraar voor de klas, door Rob Lureman

(Kronyck 2004/112, p. 2-6)

–Gezondheid schoolbevolking (Kronyck 1989/54, p. 80)

–Halle kreeg 160 jaar geleden eerste school, door G.J. van Roekel (Kronyck

1998/90, p. 10-15)

–Het internaat van de Groen van Prinstererkweekschool, door drs. G. van

Koeveringe (Kronyck 1984/34, p. 52-53)

–Martinusschool in Gaanderen: zevende klas omstreeks 1925 (Kronyck

1999/91, p. 24)

–Nieuwe Boeken. Een eeuw gymnasium, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1980/15, p. 16)

–Nijmanse school te Halle had een zeer goede naam, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1999/91, p. 18-23)

–Onderwijs in de stad Doetinchem in de 19de eeuw; Redactie (Kronyck

1989/54, p. 79-80)

–Rietveld en het Rietveld-Lyceum, door W.H. Kok (Kronyck 1997/84, p.

25- 27)

–Rijks-pedagogische academie, door A.K. Kisman (Kronyck 1984/33, p.

33-36)

–School no. 1 zeventig jaar geleden (Kronyck 1998/90, p. 20-21)

–School Hagen (Kronyck 2001/101, p. 15; 2001/102, p. 38)

–School Hogenkamp keurig geboekt, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1985/36, p. 32)

–Schoolklas uit 1927-1928 (Kronyck 2002/106, p. 24-25)

–Schooltje in Wijnbergen maar 52 jaar als zodanig in gebruik, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2004/112, p. 44-50)

–Sollicitatiebrief van een schoolmeester, door Laar, R. van (Kronyck

1993/68, p. 39)

–Vereniging Volksonderwijs in de Tweede Wereldoorlog, door Jan Berends

(Kronyck 2004/111, p. 32-37)

–Wolfersveen stichtte 75 jaar geleden zelf maar een school, door Jan Oonk

(Kronyck 2006/119, p. 27-34)

–Wij lazen voor u: 75 jaar Technische School, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1983/27, p. 7)

–Zusterschool Kapoeniestraat (Kronyck 2000/95, p. 28-29)

Onderwijzeres

–Joodse onderwijzeres ontslagen, door Jan Berends (Kronyck 1995/76, p.

45- 46)

Onderzoek

–De archeologische onderzoekingen in Doetinchem, door Ruud Borman

(Kronyck 1977/61-3)

–Zin en onzin van detector-onderzoek, door Lutz, Leo (Kronyck 1993/67,

p. 18-19)

–Zoek eens in uw verleden, door ir. J. de Jong (Kronyck 1976/2, p. 13)

Ongedierte

–Lijst betaalde gelden voor ongedierten over 1802 (Kronyck 1986/39/40,

p. 12)

–Premies voor het doden van ongedierten (Kronyck 1986/39/40, p. 12)

Ongehoord

–Ongehoorde maximumsnelheden (Kronyck 1989/51, p. 24)

Ongekoeld

–Ongekoelde witte motor en de zondagsrust, door J.G. Hettinga (Kronyck

1994/72, p. 50-51)

Ongeluk

–Trambotsing Grutpoort, door D.J.H. (Kronyck 1994/71, p. 16; 1996/79,

p. 28)

–Tramconducteur verongelukt, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 16)

Ongeoorloofd

–Ongeoorloofde uitoefening der geneeskunst met fatale gevolgen, door JGH

(Kronyck 1995/75, p. 28)

Ongeval

–Dodelijke ongevallen op de deel (Kronyck 1992/66, p. 99)

–Een treurig ongeval (Kronyck 1990/55, p. 13)

–Een treurig ongeval met een koeiehoeder (Kronyck 1978/8, p. 9)

–Tragische ongevallen in De Kruisberg, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p.

88)

–Tragisch ongeval in de Slangenburg, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p.

61)

–Van het trambalcon gevallen, door D.J.H. (Kronyck 1996/79, p. 28)

Onraad

–Onraet allerleij (= diverse posten) (Kronyck 1986/42, p. 97)

Ontbinding

–De ontbinding van de mark van Zelhem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1980/18, p. 8-11)

Ontdekking

–Verloren gewaande zerken in Catharinakerk teruggevonden, door Theo

Rougoor (Kronyck 2005/118, p. 2-13)

Ontduiking

–Weggeld ontduiken (Kronyck 1989/53, p. 70)

Ontginning

–Dunsborger Marke gaat met dennen stuifzand te lijf, door J.A. van

Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/92, p. 25-33)

–Van heidevelden en ontginningen rond Zelhem (Kronyck 1983/30, p. 52-

53)

Onthulling

–Onthulling grafmonument Ds. Van Dijk, door D.J.H. (Kronyck 1993/69,

p. 77)

Ontmoeten

–Ontmoetende monniken bij abdij. Herinnering aan Henri Boelaars, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 23)

Ontslag

–Joodse onderwijzeres ontslagen, door Jan Berends (Kronyck 1995/76, p.

45- 46)

Ontspanning

–Feesten en ontspanning in de middeleeuwse stad, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1996/80, p. 47-50)

Ontwricht

–Ontwrichte heupen in de Heidenhoek, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p.

6)

Onwelkom

–Welkome en onwelkome gasten in kasteel en abdij, door Jan Berends

(Kronyck 2005/116, p. 30-39)

Onzin

–Zin en onzin van detector-onderzoek, door Lutz, Leo (Kronyck 1993/67,

p. 18-19)

Ooiman

–De(n) Ooi(j)man, door W.P.N. (Kronyck 1999/92, p. 15)

Oom

–Over stoom en een oom, door Han Japing (Kronyck 2001/101, p. 16-18)

Oorkonde

–De oorkonde van Salehem, door Job de Gelder (Kronyck 2002/104, p.

14-17)

–Villa Duetinghem (Een oorkonde 1150 jaar oud), door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1988/47, p. 1-5)

Oorlog

–De Doetinchemse joden in de oorlog '40/'45, door Sake Oosterhaven

(Kronyck 1995/76, p. 43-44)

–De Doetinchemse joden voor en tijdens de oorlog, door Jan Berends (Kronyck

2005/115, p. 2-14)

–De Kruisberg voor en tijdens de tweede wereldoorlog, door G. Rouw (Kronyck

1983/29, p. 40-41)

–De Kruisberg na de Tweede Wereldoorlog, door G. Rouw (Kronyck

1983/30, p. 58-61)

–Doetinchem in de frontlijn, door Muller, B. (Kronyck 1983/27, p. 10-13)

–Doetinchemse villa was in de oorlog het kleinste kamp, door Ton Notten

(Kronyck 2003/108, p. 2-15)

–Met een huifkar naar een oorlog, door Domien ten Berge (Kronyck

2000/96, p. 2-12)

–Misset en de bezetter, door Muller, B. (Kronyck 1982/25, p. 45-46)

–Plunderende troepen tot voor de poorten van Doetinchem, door Roel van

Laar (Kronyck 1996/80, p. 51)

–Rode Kruis stond in de oorlog voor hete vuren, door Jan Bik (Kronyck

1996/81, p. 65-68)

–Twee jaar ondergedoken op de boerderij van z'n ouders, door Henk

Oosterink (Kronyck 2005/115, p. 20-28)

–Uit de historie van Misset en het bombardement van maart 1945, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1985/35, p. 1-3)

–Verongelukte bommenwerper en de rol van het Doetinchems verzet, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2002/103, p. 16-24)

–Vier jaar in Duitse concentratiekampen, door dr. Derk van Lingen (Kronyck

2002/106, p. 26-29)

–W.O. II: daar zijn we nog niet mee klaar; Redactie (Kronyck 1993/67, p.

3-5)

–Zelhem en Halle in het laatste oorlogsjaar, door Schieven, Bert (Kronyck

2005/115, p. 55-62)

–Zuidafrikaanse boerenoorlog (Kronyck 1989/52, p. 48)

Oorlogsherinnering

–Misset, zijn lood en de Duitsers. Een oorlogsherinnering, door W.P.N.

(Kronyck 1996/81, p. 70)

Oorlogsschade

–De dag dat Doetinchem zijn hart en 120 mensen verloor, door Wim

Scheerder (Kronyck 2005/115, p. 29-36)

Oorlogsslachtoffers

–Bommen op Gaanderen: veertien inwoners gedood, door Ton Notten (Kronyck

2005/115, p. 37-47)

Oorlogstijd

–Boekbespreking. Doetinchem in oorlogstijd: degelijk en goed leesbaar,

door Jan Bik (Kronyck 1996/82105-107)

–Doetinchem in oorlogstijd, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1977/6, p.

6- 9; 1978/7, p. 11-13; 1978/8, p. 6-9)

–Doetinchemse scholen in oorlogstijd, door A. Dinkla (Kronyck 1997/85,

p. 58-59)

Oorlogswinter

–Brandstofvoorziening in Doetinchem in de winter 1944/'45, door J.W.

Looman (Kronyck 1998/88, p. 31-32)

–Laatste oorlogwinter voor De Kruisberg een drama, door Gerrit Rouw

(Kronyck 2005/115, p. 48-54)

Oorsprong

–Nederzetting Aldinchem is oorsprong van Gaanderen, door R.L. Roes

(Kronyck 2002/103, p. 2-11; 2002/104, p. 2-10)

–Op zoek naar de oorsprong van een doopvont, door pastoor G. Hendriks

(Kronyck 1977/4, p. 13-14)

Oorzaak

–Oorzaak en gevolg, door D.J.H. (Kronyck 1994/73, p. 88)

Oosselt

–Brockensteden, Polkamp en Ooyman, boerderijtjes in Oosselt in 1650,

door H.A. Ludwig (Kronyck 1989/51, p. 22-23)

–De Beesjes, een verdwenen boerderij onder Oosselt, door H.A. Ludwig

(Kronyck 1988/49, p. 64-65)

–De Oosseltse havertiend, door H.A. Ludwig (Kronyck 1987/44, p. 40-43)

–Waar in Oosselt lag het boerderijtje Polkamp? door H.A. Ludwig (Kronyck

1988/47, p. 13-16)

–Wie woonden er in 1784 in de buurtschappen Gaander, Ooselt en

IJsevoorde, door J.G. Hettinga (Kronyck 1995/75, p. 25-27)

Oost-Gelderland

–Boekbespreking. Kastelen in Oost-Gelderland, door Jan Berends (Kronyck

1993/69, p. 79)

–Nieuwe boeken. Bodemvondsten in Oost-Gelderland, door G. Schlimme

van Brunswijk (Kronyck 1978/10, p. 17)

Oostgelders leven

–Nieuwe Boeken. Een eeuw Oostgelders leven, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1980/15, p. 16)

Oost-Nederland

–Watermolens in Oost-Nederland, door S. Oosterhaven (Kronyck 1980/15,

p. 14)

Oosterhaven

–In memoriam Sake Oosterhaven (1919-1996), door Jan Berends (Kronyck

1997/83, p. 1-2)

Ooyman

–Brockensteden, Polkamp en Ooyman, boerderijtjes in Oosselt in 1650,

door H.A. Ludwig (Kronyck 1989/51, p. 22-23)

Opa Wissink

–Opa Wissink liep van Gaanderen naar Empel, door Rob Lureman (Kronyck

2000/98, p. 32-38)

Opdracht

–Opdracht abdijbouw kwam in 1943, door Jan Bik (Kronyck 1995/77, p.

69-76)

Openbare bibliotheek

–Boekbespreking. De hoogste tijd: 75 Jaar openbare bibliotheek in

Doetinchem, door W.P. Nederkoorn jr. (Kronyck 1994/72, p. 56)

Openbaar vervoer

–Openbaar vervoer in Doetinchem vóór 1881, door H. Nieweg (Kronyck

1981/20, p. 17-18)

Openbare weg

–Gemeene Heeren weegen in het Rigterampt Doetinchem, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1996/79, p. 12-13)

Opgave

–Opgave godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid (Kronyck

1985/35, p. 14)

Opgeheven hoofd

–Met opgeheven hoofd door Doetinchem. Een wandeling door het centrum,

op zoek naar architectonische krenten in een brij van bouwstijlen en

stijlvariaties, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1996/80, p. 29-34)

Opgevist

–Opgeviste merkwaardigheden, door Leo Smits (Kronyck 2003/109, p. 44)

Opgraving

–Opgraving Abbinck te Halle, door A.J. Gaasbeek-Klein (Kronyck 1982/23,

p. 14-15)

–Opgravingen in de Grutstraat, door J.W.G. Steijntjes (Kronyck 1979/11,

p. 14-16)

–Opgravingen op voormalig terrein Willemsen, door S. Oosterhaven (Kronyck

1987/46, p. 78)

–Verslag van de opgravingen op het voormalige terrein van Willemsen,

door Jan Steijntjes (Kronyck 1989/51, p. 1-5)

Opheldering

–De moord op de Spekvos na twee eeuwen opgehelderd? door Bennie

Eenink (Kronyck 2005/117, p. 2-15)

Opkomst

–Opkomst en ondergang van het Klein Monumentenfonds, door Rob

Lureman (Kronyck 2001/101, p. 30-32)

Oproep

–Oproep, door J.W. Looman (Kronyck 1998/88, p. 32)

Opsporing

–Opsporing verzocht, door Jan Berends (Kronyck 1993/68, p. 44-45)

Opvoedingsgesticht

–Opvoedingsgesticht de Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1982/24, p.

21-23)

Oranje

–In naam van Oranje, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1989/53, p. 60)

Oranjebomen

–Oranjebomen in Doetinchem, door T.A. Dinkla-de Boer (Kronyck

1988/48, p. 40-41)

Orgel

–Het Catharina- of Flentroporgel in de Catharinakerk 50 jaar, door Theo

J. Rougoor (Kronyck 2002/104, p. 39-43; 2002/105, p. 32-34;

2002/106, p. 37-47)

–Over het orgel in de Grote Kerk van Doetinchem in de periode 1610-

1727, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1989/52, p. 25-27)

–Over het orgel in de Groote Kerk van Doetinchem in de 19e eeuw, door

Theo J. Rougoor (Kronyck 1989/52, p. 28-32)

–Orgelgeschiedenis van de Lambertikerk te Zelhem 1729-1951, door

Harmen Berendsen (Kronyck 1996/81, p. 54-56; 1996/82, p. 86-89;

1997/83, p. 9-12)

Orthopedagogiek

–Jan Klootsema, architect van de residentiële orthopedagogiek, door

Gerrit Rouw (Kronyck 2006/120, p. 11-19)

Ostenfelde

–Ostenfelde, Perle im Münsterland, door Jan Berends (Kronyck 1995/75,

p. 1- 5)

Otters

–Visotters (Kronyck 1989/53, p. 60)

Oud

–Oud en nieuw; Redactie (Kronyck 2003/107, p. 1)

–Oud recept knieperkes (Kronyck 1979/14, p. 8)

–Van oud naar nieuw, het Gelders erfgoed verrijkt, door A.K. Kisman (Kronyck

1992/65, p. 75-76)

Oud-archief

–Een interessante lijst in het oud-archief, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1986/41, p. 67-69)

–Sprokkelen in het oud-archief van de stad Doetinchem, door J.F.A.

Modderman (Kronyck 1986/41, p. 67-69; 1987/43, p. 14-16; 1990/57,

p. 68; 1991/59, p. 32; 1991/60, p. 80)

–Het oud-archief te Zelhem, door P.S. Blaauw (Kronyck 1984/34, p. 54-

55)

–Uit het Oud-Archief, door S. Oosterhaven (Kronyck 1976/1, p. 7-8)

–Uit het Oud-Archief van Stad-Doetinchem, door R. van Laar (Kronyck

1994/71, p. 27-28; 1994/72, p. 55; 1994/73, p. 77; 1994/74, p. 114-

115; 1996/82, p. 103-104; 1997/83, p. 24)

–Uit het Oud-Archief van Wisch. Wie waren in 1419 burgers van Wissche

(ter Borg)? door Roel van Laar (Kronyck 1995/76, p. 55)

Oude begraafplaatsen

–Oude begraafplaatsen zijn op sterven na dood, door Ton Notten (Kronyck

2002/105, p. 2-7)

Oude boerengemeenschap

–Een oude boerengemeenschap, door G.J. van Roekel (Kronyck 1994/72,

p. 48- 49; 1994/73, p. 75-76; 1994/74, p. 111-113)

Oude dame

–Ruimzicht décor voor Bezoek van de Oude Dame, door Marcel Chevalking

(Kronyck 2003/107, p. 46)

Oud-Doetinchem

–Een vergeten kerkhof in Oud-Doetinchem, door G. Blankesteijn (Kronyck

1983/28, p. 20-21)

Oud gebruik

–Oud tiendgebruik aan de Hengelosche Fluite, door D.J.H. (Kronyck

1992/63, p. 19)

Oude hof

–De oude hof van IJzevoorde, door R.J. Kuipers (Kronyck 1985/37, p. 43-

48)

Oude naam

–'t Brewinc: oude naam aan vergetelheid ontrukt, door Ton Notten (Kronyck

1999/92, p. 46-48)

Oud riviertje

–Over een oud riviertje, door P. Engelsman (Kronyck 1978/7, p. 9-10)

Oude IJssel

–Barlham. Verdwenen kasteel aan de Oude IJssel, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 1-16)

–Brug over de Oude IJssel (Kronyck 1986/42, p. 97)

–Boekbespreking. Land van de Oude IJssel, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1980/18, p. 15)

–De oude brug over de Oude IJssel bij Doetinchem, door H. Stam (Kronyck

1977/3, p. 13-15)

–De Oude IJssel; Doetinchem en zijn rivier (I), door G. van Koeveringe

(Kronyck 1992/63, p. 4-6; 1992/65, p. 67-70; 1992/66, p. 105-107;

1993/68, p. 40-43)

–Mankement aan de Brug over de Oude IJssel anno 1912, door D.J.

Helmink (Kronyck 1993/69, p. 74-77)

–Moeizame vaartocht van de baggeraars op de Oude IJssel, door H.

Wierenga (Kronyck 2001/99, p. 20-23)

–Over de Coöperatieve Zuivelfabriek De Oude IJssel te Doetinchem, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1993/70, p. 81-84)

–Roeien op de Oude IJssel met noodlottige gevolgen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2001/102, p. 35-38)

–Twee foto's van brug over de Oude IJssel: (1937) en hefbrug (1937) (Kronyck

2002/103, p. 48)

–Zalm gevangen in de Oude IJssel (Kronyck 1993/69, p. 77)

–Zandzuiger Oude IJssel ingezet bij dichten dijkgaten, door Haijo

Wierenga (Kronyck 2002/106, p. 11-17)

–Zandzuiger Oude IJssel werd drijvend pompstation, door Haijo Wierenga

(Kronyck 2003/107, p. 11-16)

Oud-Zelhem

–Oud-Zelhem het aanzien waard; Redactie (Kronyck 1989/51, p. 16)

Ouder

–Zelhem veel ouder dan gedacht, door Eric van der Kuijl (Kronyck

2003/110, p. 2-7)

Ouderlijk gezag

–Ouderlijk gezag, door Leo Smits (Kronyck 2002/103, p. 29)

Oudheid

–Doetinchem en de Oudheid, door Paul Moors (Kronyck 1980/16, p. 16)

–Wie 't Olde niet eert..., door D.J.H. (Kronyck 1996/79, p. 28)

Oudheidkamer

–De Zelhemse oudheidkamer, door G.J. van Roekel (Kronyck 1982/25, p.

34-35)

–Oudheidkamer Salehem, door E.G. Schuppers (Kronyck 1977/5, p. 15)

Oudheidkundige kring

–Doel van de oudheidkundige kring (Kronyck 1976/1, p. 15)

Oudheidkundige vondst

–Een oudheidkundige vondst in de Catharinakerk, door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1990/56, p. 31-33)

Oudste bewoning

–De oudste bewoning van Doetinchem, door drs. Willem-Simon Graaf (Kronyck

1994/73, p. 57-63)

Oudste garage

–Oudste garage Achterhoek viert honderdjarig bestaan, door Jan Oonk

(Kronyck 2003/109, p. 10-17)

Oudste vermelding

–Oudste schriftelijke vermelding van steden en dorpen in Achterhoek en

Liemers, door prof. dr. W. Jappe Alberts (Kronyck 1987/46, p. 77;

1988/47, p. 22-23)

Overdorp

–Justus Lodewijk Overdorp (1763-1844), door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1980/18, p. 12-13)

Overstegen

–Ruzie in Overstegen (Kronyck 1984/34, p. 57)

Overstroming

–Overstromingen in Liemers en De Graafschap in 1784, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1991/60, p. 76-79)

Ovink

–Hein Ovink 1907-1980, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 39)

–Joop Ovink 1942, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 66)

–Schildersbedrijf Ovink na anderhalve eeuw gestopt, door Hettinga, Notten

en Ruiken (Kronyck 2006/121, p. 26-30)

Paal

–Kegel komt van chegil, wat kleine paal betekent, door Ton Notten (Kronyck

1999/93, p. 9-10)

Paapse armen

–Geen geld aan Paapsche armen (Kronyck 1984/34, p. 57)

Paarden

–Het beste paard struikelt wel eens, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 3)

–Het gedresseerde paardje. Een eigenaardig verhaal uit het archief van

Bethlehem, door Paul Moors (Kronyck 1988/48, p. 38-39)

–Hummelo leverde paarden, door Roel van Laar (Kronyck 1998/90, p. 39)

–Met paard en kar voor de tram, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 106)

–Paard in Eerste Wereldoorlog (Kronyck 1989/51, p. 24)

–Paardenfonds Ambt-Doetinchem werd een eeuw geleden opgericht, door

J.G. Hettinga (Kronyck 1999/92, p. 36-43)

–Paardenhandel, door Leo Smits (Kronyck 1999/93, p. 40)

–Paard op hol, door D.J.H. (Kronyck 1990/57, p. 70)

–Paardenfonds, door C. Hettinga (Kronyck 2001/99, p. 41)

Pachtboek

–Slangenburgse Miniaturen. Een pachtboek uit de achttiende eeuw, door

Jan Berends (Kronyck 1999/92, p. 22-24)

Padvinderij

–Dodo-groep Doetinchem op weg naar jamboree (Kronyck 1999/93, p. 39)

–Padvinders oorzaak brand in De Kelder, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1998/88, p. 20-22)

–Padvinderij erg populair in Doetinchem in jaren dertig, door Han Japing

(Kronyck 1999/91, p. 10-12)

Panders

–Thijs Panders (Kronyck 1986/41, p. 55)

Para's

–Oberkommando Slangenburg werd para's bij Arnhem fataal, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2001/101, p. 10-14)

Park

–Levend monument op Slangenburg bij boerderij 't Park, door Jan Berends

(Kronyck 2003/110, p. 26-31)

–Park en lanen, bossen en landerijen op het landgoed De Slangenburg,

door drs. Trudi Woerdeman (Kronyck 1983/29, p. 33-37)

Parkeerverbod

–Autoverkeer in jaren dertig kon zonder parkeerverbod, door Han Japing

(Kronyck 1998/89, p. 12-15)

Parktuin

–De bijzondere bomen van de parktuin van landgoed de Slangenburg, door

J.G. Vos (Kronyck 1986/42, p. 78-79)

Parochiejubileum

–Wij lazen voor u: Parochie-jubileum te boek, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1983/27, p. 7)

Parijs

–Een bekende Doetinchemmer op een Parijse dodenakker. Ver Huell op

Père Lachaise, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p. 89-94)

Passmann

–Edith Passmann (1907-2005) de laatste van Slangenburg, door Jan Berends

(Kronyck 2005/118, p. 14-16)

–Edith Passmann 90 jaar. Edith, Frau Rüdt von Collenberg, geb.

Passmann, door Jan Berends (Kronyck 1997/86, p. 90-92)

–Een familiebegraafplaats (Familie Passmann 1895-1945), door Jan Berends

(Kronyck 1989/53, p. 49-55; 1993/70a, p. 133-140)

–Uit het Passmann-familiealbum. De Slangenburg 1895-1945, door Jan

Berends (Kronyck 1993/70a, p. 113-140)

–Voor het Passmann-familiealbum, door Jan Berends (Kronyck 1996/79,

p. 14- 15)

Pasteur

–Bakstenen en dakpannen uit Wijnbergen (J.F. Pasteur, 1819-1891), door

drs. G.B. Janssen (Kronyck 19822653-54)

Pastorie

–Afbraak pastorie in Zelhem deed dominee terugblikken, door Jan Oonk

(Kronyck 2006/121, p. 16-20)

–De rooms-katholieke pastorie aan de Lange Kapoeniestraat, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2000/97, p. 34-39)

–Pastorie in Zelhem, door Derk Jan Oldenboom (Kronyck 2006/122, p. 25)

Paters

–Pater Piet van den Biesen oud-abt Willibrordsabdij, door Jan Berends

(Kronyck 2003/107, p. 44-45)

–Veel rumoer rond aankoop door paters Benedictijnen, door Jan Berends

(Kronyck 2004/113, p. 25-31)

Patriotten

–Patriotten in Doetinchem, door S. Oosterhaven (Kronyck 1993/70, p.

107- 110)

Pedagogische academie

–De pedagogische academies te Doetinchem: een historische terugblik;

Redactie (Kronyck 1984/33, p. 33-39)

–Rijks-pedagogische academie, door A.K. Kisman (Kronyck 1984/33, p.

33-36)

Penibel

–Een penibel geval, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 61)

Penitentiaire inrichting

–Van rijksasiel De Kruisberg tot penitentiaire vormingsinrichting

Nederheide, door G. Rouw (Kronyck 1984/32, p. 28-29)

Penning

–Archeologie, een rekenpenning uit 1544, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1979/14, p. 3)

Penningmeester

–Van de penningmeester, door Kneppelhout (Kronyck 1976/2, p. 17)

Père Lachaise

–Een bekende Doetinchemmer op een Parijse dodenakker. Ver Huell op

Père Lachaise, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p. 89-94)

Perikelen

–Volkshuisvestingperikelen in de voormalige gemeente Stad-Doetinchem,

door D.J. Helmink (Kronyck 1991/61, p. 82-87)

–IJsselbrugperikelen, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 42)

Perlstein

–De bitters van Perlstein, door J.P. Kooger (Kronyck 1979/12, p. 13-15)

Personenvervoer

–Doetinchem als historisch centrum van busdiensten, door H. Nieweg

(Kronyck 1976/2, p. 14-15)

Pessimist

–Pessimist of realist, door Ton Notten (Kronyck 2002/103, p. 1)

Petite histoire

–Blankesteijns «petite histoire» keurig uitgegeven, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1978/9, p. 14)

Phoenix

–Missets Phoenix herrijst in Goutum, door Willem Nederkoorn (Kronyck

1998/88, p. 23-26)

Pieper

–De Hondejongens. Berend uit het Vagevuur en de moord op de Pieper,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1997/85, p. 55-57)

Pikkie

–Pikkie bepaalde of je achter de balk mocht, door Han Japing (Kronyck

2000/95, p. 9-10)

–Pikkie Huls, door W.N. (Kronyck 2000/96, p. 35)

Pinero

–Inzet met tekst van Pinero en van George Elliot (Kronyck 1978/8, p. 14)

Pionier

–Markante figuren. Tod Semmelink, rijwielpionier, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1977/5, p. 11-12)

Plaatselijke namen

–Enkele lokale boerderij- en familienamen nader beschouwd, door D.J.

Helmink (Kronyck 1990/55, p. 10-13)

Plaatsnaam

–Spellingvarianten van de plaatsnaam Doetinchem; Redactie (Kronyck

1986/39/40, p. 20)

Planten

–Doetinchem en de familie Planten, voornamelijk in de achttiende eeuw,

door mr. E.G. Planten (Kronyck 1986/42, p. 79-81)

–Mr. B. Planten, burgemeester van Doetinchem. Een notabele van 250

jaar geleden, door E.G. Planten (Kronyck 1989/53, p. 71-72)

–Planten en dieren in het historisch onderzoek, door J.G. Vos (Kronyck

1977/3, p. 15-17)

Plein

–Plein rond Lambertikerk was vroeger een kerkhof, door G. Rijsdorp (Kronyck

2004/111, p. 15-20)

Plezier

–Groot plezier met kinderportretten, door Jan Bik (Kronyck 1995/77, p.

77- 79)

Pluim

–Pluim voor one straatverlichting, door D.J.H. (Kronyck 1994/73, p. 63)

Pluimveehouderij

–Pluimveehouderij rondom Doetinchem, door Jan Wijnroks (Kronyck

1997/86, p. 81-84)

Plundering

–Plunderende troepen tot voor de poorten van Doetinchem, door Roel van

Laar (Kronyck 1996/80, p. 51)

de Pol

–Joan Derk van der Capellen tot De Pol (Kronyck 2003/109, p. 5)

Politie

–Mutaties bij de politie Gaanderen (Kronyck 1998/87, p. 16)

–Over een Zelhemse politieverordening en nog wat, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1982/24, p. 24-27; 1982/26, p. 60-61)

–Te weinig blauw op straat (Kronyck 1998/87, p. 16)

Politiebureau

–Een bijzondere Nieuwjaarsdag op het politiebureau van Stad-

Doetinchem, door D.J. Helmink (Kronyck 1996/82, p. 81-85)

Politiek

–Kleine politiek in een kleine stad, door Co Roording (Kronyck 2000/95, p.

36-39; 2000/96, p. 38-40)

–R.K. Staatspartij Doetinchem kort voor de oorlog gescheurd, door Co

Roording (Kronyck 2006/122, p. 36-37)

–Sportpark-Zuid speelbal van politieke kissebisserij, door Frans Terwijn

(Kronyck 2005/118, p. 23-32)

Polkamp

–Brockensteden, Polkamp en Ooyman, boerderijtjes in Oosselt in 1650,

door H.A. Ludwig (Kronyck 1989/51, p. 22-23)

–De bouwman van Polkamp (Kronyck 1987/44, p. 34)

–Waar in Oosselt lag het boerderijtje Polkamp? door H.A. Ludwig (Kronyck

1988/47, p. 13-16)

Pompenbuurten

–Nogmaals de pompenbuurten, door A.K. Kisman (Kronyck 1990/56, p.

48)

–Pompenbuurten (Kronyck 1990/55, p. 9)

Pompstation

–Zandzuiger Oude IJssel werd drijvend pompstation, door Haijo Wierenga

(Kronyck 2003/107, p. 11-16)

Pools militair

–Belevenissen van een Poolse militair in de Achterhoek, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2001/99, p. 24-31)

–Poolse militair; Redactie (Kronyck 2001/101, p. 23)

Poorten

–Herstel van de stadspoorten wel begroot, maar nooit uitgevoerd, door

Sake Oosterhaven (Kronyck 2003/107, p. 24-26)

–Kippenhok in Gaanderen was poort naar de vrijheid, door Ton Notten

(Kronyck 2004/112, p. 15-27)

–Plunderende troepen tot voor de poorten van Doetinchem, door Roel van

Laar (Kronyck 1996/80, p. 51)

–Restauratie Tieckenhuis ook herstel van de poort tot Doetinchem, door

Rob Lureman (Kronyck 1990/58, p. 95)

Poorters

–Deutekommers worden Antwerpse poorters (16de eeuw), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1983/30, p. 61)

Poorthuisje

–De rattenvanger van het poorthuisje, door Rob Lureman (Kronyck

2001/99, p. 11-19)

Poortje

–Het poortje aan de Nieuwstad door vier schilders verbeeld (Kronyck

2001/100, p. 68-69)

Portretten

–Het portret van Conrad Ewald von der Goltz in Slangenburg, door Jan

Berends (Kronyck 2006/122, p. 20-24)

–Groot plezier met kinderportretten, door Jan Bik (Kronyck 1995/77, p.

77- 79)

–Over Sion weer meer bekend. Oude portretlijst eindelijk teruggevonden,

door dr. F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1987/46, p. 74-76)

Positie

–Over de positie der Joden (Kronyck 1982/24, p. 31)

Post

–Post, door W.P.N. (Kronyck 1996/80, p. 41)

–Postbeambten, door Leo Smits (Kronyck 2000/98, p. 48)

Postbode

–Postboden te voet en met de kar, door S. Oosterhaven (Kronyck 1976/2,

p. 15-16)

Postgeschiedenis

–Enkele schetsen uit de Doetinchemse postgeschiedenis, door Guus

Dinkla (Kronyck 1995/75, p. 6-9)

Postkantoor

–Boekbespreking. Postkantoren, door Guus Dinkla (Kronyck 1995/75, p.

10)

Poststempels

–Doetinchemse poststempels sinds het midden der 19e eeuw, door Guus

Dinkla (Kronyck 1995/76, p. 47-52)

Postzegels

–Mag ik een deusken vremde postzegels? Oud-Doetinchemse bijnamen

voor het nageslacht, door Rob Lureman (Kronyck 1991/59, p. 29)

Predikanten

–Biografische gegevens der predikanten die in Deutekom gewerkt hebben,

door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1981/21, p. 48)

–Een dominee in Doetinchem: B.J. Westerbeek van Eerten (1817-1888),

door G. van Donselaar (Kronyck 1987/46, p. 65-70)

–Wij lazen voor u: Naamlijst der Ned. Herv. Predikanten, door W.G.

Voltman-Vaags (Kronyck 1981/20, p. 32)

Premie

–Premies voor het doden van ongedierten (Kronyck 1986/39/40, p. 12)

Prenten

–Doetinchem in prent en kaart, door Jan Berends (Kronyck 2003/110, p.

33)

Prettig

–Leerzaam en prettig schoolreisje, door J.G.H. (Kronyck 2001/99, p. 42-

43)

Principael

–De principaelste der rooms-catholique gemeente, door M.J. Lindeijer

(Kronyck 1991/61, p. 96)

Prins Claus

–Herinnering aan prins Claus, door Ton Notten (Kronyck 2002/106, p. 36)

–Prins Claus (Kronyck 2003/107, p. 47)

Prins Hendrik

–Over een brand in de Hamburgerstraat en het bezoek van prins Hendrik

aan Doetinchem in 1914, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck 1984/31,

p. 4-6)

–Prins Hendrik (Kronyck 1999/93, p. 8)

–Prins Hendrik, door Han Japing (Kronyck 1999/92, p. 15)

Prinses

–Geboorte Prinses (Kronyck 1989/53, p. 56)

Problemen

–Een 17e-eeuws schoolprobleem in Doetinchem, door J.J.C. Dijk (Kronyck

1984/33, p. 44-45)

–Problemen rond de tiend (Kronyck 1989/53, p. 56)

Professioneel

–Professioneel, door Ton Notten (Kronyck 2001/101, p. 1)

Propaganda

–Die verdammte Lügenpropaganda (Kronyck 1995/76, p. 46)

Provinciaal

–Het provinciaal gevangenhuys, door C.J. Kneppelhout (Kronyck 1977/4,

p. 6- 8; 1986/39/40, p. 19-20)

Prijs

–Jan Berends genomineerd voor prijs De Walwieken (Kronyck 2000/95, p.

15)

Prijslijst

–Prijslijst van fabrikant J.H. Koppe, door J.G. Hettinga (Kronyck 1999/93,

p. 16)

Puntdicht

–Op een bekend puntdicht, door H. Hoppenbrouwers OSB (Kronyck

1977/5, p. 3-4)

PvdA

–De affaire De Korenbloem: scheuring in de PvdA, door Co Roording (Kronyck

2001/102, p. 25-34)

Pijpen

–Soldaten met brandende pijpen door de stad (Kronyck 1988/47, p. 24)

Quirijnsgilde

–Uit het Gildeboek van het St. Anthonis- en St. Quirijnsgilde (Kronyck

1980/17, p. 16)

Raadhuis

–Verpachting op het raadhuis (Kronyck 1986/39/40, p. 33)

Raadsel

–Raadsel opgelost, door A.K. Kisman (Kronyck 1977/5, p. 17)

Raadsvergadering

–Ambt-Doetinchem: Een onderbroken raadsvergadering (Kronyck

1992/66, p. 84)

–Bidden bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering, door Co Hettinga

(Kronyck 2002/104, p. 11-13)

Raadzaal

–Een lege stoel in de raadzaal van Doetinchem, door A.K. Kisman (Kronyck

1997/85, p. 62)

Rabobank

–Met zijn éénentwintigen aan de basis van de Rabobank, door Jan Bik

(Kronyck 1999/91, p. 2-9)

Rails

–Tramrails in Doetinchem's straten, door H. Nieweg (Kronyck 1978/9, p.

10- 13; 1978/10, p. 8-11)

Ramp

–Watersnoodramp (Kronyck 2003/107, p. 48)

Rattenvanger

–De rattenvanger van het poorthuisje, door Rob Lureman (Kronyck

2001/99, p. 11-19)

Realist

–Pessimist of realist, door Ton Notten (Kronyck 2002/103, p. 1)

Recensie

–Een recensie over het Doetinchemse Gildeboek, door dr. E. van

Autenboer (Kronyck 1983/27, p. 9)

–Een recensie over het Keurboek, door D.A. Berents (Kronyck 1981/20, p.

29)

–Recensie van het Doetinchems Gildenboek (Kronyck 1982/23, p. 16)

Recept

–Oud recept knieperkes (Kronyck 1979/14, p. 8)

van Rechteren

–Van Rechterenkaart (Kronyck 2003/109, bijlage)

Rechtspraak

–Rechtspraak in vroeger eeuwen, door S. Oosterhaven (Kronyck 1979/14,

p. 9-11)

Rechtzetting

–Rechtzetting (Kronyck 1995/75, p. 28)

Reclame

–Nostalgische reclame, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2004/111, p.

40-44)

Reclamecommissie

–In handen der Reclamecommissie, door D.J.H. (Kronyck 1994/71, p. 28)

Reconstructie

–Een reconstructie van Barlhams geschiedenis, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 7-13)

–Iselinge: een reconstructie die deugt, door Frans van Doesum (Kronyck

1999/92, p. 9-14)

Rectificatie

–Rectificatie artikel drinkwatervoorziening (Kronyck 1991/61, p. 96)

–Rectificatie: Harreveld was schenking, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1980/18, p. 15)

–Rectificatie drs. Modderman (Kronyck 1990/58, p. 104)

–Rectificatie De Wiemelink: 200 jaar, door S.O. (Kronyck 1980/18, p. 3)

Rector

–Reactie op «Uit rector Huenders kasboek» (Kronyck 1986/41, p. 69-70)

–Uit rector Huenders kasboek, door G. Blankesteijn (Kronyck

1986/39/40, p. 14-18)

Redactie

–Nieuw lid redactiecommissie (Kronyck 1979/12, p. 6)

–Wijziging in redactie, door S. Oosterhaven (Kronyck 1990/56, p. 45)

Redding

–Tieckenhuis: op de valreep gered, door Rob Lureman (Kronyck 1990/55,

p. 19-20)

Redenaar

–Jan Christiaan Kindermann gevierd redenaar en begaafd letterkundige in

Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1986/41, p. 65-

67)

Reformatie

–Enige aantekeningen over de reformatie binnen Doetinchem, door drs.

J.F.A. Modderman (Kronyck 1982/23, p. 4-6)

Regenten

–Een Achterhoekse regentenfamilie, door G. Blankesteijn (Kronyck

1976/1, p. 5-6)

Regio

–Zondagsscholen in de regio Doetinchem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1994/71, p. 24-26)

Regionalist

–A.C.W. Staring: dichter en landman, regionalist en nationalist, door H.

Buma (Kronyck 1991/59, p. 24)

Register

–Het register van naamsaanneming der gemeente Doetinchem, door A.K.

Kisman (Kronyck 1987/44, p. 43-44)

Reiskosten

–Reiskosten naar Arnhem in 1802 (Kronyck 1983/27, p. 15)

–Reiskosten naar het Loo in 1794 (Kronyck 1985/38, p. 70)

Rekenpenning

–Archeologie, een rekenpenning uit 1544, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1979/14, p. 3)

Rekhem

–De Rekhemse ijzermolen, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1977/6, p. 15-

16)

–Driehonderd jaar geleden werd Rekhemse ijzergieterij gesticht, door J.W.

ten Holte e.a. (Kronyck 1989/52, p. 48)

Remmelink

–H.C. Remmelink overleden, door G.J. van Roekel (Kronyck 1981/19, p. 1)

Rengelink

–Theo Rengelink 1910-1993, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 40-41)

Renssen

–Het geslacht Rens(s)en te Doetinchem en Doesburg, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1986/41, p. 71-72)

Rentmeester

–Slangenburgse Miniaturen. Belevenissen van een 18e-eeuwse

rentmeester, door Jan Berends (Kronyck 2000/95, p. 11-14; 2000/97, p.

40-42)

–Slangenburgse Miniaturen. Rentmeester Corstens vertelt de laatste

nieuwtjes, door Jan Berends (Kronyck 1999/93, p. 36-38)

Reparatie

–Reparatieopdrachten magistraat (Kronyck 1987/44, p. 34)

Request

–Doetinchemmers schreven aan hun koning, door G. Blankesteijn (Kronyck

1978/9, p. 3-5)

–Rekest aan de Ned. Hervormde Kerkeraad, door D.J.H. (Kronyck

1996/80, p. 45)

Residentieel

–Jan Klootsema, architect van de residentiële orthopedagogiek, door

Gerrit Rouw (Kronyck 2006/120, p. 11-19)

–Jan Klootsema, voorloper van de residentiële jeugdzorg, door G. Rouw

(Kronyck 1987/43, p. 1-5)

Resolutieboeken

–Uit de resolutieboeken van de stad (Kronyck 1985/37, p. 48)

Restauratie

–De restauratie van Grutstraat 27 te Doetinchem thans stadsmuseum,

door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1986/41, p. 53-55)

–Restauratie Tieckenhuis ook herstel van de poort tot Doetinchem, door

Rob Lureman (Kronyck 1990/58, p. 95)

–Vroegste voorbeeld van rijtjeshuizen gerestaureerd, door Ton Notten (Kronyck

2002/105, p. 24-25)

–Weer een stapje op de weg naar een gerestaureerde familiebegraafplaats,

door Jan Berends (Kronyck 1996/81, p. 69-70)

Reuterink

–Van Erve Tenk tot Zelhems erfgoedmuseum in Reuterink, door D.J.

Bovenmarsch (Kronyck 2005/118, p. 17-22)

Revelman

–Revelman Woonkunst; een van de laatste familiebedrijven, door Willem

Nederkoorn (Kronyck 2006/121, p. 21-25)

Revolte

–Roggebroodrevolte op Ruimzicht: Hoe een groot man klein kan zijn, door

Jan Berends (Kronyck 2005/117, p. 45-52)

Rib

–Walvischrib in de kerk te Doetinchem, door Heijden, L.J. v.d. (Kronyck

1979/14, p. 16)

Richter

–Een kordaat richter in Zelhem, door H.G. Hartman (Kronyck 1985/35, p.

7-9)

Richterambt

–Gemeene Heeren weegen in het Rigterampt Doetinchem, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1996/79, p. 12-13)

Rietveld

–Rietveld en het Rietveld-Lyceum, door W.H. Kok (Kronyck 1997/84, p.

25- 27)

Rivier

–De Oude IJssel; Doetinchem en zijn rivier, door G. van Koeveringe (Kronyck

1992/63, p. 4-6; 1992/65, p. 67-70; 1992/66, p. 105-107;

1993/68, p. 40-43)

–Over een oud riviertje, door P. Engelsman (Kronyck 1978/7, p. 9-10)

Roda

–Willem Roda, eeuw oud, maar nog niet vergeten, door A.G.M.F. Brok

(Kronyck 2002/104, p. 27-31)

–Willem Roda en Doetinchem, door A.G.M.F. Brok (Kronyck 2002/105, p.

31)

–Willem Roda en Doetinchem, door Tim van der Grijn (Kronyck 2002/105,

p. 28-29)

Rode Kruis

–125 Jaar Rode Kruis: langzame groei naar volwassenheid, door Jan Bik

(Kronyck 1996/80, p. 35-38)

–Doetinchems Rode Kruis kwam er door initiatief studenten, door Jan Bik

(Kronyck 1996/79, p. 16-21)

–Rode Kruis stond in de oorlog voor hete vuren, door Jan Bik (Kronyck

1996/81, p. 65-68)

Roedendrager

–Loon roedendrager (Kronyck 1986/42, p. 85)

Roeien

–Roeien op de Oude IJssel met noodlottige gevolgen, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2001/102, p. 35-38)

van Roekel

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. In dankbare

herinnering, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/101, p. 8)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. Bewogen Kronyck-

redacteur, door W.P. Nederkoorn (Kronyck 2001/101, p. 8-9)

Roelofs

–Saap Roelofs: kleurrijk, markant en vaak dorstig, door Jan Stap (Kronyck

2002/103, p. 30-39)

Roemruchte familie

–Toon van Dam bekendste telg uit roemruchte familie, door Jan Stap (Kronyck

2003/109, p. 18-27)

Roes

–Dr. R.L. Roes (Kronyck 2002/103, p. 3)

Rogge

–Woltrogge, grasgeld en koppelhaver, door G.J. van Roekel (Kronyck

1984/32, p. 31-32)

–Zonnesteek bij het roggebinden, door D.J.H. (Kronyck 1996/80, p. 45)

Roggebrood

–Roggebroodrevolte op Ruimzicht: Hoe een groot man klein kan zijn, door

Jan Berends (Kronyck 2005/117, p. 45-52)

Roken

–Geurt Kets: In mijn tijd rookte de leraar voor de klas, door Rob Lureman

(Kronyck 2004/112, p. 2-6)

Romaans

–Een Romaans doopvont als drinkbak in de weide, door J.G. Vos (Kronyck

1983/27, p. 8-9)

Rome

–Klein Rome: katholiek bolwerk in de binnenstad van Doetinchem, door

Co Roording (Kronyck 2005/116, p. 2-13)

–Klein vervolg op Klein Rome in Doetinchem, door Co Roording (Kronyck

2006/120, p. 37-41)

–Van Klein Rome is niets meer over in Doetinchem, door Co Roording

(Kronyck 2005/117, p. 32-44)

Romeinen

–Varus' ondergang op De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1985/35, p.

10-14; 1985/36, p. 29-32)

Rondelen

–Stadswallen met rondelen in orde brengen (Kronyck 1984/31, p. 15)

Rosengarth

–Stellung Rosengarth op het Kattennest in Doetinchem, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/90, p. 7-9)

Rüdt von Collenberg

–Edith Passmann 90 jaar. Edith, Frau Rüdt von Collenberg, geb.

Passmann, door Jan Berends (Kronyck 1997/86, p. 90-92)

Ruebel

–Azijnmakerij van Ruebel in Doetinchem 1824-1830 (I), door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 2000/95, p. 32-35)

–Ruebel had veel geduld nodig voor azijnmakerij, door R.C.H. van Maanen

(Kronyck 2001/99, p. 32-35)

Ruiken-Golbach

–In memoriam Gerdi Ruiken-Golbach (73), door Co Hettinga (Kronyck

2000/98, p. 47)

Ruimzicht

–Roggebroodrevolte op Ruimzicht: Hoe een groot man klein kan zijn, door

Jan Berends (Kronyck 2005/117, p. 45-52)

–Ruimzicht, door J. van Kuiken (Kronyck 1981/22, p. 49-50)

–Ruimzicht: van binnen, door J. van Kuiken (Kronyck 1982/24, p. 19-20)

–Ruimzicht: naar buiten, door J. van Kuiken (Kronyck 1982/25, p. 42-44)

–Ruimzicht décor voor «Bezoek van de Oude Dame», door Marcel

Chevalking (Kronyck 2003/107, p. 46)

Rumoer

–Veel rumoer rond aankoop door paters Benedictijnen, door Jan Berends

(Kronyck 2004/113, p. 25-31)

Rusland

–Een Gelders vestingbouwer in Rusland: Maurits Anne Ver Huell, door

prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1989/53, p. 57-59)

Ruzie

–Burenruzie (Kronyck 1987/44, p. 44)

–Ruzie in Overstegen (Kronyck 1984/34, p. 57)

Rijexamen

–Rijexamen in vroeger dagen, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1997/84, p.

44)

Rijksacademie

–Rijks-pedagogische academie, door A.K. Kisman (Kronyck 1984/33, p.

33-36)

Rijksasiel

–Van rijksasiel De Kruisberg tot penitentiaire vormingsinrichting

Nederheide, door G. Rouw (Kronyck 1984/32, p. 28-29)

Rijksbezuiniging

–Doetinchemse Leeszaal regisseert in 1924 actie tegen rijksbezuiniging,

door Jan Bik (Kronyck 1995/75, p. 16-18)

Rijkskweek

–Gymzaal van rijkskweek uit verveling beschilderd, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/89, p. 24-25)

Rijkstelefoon

–Rijkstelefoon in 1915, door Henk Buma (Kronyck 1994/72, p. 38-39)

Rijn

–Schilder van Zonnekoning legde doortocht Rijn vast, door Jan Berends

(Kronyck 1998/90, p. 22-26)

Rijtjeshuizen

–Vroegste voorbeeld van rijtjeshuizen gerestaureerd, door Ton Notten (Kronyck

2002/105, p. 24-25)

Rijwielpionier

–Markante figuren. Tod Semmelink, rijwielpionier, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1977/5, p. 11-12)

Saab

–Saab, de visser, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1978/10, p.

12)

Saap Roelofs

–Saap Roelofs: kleurrijk, markant en vaak dorstig, door Jan Stap (Kronyck

2002/103, p. 30-39)

Sachtleven

–Van kruidenier tot zorg voor tuin en dier (ruim honderd jaar firma

Sachtleven), door Jan Berends (Kronyck 1990/57, p. 54-59)

Salehem

–De oorkonde van Salehem, door Job de Gelder (Kronyck 2002/104, p.

14-17)

–Deutekom en Salehem; Bestuur Deutekom (Kronyck 1977/5, p. 11)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. Bewogen Kronyck-

redacteur, door W.P. Nederkoorn (Kronyck 2001/101, p. 8-9)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. In dankbare

herinnering, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/101, p. 8)

–Intrekkersdag van Salehem op erfgoedmuseum Smedekinck (Kronyck

2006/122, p. 18-19)

–Oudheidkamer Salehem, door E.G. Schuppers (Kronyck 1977/5, p. 15)

–Vijfentwintig jaar Salehem, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/102,

p. 7)

Salomons

–Boete aan Benjamin Salomons (Kronyck 1988/47, p. 23)

Samenvoeging

–Samenvoeging van Stad- en Ambt-Doetinchem, door J.G. Hettinga (Kronyck

1995/76, p. 53-54)

Samenwonen

–Samenwonen niet toegestaan (Kronyck 1988/49, p. 63)

Sanering

–Een dure vergissing. Hoe Doetinchem in 1916 de Slinge wilde saneren,

door W.J. Mebelder (Kronyck 1980/17, p. 13-15)

Schade

–Schade aan gasthuisboerderijen in 1794 en 1795 (Kronyck 1985/35, p.

14)

Schat

–Bertus van d'n Holtdrost en de verborgen schat in Huis Bergh, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2006/122, p. 30-31)

Schatgraven

–Schatgraven in vijvers van De Slangenburg, door Leo Lutz (Kronyck

1990/55, p. 24)

Schenking

–Rectificatie: Harreveld was schenking, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1980/18, p. 15)

–Zelhem krijgt grond cadeau voor nieuwe begraafplaats, door Rijsdorp, G.

(Kronyck 2004/112, p. 37-43)

Schependom

–De verponding in stad en schependom van Doetinchem (1647), door D.J.

Helmink (Kronyck 1989/53, p. 66-70)

–Tableau van de staat der ingezetenen van Stad en Schependom

Doetinchem 1807 (Kronyck 1985/36, p. 21)

Schepenen

–Een bovenlaag uit late middeleeuwen en zestiende eeuw: de schepenen

van Doetinchem, door Paul Moors (Kronyck 1991/59, p. 1-5; 1991/61, p.

88-95)

Schermutseling

–Schermutselingen in Doetinchem (Kronyck 1978/8, p. 9)

Schets

–Enkele schetsen uit de Doetinchemse postgeschiedenis, door Guus

Dinkla (Kronyck 1995/75, p. 6-9)

–Schets van Gaanderen van 1650 en 1830, zijn heuvels, beken en wegen,

door dr. R.L. Roes (Kronyck 1982/24, p. 28-31)

Scheuren

–Het scheuren van de Kostersweide, door D.J.H. (Kronyck 1992/65, p. 76)

Scheuring

–De affaire De Korenbloem: scheuring in de PvdA, door Co Roording (Kronyck

2001/102, p. 25-34)

–R.K. Staatspartij Doetinchem kort voor de oorlog gescheurd, door Co

Roording (Kronyck 2006/122, p. 36-37)

Schikking

–Differentium in der minne geschikt, door Roel van Laar (Kronyck

1998/89, p. 32)

Schildbroek

–De boerderij het Maatje in het Schildbroek, door R.L. Roes (Kronyck

1988/50, p. 90-93)

Schilderkunst

–Collectie vroege Italiaanse schilderkunst in Huis Bergh, door M.

Stokman- van Dommelen (Kronyck 1998/90, p. 27-32; 1999/91, p. 28-

32)

Schilders

–Een bijna vergeten schilder uit Zelhem, door W.A. Wijnands (Kronyck

1980/15, p. 4-6)

–Enkele herinneringen aan de schilders Thus uit Dichteren, door Jan Berends

(Kronyck 2002/105, p. 35-36)

–Gymzaal van rijkskweek uit verveling beschilderd, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/89, p. 24-25)

–Het poortje aan de Nieuwstad door vier schilders verbeeld (Kronyck

2001/100, p. 68-69)

–Schilder van Zonnekoning beeldde Doetinchem uit, door Jan Berends

(Kronyck 1998/89, p. 2-10)

–Schilder van Zonnekoning legde doortocht Rijn vast, door Jan Berends

(Kronyck 1998/90, p. 22-26)

–Schilders alfabetisch gerangschikt (Kronyck 2001/100, p. 72)

Schildersbedrijf

–Schildersbedrijf Ovink na anderhalve eeuw gestopt, door Hettinga, Notten

en Ruiken (Kronyck 2006/121, p. 26-30)

Schipper

–Een conflict rond een Doetinchemse schipper, door Roel van Laar (Kronyck

1996/81, p. 78-80)

Schlimme van Brunswijk

–In memoriam George Schlimme van Brunswijk, door S. Oosterhaven (Kronyck

1991/59, p. 16)

Schollenschuurtjes

–Over endskamers en schollenschuurtjes, door G.J. van Roekel (Kronyck

1977/5, p. 8-11)

Scholtengoed

–Een Doetinchems scholtegoed: De Westhoeve, door Jan Berends (Kronyck

1991/59, p. 6-13)

Schone kunsten

–Wij lazen voor u: Gazette des beaux arts, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck

1979/11, p. 13)

School

–De Illustre School te Deventer 1630-1878; met bijvoeging van het Album

studiosorum, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1982/24, p. 31)

–De Latijnse school te Doetinchem, volgens de rapporten van de

hoofdinspecteur Wijnbeek (Kronyck 1978/8, p. 15-16)

–De Latijnse school te Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1987/45, p. 62-63)

–De Latijnse school in de Grote Kerk, door drs. J.F.A. Modderman (Kronyck

1991/59, p. 32)

–Doetinchemse scholen in oorlogstijd, door A. Dinkla (Kronyck 1997/85,

p. 58-59)

–Ds. Van Dijkschool 125 jaar, door S. Oosterhaven (Kronyck 1991/59, p.

18)

–Een voormalige Zondagsschool, door J.G. Hettinga (Kronyck 2001/101,

p. 2- 7)

–Edwin Zweers: Het is op school weer meneer en mevrouw, door Rob

Lureman (Kronyck 2004/112, p. 11-14)

–Geschiedenis van de Groen van Prinstererschool, door I.G. Bekker (Kronyck

1987/45, p. 56-58; 1987/46, p. 79-80)

–Gezondheid schoolbevolking (Kronyck 1989/54, p. 80)

–Halle kreeg 160 jaar geleden eerste school, door G.J. van Roekel (Kronyck

1998/90, p. 10-15)

–Martinusschool in Gaanderen: zevende klas omstreeks 1925 (Kronyck

1999/91, p. 24)

–Nijmanse school te Halle had een zeer goede naam, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1999/91, p. 18-23)

–School no. 1 zeventig jaar geleden (Kronyck 1998/90, p. 20-21)

–School Hagen (Kronyck 2001/101, p. 15; 2001/102, p. 38)

–School Hogenkamp keurig geboekt, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1985/36, p. 32)

–Schoolfeest en horeca in Gaanderen in 1880, door J.G. Hettinga (Kronyck

2002/105, p. 30-31)

–Schooltje in Wijnbergen maar 52 jaar als zodanig in gebruik, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2004/112, p. 44-50)

–Uit de school geklapt, door Han Japing (Kronyck 1999/94, p. 29-33)

–Van Zondagsscholen in Zelhem zijn alleen de onderkomens over, door

Frits Schultheiss (Kronyck 2005/116, p. 24-29)

–Wolfersveen stichtte 75 jaar geleden zelf maar een school, door Jan Oonk

(Kronyck 2006/119, p. 27-34)

–Wij lazen voor u: 75 jaar Technische School, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1983/27, p. 7)

–Zondagsscholen in de regio Doetinchem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1994/71, p. 24-26)

–Zusterschool Kapoeniestraat (Kronyck 2000/95, p. 28-29)

Schoolboek

–De Gelderse Trap der Jeugd; een achttiende-eeuws schoolboek, door

W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1989/52, p. 33-36)

–Het oude schoolboekje. Een elle is een meter, door Roel van Laar (Kronyck

1996/79, p. 27-28)

Schoolklas

–Schoolklas uit 1927-1928 (Kronyck 2002/106, p. 24-25)

Schoolmeester

–Sollicitatiebrief van een schoolmeester, door Laar, R. van (Kronyck

1993/68, p. 39)

Schoolprobleem

–Een 17e-eeuws schoolprobleem in Doetinchem, door J.J.C. Dijk (Kronyck

1984/33, p. 44-45)

Schoolreisje

–Leerzaam en prettig schoolreisje, door J.G.H. (Kronyck 2001/99, p. 42-

43)

Schorsing

–Schorsing van de stadsdienaar (Kronyck 1987/44, p. 37)

–Stadsdienaar geschorst (Kronyck 1988/48, p. 39)

Schröder

–Fundator Schröder van de Evangelisch Lutherse kerk, door C.H.

Lindeijer (Kronyck 1986/39/40, p. 40-42)

–Luthersche Kirchmeister Schröder in 1764 op collectereis in Brabant

(Kronyck 1984/34, p. 61)

–Vice-admiraal Jan Schröder (1800-1885), door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1986/42, p. 73-77; 1987/43, p. 17-19)

Schrijfwijze

–Schrijfwijze van Ver Huell, door C.J. Kneppelhout (Kronyck 2000/97, p.

28- 29)

Schuttersgilden

–De Doetinchemse schuttersgilden in vroeger eeuwen, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1981/22, p. 56-57)

Schuurtjes

–Over endskamers en schollenschuurtjes, door G.J. van Roekel (Kronyck

1977/5, p. 8-11)

Seinhorst

–Uit het leven van Wessel Seinhorst, door Wierenga, H. (Kronyck 1994/72,

p. 34-38)

Semmelink

–Markante figuren. Ontmoetingen met Tod Semmelink, door Schlösser, J.

(Kronyck 1977/6, p. 17)

–Markante figuren. Tod Semmelink, rijwielpionier, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1977/5, p. 11-12)

–Wat Tod Semmelinks automobiel al niet aanhaalde, door D.J.H. (Kronyck

1994/74, p. 104)

Sensatie

–Een speelkwartier vol sensatie, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 6)

Sigaren

–Sigaren, door C.H. (Kronyck 2001/99, p. 19)

Simonsplein

–Brand op het Simonsplein, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 69)

–Heibel op het Simonsplein, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 111)

–Simonsplein, door A.N. (Kronyck 1999/92, p. 15)

Sint Catharinakerk

–De Sint Catharinakerk, door F. Roosjen (Kronyck 1976/1, p. 12-14;

1986/39/40, p. 7-8)

–Nogmaals: De Sint Catharinakerk, door S. Oosterhaven (Kronyck 1976/2,

p. 8-9)

Sint Jozef Ziekenhuis

–De fusie van Sint Jozef en Wilhelmina Ziekenhuis, door J.J.C. van Dijk

(Kronyck 1990/58, p. 73-77)

Sint Ludgercollege

–De beginjaren van het Sint Ludgercollege, door J.P. van Groesen (Kronyck

1991/62, p. 113-117)

Sint Victor

–De verering van Sint Victor van Xanten in Doetinchem, door prof. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1987/43, p. 12-13)

Sion

–De ondergang van Sion. Hoe die van Doetinchem en Zelhem een Spaans

spreekwoord toepasten, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1985/38, p. 49- 65)

–Het economisch beleid van het vrouwenconvent Sion bij Doetinchem,

door A.J.P.M. Maas (Kronyck 1986/42, p. 98-103)

–Klooster Sion; Redactie (Kronyck 1986/39/40, p. 44)

–Nog eens over Sion's ondergang, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1986/42, p. 86-95)

–Over Sion weer meer bekend. De suppliek Confessionale onder de loep,

door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1988/49, p. 58-63)

–Over Sion weer meer bekend. Een dozijn zusters duikt op, door dr.

F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1988/47, p. 18-20)

–Over Sion weer meer bekend. Oude portretlijst eindelijk teruggevonden,

door dr. F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1987/46, p. 74-76)

–Over Sion weer meer bekend. Wat het Confessionale gewild en ongewild

vertelt, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1988/50, p. 98-102)

–Sion (Kronyck 1986/41, p. 64)

–Speciaal klooster Sionnummer (Kronyck 1985/38, p. 49-76)

Slagerijen

–Ooit telde Doetinchem 27 ambachtelijke slagerijen, door Rob Lureman

(Kronyck 1999/94, p. 39-43)

Slangenburg

–Boek over De Slangenburg, sieraad van Deutekom, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1984/32, p. 19-20)

–Bouwhoeven van het landgoed de Slangenburg in 1853 (Kronyck

1987/45, p. 64)

–Bij een herdruk van het boek over kasteel De Slangenburg, door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1989/54, p. 75-78)

–De bijzondere bomen van de parktuin van landgoed de Slangenburg, door

J.G. Vos (Kronyck 1986/42, p. 78-79)

–De Slangenburg, huis en goed, rond 1770, door Jan Berends (Kronyck

1995/75, p. 11-15)

–De stenen van Slangenburg en Wiemelink, door J.G. Vos (Kronyck

1979/12, p. 1-3)

–Edith Passmann (1907-2005) de laatste van Slangenburg, door Jan Berends

(Kronyck 2005/118, p. 14-16)

–Edith Passmann 90 jaar. Edith, Frau Rüdt von Collenberg, geb.

Passmann, door Jan Berends (Kronyck 1997/86, p. 90-92)

–Een authentieke Van Baer in 1354 eigenaar van de Slangenburg en

voorvader van de latere kasteelheren? door H.W. Hoppenbrouwers O.S.B.

(Kronyck 1990/56, p. 42-45)

–Een Duistervoorder aanvulling op de Slangenburgse familieportretten,

door M.J.F. Lindeijer (Kronyck 1993/69, p. 66-68)

–Een familiebegraafplaats, door Jan Berends (Kronyck 1990/57, p. 61)

–Een familiebegraafplaats (Familie Passmann 1895-1945), door Jan Berends

(Kronyck 1989/53, p. 49-55; 1993/70a, p. 133-140)

–Frederik Johan van Baer van Slangenburg: een Geldersman in Staatse

dienst, door drs. G.B. Janssen (Kronyck 1983/30, p. 49-52)

–Het Baarshuis, alsmede enige opmerkingen aangaande het ontstaan van

De Slangenburg, door Paul Moors (Kronyck 1992/63, p. 1-3)

–Het ontstaan en de bouwheer van het huis De Slangenburg, door R.J.

Kuipers (Kronyck 1988/47, p. 8-12)

–Het portret van Conrad Ewald von der Goltz in Slangenburg, door Jan

Berends (Kronyck 2006/122, p. 20-24)

–Het sterrebos op het landgoed De Slangenburg in Doetinchem, door Trudi

Woerdeman (Kronyck 1984/34, p. 56-57)

–Historie van Slangenburg uiteindelijk toch compleet, door Ton Notten

(Kronyck 1999/94, p. 36-38)

–Inbraak in kasteel Slangenburg, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

–Intriges rond de komst van de Benedictijnen op Slangenburg, door Jan

Berends (Kronyck 2004/112, p. 29-35)

–Kruis of munt. Enkele financiële perikelen van Frederik Johan van Baer

van Slangenburg, door G.B. Janssen (Kronyck 1986/39/40, p. 30-33)

–Levend monument op Slangenburg bij boerderij 't Park, door Jan Berends

(Kronyck 2003/110, p. 26-31)

–Muren vertellen de historie van het kasteel Slangenburg, door Jan Berends

(Kronyck 2006/121, p. 31-35)

–Oberkommando Slangenburg werd para's bij Arnhem fataal, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2001/101, p. 10-14)

–Park en lanen, bossen en landerijen op het landgoed De Slangenburg,

door drs. Trudi Woerdeman (Kronyck 1983/29, p. 33-37)

–Schatgraven in vijvers van De Slangenburg, door Leo Lutz (Kronyck

1990/55, p. 24)

–Slangenburg, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 70-71)

–Slangenburgse Miniaturen. Mr. Adriaan, door Jan Berends (Kronyck

1997/83, p. 19-20)

–Slangenburgse Miniaturen. Belevenissen van een 18e-eeuwse

rentmeester, door Jan Berends (Kronyck 2000/95, p. 11-14; 2000/97, p.

40-42)

–Slangenburgse Miniaturen. Mr. Cornelis, door Jan Berends (Kronyck

1997/84, p. 41-43)

–Slangenburgse Miniaturen. Dorothea, door Jan Berends (Kronyck

1996/82, p. 97-100)

–Slangenburgse Miniaturen. Een pachtboek uit de achttiende eeuw, door

Jan Berends (Kronyck 1999/92, p. 22-24)

–Slangenburgse Miniaturen. Graven van der Goltz, door Jan Berends (Kronyck

1997/85, p. 63-65)

–Slangenburgse Miniaturen. Rentmeester Corstens vertelt de laatste

nieuwtjes, door Jan Berends (Kronyck 1999/93, p. 36-38)

–Slangenburgse Miniaturen. Van Steperat Familienbuch, door Jan Berends

(Kronyck 1997/86, p. 87-89; 1998/87, p. 17-22)

–Tragisch ongeval in de Slangenburg, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p.

61)

–Uit het Passmann-familiealbum. De Slangenburg 1895-1945, door Jan

Berends (Kronyck 1993/70a, p. 113-140)

–Vijftig jaar Benedictijnen in de Slangenburg, 1945-1995 (Kronyck

1995/77, p. 57-84)

–Vijftig jaar Benedictijns leven in de Slangenburg, door Jan Berends (Kronyck

1995/77, p. 58-68)

–Wederwaardigheden van een familie in dichtvorm, door Jan Berends

(Kronyck 2004/114, p. 2-14)

–Weer een stapje op de weg naar een gerestaureerde familiebegraafplaats,

door Jan Berends (Kronyck 1996/81, p. 69-70)

Sleutel

–De sleutel van de Heezenpoort, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1976/2,

p. 5)

Slinge

–Beschrijving van de Slinge, onze Stadts meulenbeecke, door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1980/15, p. 1-3)

–Een dure vergissing. Hoe Doetinchem in 1916 de Slinge wilde saneren,

door W.J. Mebelder (Kronyck 1980/17, p. 13-15)

–Naamkunde, Iselinge en Slinge: een reactie, door Paul Moors (Kronyck

1999/92, p. 2-8)

–Onze Slinge: haar relatie met het Oirtbroeck, door H.W. Hoppenbrouwers

O.S.B. (Kronyck 1981/20, p. 19-21)

–Onze Slinge: Struggle for water (1432-1634, 1986-1987), door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1982/25, p. 47-48; 1983/29, p. 38-39;

1988/50, p. 103-104)

–Over de Slinge in deze eeuw, door H.W. Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck

1980/17, p. 11-12)

Sloop

–Doetinchems stationsgebouw wordt gesloopt, door Rob Lureman (Kronyck

1983/28, p. 17-19)

–Onbezoldigde sloopers in actie, door D.J.H. (Kronyck 1994/71, p. 28)

Slotconcert

–Feestelijk slotconcert (Kronyck 2002/105, p. 33)

Slothouwer

–Burgemeester Duval Slothouwer naar het Saargebied, door A.K. Kisman

(Kronyck 1998/87, p. 32)

Smedekinck

–Intrekkersdag van Salehem op erfgoedmuseum Smedekinck (Kronyck

2006/122, p. 18-19)

Smits

–Leo Smits 1925, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 60)

Snelheid

–Ongehoorde maximumsnelheden (Kronyck 1989/51, p. 24)

Sociaal bewogen

–Een sociaal bewogen wethouder van de voormalige gemeente Stad-

Doetinchem, door D.J. Helmink (Kronyck 1993/70, p. 100-104;

1994/71, p. 19-22)

Sociale dienstverlening

–Sociale en maatschappelijke dienstverlening in de achttiende eeuw. De

diaconie van de Herv. Kerk, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1997/85,

p. 52- 54; 1997/86, p. 78-80; 1998/87, p. 11-13)

Sociale woningbouw

–Erfgoed rond het centrum Doetinchem. De sociale woningbouw van 1910-

1940, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/70, p. 89-97)

Sociëteit

–Aanvulling Ledenlijst Heerensociëteit anno 1830, door S.O. (Kronyck

1984/33, p. 39)

–De Heerensociëteit De Vriendschap van 1812, door J.S. Horsting (Kronyck

1984/31, p. 7-8)

–Doetinchem en de Heerensociëteit anno 1830, door J.W.S. Steijntjes

(Kronyck 1984/31, p. 9-12)

–Over de sociëteit «Trouw moet blijken», door S. Oosterhaven (Kronyck

1983/29, p. 44-47)

Solanum

–Aardappels (Solanum tuberosum), door G.J. van Roekel (Kronyck

1995/78, p. 107-108)

Soldaten

–Soldaten met brandende pijpen door de stad (Kronyck 1988/47, p. 24)

Sollicitatie

–Sollicitatie Jan Steenbergen als stadsdienaar (Kronyck 1988/47, p. 24)

–Sollicitatiebrief van een schoolmeester, door Laar, R. van (Kronyck

1993/68, p. 39)

Sommelsdijk

–Doetinchem bood Middelharnis en Sommelsdijk voor tonnen hulp, door

Jan Berends (Kronyck 2002/106, p. 2-10)

Soopje

–Soopje bij de Kets en Jan met het keukenmes, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1988/47, p. 23-24)

Spaans spreekwoord

–De ondergang van Sion. Hoe die van Doetinchem en Zelhem een Spaans

spreekwoord toepasten, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1985/38, p. 49- 65)

Speelbal

–Sportpark-Zuid speelbal van politieke kissebisserij, door Frans Terwijn

(Kronyck 2005/118, p. 23-32)

Speelkwartier

–Een speelkwartier vol sensatie, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 6)

Spek

–Kruiwagen met spek, door D.J.H. (Kronyck 1992/64, p. 43)

Spekglad

–Op klompen met doos gebak over spekgladde binnenwegen, door Rob

Lureman (Kronyck 2000/96, p. 17-22)

Spekslager

–Spekslager in het groot, door D.J.H. (Kronyck 1992/64, p. 43)

Spekvos

–De moord op de Spekvos na twee eeuwen opgehelderd? door Bennie

Eenink (Kronyck 2005/117, p. 2-15)

–De Spekvos had in ieder geval wel een strafblad, door Henk Oonk (Kronyck

2005/117, p. 16-18)

Spelling

–Schrijfwijze van Ver Huell, door C.J. Kneppelhout (Kronyck 2000/97, p.

28- 29)

–Spellingvarianten van de plaatsnaam Doetinchem; Redactie (Kronyck

1986/39/40, p. 20)

Spiekers

–Spiekers en bakovens, door Roekel, G.L. van (Kronyck 1978/7, p. 6-8)

Spinnen

–Over de verbouw van vlas en het spinnen en weven in de Achterhoek,

door G.J. van Roekel (Kronyck 1996/79, p. 24-26)

Spoorstation

–Waarom Gaanderen geen spoorstation kreeg, door A.K. Kisman (Kronyck

1976/2, p. 3-4; 1986/39/40, p. 13)

Spoorwegen

–Spoorwegnostalgie aantrekkelijk geboekt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1985/37, p. 40)

Sport

–Kegelen: van ruw vertier en hazardspel tot echte sport, door Ton Notten

(Kronyck 1999/93, p. 2-8)

Sportpark-Zuid

–Sportpark-Zuid speelbal van politieke kissebisserij, door Frans Terwijn

(Kronyck 2005/118, p. 23-32)

Spreekwoord

–De ondergang van Sion. Hoe die van Doetinchem en Zelhem een Spaans

spreekwoord toepasten, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1985/38, p. 49- 65)

Sprekende film

–Sprekende film (Kronyck 1989/52, p. 48)

Sprokkelen

–Sprokkelen in het oud-archief van de stad Doetinchem, door J.F.A.

Modderman (Kronyck 1986/41, p. 67-69; 1987/43, p. 14-16; 1990/57,

p. 68; 1991/59, p. 32; 1991/60, p. 80)

Spurrie

–Spurrie en dederzaad, door G.J. van Roekel (Kronyck 1997/85, p. 60-61)

Staat

–Tableau van de staat der ingezetenen van Stad en Schependom

Doetinchem 1807 (Kronyck 1985/36, p. 21)

Staat Evers

–Staat Evers over Doetinchem in 1891 (Kronyck 1977/5, p. 16-17)

Staatse dienst

–Frederik Johan van Baer van Slangenburg: een Geldersman in Staatse

dienst, door drs. G.B. Janssen (Kronyck 1983/30, p. 49-52)

Staatspartij

–R.K. Staatspartij Doetinchem kort voor de oorlog gescheurd, door Co

Roording (Kronyck 2006/122, p. 36-37)

Stad-Doetinchem

–Burgerboek Stad-Doetinchem, door Roel van Laar (Kronyck 1999/92, p.

34-35; 1999/93, p. 34-35; 1999/94, p. 34-35; 2000/95, p. 30-31;

2000/96, p. 36-37)

–De verponding in stad en schependom van Doetinchem (1647), door D.J.

Helmink (Kronyck 1989/53, p. 66-70)

–Doetinchem 1000 jaar geleden al een echte stad, door drs. Thomas

Spitzers (Kronyck 1998/88, p. 2-8)

–Een bijzondere Nieuwjaarsdag op het politiebureau van Stad-

Doetinchem, door D.J. Helmink (Kronyck 1996/82, p. 81-85)

–Een episode gezondheidszorg in Stad-Doetinchem (1908), door D.J.

Helmink (Kronyck 1990/56, p. 34-39)

–Een sociaal bewogen wethouder van de voormalige gemeente Stad-

Doetinchem, door D.J. Helmink (Kronyck 1993/70, p. 100-104;

1994/71, p. 19-22)

–Kadastrale Atlas uit 1832 van Stad- en Ambt-Doetinchem, door Ton

Notten (Kronyck 2005/116, p. 40-44)

–Keurboek Stad Doetinchem (Kronyck 1979/12, p. 3)

–Kleine politiek in een kleine stad, door Co Roording (Kronyck 2000/95, p.

36-39; 2000/96, p. 38-40)

–Nieuwjaarswensch opgedragen aan de Ingezetenen van Stad-Doetinchem,

door den Nachtwacht aldaar, door D.J. van de Graaf (Kronyck 1986/42,

p. 104; 1987/46, p. 84; 1989/54, p. 92; 1990/58, p. 104; 1991/62, p.

136; 1992/66, p. 108; 1992/70, p. 112; 1994/74, p. 116; 1995/78, p.

116)

–Samenvoeging van Stad- en Ambt-Doetinchem, door J.G. Hettinga (Kronyck

1995/76, p. 53-54)

–Stad-Doetinchem: Het is niet altijd het effen weggetje (Kronyck 1992/66,

p. 107)

–Stad- en Ambt-Doetinchem tachtig jaar samen op weg, door J.G.

Hettinga (Kronyck 2000/95, p. 2-8)

–Tableau van de staat der ingezetenen van Stad en Schependom

Doetinchem 1807 (Kronyck 1985/36, p. 21)

–Uit het Oud-Archief van Stad-Doetinchem, door R. van Laar (Kronyck

1994/71, p. 27-28; 1994/72, p. 55; 1994/73, p. 77; 1994/74, p. 114-

115; 1996/82, p. 103-104; 1997/83, p. 24)

–Verklaring over de stadsambten der stad Doetinchem in 1798 (Kronyck

1985/37, p. 42)

–Volkshuisvestingperikelen in de voormalige gemeente Stad-Doetinchem,

door D.J. Helmink (Kronyck 1991/61, p. 82-87)

Stadhouder

–Bezoek stadhouder Willem V aan Doetinchem in 1791, door S.O. (Kronyck

1983/29, p. 48)

Stadhuis

–Het oude stadhuis stond aan de Markt, door Gerrit Rozengaarde (Kronyck

1992/63, p. 16-17)

Stadsambten

–Verklaring over de stadsambten der stad Doetinchem in 1798 (Kronyck

1985/37, p. 42)

Stadsarchief

–Het oude stadsarchief van Doetinchem, door J.J.C. van Dijk (Kronyck

1982/23, p. 6-7)

Stadsbank

–Over de lombard of stadsbank van lening te Doetinchem in de tweede

helft van de achttiende eeuw, door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/37, p.

37-39)

Stadsdienaar

–Schorsing van de stadsdienaar (Kronyck 1987/44, p. 37)

–Sollicitatie Jan Steenbergen als stadsdienaar (Kronyck 1988/47, p. 24)

–Stadsdienaar geschorst (Kronyck 1988/48, p. 39)

Stadsdoelen

–Stadsdoelen verpacht (Kronyck 1986/42, p. 85)

Stadsgenoten

–Nieuwjaars-wensch 1862. Opgedragen aan onze geachte stadsgenooten,

door H. Hoefman (Kronyck 1982/26, p. 64)

Stadsgeschiedenis

–Geschiedenis rond het centrum Doetinchem. Woningen met agrarische

bedrijfsruimte enz., door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/68, p. 29-35;

1993/69, p. 57-62; 1994/71, p. 7-13; 1995/76, p. 34-39; 1995/78, p.

94-98)

Stadsheijde

–Bekende families van de Stadsheijde in 1796, door Sake Oosterhaven

(Kronyck 1998/89, p. 11)

Stadsjongen

–Hoe een Aorumse (Arnhemse) stadsjongen het vooroorlogse Deutekum

zag, door P. Engelsman (Kronyck 1987/44, p. 21-25)

Stadskern

–Bodemonderzoek stadskern Doetinchem, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1976/1, p. 9-12)

Stadsmuseum

–De restauratie van Grutstraat 27 te Doetinchem thans stadsmuseum,

door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1986/41, p. 53-55)

Stadsmuur

–Deel van middeleeuwse stadsmuur ontdekt, door Rob Lureman (Kronyck

1986/39/40, p. 52)

–Stadsmuur terug van weggeweest, door Rob Lureman (Kronyck 1990/56,

p. 48)

Stadsomroeper

–Graafschapbode: Stadsomroeper (Kronyck 1980/15, p. 11)

–Stadsomroeper (Kronyck 1989/52, p. 48)

–Succes van den stadsomroeper, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 75)

Stadspoorten

–Herstel van de stadspoorten wel begroot, maar nooit uitgevoerd, door

Sake Oosterhaven (Kronyck 2003/107, p. 24-26)

Stadsrecht

–De verlening van stadsrecht aan Doetinchem, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1986/39/40, p. 2-6)

Stadsrekening

–Bijbels voor stadsrekening gekocht (Kronyck 1988/49, p. 63)

–De rekeningen van de stad Doetinchem als bron voor de kennis van haar

geschiedenis, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1988/48, p. 25-30)

–De stadsrekening van 1530/1531 als bron voor het historische kadaster

van de stad Doetinchem, door Paul Moors (Kronyck 1987/44, p. 30-34)

–De Stadsrekening van 1682, door Roel van Laar (Kronyck 2001/102, p.

44; 2002/103, p. 46-47; 2003/109, p. 39)

–Stadsrekening, door Ton Notten (Kronyck 2003/109, p. 43)

Stadsuitbreiding

–Uitbreidingsplan Stad-Doetinchem, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p. 94)

Stadswallen

–Een wandeling binnen de stadswallen van Doetinchem. Uitgave Stichting

Catharina Cultureel, door H. Buma (Kronyck 1992/66, p. 100)

–Stadswallen met rondelen in orde brengen (Kronyck 1984/31, p. 15)

Stadswandeling

–Met opgeheven hoofd door Doetinchem. Een wandeling door het centrum,

op zoek naar architectonische krenten in een brij van bouwstijlen en

stijlvariaties, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1996/80, p. 29-34)

–Wandeling door het verleden van Doetinchems binnenstad, door Ton

Notten (Kronyck 2002/106, p. 22)

Stadsweide

–Verschonen van de Stadsweide (Kronyck 1986/39/40, p. 6)

Stadts Meulenbeecke

–Beschrijving van de Slinge, onze Stadts meulenbeecke, door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1980/15, p. 1-3)

Stap

–Jan Stap 1930, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 61-63)

Staring

–A.C.W. Staring in Doetinchem, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck

1981/19, p. 14)

–A.C.W. Staring: dichter en landman, regionalist en nationalist, door H.

Buma (Kronyck 1991/59, p. 24)

–Nieuwe Staring in Literair Café (Kronyck 1981/19, p. 15)

Staring Instituut

–Staring Instituut, door Ton Notten (Kronyck 1999/93, p. 1)

Start

–Startend automobilisme in Zelhem, door Wim Nederkoorn (Kronyck

1997/85, p. 68)

Station

–Station Zelhem (Kronyck 1989/51, p. 24)

Stationschef

–De stationschef in Zelhem, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/102,

p. 24)

Stationsgebouw

–Doetinchems stationsgebouw wordt gesloopt, door Rob Lureman (Kronyck

1983/28, p. 17-19)

Statistiek

–Statistieke beschrijving van ambt Doetinchem en Zelhem in 1808, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1987/45, p. 47-51; 1987/46, p. 82-84;

1992/63, p. 25- 28)

Steden

–Oudste schriftelijke vermelding van steden en dorpen in Achterhoek en

Liemers, door prof. dr. W. Jappe Alberts (Kronyck 1987/46, p. 77;

1988/47, p. 22-23)

Steen

–Steen met naam Doetinghem in Belgische Ardennen, door H.J. Leloux

(Kronyck 1978/10, p. 4)

Steenbergen

–Sollicitatie Jan Steenbergen als stadsdienaar (Kronyck 1988/47, p. 24)

Steenovens

–Steenovenwerk door vrouwen en kinderen in Gelderland, door G.B.

Janssen (Kronyck 1989/51, p. 17-21)

Steentje

–Een Steentje, door J. Wiersma (Kronyck 1980/16, p. 15-16)

ter Steghe

–Bartholt ter Steghe, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1987/43, p. 14-16)

Stellung Rosengarth

–Stellung Rosengarth op het Kattennest in Doetinchem, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/90, p. 7-9)

Stemmingen

–In Edward B. Koster, Natuurindrukken en stemmingen, Antwerpen,

Buschmann, 1895, blz. 16, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1980/15,

p. 15)

Stenen

–De stenen van Slangenburg en Wiemelink, door J.G. Vos (Kronyck

1979/12, p. 1-3)

Steperat

–Slangenburgse Miniaturen. Van Steperat Familienbuch, door Jan Berends

(Kronyck 1997/86, p. 87-89; 1998/87, p. 17-22)

Sterfdag

–Bij de vijftigste sterfdag van Cornelis Misset jr., door Wim Nederkoorn

(Kronyck 1997/83, p. 13)

Sterke drank

–Het einde van de Zelhemse jeneverbranderijen rond 1808, door R.H.C.

van Maanen (Kronyck 2000/97, p. 46-48)

Sterrebos

–Het sterrebos op het landgoed De Slangenburg in Doetinchem, door Trudi

Woerdeman (Kronyck 1984/34, p. 56-57)

Steun

–Verzoek om diaconale steun (Kronyck 1987/46, p. 80)

–Verzoek om steun voor boer Lovink (Kronyck 1988/49, p. 63)

Stichting

–De stichting van het klooster Bethlehem, door Paul Moors (Kronyck

1980/16, p. 1-3, 16)

–De stichting van het klooster Bethlehem, door H. Stam (Kronyck

1979/11, p. 6-7)

Stift Elten

–Ter Essend in de buurtschap Dichteren, leengoed van het Stift op de

Elterberg, door H. Stam (Kronyck 1991/59, p. 25-28)

Stilstaan

–Sta even stil bij ons kostbaar verleden, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1984/34, p. 60)

Stoom

–Over stoom en een oom, door Han Japing (Kronyck 2001/101, p. 16-18)

Stork

–Gerard Stork, door A.N. (Kronyck 2000/96, p. 35)

–Gerard Stork overleefde De Graafschap-Bode, door Willem Nederkoorn jr.

(Kronyck 2000/95, p. 16-21)

Storm

–Frans Storm 1905-1998, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 34-37)

Straat

–Baldadigheden op straat d.d. 27 augustus 1803 (Kronyck 1989/52, p.

42)

–Een stroat um nooit te vergeaten, door J.G. Hettinga (Kronyck 2000/96,

p. 27-28)

Straatnamen

–Straatnamen in Gaanderen eeuw later totaal onbekend, door Co Hettinga

(Kronyck 2006/121, p. 36-37)

Straatverlichting

–Pluim voor one straatverlichting, door D.J.H. (Kronyck 1994/73, p. 63)

Strafblad

–De Spekvos had in ieder geval wel een strafblad, door Henk Oonk (Kronyck

2005/117, p. 16-18)

Strafgevangenis

–De Kruisberg als Duitse strafgevangenis, door 1981/20, p. 28-29)

Strafinrichting

–Van rijksasiel De Kruisberg tot penitentiaire vormingsinrichting

Nederheide, door G. Rouw (Kronyck 1984/32, p. 28-29)

Strategische ligging

–Doetinchem, gezien door het oog van strategen, door drs. G.B. Janssen

(Kronyck 1984/32, p. 17-19)

Strodak

–Dak van stro verboden wegens brandgevaar, door Roel van Laar (Kronyck

1998/87, p. 9-10)

Struggle

–Onze Slinge: Struggle for water (1432-1634, 1986-1987), door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1982/25, p. 47-48; 1983/29, p. 38-39;

1988/50, p. 103-104)

Studenten

–Doetinchemmers als studenten aan de Keulse Alma Mater van 1389-

1559, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1980/16, p. 10-14)

–Doetinchems Rode Kruis kwam er door initiatief studenten, door Jan Bik

(Kronyck 1996/79, p. 16-21)

–Een Zelhemse student in Utrecht in 1886-1887, door Jan Berends (Kronyck

1993/68, p. 53-56)

Stuifzand

–Dunsborger Marke gaat met dennen stuifzand te lijf, door J.A. van

Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/92, p. 25-33)

Succes

–Succes van den stadsomroeper, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 75)

Sunlightzeep

–De geur van Sunlightzeep, door W.P.N. (Kronyck 1994/72, p. 47)

Suppliek

–Over Sion weer meer bekend. De suppliek Confessionale onder de loep,

door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1988/49, p. 58-63)

Taal

–Beledigende taal, door Leo Smits (Kronyck 2002/104, p. 44)

–Enige opmerkingen over de in Doetinchem in de late Middeleeuwen

geschreven taal, door dr. H.J. Leloux (Kronyck 1977/3, p. 7-11)

–Keltisch onderbelicht als oorsprong van woorden, door drs. K. Donker

(Kronyck 1999/94, p. 15)

–Onze taal is te herkennen in die van de Middeleeuwen, door dr. H.J.

Leloux (Kronyck 2003/108, p. 36-39)

–Vreemde lexicale vogels in Doetinchemse archivalia, door dr. H.J. Leloux

(Kronyck 1983/28, p. 32)

Tableau

–Tableau van de staat der ingezetenen van Stad en Schependom

Doetinchem 1807 (Kronyck 1985/36, p. 21)

Talent

–De Achterhoekse Kunstkring bracht veel talenten voort, door Jan Stap

(Kronyck 2001/100, p. 10-13)

Tappers

–Lijst van 23 herbergiers en tappers te Doetinchem in 1760, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1989/54, p. 86-87)

Technische school

–Wij lazen voor u: 75 jaar Technische School, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1983/27, p. 7)

Tegenstrijdig

–De Hondejongens. Tegenstrijdigheden in verhoren stapelen zich op, door

J.G. Hettinga (Kronyck 1998/89, p. 16-20)

Tegenwoordige Staat

–Wij lazen voor u: Nieuwe Tegenwoordige Staat, door W.G. Voltman-Vaags

(Kronyck 1982/23, p. 16)

Tekenaar

–Wie kent tekenaar Hoppenaar? door J. van Groesen (Kronyck 1981/22,

p. 57)

Tekort

–Tekort diaconie (Kronyck 1988/48, p. 47)

Telefoon

–Doetinchem telde in 1915 58 telefoonaansluitingen, door Ton Notten

(Kronyck 2004/114, p. 42-44)

–Rijkstelefoon in 1915, door Henk Buma (Kronyck 1994/72, p. 38-39)

Tel uit

–Tel uit je winst (Kronyck 1989/54, p. 87)

Tenk

–Van Erve Tenk tot Zelhems erfgoedmuseum in Reuterink, door D.J.

Bovenmarsch (Kronyck 2005/118, p. 17-22)

Tenkink

–Tenkink-monument in de Vijverberg vergeten, door Ton Notten (Kronyck

2006/122, p. 38-40)

Tentoonstelling

–Doetinchem voorheen. Tentoonstelling voorlichting over gas. (Kronyck

1980/17, p. 16)

Terborg

–Brandweer Terborg weet kerk te behouden, door Co Hettinga (Kronyck

2005/118, p. 34-38)

–Kegelclub uit Terborg (Kronyck 1999/94, p. 38)

–Uit het Oud-Archief van Wisch. Wie waren in 1419 burgers van Wissche

(ter Borg)? door Roel van Laar (Kronyck 1995/76, p. 55)

Terebinth

–Begraafplaatsen als cultuurbezit. Uitgave van de Terebinth, vereniging

tot herstel van zorg rond dood, door Jan Berends (Kronyck 1993/67, p.

17)

Terugblik

–Na zeventien jaar, door S. Oosterhaven (Kronyck 1993/70, p. 90)

Thus

–Enkele herinneringen aan de schilders Thus uit Dichteren, door Jan Berends

(Kronyck 2002/105, p. 35-36)

–Jan Thus 1864-1954, door Jan Berends (Kronyck 2001/100, p. 20)

Tieckenhuis

–Tieckenhuis: op de valreep gered, door Rob Lureman (Kronyck 1990/55,

p. 19-20)

–Restauratie Tieckenhuis ook herstel van de poort tot Doetinchem, door

Rob Lureman (Kronyck 1990/58, p. 95)

Tiend

–De Oosseltse havertiend, door H.A. Ludwig (Kronyck 1987/44, p. 40-43)

–Problemen rond de tiend (Kronyck 1989/53, p. 56)

Tiendgebruik

–Oud tiendgebruik aan de Hengelosche Fluite, door D.J.H. (Kronyck

1992/63, p. 19)

Timmerman

–Timmerman Harmsen gestorven (Kronyck 1987/44, p. 37)

Tinsgeld

–Tins- en huttengeld (Kronyck 1988/48, p. 47)

Tobath

–Tobath Hannasjiem, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 35)

Toelage

–Admiraal Ver Huell liet twintig Doetinchemmers toelage na, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2006/120, p. 27-30)

Toerisme

–Doetinchem door bezoekers totaal verschillend beoordeeld, door Jan Stap

(Kronyck 2006/119, p. 19-26)

Tol

–De Landeweerdsche Tol te Zelhem in 1812, door D.J. Helmink (Kronyck

1991/59, p. 19-21)

Tolgaarders

–Tolgaarders (Kronyck 1989/52, p. 48)

Tolheffing

–Tolheffing op de weg naar Varsseveld, door A.K. Kisman (Kronyck

1977/6, p. 13-14)

Tolvrijdom

–Vrijdom van tol, door D.J.H. (Kronyck 1997/86, p. 86)

Toneelvereniging

–Zestig jaar Voor Ons Pleizier. Geschiedenis van een toneelvereniging,

door Sake Oosterhaven (Kronyck 1996/81, p. 71-75)

Toponiem

–Toponiemen in en om Doetinchem. Naamkundige verkenningen, door

F.M. van Doesum (Kronyck 1997/86, p. 69-73)

Tragisch

–Tragische ongevallen in De Kruisberg, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p.

88)

–Tragisch ongeval in de Slangenburg, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p.

61)

Tram

–De Gelderse Tram zo'n beetje ons tweede leven, door Theo Evers (Kronyck

2006/122, p. 2-13)

–Met paard en kar voor de tram, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 106)

–Van het trambalcon gevallen, door D.J.H. (Kronyck 1996/79, p. 28)

Trambotsing

–Trambotsing Grutpoort, door D.J.H. (Kronyck 1994/71, p. 16; 1996/79,

p. 28)

Tramconducteur

–Tramconducteur verongelukt, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 16)

Tramlijn

–Een karretje op de Tramlijn reed, door D.J.H. (Kronyck 1992/65, p. 70)

Tramrails

–Tramrails in Doetinchem's straten, door H. Nieweg (Kronyck 1978/9, p.

10- 13; 1978/10, p. 8-11)

Trein

–Koe voor de trein, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p. 24)

Trekschuit

–Verwikkelingen omtrent wielerpad en trekschuit-op-wielen rond 1908,

door D.J. Helmink (Kronyck 1994/74, p. 100-103)

Treurig

–Een treurig ongeval (Kronyck 1990/55, p. 13)

–Een treurig ongeval met een koeiehoeder (Kronyck 1978/8, p. 9)

Troepen

–Ingediende nota's voor inkwartiering troepen in 1795 (Kronyck 1987/44,

p. 37)

Trouw moet blijken

–Over de sociëteit «Trouw moet blijken», door S. Oosterhaven (Kronyck

1983/29, p. 44-47)

Tuinartikelen

–Van kruidenier tot zorg voor tuin en dier (ruim honderd jaar firma

Sachtleven), door Jan Berends (Kronyck 1990/57, p. 54-59)

Tussen ...

–Boekbespreking. Tussen gisteren en vandaag, door Henk Buma (Kronyck

1994/73, p. 85)

Tweede leven

–De Gelderse Tram zo'n beetje ons tweede leven, door Theo Evers (Kronyck

2006/122, p. 2-13)

Tweede Lovink

–Boekbespreking. Tweede Lovink herdrukt, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1979/13, p. 16)

Tweede wereldoorlog

–De Kruisberg na de Tweede Wereldoorlog, door G. Rouw (Kronyck

1983/30, p. 58-61)

–De Kruisberg voor en tijdens de tweede wereldoorlog, door G. Rouw (Kronyck

1983/29, p. 40-41)

–Hendrik Jan Bultens rol in de Tweede Wereldoorlog, door Co Roording

(Kronyck 2002/104, p. 23-26)

–Vereniging Volksonderwijs in de Tweede Wereldoorlog, door Jan Berends

(Kronyck 2004/111, p. 32-37)

Tijdelijke rustplaats

–Gesneuvelde Canadees vond in Gaanderen tijdelijke rustplaats, door W.

van Aalst (Kronyck 2003/108, p. 25-35)

Tijdsdocument

–Fotograaf Gert Heveling liet aardig tijdsdocument na, door Ton Notten

(Kronyck 2004/114, p. 18-24)

Uitbesteding

–Uitbesteed voor 16 gulden per jaar (Kronyck 1987/44, p. 37)

–Weeskinderen uitbesteed (Kronyck 1988/48, p. 47)

Uitbetaling

–Uitbetaling in geld, door J.F.A. Modderman (Kronyck 1991/60, p. 80)

–Uitbetalingen in 1750 en 1751 (Kronyck 1985/37, p. 36)

Uitbreidingsplan

–Uitbreidingsplan Stad-Doetinchem, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p. 94)

Uitgaven

–De uitgaven van het keurboek van Doetinchem, door S. Oosterhaven

(Kronyck 1979/11, p. 1-3)

Uitlevering

–De Hondejongens. Hendrik Jan door Duitsers uitgeleverd, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1998/90, p. 16-19)

Uitslaande brand

–Uitslaande brand in de Boliestraat, door D.J.H. (Kronyck 1994/74, p.

110)

Uitspraak

–De uitspraak van de naam Ver Huell, door prof. L. Turksma (Kronyck

1989/54, p. 90-91)

Uitstapjes

–Excursies: uitstapjes waar je wat van opsteekt, door Jan Berends (Kronyck

2001/102, p. 39-42)

Uniek

–Unieke Keppelsche IJzergieterij bestaat niet meer, door Rob Lureman

(Kronyck 1984/33, p. 48)

Urbanisatie

–Van agrarisch naar urbaan gebied. Het ontstaan van de wijk Bezelhorst

(1950-1980), door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/38, p. 75-76)

Utrecht

–Een Zelhemse student in Utrecht in 1886-1887, door Jan Berends (Kronyck

1993/68, p. 53-56)

Vaartocht

–Moeizame vaartocht van de baggeraars op de Oude IJssel, door H.

Wierenga (Kronyck 2001/99, p. 20-23)

Vagevuur

–De Hondejongens. Berend uit het Vagevuur en de moord op de Pieper,

door J.G. Hettinga (Kronyck 1997/85, p. 55-57)

Vakbladen

–Misset en de vakbladen: 1900-1940, door S. Oosterhaven (Kronyck

1987/43, p. 13)

Varkensmarkt

–Varkensmarkt, door C.H. (Kronyck 2001/99, p. 19)

Varsseveld

–Gelijkheid tussen vrouw en man in de ogen van een boerin uit Varsseveld

rond 1400, door Paul Moors (Kronyck 1981/21, p. 46-48)

–Tolheffing op de weg naar Varsseveld, door A.K. Kisman (Kronyck

1977/6, p. 13-14)

Varus

–Varus' ondergang op De Kruisberg, door G. Rouw (Kronyck 1985/35, p.

10-14; 1985/36, p. 29-32)

Veiling

–De wonderdokter en een veiling, door Leo Smits (Kronyck 2003/110, p.

48)

Veldnamen

–Veldnamen, door Jan Oonk (Kronyck 2002/103, p. 45)

–Veldnamen in Zelhem; van Widapa tot Lemkesbeumken, door Jan Oonk

(Kronyck 2001/102, p. 15-24)

–Veldnameninventarisatie binnen de gemeente Zelhem, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1979/124-7)

Veldonderzoek

–Archeologisch veldonderzoek (Kronyck 2003/109, p. 8)

Veldwachter

–De veldwachter en de kerkdeur, door B.D. Eenink (Kronyck 1993/70, p.

98- 99)

–Van Bentem gemeenteveldwachter, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 75)

Veranderingen

–Veranderingen in de zuivelsector, door Beker, G.J. (Kronyck 1993/70, p.

85-88)

Verbanning

–De Hondejongens. Hondejongens gegeseld en verbannen (slot), door J.G.

Hettinga (Kronyck 1999/91, p. 25-27)

Verbod

–Samenwonen niet toegestaan (Kronyck 1988/49, p. 63)

–Verboden aan te plakken, door D.J.H. (Kronyck 1994/73, p. 88)

Verdediging

–Niet nationale geweren en kartonnen helmen, door J.G.H. (Kronyck

2000/95, p. 14)

Verdenking

–De Hondejongens. Verdenking tegen de Hondejongens neemt toe, door

Hettinga, J.G.1998/88, p. 15-19)

Verdrinking

–Vonnis voor verdrinking voltrokken bij Kemnade, door John Thoben (Kronyck

2003/110, p. 16-23)

Verdwenen

–Barlham. Verdwenen kasteel aan de Oude IJssel, door E.J. Groeskamp

(Kronyck 1988/49a, p. 1-16)

–Boekbespreking. Maquette van een verdwenen stad. 1940 Doetinchem,

door H. Buma (Kronyck 1996/7922-23)

–De Beesjes, een verdwenen boerderij onder Oosselt, door H.A. Ludwig

(Kronyck 1988/49, p. 64-65)

–Kanttekeningen bij verdwenen kasteel Barlham, door J. Harenberg (Kronyck

1989/52, p. 44-45)

–Mark van Zelhem ging in 1829 roemloos ten onder, door Roekel, G.J van

(Kronyck 2006/120, p. 23-26)

–Stadsmuur terug van weggeweest, door Rob Lureman (Kronyck 1990/56,

p. 48)

–Ter Boeck, een verdwenen Gaanderse boerderij, door R.L. Roes (Kronyck

1988/48, p. 31-34)

–Unieke Keppelsche IJzergieterij bestaat niet meer, door Rob Lureman

(Kronyck 1984/33, p. 48)

–Verdwijning van landbouwer pas na ruim één jaar opgelost, door Co

Hettinga (Kronyck 2006/119, p. 41-43)

Verenigingen

–Gaanderen bezat bloeiend christelijk verenigingsleven, door J.G. Hettinga

(Kronyck 2000/97, p. 30-33)

–Hoe de Vereeniging tot bevordering der Volkshuisvesting te Doetinchem

tot stand kwam, door D.J. Helmink (Kronyck 1992/63, p. 10-17)

–Vereniging Volksonderwijs in de Tweede Wereldoorlog, door Jan Berends

(Kronyck 2004/111, p. 32-37)

–Zestig jaar Voor Ons Pleizier. Geschiedenis van een toneelvereniging,

door Sake Oosterhaven (Kronyck 1996/81, p. 71-75)

Verering

–De verering van Sint Victor van Xanten in Doetinchem, door prof. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1987/43, p. 12-13)

Vergadering

–Bidden bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering, door Co Hettinga

(Kronyck 2002/104, p. 11-13)

Vergeten

–'t Brewinc: oude naam aan vergetelheid ontrukt, door Ton Notten (Kronyck

1999/92, p. 46-48)

–Doetinchems vergeten monumenten, door Rob Lureman (Kronyck

1979/13, p. 11- 13)

–Een vergeten kerkhof in Oud-Doetinchem, door G. Blankesteijn (Kronyck

1983/28, p. 20-21)

–Het vergeten werk van Alexander Giesen, door Rob Lureman (Kronyck

1984/33, p. 43-44)

–Tenkink-monument in de Vijverberg vergeten, door Ton Notten (Kronyck

2006/122, p. 38-40)

Vergissing

–Een dure vergissing. Hoe Doetinchem in 1916 de Slinge wilde saneren,

door W.J. Mebelder (Kronyck 1980/17, p. 13-15)

Vergunning

–Vergunningen van de magistraat (Kronyck 1987/44, p. 34)

Verheul (Verhuell)

–Aanwinst voor literatuur over de familie Ver Huell, door Jan Berends

(Kronyck 2006/122, p. 32-35)

–Admiraal Ver Huell liet twintig Doetinchemmers toelage na, door Gerhard

W. Velhorst (Kronyck 2006/120, p. 27-30)

–Afbeeldingen van nazaten van C.H. Ver Huell ontdekt, door L. Turksma

(Kronyck 1994/72, p. 46-47)

–Alexander Ver Huell, schenker van Het Harreveld, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1980/177-8)

–Alleen de Achterhoekers oordeelden positiever, Het leven van Carel

Hendrik graaf Ver Huell 1764-1845, door Theo J. Rougoor (Kronyck

1992/63, p. 18-19)

–Boekbespreking. Levensherinneringen van een veelzijdig man. Quirijn

Maurits Rudolph Ver Huell 1787-1860, door Jan Berends (Kronyck

1996/82, p. 108-111)

–Carel Hendrik Ver Huell; enkele aanvullende opmerkingen bij het boek

«Admiraal van Napoleon», door prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1994/71,

p. 17- 18)

–Christiaan Ver Huells echtscheiding, door L. Turksma (Kronyck 1995/78,

p. 114-115)

–De graven van enige Ver Huells, door prof. L. Turksma (Kronyck

1989/51, p. 24)

–De uitspraak van de naam Ver Huell, door prof. L. Turksma (Kronyck

1989/54, p. 90-91)

–Een bekende Doetinchemmer op een Parijse dodenakker. Ver Huell op

Père Lachaise, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p. 89-94)

–Eene eeuwig duurende alimentatie. Ver Huells fonds voor Doetinchems

kleine luyden (1764-1775), door Theo J. Rougoor (Kronyck 1990/57, p.

64-67; 1990/58, p. 98-104; 1991/60, p. 62-69; 1991/62, p. 128-133;

1992/64, p. 36- 43; 1993/67, p. 8-16; 1994/71, p. 14-16; 1994/72, p.

40-45; 1994/73, p. 78- 85)

–Een Gelders vestingbouwer in Rusland: Maurits Anne Ver Huell, door

prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1989/53, p. 57-59)

–Nogmaals: Ver Huell, door C.J. Kneppelhout (Kronyck 1978/10, p. 3-4)

–Schrijfwijze van Ver Huell, door C.J. Kneppelhout (Kronyck 2000/97, p.

28- 29)

–Ver Huell-Verheul, door drs. J.F.A. Modderman (Kronyck 1990/57, p. 68)

Verhoor

–De Hondejongens. Tegenstrijdigheden in verhoren stapelen zich op, door

J.G. Hettinga (Kronyck 1998/89, p. 16-20)

Verhuell, zie Verheul

Verhuizen

–Verhuizen, door G.J. van Roekel (Kronyck 1996/80, p. 39-41)

Verkeer

–Auto's te snel door Gaanderen (Kronyck 1998/89, p. 20)

–Gemeene Heeren weegen in het Rigterampt Doetinchem, door J.G.

Hettinga (Kronyck 1996/79, p. 12-13)

–Hobbelige weg in Zelhem, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

–Tramrails in Doetinchem's straten, door H. Nieweg (Kronyck 1978/9, p.

10- 13; 1978/10, p. 8-11)

–Wat het wegenplan voor de Achterhoek betekende voor Gaanderen en

Zelhem, door D.J. Helmink (Kronyck 1991/62, p. 120-126)

Verkeerd

–Verkeerd onbeheerd, door D.J.H. (Kronyck 1992/63, p. 3)

Verklaring

–Verklaring over de stadsambten der stad Doetinchem in 1798 (Kronyck

1985/37, p. 42)

Verkoop

–Een bijzondere verkoping, door Jan Berends (Kronyck 1991/62, p. 118-

119)

–Verkoop huis door de diaconie (Kronyck 1986/39/40, p. 33)

Verleden

–Herlevend verleden, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1999/92, p. 1)

–Sta even stil bij ons kostbaar verleden, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1984/34, p. 60)

–Wandeling door het verleden van Doetinchems binnenstad, door Ton

Notten (Kronyck 2002/106, p. 22)

–Zoek eens in uw verleden, door ir. J. de Jong (Kronyck 1976/2, p. 13)

Verlichting

–De verlichting van het onderwijs te Zelhem, door P.J. Bresser (Kronyck

1989/51, p. 6-10)

–Pluim voor one straatverlichting, door D.J.H. (Kronyck 1994/73, p. 63)

Verloren

–Verloren gewaande zerken in Catharinakerk teruggevonden, door Theo

Rougoor (Kronyck 2005/118, p. 2-13)

Vermaak

–Feesten en ontspanning in de middeleeuwse stad, door prof. dr. W. Jappe

Alberts (Kronyck 1996/80, p. 47-50)

Vernoeming

–Brugman en de buurt, een verkeerde vernoeming toch terecht gebleken,

door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1985/37, p. 33-36)

Verongelukt

–Verongelukte bommenwerper en de rol van het Doetinchems verzet, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2002/103, p. 16-24)

Verordening

–Eindelijk een monumentenverordening, door Rob Lureman (Kronyck

1986/39/40, p. 23-24)

–Over een Zelhemse politieverordening en nog wat, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1982/24, p. 24-27; 1982/26, p. 60-61)

Verpachting

–Bankverpachting Hervormde Kerk, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p.

111)

–Stadsdoelen verpacht (Kronyck 1986/42, p. 85)

–Verpachting op het raadhuis (Kronyck 1986/39/40, p. 33)

Verplichting

–Verplicht wegen op de Doetinchemse waag, door Laar, R. van (Kronyck

1995/75, p. 23-24)

Verpondingen

–Achterstallige verponding (Kronyck 1987/45, p. 58)

–De verponding in stad en schependom van Doetinchem (1647), door D.J.

Helmink (Kronyck 1989/53, p. 66-70)

–Een oude boerengemeenschap. Wat verpondingenlijsten ons leren over

het leven op de Halse Enk, door G.J. van Roekel (Kronyck 1995/75, p.

19-21)

–Nakaarten over verponding en kadaster, door D.J. Helmink (Kronyck

1988/50, p. 105-107)

Verregaand

–Verregaande baldadigheid (Kronyck 1991/61, p. 108)

Verschonen

–Verschonen van de Stadsweide (Kronyck 1986/39/40, p. 6)

Verslag

–Verslag van de opgravingen op het voormalige terrein van Willemsen,

door Jan Steijntjes (Kronyck 1989/51, p. 1-5)

Vertier

–Kegelen: van ruw vertier en hazardspel tot echte sport, door Ton Notten

(Kronyck 1999/93, p. 2-8)

Verveling

–Gymzaal van rijkskweek uit verveling beschilderd, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1998/89, p. 24-25)

Vervoer

–Aangenaam vervoer? door D.J.H. (Kronyck 1993/69, p. 68)

–Doetinchem als historisch centrum van busdiensten, door H. Nieweg

(Kronyck 1976/2, p. 14-15)

–Openbaar vervoer in Doetinchem vóór 1881, door H. Nieweg (Kronyck

1981/20, p. 17-18)

Verwikkelingen

–Verwikkelingen omtrent wielerpad en trekschuit-op-wielen rond 1908,

door D.J. Helmink (Kronyck 1994/74, p. 100-103)

Verzet

–Verongelukte bommenwerper en de rol van het Doetinchems verzet, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2002/103, p. 16-24)

Verzoek

–Verzoek boer op Haafs (Kronyck 1988/49, p. 63)

–Verzoek om diaconale steun (Kronyck 1987/46, p. 80)

–Verzoek om steun voor boer Lovink (Kronyck 1988/49, p. 63)

Vesting

–Van vesting tot lusthof in Gelderland, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1990/55, p. 23)

Vestingbouwer

–Een Gelders vestingbouwer in Rusland: Maurits Anne Ver Huell, door

prof. dr. L. Turksma (Kronyck 1989/53, p. 57-59)

Vicarieën

–Geld vicarieën (Kronyck 1988/48, p. 39)

Vice-admiraal

–Vice-admiraal Jan Schröder (1800-1885), door J.W.S. Steijntjes (Kronyck

1986/42, p. 73-77; 1987/43, p. 17-19)

Victor

–De verering van Sint Victor van Xanten in Doetinchem, door prof. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1987/43, p. 12-13)

Vier jaar

–Vier jaar in Duitse concentratiekampen, door dr. Derk van Lingen (Kronyck

2002/106, p. 26-29)

Viking

–Jan van Dijk, een Friese Viking in de 19de eeuw, door G. Schlimme van

Brunswijk (Kronyck 1991/59, p. 17)

Villa

–Doetinchemse villa was in de oorlog het kleinste kamp, door Ton Notten

(Kronyck 2003/108, p. 2-15)

–Villa Bouchina, door Teije Tehorst (Kronyck 2003/109, p. 43)

–Villa Duetinghem (een oorkonde 1150 jaar oud), door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1988/47, p. 1-5)

Vinkenborg

–Bakkerij Vinkenborg: reeds 125 jaar koekjes van eigen deeg, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1988/4835-38)

–Den Vinkenborg onder de pannen, door Guus Dinkla (Kronyck 1999/94,

p. 10- 11)

–Een huurcontract van honderd jaar geleden: De Vinkenborg, door Jan

Berends (Kronyck 1997/83, p. 3-6)

–Vinkenborg hofleverancier, door Haank, Anne-Jule (Kronyck 2003/108,

p. 40)

Visotters

–Visotters (Kronyck 1989/53, p. 60)

Vissen

–Saab, de visser, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1978/10, p.

12)

–Zalm gevangen in de Oude IJssel (Kronyck 1993/69, p. 77)

Vlas

–Over de verbouw van vlas en het spinnen en weven in de Achterhoek,

door G.J. van Roekel (Kronyck 1996/79, p. 24-26)

Vliegsport

–Doetinchem en de luchtvaart, of: De korte geschiedenis van de vliegsport,

door W.P. Nederkoorn jr. (Kronyck 1993/68, p. 36-38)

Vloeken

–Grof vloeken (Kronyck 1998/87, p. 16)

Voedselcommissaris

–Belevenissen van een voedselcommissaris in de Achterhoek, door Jan Berends

(Kronyck 1990/55, p. 1-6)

Voedselschaarste

–Inventarisatie in 1795: voedselschaarste dreigt, door J.G. Hettinga (Kronyck

1999/92, p. 44-45)

Voetbalelftal

–Reactie op een elftal van De Kruisberg, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p.

21)

Voetbode

–Postboden te voet en met de kar, door S. Oosterhaven (Kronyck 1976/2,

p. 15-16)

Volkscultuur

–De broodlevering aan de Muldersfluite in 1921 en haar gevolgen voor de

Achterhoekse volkscultuur, door F.J. Wolsink (Kronyck 1981/21, p. 37-

38)

Volkshuisvesting

–De volkshuisvesting in de Gelderse Achterhoek omstreeks de

eeuwwisseling, door D.J. Helmink (Kronyck 1990/58, p. 90-94)

–Erfgoed rond het centrum Doetinchem. De sociale woningbouw van 1910-

1940, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/70, p. 89-97)

–Hoe de Vereeniging tot bevordering der Volkshuisvesting te Doetinchem

tot stand kwam, door D.J. Helmink (Kronyck 1992/63, p. 10-17)

–Volkshuisvestingperikelen in de voormalige gemeente Stad-Doetinchem,

door D.J. Helmink (Kronyck 1991/61, p. 82-87)

Volksonderwijs

–Vereniging Volksonderwijs in de Tweede Wereldoorlog, door Jan Berends

(Kronyck 2004/111, p. 32-37)

Volksoploop

–Volksoploop in de Hamburgerstraat, door D.J.H. (Kronyck 1996/79, p.

28)

Voltman

–Reactie op vraag mevrouw Voltman, door S. Oosterhaven (Kronyck

1980/15, p. 15)

–Reactie op vraag mevrouw Voltman, door C. Schimmelpenninck van der

Oije (Kronyck 1979/12, p. 16)

Volwassenheid

–125 Jaar Rode Kruis: langzame groei naar volwassenheid, door Jan Bik

(Kronyck 1996/80, p. 35-38)

Vondsten

–Een oudheidkundige vondst in de Catharinakerk, door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1990/56, p. 31-33)

–Over Sion weer meer bekend. Oude portretlijst eindelijk teruggevonden,

door dr. F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1987/46, p. 74-76)

–Van enige merkwaardige vondsten, door Gerhard W. Velhorst (Kronyck

1979/13, p. 13-15)

Voorloper

–Jan Klootsema, voorloper van de residentiële jeugdzorg, door G. Rouw

(Kronyck 1987/43, p. 1-5)

Voormalig

–Een voormalige Zondagsschool, door J.G. Hettinga (Kronyck 2001/101,

p. 2- 7)

Voor Ons Pleizier

–Zestig jaar Voor Ons Pleizier. Geschiedenis van een toneelvereniging,

door Sake Oosterhaven (Kronyck 1996/81, p. 71-75)

Vooroorlogs

–Hoe een Aorumse (Arnhemse) stadsjongen het vooroorlogse Deutekum

zag, door P. Engelsman (Kronyck 1987/44, p. 21-25)

–Vooroorlogs Doetinchem: Korte Kapoeniestraat en Gasthuisstraat, door

Gerhard W. Velhorst (Kronyck 2000/96, p. 23-26)

–Wandeling in vooroorlogs Doetinchem: Waterstraat, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2000/95, p. 22-27)

Voortvluchtig

–De Hondejongens. Voortvluchtig in Duitsland, door J.G. Hettinga (Kronyck

1997/86, p. 74-77)

Voorwoord

–door Jan Berends (Kronyck 1992/66, p. 77)

–door mr. A.J.E. Havermans (Kronyck 1976/1, p. 3)

–door Josef von Nagel-Doornick (Kronyck 1992/66, p. 77)

Voorzitterschap

–Jan Berends na veertien jaar voorzitterschap nu erelid, door Willem

Nederkoorn (Kronyck 2001/102, p. 43)

Vormingscentrum

–Twee eeuwen De Kruisberg. Van Boefjeshuis tot vormingscentrum, door

G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1990/57, p. 62-63)

–Van rijksasiel De Kruisberg tot penitentiaire vormingsinrichting

Nederheide, door G. Rouw (Kronyck 1984/32, p. 28-29)

Vornholz

–Haus Vornholz, door Jan Berends (Kronyck 1992/64, p. 29-34; 1992/66,

p. 78-94)

Vossenstraat

–Klompenmakersfamilie Van Aken honderd jaar aan de Vossenstraat, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1994/73, p. 71-74)

Vragen

–Vragen over het Doetinchemse Keurboek, door prof. dr. W. Jappe Alberts

(Kronyck 1980/16, p. 16; 1980/17, p. 15; 1980/18, p. 16; 1981/19, p.

12; 1981/20, p. 31-32)

Vrede

–Het Gilde van Vrede in 1948 definitief ter ziele, door dr. H.J. Leloux (Kronyck

1982/26, p. 49-52)

Vreemde vogels

–Vreemde lexicale vogels in Doetinchemse archivalia, door dr. H.J. Leloux

(Kronyck 1983/28, p. 32)

Vriendschap

–De Heerensociëteit De Vriendschap van 1812, door J.S. Horsting (Kronyck

1984/31, p. 7-8)

de Vries

–Nico de Vries werd groot zakenman (Kronyck 2003/110, p. 30)

Vroeger

–Zo was 't vroeger in onze Achterhoek, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1990/55, p. 14)

Vrouwenarbeid

–Steenovenwerk door vrouwen en kinderen in Gelderland, door G.B.

Janssen (Kronyck 1989/51, p. 17-21)

Vrouwenconvent

–Het economisch beleid van het vrouwenconvent Sion bij Doetinchem,

door A.J.P.M. Maas (Kronyck 1986/42, p. 98-103)

Vrij

–Vrij kwartiertje, door D.J.H. (Kronyck 1993/70, p. 106)

Vrijdom

–Vrijdom van tol, door D.J.H. (Kronyck 1997/86, p. 86)

Vrijheid

–Kippenhok in Gaanderen was poort naar de vrijheid, door Ton Notten

(Kronyck 2004/112, p. 15-27)

Vrijmetselarij

–Honderd jaar Vrijmetselaarsloge Broedertrouw (1882-1982), door S.

Oosterhaven (Kronyck 1983/27, p. 3-4)

Vulcaansoord

–Herinneringen aan Vulcaansoord, door Co Hettinga (Kronyck 2001/101,

p. 27- 29)

–Uit de geschiedenis van Vulcaansoord, door S. Oosterhaven (Kronyck

1992/63, p. 8-9; 1992/64, p. 44-47; 1992/65, p. 62-65)

Vijftien jaar

–Vijftien jaar monumentenzorg in Doetinchem, door Rob Lureman (Kronyck

1991/60, p. 34-35)

Vijftig jaar

–Vijftig jaar Benedictijns leven in de Slangenburg, door Jan Berends (Kronyck

1995/77, p. 58-68)

Vijverberg

–Tenkink-monument in de Vijverberg vergeten, door Ton Notten (Kronyck

2006/122, p. 38-40)

Vijvers

–Schatgraven in vijvers van De Slangenburg, door Leo Lutz (Kronyck

1990/55, p. 24)

Waag

–Verplicht wegen op de Doetinchemse waag, door Laar, R. van (Kronyck

1995/75, p. 23-24)

Waalse water

–Wandelend rond de Kemnade en het Waalse Water, door Henk Harmsen,

(Kronyck 1997/83, p. 7-8)

Waarom

–Waarom Gaanderen geen spoorstation kreeg, door A.K. Kisman (Kronyck

1976/2, p. 3-4; 1986/39/40, p. 13)

Wallen

–Een wandeling binnen de stadswallen van Doetinchem. Uitgave Stichting

Catharina Cultureel, door H. Buma (Kronyck 1992/66, p. 100)

–Stadswallen met rondelen in orde brengen (Kronyck 1984/31, p. 15)

Wals

–Aanvullende gegevens over De Wals, door P. Moors (Kronyck 1979/14, p.

4-6)

–De Wals en Diepsteghe, door A.M. Dijkman (Kronyck 1979/13, p. 9-10)

–Het goed de Wals te Wijnbergen, door A.M. Dijkman (Kronyck 1978/9, p.

1-3; 1978/10, p. 5-8)

Walvis

–Walvischrib in de kerk te Doetinchem, door Heijden, L.J. v.d. (Kronyck

1979/14, p. 16)

Walwieken

–Jan Berends genomineerd voor prijs De Walwieken (Kronyck 2000/95, p.

15)

–Walwieken, door Ton Notten (Kronyck 2000/95, p. 1)

Wandeling

–Een wandeling binnen de stadswallen van Doetinchem. Uitgave Stichting

Catharina Cultureel, door H. Buma (Kronyck 1992/66, p. 100)

–Met opgeheven hoofd door Doetinchem. Een wandeling door het centrum,

op zoek naar architectonische krenten in een brij van bouwstijlen en

stijlvariaties, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1996/80, p. 29-34)

–Wandeling door het verleden van Doetinchems binnenstad, door Ton

Notten (Kronyck 2002/106, p. 22)

–Wandeling in een middeleeuwse stad, door prof. W. Jappe Alberts (Kronyck

1985/36, p. 19-21)

–Wandeling in vooroorlogs Doetinchem: Waterstraat, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2000/95, p. 22-27)

–Wandelend rond de Kemnade en het Waalse Water, door Henk Harmsen,

(Kronyck 1997/83, p. 7-8)

Wapen

–Een wapen van Barlham, door E.J. Groeskamp (Kronyck 1988/49a, p.

15)

–Het wapen van Doetinchem, vroeger en nu, door S. Oosterhaven (Kronyck

1977/3, p. 11-13; 1986/39/40, p. 9-10)

Wapenborden

–Zelhem; grafzerk verdwenen, maar wapenborden verschenen, door Jan

Berends (Kronyck 2006/119, p. 2-10)

Wapens

–Gemeentewapens, door G. Schlimme van Brunswijk (Kronyck 1982/23,

p. 3)

Warenhuis

–Driekwart eeuw Huls, maar eigenlijk al veel langer. De geschiedenis van

een Doetinchems warenhuis, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/76,

p. 29-33)

Wasserburgen

–Wasserburgen im Münsterland. Deel I, door Jan Berends (Kronyck

1996/81, p. 57-64; 1996/82, p. 90-96)

Wassink

–Alof Wassink 1914, door Jan Stap (Kronyck 2001/100, p. 46-47)

Water

–Historie van de openbare drinkwatervoorziening in Oost-Gelderland, door

C.A. van Bennekom (Kronyck 1991/60, p. 53-61)

–Iselinge: heftig stromend, bochtig water, door F.M. van Doesum (Kronyck

1998/87, p. 29-31)

–Onze Slinge: Struggle for water (1432-1634, 1986-1987), door H.W.

Hoppenbrouwers O.S.B. (Kronyck 1982/25, p. 47-48; 1983/29, p. 38-39;

1988/50, p. 103-104)

–Overstromingen in Liemers en De Graafschap in 1784, door S.

Oosterhaven (Kronyck 1991/60, p. 76-79)

–Rectificatie artikel drinkwatervoorziening (Kronyck 1991/61, p. 96)

–Wandelend rond de Kemnade en het Waalse Water, door Henk Harmsen,

(Kronyck 1997/83, p. 7-8)

–Zuinig met drinkwater (Kronyck 1989/54, p. 87)

Waterloo

–Laatste Waterloo-strijder (Kronyck 1989/52, p. 48)

Watermolens

–De watermolen van Mullink. Op zoek naar de beek, waar de molen aan

lag, door R. Roes (Kronyck 1991/60, p. 73-75; 1991/61, p. 105-108)

–Watermolens in Oost-Nederland, door S. Oosterhaven (Kronyck 1980/15,

p. 14)

Watersnoodramp

–Watersnoodramp (Kronyck 2003/107, p. 48)

Waterstaatskerk

–Waterstaatskerken in Achterhoek en Liemers. Wat er staat en wat er

stond, door drs. A.G. Schulte (Kronyck 1984/34, p. 49-51)

Waterstraat

–Gevaarlijke helling Waterstraat, door D.J.H. (Kronyck 1993/68, p. 35)

–Wandeling in vooroorlogs Doetinchem: Waterstraat, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 2000/95, p. 22-27)

–Waterstraat 13: een notabele(n) woning, door M.J. Lindeijer (Kronyck

1991/60, p. 36-42)

Watertap

–Boerderij De Watertap, door R.L. Roes (Kronyck 1986/42, p. 83-85)

Wat men ...

–Wat men ver haalt is lekker, door H.C. Remmelink (Kronyck 1977/6, p.

3-6)

Wat heet

–Wat heet!, door Wim Nederkoorn (Kronyck 1999/91, p. 1)

Wederopbouw

–Wederopbouw, door Muller, B. (Kronyck 1983/28, p. 30-31)

Wederwaardigheden

–Wederwaardigheden van een familie in dichtvorm, door Jan Berends

(Kronyck 2004/114, p. 2-14)

Weeskinderen

–Weeskinderen uitbesteed (Kronyck 1988/48, p. 47)

Wegen

–Schets van Gaanderen van 1650 en 1830, zijn heuvels, beken en wegen,

door dr. R.L. Roes (Kronyck 1982/24, p. 28-31)

Wegenplan

–Wat het wegenplan voor de Achterhoek betekende voor Gaanderen en

Zelhem, door D.J. Helmink (Kronyck 1991/62, p. 120-126)

Weggeld

–Weggeld ontduiken (Kronyck 1989/53, p. 70)

Wegverkeer

–Tramrails in Doetinchem's straten, door H. Nieweg (Kronyck 1978/9, p.

10- 13; 1978/10, p. 8-11)

Welgemeend

–Welgemeende Raad, door D.J.H. (Kronyck 1992/64, p. 43)

Welkom

–Welkome en onwelkome gasten in kasteel en abdij, door Jan Berends

(Kronyck 2005/116, p. 30-39)

Welschenbeck

–Herinnering aan 't Loo hangt in Welschenbeck, door Jan Berends (Kronyck

2002/103, p. 25-28)

Wereldoorlogen

–W.O. II: daar zijn we nog niet mee klaar; Redactie (Kronyck 1993/67, p.

3-5)

–Kleurrijke Doetinchemmers tussen de Wereldoorlogen, door Jan Berends

(Kronyck 1990/58, p. 78-82)

Wereldreiziger

–Wereldreiziger in Gaanderen, door Co Hettinga (Kronyck 2003/110, p.

24-25)

Werkgroep

–Werkgroep Behoud de Kemnade (Kronyck 1997/83, p. 7)

Westerbeek van Eerten

–Een dominee in Doetinchem: B.J. Westerbeek van Eerten (1817-1888),

door G. van Donselaar (Kronyck 1987/46, p. 65-70)

Westfalen

–De oudste generatie van het Doetinchemse geslacht Ketjen en zijn

herkomst uit Westfalen, door S. Oosterhaven (Kronyck 1990/57, p. 60-

61)

–Klompeninvoer in de middeleeuwen uit Westfalen, door prof. dr. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1981/22, p. 60)

Westhoeve

–Een Doetinchems scholtegoed: De Westhoeve, door Jan Berends (Kronyck

1991/59, p. 6-13)

Westmünsterland

–Boekbespreking. Westmünsterland: Jahrbuch des Kreises Borken 1995,

door W.P.N. (Kronyck 1996/80, p. 50)

Wetenswaardig

–Enkele wetenswaardigheden om en op de Kemnade, door Gerhard W.

Velhorst (Kronyck 1977/4, p. 1-3)

Wethouder

–Een sociaal bewogen wethouder van de voormalige gemeente Stad-

Doetinchem, door D.J. Helmink (Kronyck 1993/70, p. 100-104;

1994/71, p. 19-22)

Weven

–Over de verbouw van vlas en het spinnen en weven in de Achterhoek,

door G.J. van Roekel (Kronyck 1996/79, p. 24-26)

Weversgilde

–Archivalia van het voormalige weversgilde van de stad Doetinchem, door

dr. H.J. Leloux (Kronyck 1981/19, p. 5-8; 1981/21, p. 40-42)

–Het gildeboek van het Doetinchemse weversgilde, door dr. H.J. Leloux

(Kronyck 1981/20, p. 23-26)

Widapa

–Veldnamen in Zelhem; van Widapa tot Lemkesbeumken, door Jan Oonk

(Kronyck 2001/102, p. 15-24)

–Waar lag Widapa? door Job de Gelder (Kronyck 2002/103, p. 12-15)

Wielerpad

–Verwikkelingen omtrent wielerpad en trekschuit-op-wielen rond 1908,

door D.J. Helmink (Kronyck 1994/74, p. 100-103)

Wiemelink

–De stenen van Slangenburg en Wiemelink, door J.G. Vos (Kronyck

1979/12, p. 1-3)

–De Wiemelink: 200 jaar, door J. Semmelink (Kronyck 1980/17, p. 1-6)

–Gevelsteen Wiemelink terecht (Kronyck 1998/87, p. 28)

–Rectificatie De Wiemelink: 200 jaar, door S.O. (Kronyck 1980/18, p. 3)

Wilhelmina Ziekenhuis

–De fusie van Sint Jozef en Wilhelmina Ziekenhuis, door J.J.C. van Dijk

(Kronyck 1990/58, p. 73-77)

Willem Roda

–Willem Roda en Doetinchem, door A.G.M.F. Brok (Kronyck 2002/105, p.

31)

–Willem Roda en Doetinchem, door Tim van der Grijn (Kronyck 2002/105,

p. 28-29)

–Willem Roda, eeuw oud, maar nog niet vergeten, door A.G.M.F. Brok

(Kronyck 2002/104, p. 27-31)

Willem V

–Bezoek stadhouder Willem V aan Doetinchem in 1791, door S.O. (Kronyck

1983/29, p. 48)

Willemsen

–Opgravingen op voormalig terrein Willemsen, door S. Oosterhaven (Kronyck

1987/46, p. 78)

–Verslag van de opgravingen op het voormalige terrein van Willemsen,

door Jan Steijntjes (Kronyck 1989/51, p. 1-5)

Willibrordsabdij

–Pater Piet van den Biesen oud-abt Willibrordsabdij, door Jan Berends

(Kronyck 2003/107, p. 44-45)

Willink Ketjen

–Willink Ketjen overhoop met belasting over bitter, door R.H.C. van

Maanen (Kronyck 1999/94, p. 12-14)

Wiltink

–Doetinchemse geslachten: Van Brunsveld, Bulten, Ebbers tot Wiltink;

Redactie (Kronyck 1989/53, p. 65)

Winborch

–Winborch (Kronyck 1989/53, p. 60)

Winkels

–Doetinchem Winkelstad, door D.J.H. (Kronyck 1995/75, p. 21)

–Nieuw winkelpand trekt veel bekijks, door D.J.H. (Kronyck 1993/68, p.

38)

Winst

–Tel uit je winst (Kronyck 1989/54, p. 87)

Winter

–De kozakkenwinter in Zelhem, door Bennie Eenink (Kronyck 2003/110,

p. 44- 46)

–Foto Doetinchem in de winter in de jaren dertig; Redactie (Kronyck

2002/106, p. 35)

–Ons Winterprogramma (Kronyck 1976/2, p. 17)

–Winter in Doetinchem, door Willem Nederkoorn (Kronyck 2000/98, p. 39-

42)

Wisch

–Uit het Oud-Archief van Wisch. Wie waren in 1419 burgers van Wissche

(ter Borg)? door Roel van Laar (Kronyck 1995/76, p. 55)

Wissink

–Opa Wissink liep van Gaanderen naar Empel, door Rob Lureman (Kronyck

2000/98, p. 32-38)

–Sjef Wissink; Redactie (Kronyck 2001/99, p. 43)

Wittebrink

–Wittebrink opgebloeid, maar lijkt nu terug bij af, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1999/94, p. 24-28)

Witte motor

–Ongekoelde witte motor en de zondagsrust, door J.G. Hettinga (Kronyck

1994/72, p. 50-51)

Woeste grond

–Marke, in geldnood, overweegt overdracht van woeste gronden, door J.A.

van Nieuwenhuijzen (Kronyck 1999/93, p. 11-16)

–Van heidevelden en ontginningen rond Zelhem (Kronyck 1983/30, p. 52-

53)

Wolfersveen

–Het grafveld in het Wolfersveen gem. Zelhem, door W.T.J. Buddendorf

(Kronyck 1978/10, p. 1-3)

–Wolfersveen stichtte 75 jaar geleden zelf maar een school, door Jan Oonk

(Kronyck 2006/119, p. 27-34)

Wollen dekens

–Levering wollen dekens (Kronyck 1984/34, p. 64)

Woltrogge

–Woltrogge, grasgeld en koppelhaver, door G.J. van Roekel (Kronyck

1984/32, p. 31-32)

Wonderdokter

–De wonderdokter en een veiling, door Leo Smits (Kronyck 2003/110, p.

48)

Woningbouw

–Erfgoed rond het centrum Doetinchem. De sociale woningbouw van 1910-

1940, door ir. H.J.L. Ovink (Kronyck 1993/70, p. 89-97)

Woonkunst

–Revelman Woonkunst; een van de laatste familiebedrijven, door Willem

Nederkoorn (Kronyck 2006/121, p. 21-25)

Woordenboek

–Biografisch Woordenboek Gelderland (Kronyck 1999/91, p. 32)

Wijk Bezelhorst

–Van agrarisch naar urbaan gebied. Het ontstaan van de wijk Bezelhorst

(1950-1980), door S. Oosterhaven (Kronyck 1985/38, p. 75-76)

Wijnbeek

–De Latijnse school te Doetinchem, volgens de rapporten van de

hoofdinspecteur Wijnbeek (Kronyck 1978/8, p. 15-16)

Wijnbergen

–Bakstenen en dakpannen uit Wijnbergen (J.F. Pasteur, 1819-1891), door

drs. G.B. Janssen (Kronyck 19822653-54)

–De Kemnade in Wijnbergen. Historisch monument in een historische

omgeving, door John Thoben (Kronyck 1997/84, p. 33-34)

–Het goed de Wals te Wijnbergen, door A.M. Dijkman (Kronyck 1978/9, p.

1-3; 1978/10, p. 5-8)

–Schooltje in Wijnbergen maar 52 jaar als zodanig in gebruik, door Jan

Lukkezen (Kronyck 2004/112, p. 44-50)

–Uit de historie van de St. Martinusparochie te Wijnbergen, door J.W.

Steijntjes (Kronyck 1978/10, p. 13-16; 1979/11, p. 10-13)

–Wijnbergen, door W.P. Nederkoorn (Kronyck 2003/109, p. 40-42)

–Wijnbergen, een kerkdorp met boeiende historie, door Winands, W.G.

(Kronyck 1984/31, p. 1-3)

van Wijnbergen

–Het oude, nog bestaande adellijke geslacht Van Wijnbergen van

oorsprong uit Doetinchem, door jhr. mr. R. Savornin Lohman (Kronyck

1993/67, p. 1-2)

Wijnkar

–De Wijnkar voor Deutekom, door Domien ten Berge (Kronyck 2000/96, p.

13- 16)

Wijnkopers

–Genealogie Coops. Over molenaars, bakkers, wijnkopers, magistraten en

zeelieden, door H. Boogman-Wesselo (Kronyck 1982/25, p. 33-34)

Wijziging

–Wijziging in redactie, door S. Oosterhaven (Kronyck 1990/56, p. 45)

Xanten

–De verering van Sint Victor van Xanten in Doetinchem, door prof. W.

Jappe Alberts (Kronyck 1987/43, p. 12-13)

IJssel: zie Oude IJssel

IJsselbrug

–Gevecht op de IJsselbrug, door D.J.H. (Kronyck 1994/72, p. 45)

–IJsselbrugperikelen, door D.J.H. (Kronyck 1991/60, p. 42)

IJsselweide

–D'Iselweyde (Kronyck 1989/53, p. 60)

IJzergieterij

–Contract ijzergieterij van Olmius (Kronyck 1986/42, p. 85)

–Driehonderd jaar geleden werd Rekhemse ijzergieterij gesticht, door J.W.

ten Holte e.a. (Kronyck 1989/52, p. 48)

–Honderd jaar Doetinchemse IJzergieterij (1894-1994). De geschiedenis

van de Langerakse hut, door Sake Oosterhaven (Kronyck 1995/78, p. 99-

102)

–Over de N.V. Keppelsche IJzergieterij, door J.W. ten Holt (Kronyck

1980/16, p. 4-5)

–Unieke Keppelsche IJzergieterij bestaat niet meer, door Rob Lureman

(Kronyck 1984/33, p. 48)

IJzermolen

–De Rekhemse ijzermolen, door J.W.S. Steijntjes (Kronyck 1977/6, p. 15-

16)

IJzermuseum

–Nederlands IJzermuseum meer dan bewaarplaats van historie, door Jos

Verheij (Kronyck 2002/103, p. 40-45)

IJzevoorde

–Boerderijnamen in en om IJzevoorde, door S. Oosterhaven (Kronyck

1979/12, p. 8-12)

–De oude hof van IJzevoorde, door R.J. Kuipers (Kronyck 1985/37, p. 43-

48)

–Over de ligging van het oude IJzevoorde, door R.J. Kuipers en P. Moors

(Kronyck 1985/36, p. 22-24)

–Wie woonden er in 1784 in de buurtschappen Gaander, Ooselt en

IJsevoorde, door J.G. Hettinga (Kronyck 1995/75, p. 25-27)

Zaadbergen

–Over hooi- en zaadbergen in de gemeente Doetinchem, door Gon

Boekkooi (Kronyck 1990/55, p. 15-18)

Zakenman

–Nico de Vries werd groot zakenman (Kronyck 2003/110, p. 30)

Zalm

–Zalm gevangen in de Oude IJssel (Kronyck 1993/69, p. 77)

Zandzuiger

–Zandzuiger Oude IJssel ingezet bij dichten dijkgaten, door Haijo

Wierenga (Kronyck 2002/106, p. 11-17)

–Zandzuiger Oude IJssel werd drijvend pompstation, door Haijo Wierenga

(Kronyck 2003/107, p. 11-16)

Zeelieden

–Genealogie Coops. Over molenaars, bakkers, wijnkopers, magistraten en

zeelieden, door H. Boogman-Wesselo (Kronyck 1982/25, p. 33-34)

Zegel

–Een bijzonder Doetinchems lakstempel uit 1795, door Jan Berends (Kronyck

1990/56, p. 28-30)

Zegen

–Veel heil en zegen in dit jaar, veel geld en weinig zonden!, door W.A.

Wijnands (Kronyck 1984/34, p. 57-59)

Zelfredzaamheid

–Boekbespreking. Kruudmoes. Zelfredzaamheid avant la lettre, door W.P.

Nederkoorn jr. (Kronyck 1993/69, p. 80)

Zelhem

–Afbraak pastorie in Zelhem deed dominee terugblikken, door Jan Oonk

(Kronyck 2006/121, p. 16-20)

–Archeologische gegevens over Zelhem, door A.J. Gaasbeek-Klein (Kronyck

1981/19, p. 13)

–Archeologische vondsten uit de Gemeente Zelhem, door Ruud Borman

(Kronyck 1978/9, p. 6-7)

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma (Kronyck

1983/28, p. 22-23; 1983/29, p. 42-44; 1983/30, p. 54-55; 1984/31, p.

13-15; 1984/32, p. 21-23; 1984/33, p. 40-42)

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem volgens het Markeboek van de

Zelhemmer Marke, door J. Wiersma (Kronyck 1985/36, p. 25-26;

1985/37, p. 41- 42; 1985/38, p. 71-72)

–De kozakkenwinter in Zelhem, door Bennie Eenink (Kronyck 2003/110,

p. 44- 46)

–De Landeweerdsche Tol te Zelhem in 1812, door D.J. Helmink (Kronyck

1991/59, p. 19-21)

–De ondergang van Sion. Hoe die van Doetinchem en Zelhem een Spaans

spreekwoord toepasten, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck

1985/38, p. 49- 65)

–De ontbinding van de mark van Zelhem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1980/18, p. 8-11)

–De oorkonde van Salehem, door Job de Gelder (Kronyck 2002/104, p.

14-17)

–De stationschef in Zelhem, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/102,

p. 24)

–De Van Baer-grafkelder in de Lambertikerk te Zelhem, door J. Wiersma

(Kronyck 1986/39/40, p. 25-30)

–De verlichting van het onderwijs te Zelhem, door P.J. Bresser (Kronyck

1989/51, p. 6-10)

–De Zelhemse oudheidkamer, door G.J. van Roekel (Kronyck 1982/25, p.

34-35)

–De zuivelfabriek Erica te Zelhem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1993/67, p. 20-22)

–Deutekom en Salehem; Bestuur Deutekom (Kronyck 1977/5, p. 11)

–Doetinchem, Gaanderen en Zelhem in de kunst, door Jan Berends (Kronyck

2001/100, p. 8-9)

–Een bijna vergeten schilder uit Zelhem, door W.A. Wijnands (Kronyck

1980/15, p. 4-6)

–Een geruchtenstroom in Zelhem, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 16)

–Een grafkelder van de Van Baers te Zelhem, door Jan Berends (Kronyck

1994/74, p. 95-97)

–Een kok uit Zelhem, door drs. G.H. Dales (Kronyck 1982/23, p. 7)

–Een kordaat richter in Zelhem, door H.G. Hartman (Kronyck 1985/35, p.

7-9)

–Een Zelhemse student in Utrecht in 1886-1887, door Jan Berends (Kronyck

1993/68, p. 53-56)

–Euveldaad in Zelhem, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

–Geschilderd verleden. Hoe plaatselijke en enige andere beeldende

kunstenaars in de twintigste eeuw aanzichten van Doetinchem,

Gaanderen en Zelhem vastlegden op schilderpaneel en tekenpapier (Kronyck

2001/100, p. 1- 6, 7, 14-72; 2002/104, p. 18)

–Gevraagd: Heren van Zellem, door Job de Gelder (Kronyck 2001/102, p.

10- 14)

–Het begin van Hengelo-Zelhem, door M. Reinders O.F.M. (Kronyck

1979/11, p. 3-5)

–Het einde van de Zelhemse jeneverbranderijen rond 1808, door R.H.C.

van Maanen (Kronyck 2000/97, p. 46-48)

–Het Ermelinghuis te Zelhem, door Jan Berends (Kronyck 1994/74, p.

109-110)

–Het grafveld in het Wolfersveen gem. Zelhem, door W.T.J. Buddendorf

(Kronyck 1978/10, p. 1-3)

–Het Markeboek der Zelhemmer Marke, door J.A. van Nieuwenhuijzen

(Kronyck 1989/52, p. 37-39; 1989/53, p. 62-64; 1989/54, p. 88-89;

1990/56, p. 46-47; 1990/57, p. 69-70; 1990/58, p. 96-97; 1991/61, p.

102-104; 1991/62, p. 134- 135)

–Het markeboek van Zelhem, door H. Buma (Kronyck 1992/64, p. 35)

–Het oud-archief te Zelhem, door P.S. Blaauw (Kronyck 1984/34, p. 54-

55)

–Hobbelige weg in Zelhem, door D.J.H. (Kronyck 1993/67, p. 5)

–Iets over de naamgeving van de Zelhemse dorpskerk, door J. Wiersma

(Kronyck 1978/8, p. 10-11; 1978/9, p. 8-10)

–In 1875 trok het laatst ezelskaravaan door Zelhem, door Jan Oonk (Kronyck

2004/113, p. 15-24)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. Bewogen Kronyckredacteur,

door W.P. Nederkoorn (Kronyck 2001/101, p. 8-9)

–In memoriam Gerrit Jan van Roekel, nestor van Salehem. In dankbare

herinnering, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/101, p. 8)

–Johan Philip Ermeling (1831-1921) (Zelhems generaal), door Jan Berends

(Kronyck 1992/63, p. 20-24)

–Kerckwijk te Zelhem, door H.C. Remmelink (Kronyck 1979/14, p. 11-12)

–Kerk in Zelhem wijkt af; Bouwvakkers in de war? door Job de Gelder

(Kronyck 2004/114, p. 15-17)

–Liudger en de Kerk van Zelhem, door ds. J. Wiersma (Kronyck 1979/13,

p. 5-8; 1980/15, p. 6-8)

–Lotgevallen van de familie Ermeling uit Zelhem, door Jan Berends (Kronyck

1991/60, p. 43-52)

–Mark van Zelhem ging in 1829 roemloos ten onder, door Roekel, G.J van

(Kronyck 2006/120, p. 23-26)

–Negentig jaar Nut in Zelhem (1912-2002), door Jan Oonk (Kronyck

2003/107, p. 2-10)

–Orgelgeschiedenis van de Lambertikerk te Zelhem 1729-1951, door

Harmen Berendsen (Kronyck 1996/81, p. 54-56; 1996/82, p. 86-89;

1997/83, p. 9-12)

–Oudheidkamer Salehem, door E.G. Schuppers (Kronyck 1977/5, p. 15)

–Oud-Zelhem het aanzien waard; Redactie (Kronyck 1989/51, p. 16)

–Over een Zelhemse politieverordening en nog wat, door G.J. van Roekel

(Kronyck 1982/24, p. 24-27; 1982/26, p. 60-61)

–Pastorie in Zelhem, door Derk Jan Oldenboom (Kronyck 2006/122, p. 25)

–Pastorie in Zelhem, door Appie van de Pol (Kronyck 2006/122, p. 25)

–Plein rond Lambertikerk was vroeger een kerkhof, door G. Rijsdorp (Kronyck

2004/111, p. 15-20)

–Startend automobilisme in Zelhem, door Wim Nederkoorn (Kronyck

1997/85, p. 68)

–Station Zelhem (Kronyck 1989/51, p. 24)

–Statistieke beschrijving van ambt Doetinchem en Zelhem in 1808, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1987/45, p. 47-51; 1987/46, p. 82-84;

1992/63, p. 25- 28)

–Van Erve Tenk tot Zelhems erfgoedmuseum in Reuterink, door D.J.

Bovenmarsch (Kronyck 2005/118, p. 17-22)

–Van heidevelden en ontginningen rond Zelhem (Kronyck 1983/30, p. 52-53)

–Van Zondagsscholen in Zelhem zijn alleen de onderkomens over, door

Frits Schultheiss (Kronyck 2005/116, p. 24-29)

–Veldnamen in Zelhem; van Widapa tot Lemkesbeumken, door Jan Oonk

(Kronyck 2001/102, p. 15-24)

–Veldnameninventarisatie binnen de gemeente Zelhem, door G.J. van

Roekel (Kronyck 1979/124-7)

–Vijfentwintig jaar Salehem, door Marinus Masselink (Kronyck 2001/102,

p. 7)

–Wat het wegenplan voor de Achterhoek betekende voor Gaanderen en

Zelhem, door D.J. Helmink (Kronyck 1991/62, p. 120-126)

–Zelhem en Halle in het laatste oorlogsjaar, door Schieven, Bert (Kronyck

2005/115, p. 55-62)

–Zelhems bestuur 1795-1851, door P.J. Bresser (Kronyck 1986/41, p. 58-

61)

–Zelhem: grafzerk verdwenen, maar wapenborden verschenen, door Jan

Berends (Kronyck 2006/119, p. 2-10)

–Zelhems historie op de schop? door Job de Gelder (Kronyck 2001/102, p.

14)

–Zelhem krijgt grond cadeau voor nieuwe begraafplaats, door Rijsdorp, G.

(Kronyck 2004/112, p. 37-43)

–Zelhem veel ouder dan gedacht, door Eric van der Kuijl (Kronyck

2003/110, p. 2-7)

–Zending in Zelhem, door J.H. Uiterwijk (Kronyck 1981/20, p. 21-22)

Zelhemmer mark

–De klokken van de Lambertikerk te Zelhem volgens het Markeboek van de

Zelhemmer Marke, door J. Wiersma (Kronyck 1985/36, p. 25-26;

1985/37, p. 41- 42; 1985/38, p. 71-72)

van Zelst

–Geertruid van Zelst, een Doetinchemse die een Europese rol speelde,

door S. Oosterhaven (Kronyck 1984/33, p. 46-47)

Zending

–Zending in Zelhem, door J.H. Uiterwijk (Kronyck 1981/20, p. 21-22)

Zendingsgemeente

–De Nederlandsch Hervormde Zendingsgemeente 1872-1966; Redactie

(Kronyck 1988/49, p. 57)

Zerken

–Veel zerken zijn de moeite waard behouden te blijven, door Theo J.

Rougoor (Kronyck 1999/94, p. 16-23)

–Verloren gewaande zerken in Catharinakerk teruggevonden, door Theo

Rougoor (Kronyck 2005/118, p. 2-13)

–Zerken in Catharinakerk meer dan eens verplaatst, door Theo J. Rougoor

(Kronyck 1999/93, p. 23-32)

Zestig jaar

–Zestig jaar Voor Ons Pleizier. Geschiedenis van een toneelvereniging,

door Sake Oosterhaven (Kronyck 1996/81, p. 71-75)

Zetsma

–Van Hoebink tot Zetsma. Geschiedenis van een horlogerie, door Wim

Nederkoorn (Kronyck 1995/78, p. 103-106)

Zeven Provinciën

–Wij lazen voor u: Kerkelijke historie en Outheden der zeven Vereenigde

Provincien, door W.G. Voltman-Vaags (Kronyck 1987/45, p. 61)

Ziekenhuis

–Uit de geschiedenis van de Doetinchemse Ziekenhuizen van 1898 tot

1990, door S. Oosterhaven (Kronyck 1991/61, p. 109-112)

Ziekenzorg

–Het gasthuis en de zorg voor hulpbehoevenden in Doetinchem tot circa

1550, door Paul Moors (Kronyck 1987/43, p. 5-9)

Zilver

–Avondmaalszilver van de Catharinakerk te Doetinchem (Kronyck

1985/38, p. 65)

Zin

–Zin en onzin van detector-onderzoek, door Lutz, Leo (Kronyck 1993/67,

p. 18-19)

Zingende lijster

–Elf kuikens en een zingende lijster, door D.J.H. (Kronyck 1996/81, p. 80)

Zitplaatsen

–Zitplaatsen in de kerk (Kronyck 1982/24, p. 18)

Zompe

–De geologische geschiedenis van de Zompe, door drs. Th.G. Giesen (Kronyck

1982/23, p. 8-12)

Zo was 't

–Zo was 't vroeger in onze Achterhoek, door G. Schlimme van Brunswijk

(Kronyck 1990/55, p. 14)

Zondagsrust

–Ongekoelde witte motor en de zondagsrust, door J.G. Hettinga (Kronyck

1994/72, p. 50-51)

–Tegen misbruik van de zondagsrust, door Laar, R. van (Kronyck

1993/67, p. 23)

Zondagsschool

–Een voormalige Zondagsschool, door J.G. Hettinga (Kronyck 2001/101,

p. 2- 7)

–Van Zondagsscholen in Zelhem zijn alleen de onderkomens over, door

Frits Schultheiss (Kronyck 2005/116, p. 24-29)

–Zondagsscholen in de regio Doetinchem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1994/71, p. 24-26)

Zonden

–Veel heil en zegen in dit jaar, veel geld en weinig zonden!, door W.A.

Wijnands (Kronyck 1984/34, p. 57-59)

Zonnekoning

–Schilder van Zonnekoning beeldde Doetinchem uit, door Jan Berends

(Kronyck 1998/89, p. 2-10)

–Schilder van Zonnekoning legde doortocht Rijn vast, door Jan Berends

(Kronyck 1998/90, p. 22-26)

Zonnesteek

–Zonnesteek bij het roggebinden, door D.J.H. (Kronyck 1996/80, p. 45)

Zorgelijk

–Zorgelijke toestand rond Doetinchem ca. 1590, door S.O. (Kronyck

1979/13, p. 15)

Zuid-Afrika

–Zuidafrikaanse boerenoorlog (Kronyck 1989/52, p. 48)

Zuinig

–Zuinig met drinkwater (Kronyck 1989/54, p. 87)

Zuivel

–Veranderingen in de zuivelsector, door Beker, G.J. (Kronyck 1993/70, p.

85-88)

Zuivelfabriek

–De zuivelfabriek Erica te Zelhem, door G.J. van Roekel (Kronyck

1993/67, p. 20-22)

–Over de Coöperatieve Zuivelfabriek De Oude IJssel te Doetinchem, door

S. Oosterhaven (Kronyck 1993/70, p. 81-84)

Zusters

–Brugman en de Bruiden, een goed woordje voor de zusters te

Doetinchem, door F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1985/35, p. 4-6)

–Over Sion weer meer bekend. Een dozijn zusters duikt op, door dr.

F.A.H. van den Hombergh (Kronyck 1988/47, p. 18-20)

Zusterschool

–Zusterschool Kapoeniestraat (Kronyck 2000/95, p. 28-29)

Zutphen

–Kerkelijke discipline door classis Zutphen (Kronyck 1989/53, p. 72)

Zwaan

–Een zwaan in de binnenstad: de Gasthuiskerk van Doetinchem, door

W.A. Wijnands (Kronyck 1982/23, p. 1-3)

Zwaard

–Zwaard van Damocles hangt boven het kerkje in Gaanderen, door A.K.

Kisman (Kronyck 2003/107, p. 17-23)

Zwarte bladzijde

–Een zwarte bladzijde uit de Joodse geschiedenis van Doetinchem, door H.

Kooger (Kronyck 1991/59, p. 14-15)

Zweers

–Edwin Zweers: Het is op school weer meneer en mevrouw, door Rob

Lureman (Kronyck 2004/112, p. 11-14)

Zwembad

–Misset en de oprichting van het zwembad Groenendaal, door Keetie E.

Sluyterman (Kronyck 1986/39/40, p. 46-49)

Zwijgen

–Om Doetinchems wil zwijg ik niet stil, door J.F.A. Modderman (Kronyck

1987/45, p. 52-55)

J.H.G. te Boekhorst –24 mei 2008


Index 1976 - 2006


Trefwoordenregister: De Kronyck, tijdschrift van Deutekom, Salehem en Gander - jrg. 1976-2006

Geïndexeerd door J.H.G. te Boekhorst Doetinchem, 24 mei 2008

terug naar Index kronyck

Index Kronyck