Kronyck – 180

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 180

Andere tijden (afb. 1)
Redactioneel: Gerry Arendsen vergelijkt de huidige tijd met de eerste helft van de twintigste eeuw en de veranderingen die hebben plaatsgevonden. De digitale ontwikkeling en de mensen die enigszins in een digitaal gat zijn gevallen… Met een goede raad: kom voor uzelf op!

Restauratie Villa ’t Veldhoen (afb. 2)
Burgemeestersvilla, woning van een chirurg met vrouw en tien kinderen, gezinsvervangend tehuis en thuishonk van een bordeelhouder. Straks na langdurige renovatie andermaal woonhuis van een arts. Met herstel in de oude luister van 1905, toen de villa werd gebouwd. Over het pand op de hoek van de Wilhelminastraat en de Dr. Huber Noodt straat is veel te vertellen!

Een vijftiende-eeuwse gevel (afb. 3)
In de Hamburgerstraat stond ooit een pand met een vijftiende-eeuwse oude gevel, een bezienswaardigheid in Doetinchem. Het was rijkelijk met maar liefst zeven pinakelkoppen versierd en maakte deel uit van een serie gebouwen die onder meer in Doesburg, Zutphen en Deventer in de vijftiende eeuw werden gebouwd met elk een eigen, bijzondere uitstraling.

In het stemhokje (afb. 4)
De verkiezingsstrijd in Doetinchem kent een lange geschiedenis en trouwe kiezers. Co Roording zette het allemaal op een rijtje voor Doetinchem, Gaanderen en Wehl.

Economische stagnatie in de negentiende eeuw (afb. 5)
Hoe ging het met de industriële ontwikkeling in Doetinchem en waarom stagneerde die in de negentiende eeuw? Jaco te Hennepe belicht deze stagnatie en probeert antwoorden te vinden.

Sport in de oorlog (afb. 6)
In het tweede artikel van deze serie aandacht voor het sportverzet en de -afnemende- sportbeoefening in de laatste oorlogsjaren. En ook over de NSB-er die door het ijs zakt, een gebeuren waarbij men eigenlijk geen hulp wil geven om hem te redden. ‘’Laat hem maar spartelen, het is zo’n smerige NSB-er’’ wordt er geroepen. Het komt natuurlijk goed, maar zegt veel over de publieke opinie van die tijd.

Posterijen in Zelhem (afb. 7)
Het is nog maar dertig tot veertig jaar geleden dat de posterijen en de telefoon de belangrijkste communicatiemiddelen waren voor de meeste mensen. Wat was het in die tijd fijn dat de postbode langskwam. Een artikel over brievengaarders en postbodes op het platteland.

Politicus in hart en nieren (afb. 8)
In dit nummer van Kronyck wordt aandacht besteed aan politicus Jan Ketelaar uit Gaanderen, gedurende zestien jaar werkzaam als politicus en wethouder in de gemeenteraad van Doetinchem. Een man die zijn leven in dienst van de gemeenschap stelde en een groot hart had voor Gaanderen.

Eerst vrouwelijke gemeenteraadslid Zelhem (afb. 9)
Ze was een vrouw uit een stuk, Riena Tiecken-Staal en ook nog eens het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Zelhem. Geheel in lijn met haar onverzettelijke karakter en maatschappelijke betrokkenheid liet zij in de raadsvergaderingen haar eigen geluid horen. Betty Blikman werd gegrepen door deze integere en standvastige vrouw en schreef over haar leven.

Misschien vind u dit ook leuk: