14 en 15 september:
Open Monumentendag: Thema PLEKKEN van PLEZIER

19 september, 21 november, 23 januari:
Lezingen

12 maart:
Algemene Ledenvergadering met aansluitend lezing