9 september 2017

Op zaterdag 9 september 2017 wordt ook in de gemeente Doetinchem de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden. Dit jaar is het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui…’, dat alom enthousiast werd begroet. Alleen, toen het op de uitwerking en uitvoering aan kwam, krabde men zich enigszins vertwijfeld achter de oren: Wat kunnen we met dit onderwerp?

De uitdrukking boeren, burgers en buitenlui verwees vroeger naar drie mensengroepen, de boeren en de burgers enerzijds en anderzijds mensen die ‘van buiten’ een stad bezochten, bij voorbeeld als kooplui. Die driedeling is grotendeels achterhaald en dat geeft de deelnemers aan Open Monumentendag de gelegenheid om op een eigen wijze invulling te geven aan het thema.

Zoals bekend, is de Historische Vereniging Deutekom zelf geen deelnemende organisatie, maar ondersteunt zij de werkzaamheden wel, o.a. door het leveren van de secretaris van het Comité Open Monumentendag Doetinchem.

In de gemeente brede ontwikkelingen doet Wehl volop mee en de officiële opening zal dit jaar plaatsvinden op een boerderij, en wel De Negelaer in Nieuw-Wehl. Maar Wehl/Nieuw-Wehl heeft meer te bieden. Dat kunt u nalezen in het begeleidingsboekje.

Klik hier en u leest alles in het boekje over deze dag in de Gemeente Doetinchem.
In Doetinchem-Stad doen de volgende instellingen/organisaties e.d. mee:

 • St. Martinuskerk in Wijnbergen
 • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 • Stichting Doetinchemse molens
 • Stadsmuseum Doetinchem
 • het Nieuwe Dijkhuis (voorheen de ‘Baptistenkapel’)
 • Schouwburg Amphion
 • Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats
 • Hotel Villa Ruimzicht
 • Kasteel De Kelder
 • Muziekschool
 • Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum
 • OLV Paskerk
 • Catharina Cultureel

Binnenkort zullen we vooral inhoudelijk meer berichten.

Vragen kunnen worden gesteld (en opmerkingen kunt u richten) aan de secretaris van het Comité Open Monumentendag Doetinchem, Tim van der Grijn Santen, grynsanten@planet.nl.