Kronyck – 184
By Categories: De Kronyck

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 184

Redactioneel (afb. 1)
Gerry Arendsen kijkt naar de militaire operatie van Poetin en vergelijkt alle acties met die van ruim honderd jaar geleden, toen de Russische bevolking uiteindelijk in opstand kwam tegen de regering en de tsaar. Toen was er veel ellende, ook nu zijn er parallellen te trekken. De tsaar kwam ongelukkig aan zijn einde, zouden de Russen ook in opstand komen tegen hun president?

Plantsoenstraat 73 (afb. 2)
Er is reuring rondom Plantsoenstraat 73 in Doetinchem. Een omstreden bouwplan wil dit monument aantasten en dreigt tot verstening van de Plantsoenstraat te leiden. De buurt komt in opstand en vindt Deutekom en Heemschut aan haar zijde. Rob Lureman belicht de problemen.

Zuivering van burgemeester (afb. 3)
De spreekwoordelijke burgemeester in oorlogstijd had het niet gemakkelijk en moest voortdurend schipperen om erger te voorkomen. Dat leidde na de oorlog tot onderzoek naar burgemeester Duval Slothouwer, die uiteindelijk wel gezuiverd werd. André Swijtink dook de archieven in.

Boerderij Kerkeslo (afb. 4)
Co Roording schreef onder de titel “Kerkeslo, de laatste boerderij van Overstegen’’ een interessant artikel over het ontstaan van de wijk Overstegen, over de boerderijen die daarvoor moesten verdwijnen en wat er uiteindelijk nog overbleef. Grappig is, dat bepaalde namen van boerderijen terugkomen in namen binnen de wijk en zo toch nog iets van het verleden bewaren.

Leven in de Achterhoek (afb. 5)
Televisiekijken bij de buren, de wekelijke wasbeurt in de teil, speldjes sparen, ruzie met ouders over te lange haren en de verplichte kerkgang…wie herinnert zich dat niet uit de jaren ‘50/’60? Dolf Ruesink, journalist en schrijver, schreef er een boek over en geeft zijn herinneringen in een zeer persoonlijk verhaal weer.

Voettocht Van Lennep (afb. 6)
De schrijver Jacob van Lennep en zijn kompaan Dirk van Hoogendorp maakten tweehonderd jaar geleden in hun jonge jaren een voettocht door Nederland. Zij deden ook de Achterhoek aan en hebben overnacht in het Heerenlogement in Doetinchem. Jacob Schreuder schreef er een korte impressie over.

Gezin in oorlogstijd (afb. 7)
Over Jan en Riek Ketelaar heeft u het afgelopen jaar in Kronyck al vaker kunnen lezen. Jan was actief als raadslid, wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Doetinchem en stelde zijn leven in dienst van de gemeenschap. Binnen hun kinderrijke gezin leven nog veel herinneringen aan de oorlogstijd en in dit artikel vertellen de kinderen Ketelaar daarover.

Een leven langs het spoor (afb. 8)
Marcel Pelgrom vertelt over zijn familiegeschiedenis en dan met name over de geschiedenis van zijn oom, die als stationschef begon in Wehl en zijn werkzame leven stopte in Haaksbergen. De aanleg van de spoorverbindingen naar Winterswijk en Hengelo (O) komen aan bod. Een artikel voor treinliefhebbers!

Dokter Van Hellemond (afb. 9)
Betty Blikman vertelt over de Zelhemse gemeente-arts dokter Van Hellemond, de voorganger van dokter Van der Poest Clement. Een kleurrijk figuur, dat mag gezegd worden. Zijn werk, zijn woning en ook de architect van zijn huis komen uitgebreid aan bod.

Misschien vind u dit ook leuk: