Donderdag 18 januari 2018
Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.30 uur.

Tachtig jaren oorlog… in Doetinchem, Achterhoek en Liemers. Boeren en burgers leden zwaar door de strijd tegen Spanje (1568 – 1648), maar in onze boeken is er altijd meer aandacht voor zegepralen en rampen. We springen door de tijd en beleven mee: het bloedbad van Zutphen (1572), de verdwijning van twee Nassau’s (1574), Doesburg aan ‘de goede kant’ (1585), de ‘sjenkensjans’ (1586), ‘de hooiplukkers’ van Lochem (1590), de triomf van Grol (1627), hoe Doetinchem ‘Staats’ en ‘gereformeerd’ werd (rond 1600).

Broers, zwagers, neven! Willem van Oranje had vier broers, onder wie stadhouder Jan van Nassau van Gelderland, en een zuster Maria, die trouwde met bannerheer graaf Willem IV van den Bergh. Oranje werd vader van twee oorlogshelden, Maurits en Frederik Hendrik, ook actief in onze regio. Maria schonk o.a. het leven aan Hendrik van den Bergh. ‘Oom’ Willem IV steunde aanvankelijk zijn zwager, maar liep ten tijde van diens dood (1584) over naar de Spanjaarden, ‘neef’ Hendrik deed precies het omgekeerde: koos tenslotte de partij van Frederik Hendrik. Landverraders?