Donderdag 14 maart 2019
Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Tevens vindt voorafgaande de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats.

Gedurende drie en een half jaar heeft natuurfilmer Dick Bulten opnamen van grof wild gemaakt op diverse Veluwse locaties.
De hoofrolspelers in de documentaire “Grofwild op de Veluwe” zijn de vijf grootste wilde zoogdieren in Nederland: edelhert, damhert, ree, wild zwijn en de moeflon. Na een kort overzicht van hun leefgebied, volgt de camera eerst de jaarlijkse ontwikkelingen en gedragingen van deze diersoorten. Daarna wordt ingegaan op het beheer. Voor iedereen die begaan is met de natuur en open staat voor een realistische kijk op het beheer, is deze 48 minuten durende film een rijke bron van informatie. Meer info….. Klik hier

(Vaak zijn daarbij de belangen van de grondgebruikers in de verschillende leefgebieden tegengesteld. Veel oppervlakte is in gebruik voor landbouw, wonen, werken en recreatie. Niet alleen om de door het wild veroorzaakte schade aan gewassen en bossen te verminderen maar ook door de vele aanrijdingen met deze dieren, moet er beheerd worden. Omdat daarvoor in ons land geen predatoren meer zijn, betekent het dat er binnen een groot aantal leefgebieden jaarlijks afschot plaatsvindt van het aantal dat boven de natuurlijke draagkracht voor die leefgebieden gewenst is. Het welzijn van het grofwild staat daarbij voorop.)

Na de pauze bekijken we een aantal Wehlse landgoederen. In het Liemerse bosgebied bevinden zich de deelgebieden Het Jagershuis, Stillewald en Plakslag. Verder worden unieke beelden vertoond van het “Achterhoekse boerenleven op Heinoorden”. Aansluitend beelden van “Nostalgisch dorsen”, een demonstratie van het dorsen van rogge met een stationaire Steenman dorsmachine. Tot slot “Ganzengebabbel” daarin volgen we de vele soorten ganzen die met zo’n anderhalf miljoen exemplaren de winterperiode in ons land doorbrengen.