Kronyck – 181

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 181

Redactioneel (afb. 1)
André Swijtink bespreekt de afscheidsgroet ‘’fijne dag nog’’, die je vaak hoort. Bij hem in de klas, maar ook daarbuiten. Dat middelbare schoolleerlingen zich steeds vaker melden voor het vak geschiedenis laat zien dat geschiedenis leeft bij de jongere generatie. Het komt dus toch goed…

Railverbindingen (afb. 2)
Doetinchem was ooit de enige stad in de Achterhoek met twee tramverbindingen en twee treinverbindingen. Jan Rijksen dook in de rijke geschiedenis van spoor- en tramlijnen die via Doetinchem liepen.

Villa ’t Veldhoen (afb. 3)
Het laatste hoofdstuk van Villa ’t Veldhoen in Doetinchem is nog niet geschreven. De restauratie en herinrichting van het vroeger thuishonk van twee burgemeesters, een arts, mensen met een verstandelijke beperkingen en een bordeelhouder is in volle gang. Het leverde auteur Rob Lureman een koffer vol verhalen op.

Speeltuin (afb. 4)
De tennisvelden van Tega’74 liggen midden in Gaanderen aan de Warnerstraat, daar waar het vlakker en lager is, tegen het Doorninkbos aan. Voor de velden werden aangelegd was er een speeltuin die veel plezier bood aan de Gaanderense jeugd. Harry Krul beschrijft in een sfeerverhaal wat zich daar afspeelde.

Berend van Hackfort (afb. 5)
Wie ooit in het Groningse Westerwolde is geweest is daar misschien op Achterhoeks klinkende plaatsnamen gestuit. Bert Vinkenborg probeerde de bron daarvan te vinden en kwam terecht bij Berend van Hackfort, legeraanvoerder van hertog Karel van Gelre in de 15e eeuw. De parallel wordt getrokken naar Ter Borg, Slangenborg en Ter Wisch.

Klein Neerheide (afb. 6)
Boerderij Klein Neerheide ligt in de Doetinchemse buurtschap de Kruisberg. Het is een van de voorouderboerderijen van Alice Garritsen. Reden genoeg voor haar om in het soms ietwat bewogen leven van de bewoners van deze boerderij te duiken

Industriële ontwikkeling (afb. 7)
Het derde deel over de industriële ontwikkeling van Doetinchem, ditmaal over de jaren 1880 tot 1945. Jaco te Hennepe laat zien hoe de mechanisatie toeslaat en wat dat betekent voor kleinere bedrijfjes als bijvoorbeeld de leerlooierijen.

NPB (afb. 8)
De Nederlandse Protestantenbond (NPB), opgericht omdat een aantal mensen zich verzette tegen de dogma’s van de hervormde kerk en streefde naar verandering. De Zelhemse afdeling kende een grote bloei na deze oprichting, maar verdween uiteindelijk ook weer. Betty Blikman vertelt over motieven, mensen en gebouwen die hier mee te maken hadden.

Heimatmuseum (afb. 9)
In Ostenfelde werd het vernieuwde Heimatmuseum geopend en natuurlijk was Deutekom ook aanwezig. Jarenlang werden er excursies naar Haus Vornholz georganiseerd en kwamen de Ostenfelders naar deze streek.

Rumoer op de Kruisberg (afb. 10)
Strafgevangenis de Kruisberg had in vroeger tijden geen beste reputatie, deze werd zelfs door directeur Hubert Salomon een ‘kweekschool van ontucht’ genoemd. In het artikel ‘Komt ge van den Kruisberg’ vertelt Joop du Plessis over de tijd dat Salomon hier directeur was, wat hij probeerde te doen aan misstanden en hoe dat allemaal afliep.

Misschien vind u dit ook leuk: