Colofon - Disclamer

Disclaimer Colofon

 Home

 Activiteiten

 Kronyck

 Monumenten

 Publicaties

 Historie

 Links

 Archief

 Vereniging

Aanmelden als lid / abonnee

Lid worden Home Activiteiten Kronyck Publicaties Historie Archief Vereniging Links

Publicaties

Geschiedenis van Doetinchem. J.C. Boogman & S. Oosterhaven (1986)

De Walburg Pers, Zutphen ISBN 90-6011-460-5

Dit boek kan beschouwd worden als de eerste volwaardige geschiedenis van Doetinchem. Redactie en auteurs hebben er naar gestreefd op systematische wijze aandacht te besteden aan alle relevante aspecten van deze geschiedenis (het economische, het sociale, het sociaal-culturele en het politieke aspect), terwijl zij zich in de tweede plaats tot doel hebben gesteld de diverse bijdragen zoveel mogelijk te baseren op het rijkelijk voorhanden archiefmateriaal.

De kennis van de Doetinchemse geschiedenis wordt door dit boek aanmerkelijk vergroot en verdiept. Te denken valt aan de grondige behandeling van de uitermate belangrijke nauwe relatie tussen Doetinchem en het klooster Bethlehem. Het geeft duiding aan de plaats van de eerste stadskern, het oudste woongebied. Ook is het de schrijvers gelukt de mysteries omtrent straatnamen te ontsluieren. Tevens is het lastige probleem van de verlening van stadsrecht tot een bevredigende oplossing gebracht. Voor Doetinchems economische expansie blijken de laatste decennia van de 19e eeuw van eminente betekenis te zijn geweest.

Overzicht uitgaven