Kronyck – 176
By Categories: De Kronyck

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 176

Corona (2) (afb. 1)
Gerry Arendsen komt nog terug op de corona-pandemie en de gevolgen daarvan. Zij heeft een tekst gevonden op internet die laat zien, dat de vorige generaties ook te kampen hadden met verschrikkelijke zaken als oorlogen, Spaanse griep, inflatie, werkloosheid en hongersnood. Maar dan wel onder andere omstandigheden dan wij. Motto: wat minder klagen en ons aanpassen om elkaar te beschermen en te helpen!

Emigratie (afb. 2)
In de afgelopen eeuwen emigreerden veel Nederlanders naar landen als Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika om een beter bestaan te vinden. Jaco te Hennepe verhaalt over zijn familie, die emigreerde naar de USA. Een verhaal over jonge mensen die het aandurfden alles achter te laten en elders op de wereld hun soelaas te zoeken.

Van der Poest Clement (afb. 3)
De Zelhemse gemeentearts Van der Poest Clement was een markante persoonlijkheid. Hij reed rond op een Harley Davidson en was naast een begaafd arts ook maatschappelijk zeer betrokken. In dit artikel van Betty Blikman worden zijn werkzaamheden en activiteiten belicht.

Nonnen verlaten binnenstad (afb. 4)
Voordat klooster Sion rond 1471 in de toenmalige buurtschap Kruisberg werd gesticht was deze nonnengemeenschap gevestigd binnen de stadsmuren van Doetinchem. Niet lang trouwens. De biechtvader van de zusters nam het initiatief om te verhuizen naar het Kruisbergkwartier vanwege de zedelijkheid in de stad. Jacob Schreuder vertelt over de verlokkingen van de binnenstad die te verleidelijk zouden zijn voor de groep van ongeveer zestig nonnen… Maar hij behandelt in dit artikel ook het latere gevangeniscomplex De Kruisberg en Havezathe Hagen.

Pondschatting (afb. 5)
Volgens een populair gezegde zijn maar twee zaken in het leven zeker: de dood en de belastingen. Dat blijkt onder meer uit de bewaard gebleven stukken over de pondschatting in het Richterambt Doetinchem uit 1576. Bert Vinkenborg legt uit wat het begrip pondschatting eigenlijk inhoudt.

Mooi geweest, 50 jaar Ulenhof (afb. 6)
Het Ulenhofcollege bestaan 50 jaar, een school met een rijke geschiedenis. Docent André Swijtink vertelt over ‘zijn’ school en alles wat er is gebeurd in de afgelopen vijftig jaren. Een artikel waarin menig leerling zich zal herkennen.

Kabouterdorp (afb. 7)
Op de plaats van Kabouterdorp in Gaanderen verschenen 15 jaar geleden woningen. De kleuterschool stond tegenover de voormalige basisschool St. Martinus. Bij een van de huidige woningen is de oude gevelsteen van de kleuterschool ingemetseld als herinnering.

Doetinchem anno 1794 (afb. 8)
In een oude tekst wordt het Doetinchem anno 1794 beschreven. We zien foto’s van enkele stadspoorten, van het aanzicht van Doetinchem 1743 en van de Catharinakerk anno 1743.

Hogeschool Iselinge (afb. 9)
In dit laatste artikel in de serie ‘De lange weg naar Iselinge’ zien we hoe er uiteindelijk toch een Hogeschool Iselinge ontstond. Ondanks de tegenwerking van verschillende kanten kwam er een Pabo in Doetinchem!

Misschien vind u dit ook leuk: