Kronyck – 174

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 174

Redactioneel (afb. 1)
Co Roording stelt de discussie over schuld/geen schuld aan de orde. Over mogelijke vergissingsbombardementen in Nijmegen, Doetinchem en zelfs in Irak. Over activiteiten in het verzet die represailles opriepen. Wie had schuld…weet u het?

Peter Thorne (afb.2)
Over Peter Thorne is de laatste maanden tijdens herdenkingen al veel verteld bij allerlei gelegenheden. De navigator van de RAF werd neergeschoten boven Duitsland en kwam na een aantal omzwervingen terecht in Doetinchem. Hij belandde in De Kruisberg en kwam uiteindelijk in een oorlogsgraf op de begraafplaats aan de Loolaan terecht. Een dappere jonge kerel, die veel te vroeg voor onze vrijheid het leven moest laten. Hij inspireerde Paul Hilferink en Arie Kappert tot dit verhaal.

Bom in de Smidsstraat (afb. 3)
Kapper Hein Wessels vond de dood, toen een bom insloeg in zijn pand aan de Smidsstraat in Zelhem. Zijn inmiddels 93-jarige zoon Huub vertelt hoe hij zijn vader vond na die bominslag en wat de gevolgen waren voor zijn familie. Jacob Schreuder legde dit vast.

Canadese bevrijders (afb. 4)
Hoe de Canadese bevrijders door Doetinchem trokken, wat de route was en welke obstakels ze tegenkwamen wordt in het verhaal van Paul Hilferink verteld. Een interessant verhaal dat de geschiedenis even doet herleven.

Rotterdams Meisje (afb. 5)
Ook na de oorlog waren de gevolgen voor velen desastreus. Harry Krul vertelt over de lotgevallen van een Rotterdams meisje, dat na de oorlog en na het bombardement van Rotterdam, naar Gaanderen kwam om aan te sterken.

Onbekende onderduikers (afb. 6)
Op een zolder in Gaanderen werden teksten gevonden die op houten planken waren geschreven. Teksten die waarschijnlijk van onderduikers kwamen. Niemand weet echter wie die onderduikers waren. Vandaar een oproep.

Ouders in de oorlog (afb.7)
Vaak wilden ouders die de oorlog meemaakten daar niet over spreken. Toch lukte het Marcel Pelgrom het verhaal van zijn ouders op te tekenen en het vormt nu een goede informatie over wat er toen in die oorlogstijd gebeurde.

Distilleren in Doetinchem (afb. 8)
In Kronyck 173 konden we lezen over de firma Van Perlstein. In deze Kronyck schrijft Peter Zwaal over distilleerderij Ernst en Gokkes, ook befaamde distillateurs die in de schaduw van Van Perlstein ontstonden.

Goede Tempelieren (afb. 9)
Bestrijding van alcoholmisbruik was het doel van de Goede Tempelieren. Betty Blikman ontdekte dat er bloeiende afdelingen waren in Zelhem en Doetinchem, die middels allerlei activiteiten leden probeerden weg te houden van die alcohol. Een beschrijving van een tijdsbeeld.

De Groene (afb. 10)
De Groen van Prinsterer kweekschool, ook wel in de wandelgangen De Groene genoemd, nam een belangrijke plaats in de Doetinchemse gemeenschap in. In dit artikel beschrijft Rob van Dongen vele facetten van die school, die uiteindelijk aan het einde van de oorlog werd gebombardeerd.

Misschien vind u dit ook leuk: