Kronyck – 164

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 164

Redactioneel Jan Berends: LKKR Doetinchemmen …
Met man en macht wordt getracht Doetinchem te promoten en allerlei ideeën worden aangedragen. Soms hele goede ideeën, soms ideeën die onuitvoerbaar zijn, vooral omdat men de historische achtergronden niet kent. Maar altijd voortkomend uit een grote betrokkenheid met Doetinchem. Jan Berends steekt er een beetje de gek mee en wijst ook op enkele zaken die daarnaast aandacht verdienen…

D’eene poorte inne / d’andere uyt (afb. 1)
Als u meer wilt weten over vestingbouw en specifiek over de muren en wallen van Doetinchem dan biedt dit artikel meer inzicht. Joep de Graaff beschrijft aan de hand van een oude tekst uit 1615 hoe de verdedigingswerken van Doetinchem in elkaar zaten en wat de stad allemaal te verduren had.

Begraven in Halle (afb. 2)
De oude begraafplaats in Halle is nauw verbonden het ontstaan van het dorp. Er is lang over gesproken of een gedeelte zou worden geruimd. Daarover is nu een definitief besluit gevallen: men gaat niet ruimen maar uitbreiden. Bennie Eenink vertelt over het ontstaan van de begraafplaats en over begrafenisgebruiken in Halle. Maar ook over de historie van deze begraafplaats.

Lex Schaars over het WALD (afb. 3)
Het Achterhoeks en Liemers dialect is grondig onderzocht en gerubriceerd in diverse boeken door dr. Lex Schaars. Jacob Schreuder ontmoette deze voorvechter van het dialect en interviewde hem. Er is veel tot stand gebracht op dialectgebied. Elk jaar in maart vindt in de Gouden Karper te Hummelo nog het dialect-dictee plaats voor de liefhebbers en daar komen nog steeds veel liefhebbers op af.

Ingezonden brieven uit Gaanderen #4 (afb. 4)
In oude uitgaven van De Graafschap-Bode van 1928 en 1929 trof Han Tuenter een aantal ingezonden brieven aan, ondertekend door een zekere GAANDERENAAR. Het betreft brieven die een antwoord zijn op eerder verschenen: ‘Winterswijksche Brieven’ van ene Hr. Wander die in De Graafschap-Bode van 1924 tot 1927 verschenen. In die brieven beschreef hij het wel en wee in die tijd in en rond Winterswijk. Gaanderenaar probeert in vijf brieven hetzelfde te doen over Gaanderen in die tijd. Hij noemt in die brieven de heer Wander abusievelijk Wanderer.

In Kronyck 164 staat een transcriptie van brief nummer 4, uit de krant van 4 januari 1929.

Allerlei van de redactie
Rob Voorhuis schreef een brief met herinneringen aan zijn vader, die zeer betrokken was bij Slangenburg, abdij en kasteel. Verder Bordje Dieni, correcties en aanvullingen.

Foto’s uit de 30er jaren (afb. 5)
Een hele leuke serie foto’s, die in de 30er jaren is afgedrukt in het toenmalige Fotonieuws van Misset, een bijlage bij de Graafschap-Bode uit die tijd. Een serie die een beeld geeft van de tijd van toen. Henk Harmsen verzamelde ze. U zult dit soort foto’s nog wel eens vaker aantreffen in Kronyck.

Een straat voor meester Lovink (afb. 6)
Meester Lovink was hoofd der school van de Ambtse School aan de Varsseveldseweg en een bekende Doetinchemmer. Bij leven werd er al een straat naar hem genoemd, iets wat heel bijzonder was. Wilt u meer weten over deze schoolmeester/auteur van boeken en zelfs nog politicus? Lees dan dit artikel van Jan Berends.

De Gaanderhei en boerderij Sax (afb. 7)
Oudheidkundige Vereniging Gander houdt een expositie over de Gaanderhei. Reden voor auteur Harry Krul om in de achtergronden van dit deel van Gaanderen te duiken. Lees alles over Gaanderhei en boerderij Sax in dit artikel.

Over elektra en Nieuwenhuis (afb. 8)
Doetinchemmers die hier al lang wonen of zelfs geboren zijn zullen zich Electra huis Nieuwenhuis aan de Boliestraat zeker herinneren. Wil Riemslag dook in de familiegeschiedenis en bracht wetenswaardige feiten aan het licht. Van Hamburgerpoort tot Boliestraat en wat daar tussen zat.

Misschien vind u dit ook leuk: