23 november 2017
Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.30 uur.

In 2017 vieren de vrijmetselaars het 300-jarig bestaan van de oudste vrijmetselaarsorde in de wereld, de Engelse United Grand Lodge of England. In 1756 sloten een tiental loges zich aan bij de Grote Loge der Zeven Verenigde Nederlanden, de voorloper van de hedendaagse Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Doetinchem kent al sinds 1882 een vrijmetselaarsloge.

De vrijmetselarij had echter wortels die veel verder terug gingen. Wortels die met veel geheimen omkleed leken. De vrijmetselaars zijn actief in bijna alle landen ter wereld maar werden vanaf het begin met vrees en achterdocht bekeken : het waren vrijdenkers, wars van dogma’s , ze pasten niet in de gevestigde patronen van kerk en staat, ze zouden heimelijk een nieuwe wereldorde willen stichten. Ze waren voer voor complotdenkers , werden zelfs door de katholieke kerk in de ban gedaan. Totalitaire staten zagen de vrijmetselaars als ondermijnend voor het staatsgezag en ook in de huidige tijd zijn vrijmetselaars in sommige landen ( bv streng islamitische en totalitaire staten) gedwongen tot ondergrondse activiteit. Ook Hitler richtte zijn aandacht op de bestaande ordes en veel vrijmetselaars werden opgepakt en vermoord.

De schrijver Dan Brown laat in zijn boek ‘Het verloren symbool’ al een veel genuanceerder beeld van de vrijmetselarij zien. Maar hoe zit het nu werkelijk met de vrijmetselaars? Waaruit komen zij voort? Waar staan ze voor? Vrijmetselaars werken met geheime rituelen en symbolen: waarom eigenlijk? Waar houden de Doetinchemse vrijmetselaars zich mee bezig?
Voor de historische kring vertelt Peter van Eijk, meester in de blauwe graad, en bestuurslid van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw over de oorsprong van de vrijmetselarij, over de achtergrond van hun rituelen en symbolen.