Kronyck – 178
By Categories: De Kronyck

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 178

Rellen in Nederland (afb. 1)
Gerry Arenden bepreekt de rellen rondom de coronamaatregelen, de vernielingen maar ook de prachtige initiatieven die eruit zijn voortgekomen. De herinneringen aan andere rellen in Nederland en elders op de wereld. En de vraag: wat zijn de achterliggende oorzaken, kunnen wij er iets aan doen? Alhoewel…de oplossingen liggen niet voor het grijpen!

Kranten in gewetensnood (afb. 2)
De twee toonaangevende regionale dagbladen in de Achterhoek waren in de vorige eeuw de Gelderlander en de Graafschap-Bode. Beide kranten waren verschillend van signatuur en kwamen in aanraking met de eisen van de bezetter. Beide maakten verschillende keuzes, de Gelderlander stopte en de Graafschap-Bode zette tijdens de oorlogsjaren het bedrijf door.

Het hol bij de Pol (afb. 3)
Ed Mijnen schrijft over de avonturen van zijn vader tijdens de oorlogsjaren. Hij moet werken in Duitsland en weet daar te ontsnappen, samen met een andere Nederlandse jongen en twee Russen. Die laatste twee werden verstopt in een hol in de grond, vlakbij de Pol in Gaanderen. Een verhaal dat leest als een spannend jongensboek!

Naziterreur voor twee joodse Doetinchemmers (afb. 4)
Joop du Plessis beschrijft de geschiedenis van de familie Philips voor en tijdens de oorlogsjaren in Doetinchem en Groningen. Zij kwamen om het leven door de naziterreur.

Kom niet aan de Piezewiet (afb. 5)
Rob Lureman schrijft opnieuw over het Doetinchemse volksbuurtje de Piezewiet, waar armoe, geluk, verdriet en avontuur gebroederlijk werden gedeeld. Wat zijn de Piezewieters trots op hun herinneringen, de verhalen in de vorige Kronyck leidden tot een stortvloed aan reacties. Nu een tweede portret van deze buurt.

Over het huis van een Zelhemse notaris (afb. 6)
Betty Blikman schrijft over het huis en van notaris Antonius Gerhardus Schepers dat ooit dichtbij het kruispunt van de Hummeloseweg, Smidsstraat en Magnoliaweg stond. Een sprookjesachtig huis dat helaas werd afgebroken.

Herinneringen aan een jappenkamp (afb. 7)
Louis Bussink zat in een jappenkamp en maakte de val van de atoombom op Nagasaki mee. Hij kwam uiteindelijk weer terug naar Doetinchem maar overleed drie jaar later door radioactieve schade van de atoombom. Zijn verhaal wordt beschreven door Karel Berkhuysen, een aangrijpend verhaal over een Doetinchemmer die de oorlogsgebeurtenissen niet overleefde.

Woonoord De Kemp (afb. 8)
In dit vervolg in het tweeluik over Molukkers in Doetinchem vertelt Jaco te Hennepe over de belevenissen van de Molukkers in woonoord De Kemp en de jaren daarna. Zij hebben het niet gemakkelijk gehad in Nederland en dat is vaak niet voldoende onderkend.

Luchtvaart in Doetinchem (afb. 9)
Bijna niemand weet meer dat Doetinchem in de jaren dertig van de vorige eeuw beschikte over een eigen vliegveld. Het was een van de projecten van Kees Misset en werd geopend begin mei 1936. Peter Groeskamp dook in de archieven en wist prachtige details bijeen te brengen in een boeiend verhaal over opkomst en teloorgang van dit bijzondere Doetinchemse Misset project.

Misschien vind u dit ook leuk: