Kronyck – 169

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 169

Redactioneel (afb. 1)
Gerry Arendsen overdenkt in haar column GEPRUTTEL het gebruik en de betekenis van het woord PRUT. Een woord dat wel eens te pas en te onpas gebruikt werd en wordt waar het niet zou moeten. Ze entameert de lezer om dat niet meer te doen en LKKR te gaan DOETINCHEMMEN.

Sluiting (afb. 2)
Zorgcentrum het Weerdje is gesloten en zal op termijn worden afgebroken, althans het hoofdgebouw. Jacob Schreuder belicht de geschiedenis van het verzorgingshuis vanaf de eerste dag tot de definitieve sluiting. Veertig jaren wonen en verzorging, die nu historie zijn geworden.

Herberg (afb. 3)
Betty Blikman belicht de drie gedaantes van de Roskam, een boerderij aan de Halseweg die ooit als herberg functioneerde, als boerderij en thans als woning. Een interessant verhaal waarin we leren dat bijna altijd als een boerderij ‘de Roskam’ heet er sprake van is, dat het ooit een herberg was.

Napoleon (afb. 4)
Dat Napoleon naar Rusland trok en het daar ook uiteindelijk moest opgeven, weten heel veel mensen. Maar dat er ook Doetinchemmers met deze veldtocht meegingen om voor hem te vechten weten minder mensen. Paul HIlferink deed er onderzoek naar en beschreef hun lotgevallen.

Veemarkt Doetinchem (afb. 5)
Zalencentrum Ketz was de hoeksteen van de Veemarkt in Doetinchem. Appie en Martha Ketz beleefden er heel veel jaren horecaplezier, door de Veemarkt maar ook door hun zalencentrum en café/biljart. Een verhaal over hard werken, over de gang van zaken op de Veemarkt en de uiteindelijke sluiting van het bedrijf in 2009 door Wil Riemslag.

Explosie (afb. 6)
Toen het water van de Rijn deze zomer laag stond kwam er onder meer en scheepswrak tevoorschijn. Op 19 maart 1895 schrok deze streek op door een enorme klap en schokgolf. De oorzaak was de explosie van een kruitschip in de buurt van Emmerik. Het wrak ligt er dus nog steeds, meestal onder water. Rob de Redelijkheid deed onderzoek naar de achtergronden van deze ramp.

Burgemeester (afb. 7)
Burgemeester Boddens Hosang is de burgervader die herinnerd wordt als de man van de wederopbouw van Doetinchem na de 2e Wereldoorlog. Willem Meijerman volgt hem in dit artikel, laat zien wie deze burgemeester was, hoe zijn carrière is verlopen en vooral wat er speelde tijdens zijn ambtstermijn in Doetinchem.

Het Lab (afb. 8)
Jacob Schreuder bespreekt het boek van Karel Berkhuysen genaamd HET LAB.
Doetinchem beschikte in 1944 ruim drie maanden over een laboratorium waar door de Duitsers kernfysisch onderzoek werd gedaan. De leiding was in handen van een SS-er die na de oorlog een van de meest vooraanstaande atoomwetenschappers van West-Duitsland werd.

Verkeersregels (afb. 9)
Tegenwoordig vinden we het vanzelfsprekend dat op de meeste plaatsen in de bebouwde kom de maximumsnelheid 50 km/u is. Maar nog geen honderd jaar geleden dacht men daar anders over. Bennie Eenink ging op onderzoek en ontdekte meer bijzondere verkeersregels. Daarbij heeft hij veelvuldig geput uit gesprekken met zijn opa.

Misschien vind u dit ook leuk: