Kronyck – 179

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 179

Terugkijken in de historie (afb. 1)
Gerry Arendsen kijkt terug op 179 Kronycken, die in de afgelopen 45 jaren werden gerealiseerd. Op 8 april 1976 vond de oprichtingsvergadering plaats van Historische Vereniging Deutekom ten huize van de familie Steijntjes in Doetinchem. Binnen een jaar werden 208 betalende leden geworven. Er werd historisch onderzoek gedaan en archeologie en monumentenzorg stonden hoog in het vaandel. Het lijkt erop dat de historische belangstelling nog steeds in grote mate bestaat.

Herinneringen aan Groenendaal (afb. 2)
Veel Doetinchemmers zullen zich de lange zwoele zomers herinneren waarin ze konden zwemmen op Groenendaal. In de jaren dertig werd er nog in de Oude IJssel gezwommen, maar vanwege het sterk verontreinigde water was dat uit hygiënisch oogpunt niet verantwoord. Nadat het plan van de gemeente Doetinchem een sportpark met zwembad aan te leggen in 1933 niet doorgaat, nemen de broers Henk en Kees Misset samen met aannemer B. Bruil het initiatief tot de oprichting van de N.V. Natuurzwembad Groenendaal. Tien maanden later, op 17 juli 1934, wordt natuurzwembad Groenendaal geopend. Peter Groeskamp en Erik Meinen vertellen in de nieuwste Kronyck over de geschiedenis van dit zwembad, waar zoveel mensen goede jeugdherinneringen aan bewaren. Historische foto’s brengen de sfeer van toen even terug.

Van Hamburgerpoort tot gemeentehuis (afb. 3)
Nadat in het najaar van 2018 het bericht verscheen dat bij de reconstructie van de Terborgseweg delen van de Hamburgerpoort zijn blootgelegd, ontstaat discussie over de vraag hoe dit stukje historisch Doetinchem voor het publiek zichtbaar gemaakt kan worden. Daar is interesse voor, blijkt in januari 2019. De belangstelling is overweldigend en geeft aan hoezeer mensen betrokken zijn en blijven bij de kazemat. Deze is inmiddels weer door bestrating bedekt, maar in Kronyck wordt nu wel een ander aspect van de geschiedenis van de Hamburgerpoort zichtbaar gemaakt. Jaco te Hennepe belicht de geschiedenis als winkelstraat.

Begraven in de achtertuin (afb. 4)
Dat een begraafplaats zomaar in je achtertuin kan liggen ontdekte de familie Muller in Gaanderen. Samen met Hans de Beukelaer ontrafelden ze het verhaal hier omheen en wisten ze een lijst samen te stellen van de mensen die hier begraven liggen. In deze Kronyck wordt deze lijst gepubliceerd en geven de auteurs een overzicht van de historie rondom deze begraafplaats.

Onderduiker in de Boliestraat (afb. 5)
Paul Klap was student en onderduiker in de Boliestraat in Doetinchem, later werd hij predikant. Hij overleefde het bombardement van Doetinchem op 21 maart 1945. Uit zijn persoonlijke verslag van die tijd werd een artikel samengesteld door Jan Terbeek. Een indrukwekkend relaas.

Sport in de oorlog (afb. 6)
In deze Kronyck ook een overzicht van de sportieve infrastructuur in Doetinchem aan het begin van de bezetting, de sportbeoefening tijdens de mobilisatie en de eerste oorlogsjaren en de anti-joodse maatregelen van de bezetter. Auteur André Swijtink vraagt zich ook af in hoeverre de sport een geliefde uitlaatklep was tijdens de bezettingsjaren.

Diefstal in Halle (afb. 7)
Betty Blikman kijkt in deze uitgave naar het dorp Halle, een van de 44 kernen van de gemeente Bronckhorst. Binnen die gemeenschap volgt ze onder meer het onderwijs maar komt in de archieven ook fraaie verhalen tegen over diefstal van geld en kippen in Halle.

Het leven van Jan Ketelaar (afb. 8)
Het drukke en bewogen leven van Jan Ketelaar staat eveneens in de kijker. Hij was inwoner van Gaanderen en misschien bij de meeste lezers bekend als wethouder Financiën van de gemeente Doetinchem. Maar hij heeft ook een stempel gedrukt op het culturele- en verengingsleven van Gaanderen. En zoals auteur Harry Krul vermeldt: “zulk soort mensen wordt maar heel soms geboren.”

Misschien vind u dit ook leuk: