Kronyck – 187

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 187

Redactioneel (afb. 1)
Gerry Arendsen zet de toenemende belangstelling voor geschiedenis in de kijker. Het is erg belangrijk dat mensen, en dan vooral ook de jeugd, meer weten van de historie van vroeger tot nu. De geschiedenis begrijpen in het kader van toen en vergelijken met het heden is de basis om het heden beter te begrijpen.

Begraafplaats (afb. 2)
Jan Berends vertelt over 33 jaar restauratie van de familiebegraafplaats bij kasteel Slangenburg. Onlangs werd deze weer in volle glorie hersteld.

Oude IJssel (afb. 3)
In een verhaal over water en vuur vertelt Jaco te Hennepe over de geschiedenis van de Oude IJssel. Een verhaal over water en vuur, industrie en andere ondernemingen.

Zelhemse arts (afb. 4)
De loopbaan van de Zelhemse arts Voorhorst eindigde zeer turbulent. Betty Blikman nam deze dokter en zijn historie eens uitvoerig onder de loep.

Bouke Hellinga (afb. 5)
In de serie ‘opmerkelijke leraren’ vertelt André Swijtink over oud-docent Bouke Hellinga van het Ulenhofcollege, een icoon met een volleybaltic. Hij was ook trainer-coach bij Orion en een voorbeeld voor de jeugd.

Ad Havermans (afb. 6)
In deze Kronyck ook uitgebreid aandacht voor de in 2022 overleden burgemeester Ad Havermans, de altijd beschikbare bruggenbouwer die na een glansrijke loopbaan in Doetinchem vertrok naar Den Haag. Nog altijd in zeer goede herinnering bij jong en oud.

PTT-gebouw (afb. 7)
In de Hovenstraat in Doetinchem (achter het Stadsmuseum) staat het KPN-gebouw, vroeger PTT-gebouw. Het maakte de historie mee van ouderwetse telefooncentrale naar een gebouw met apparatuur voor digitale telefoon- en dataverbindingen. Voor oud-PTTers een prachtige terugkijk, voor anderen trouwens ook.

DDD (afb. 8)
De Doetinchemse Dolfijn wist het in vijftig jaar tot de Olympische Spelen te brengen. De zwemvereniging kent een rijke historie. Peter Groeskamp legde die vast.

Terminarius (afb. 9)
Er was een zogenaamd termijnhuis in het middeleeuwse Doetinchem, maar daar werd in de beschrijving van de Doetinchemse geschiedenis nauwelijks aandacht aan besteed. Die aandacht ging uit naar de toenmalige kloosters Bethlehem en Sion. In deze Kronyck schrijft Joep de Graaff over dit termijnhuis van het Augustijner klooster in Wesel, dat in de Boliestraat te vinden was.

Gaanderens Belang (afb. 10)
Hoe Gaanderense ondernemers met hun actiebereidheid en initiatiefrijk gedrag tot grote successen konden komen, belicht Harry Krul in deze Kronyck.

Misschien vind u dit ook leuk: