Disclaimer

Deze website (www.deutekomhistorie.nl) wordt beheerd door de Historische Vereniging Deutekom. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat de Historische Vereniging Deutekom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Historische Vereniging Deutekom niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.De Historische Vereniging Deutekom kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Informatie van derden, producten en diensten

Op deze website wordt verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de Historische Vereniging Deutekom niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Historische Vereniging Deutekom wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Deutekom over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan de Historische Vereniging Deutekom.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Historische Vereniging Deutekom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website waaronder: defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze website of per e-mail aan ons wordt gezonden of aan u wordt gezonden en het verlies van gegevens, het downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Wijzigingen

De Historische Vereniging Deutekom behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website en deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Cookies

Historische Vereniging Deutekom maakt in haar website Deutekomhistorie.nl, gebruik van diensten om de website-activiteiten te kunnen analysen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deutekomhistorie gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Geen cookies meer accepteren?

Ondanks dat vrijwel alle cookies op alle websites zijn bedoeld om de werking van de website te verbeteren, uw gebruikerservaring te verbeteren of u extra mogelijkheden te geven tot interactie en social media, heeft u de mogelijkheid om cookies uit te zetten in uw browser. Lees hiervoor de handleiding van uw browser.

Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking garanderen.