Kronyck – 170

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 170

Co Roording redactioneel (afb. 1)
Weer veranderingen in het stadscentrum van Doetinchem, Jamin heeft de deuren gesloten! In de column op pagina 1 kijkt Co Roording even terug op herinneringen aan de Sukerbeesjes (de drie dametjes van Jamin), aan dikke ijsjes op zonnige dagen, maar ook naar de opgraving van de kazemat.

Jacob Schreuder (afb. 2 en foto’s homepagina)
Deze keer wordt uitgebreid ingegaan op de opgegraven Kazemat en de structuren daaromheen bij de voormalige Hamburgerpoort in Doetinchem. Maar ook schatten onder de grond worden belicht, want er zijn nog veel meer interessante opgravingen geweest, waar destijds niets mee gedaan is. Zo snel mogelijk nieuwbouw plegen was toen het credo. Deze keer lijkt het erop dat de aandacht voor deze opgraving groot is en dat men er alles aan wil doen deze zichtbaar te houden.

Harry Krul (afb. 3)
Het boek Ondankbare Grond wordt besproken door Harry Krul. De lotgevallen van de familie Salemink en de diverse facetten van het boerenleven vanaf circa 1600 tot nu bieden een interessante inkijk in de voorbije historie.

Rob Lureman (afb. 4)
De buurt Kleintjeskamp in Doetinchem heeft altijd borg gestaan voor prachtige volksverhalen. In de jaren twintig van de vorige eeuw werden hier huizen gebouwd naar voorbeeld van een soort tuindorp Amsterdamse stijl. Rob Lureman sprak o.a. met bewoners en oud-bewoners, met de voormalige directeur Volkshuisvesting en uiteraard met de ‘burgemeester’ van de wijk, George Buttner.

Marcel Pelgrom (afb. 5)
De bevrijding was voor iedereen fantastisch en men was de bevrijders dan ook buitengewoon dankbaar. Maar die blijdschap en dankbaarheid kregen ook een donkere kant. De schattingen over het aantal buitenechtelijke geboorten in Nederland zitten tussen 5000 en 7000 kinderen. Marcel Pelgrom vertelt over zijn tante Johanna, waarvan de lotgevallen samenvielen met die van een Canadese soldaat van het Fort Garry Horse regiment.

Co Roording (afb. 6)
Redacteur Co Roording sprak met dokter A. Brok, bedrijfsarts en sportarts, en tekende samen met hem de herinneringen aan zijn werkzame periode op. Ongetwijfeld zullen velen bij hem op spreekuur zijn geweest! Zijn herinneringen resulteren in een interessant verhaal dat een goed beeld geeft van de tijd waarin het speelt.

Bert Vinkenborg (afb. 7)
IJzevoorde is tegenwoordig een bescheiden buurtschap aan de Loordijk. Oorspronkelijk was het echter het grootste buurtschap van Ambt-Doetinchem. Het inspireerde Bert Vinkenborg om onderzoek te doen naar de naam IJzevoorde, die waarschijnlijk niets te maken heeft met ijzer en voorde, maar met een familiegeslacht: het geslacht Isenvorde.

Harry Krul (afb. 8)
In Gaanderen was het in de loop der tijd een komen en gaan van lagere scholen. Harry Krul vertelt over de zogenaamde ‘verdwenen’ scholen en over het ontstaan van MFA ‘Gaanderwijs’.

Co Roording (afb. 9)
Kronyck besluit met een artikel van Co Roording over een halve eeuw volleybal in Doetinchem, Orion bestaat in 2019 vijftig jaar! Een vereniging die zo in hart en nieren verankerd is in de Doetinchemse samenleving, dat de vele successen ook bij heel veel mensen bekend zullen zijn.

Wordt lid van de Historische Vereniging Deutekom en u ontvangt de Kronyck 170.

Misschien vind u dit ook leuk: