Ledenvergadering

Ledenvergadering

 Lid worden

Lid worden

 Lidmaatschap

Lidmaatschap

 Bestuur/Contact

Bestuur / contact

 Statuten

Statuten

 ANBI

ANBI

Colofon - Disclamer

Disclaimer Colofon

 Home

 Activiteiten

 Kronyck

 Monumenten

 Publicaties

 Historie

 Links

 Archief

 Vereniging

Aanmelden als lid / abonnee

Lid worden Home Activiteiten Kronyck Publicaties Historie Archief Vereniging Links

ANBI


Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de Historische Vereniging Deutekom, neem dan contact op met de penningmeester van het bestuur, penningmeester@deutekomhistorie.nl .

De Historische Vereniging Deutekom is sinds 1 oktober 2016  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als Culturele ANBI.
Fiscaalnummer Historische Vereniging Deutekom: 8164.34.591


Dat betekent, dat er jaarlijks onder bepaalde voorwaarden een gift aan de vereniging kan worden afgetrokken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en wel met een vermenigvuldigingsfactor van 0,25% omdat sprake is van een culturele ANBI.


Dit kan op  twee manieren:


Een normale gift is aftrekbaar, waarbij er een beperking is van de eerste 1% van uw belastbaar inkomen. Alle giften aan ANBI instellingen worden dan bij elkaar opgeteld. Er is ook een maximum aan deze aftrek, afhankelijk van uw inkomen. een wel met een vermenigvuldigingsfactor van 0,25% omdat sprake is van een culturele ANBI.

U kunt ook een periodieke gift doen (moet schriftelijk vastliggen) van minimaal vijf jaar, die op twee manieren vastgelegd kan worden, namelijk:

> Bij de notaris

> In een schriftelijke overeenkomst tussen u en Deutekom.


Dan geldt de beperking van de 1% niet en is alles tot een bepaald maximum van uw inkomen aftrekbaar.


De doelstellingen en de financiële verantwoording van de vereniging zijn in deze website opgenomen onder Vereniging-Bestuur, Vereniging-Ledenvergadering  en Vereniging-Statuten.

Het bestuur van de vereniging en de medewerkers zijn allen vrijwilligers zonder vergoeding of vacatiegeld. In bijzondere omstandigheden kan wel sprake van een onkostenvergoeding.


Volledige informatie kunt u opvragen bij www.belastingdienst.nl