Samenvatting inhoud Kronyck nr:

 terug naar Archief

Archief  Kronyck

Jan Steijntjes

De Muze op de Slangenburg

153

Jan Steijntjes en Anton Kisman herdacht

Jan Steijntjes stond aan de basis van de monumentenbescherming in Doetinchem en was één van de oprichters van Deutekom en jarenlang bestuurslid. Hij schreef artikelen voor de Kronyck en was auteur van historische boeken.

Anton Kisman kreeg in en rond Doetinchem vooral bekendheid als historicus. Hij heeft heel wat boeken, brochures en geschriften op zijn naam staan. Hij

publiceerde ook regelmatig in Kronyck en was veel jaren lid van het bestuur van de Historische Vereniging Deutekom.


100 jaar pastoors van de St. Martinuskerk in Gaanderen

De parochie van St. Martinus en zijn kerk in Gaanderen kennen een

bewogen geschiedenis. In de voorbije 100 jaar dienden heel wat pastoors de parochianen. De parochie groeide en bloeide. De kerk veranderde mee met de tijd, tot de periode van ontkerkelijking, die eind 20e eeuw in heel Nederland aanbrak. Inmiddels vormt St. Martinus door fusies met parochies uit omliggende plaatsen één grote parochie.


Gemeente Doetinchem bijna twee eeuwen oud

Over anderhalf jaar is er in Doetinchem reden tot feestvieren.

Op 1 januari 2016 is het twee eeuwen geleden dat de gemeente Stad-Doetinchem werd gesticht. De gemeente Ambt-Doetinchem kwam pas twee jaar later als schoutambt tot stand.


Muze terug op Slangenburg

Ooit sierde een beeld van een vrouw het voorplein van Slangenburg. Zo is

te zien op een oude prentbriefkaart. Het beeld leek na WO II verdwenen, tot het vele jaren later in stukken werd teruggevonden. Alleen de kop bleek nog toonbaar. Sinds september 2014 is deze kop van vermoedelijk muze Thalia te bewonderen in de grote zaal van het kasteel.