Ledenvergadering

Ledenvergadering

 Lid worden

Lid worden

 Lidmaatschap

Lidmaatschap

 Bestuur/Contact

Bestuur / contact

 Statuten

Statuten

 ANBI

ANBI

Colofon - Disclamer

Disclaimer Colofon

 Home

 Activiteiten

 Kronyck

 Monumenten

 Publicaties

 Historie

 Links

 Archief

 Vereniging

Aanmelden als lid / abonnee

Lid worden Home Activiteiten Kronyck Publicaties Historie Archief Vereniging Links

Lidmaatschap


De contributie bedraagt per kalenderjaar € 16,50. Bij de contributie is tevens inbegrepen het toezenden van het Verenigingsnieuws en de Kronyck die vier keer per jaar verschijnt.

Voor leden in het buitenland bedraagt de contributie eveneens € 16,50.

Indien het lidmaatschap na 1 september van een lopend kalenderjaar wordt aangegaan is over de rest van dat jaar geen contributie verschuldigd. De contributie voor het eerstvolgende  verenigingsjaar is verschuldigd bij het ingaan van het lidmaatschap.

Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende jaar worden gedaan en gaan per 1 januari van het volgende verenigingsjaar in (artikel 7 van de statuten). Wanneer men dus in de loop van het kalenderjaar opzegt is de contributie van dat kalenderjaar nog gewoon verschuldigd.

Bij overlijden van een lid wordt het lidmaatschap na kennisgeving aan de ledenadministratie met onmiddellijke ingang beëindigd. Restitutie van reeds betaalde contributie vindt niet plaats.

Informatie ledenadministratie, aanmelding nieuwe leden:

J.A.A. de Jong, Bonifaciusstraat 30 - 7009 MP Doetinchem. Tel.: 0314 334266

e-mail: ledenadministratie@deutekomhistorie.nl