Herinnering betaling contributie

Veel van onze leden hebben de contributie inmiddels betaald, helaas is bij een klein aantal van u betaling tot op heden achterwege gebleven. Uit tijd-en kostenoverwegingen doen wij een dringend beroep op diegenen, die tot op heden de contributie nog niet betaald hebben, dit alsnog per omgaande onder vermelding van het lidmaatschapsnummer, te doen.

Laatste berichten:

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua