Nieuw

Nieuw

 Archief Kronyck

Archief  Kronyck

 Index Kronyck

Index Kronyck

Colofon - Disclamer

Disclaimer Colofon

 Home

 Activiteiten

 Kronyck

 Monumenten

 Publicaties

 Historie

 Links

 Archief

 Vereniging

Aanmelden als lid / abonnee

Lid worden Home Activiteiten Kronyck Publicaties Historie Archief Vereniging Links

Samenvatting inhoud Kronyck nr: 164

Redactioneel Jan Berends: LKKR Doetinchemmen ….

Met man en macht wordt getracht Doetinchem te promoten en allerlei ideeën worden aangedragen. Soms hele goede ideeën, soms ideeën die onuitvoerbaar zijn, vooral omdat men de historische achtergronden niet kent. Maar altijd voortkomend uit een grote betrokkenheid met Doetinchem. Jan Berends steekt er een beetje de gek mee en wijst ook op enkele zaken die daarnaast aandacht verdienen…


Joep de Graaff:D’eene poorte inne / d’andere uyt

Als u meer wilt weten over vestingbouw en specifiek over de muren en wallen van Doetinchem dan biedt dit artikel meer inzicht. Joep de Graaff beschrijft aan de hand van een oude tekst uit 1615 hoe de verdedigingswerken van Doetinchem in elkaar zaten en wat de stad allemaal te verduren had.


(Afbeelding 1)

De vernieuwde stadswal bij de hoek Grutstraat/Gaswal.


Bennie Eenink: Begraven in Halle

De oude begraafplaats in Halle is nauw verbonden het ontstaan van het dorp. Er is lang over gesproken of een gedeelte zou worden geruimd. Daarover is nu een definitief besluit gevallen: men gaat niet ruimen maar uitbreiden. Bennie Eenink vertelt over het ontstaan van de begraafplaats en over begrafenisgebruiken in Halle. Maar ook over de historie van deze begraafplaats.


(Afbeelding 2)

De teraardebestelling van zes Britse vliegers (foto Salehem)


Jacob Schreuder: Lex Schaars over het WALD

Het Achterhoeks en Liemers dialect is grondig onderzocht en gerubriceerd in diverse boeken door dr. Lex Schaars. Jacob Schreuder ontmoette deze voorvechter van het dialect en interviewde hem. Er is veel tot stand gebracht op dialectgebied. Elk jaar in maart vindt in de Gouden Karper te Hummelo nog het dialect-dictee plaats voor de liefhebbers en daar komen nog steeds veel liefhebbers op af.


(Afbeelding 3)

Lex Schaars


Han Tuenter: Ingezonden brieven uit Gaanderen #4

In oude uitgaven van De Graafschap-Bode van 1928 en 1929 trof Han Tuenter een aantal ingezonden brieven aan, ondertekend door een zekere GAANDERENAAR. Het betreft brieven die een antwoord zijn op eerder verschenen: ‘Winterswijksche Brieven’ van ene Hr. Wander die in De Graafschap-Bode van 1924 tot 1927 verschenen. In die brieven beschreef hij het wel en wee in die tijd in en rond Winterswijk. Gaanderenaar probeert in vijf brieven hetzelfde te doen over Gaanderen in die tijd. Hij noemt in die brieven de heer Wander abusievelijk Wanderer.

In Kronyck 164 staat een transcriptie van brief nummer 4, uit de krant van 4 januari 1929.


(Afbeelding 4)

De voorpagina van de Graafschap-BodeGerry Arendsen: Allerlei van de redactie

Rob Voorhuis schreef een brief met herinneringen aan zijn vader, die zeer betrokken was bij Slangenburg, abdij en kasteel.

Verder Bordje Dieni, correcties en aanvullingen.Henk Harmsen: Foto’s uit de 30er jaren

Een hele leuke serie foto’s, die in de 30er jaren is afgedrukt in het toenmalige Fotonieuws van Misset, een bijlage bij de Graafschap-Bode uit die tijd.

Een serie die een beeld geeft van de tijd van toen. Henk Harmsen verzamelde ze. U zult dit soort foto’s nog wel eens vaker aantreffen in Kronyck.


(Afbeelding 5)

Cursus melken in Wijnbergen.


Jan Berends: Een straat voor meester Lovink

Meester Lovink was hoofd der school van de Ambtse School aan de Varsseveldseweg en een bekende Doetinchemmer. Bij leven werd er al een straat naar hem genoemd, iets wat heel bijzonder was. Wilt u meer weten over deze schoolmeester/auteur van boeken en zelfs nog politicus ? Lees dan dit artikel van Jan Berends.


(Afbeelding 6)

Meester Lovink


Harry Krul: De Gaanderhei en boerderij Sax

Oudheidkundige Vereniging Gander houdt een expositie over de Gaanderhei. Reden voor auteur Harry Krul om in de achtergronden van dit deel van Gaanderen te duiken. Lees alles over Gaanderhei en boerderij Sax in dit artikel.


(Afbeelding 7)

Familiefoto van rond 1925 voor boerderij Sax


Wil Riemslag: Over elektra en Nieuwenhuis

Doetinchemmers die hier al lang wonen of zelfs geboren zijn zullen zich Electra huis Nieuwenhuis aan de Boliestraat zeker herinneren.

Wil Riemslag dook in de familiegeschiedenis en bracht wetenswaardige feiten aan het licht. Van Hamburgerpoort tot Boliestraat en wat daar tussen zat.


(Afbeelding 8)

Nieuwenhuis Electra, Boliestraat 54

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Afbeelding 8