Kronyck 189
By Categories: De Kronyck

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 189

Redactioneel:  Gerry Arendsen kijkt terug op ongeveer achttien jaren binnen de redactie van Kronyck, waarvan circa acht als coördinator. Zij neemt nu afscheid en draagt haar taken over aan haar opvolgster, Emmy Huls.

Foto 1: Gerry Arendsen. 

Sloop: Groot was de verontwaardiging afgelopen zomer, toen bleek dat plotsklaps het poortgebouw was gesloopt van de voormalige Nemaho, een complex dat al als cultuurhistorisch erfgoed was bestempeld. Karel Berkhuysen belicht de historie van dit complex dat bijna negentig jaar van grote betekenis was voor Doetinchem.

Foto 2: Het poortgebouw van de Nemaho.

Bijna-adoptie: In 1949 ging een Doetinchemse burgervader op zoek naar geld voor de wederopbouw van Doetinchem. Het lukte bijna, maar niet helemaal…Paul Hilferink licht toe wat er toentertijd is gebeurd.

Foto 3: Het dossier met alle correspondentie in het ECAL.

Joods leven:   Twee belangrijke plekken in Doetinchem herinneren ons aan de grotendeels verdwenen joodse bevolking van onze stad. Jan Berends schrijft over de joodse begraafplaats en het monument aan de Boliestraat, de één verscholen op de IJkenberg, de ander midden in het stadse leven.

Foto 4:  Steen met menora in de muur van het kantoorgebouw Terborgseweg 25.

Doetinchemse Dolfijn:  Waarin een plaatselijke zwemclub groots kon zijn, laat Peter Groeskamp zien in het derde artikel in deze serie: Op weg naar de Olympische Spelen. Voor oud-zwemmers een prachtig relaas over de glorietijden van DDD.

Foto 5: Zilveren medaille van Desi Reijers.

Ludger College: Op korte termijn sluiten drie middelbare scholen in Doetinchem definitief hun deuren, het Ludger College, het Ulenhofcollege en het Rietveld Lyceum. André Swijtink vertelt over de geschiedenis van de drie verdwijnende scholen en de scholen die er voor in de plaats komen. Als eerste het Ludger College.

Foto 6: Frans van der Eerden, de eerste directeur van het Ludger College.

 Ondernemersinitiatieven:  In Kronyck 188 is uitgebreid te lezen geweest hoe de Stimuleringsgroep Gaanderen onder de bezielende leiding van Frans Rutten tot stand kwam. In deze Kronyck vertelt Harry Krul over het vervolg daarop: de naam Stimuleringsgroep verandert in Dorpsraad en men schrijft een dorpsplan dat later als voorbeeld voor anderen gaat dienen.

Foto 7: Treinstation Gaanderen.

Paradise Lost: Het beeld Paradise Lost heeft inmiddels een reis door Doetinchem en omgeving gemaakt. Jan Berends kijkt terug op de lotgevallen van het beeld, dat nu een prachtige plaats heeft gekregen op het koor van de Catharinakerk.

Foto 8:  Paradise Lost.

Katentol: Hypotheek, belastingaangifte en wat niet al meer. Heel ons leven is vastgelegd in schrift. Wie richting zoekt vindt wel een document waarin staat hoe het moet. Dat was volgens Joep de Graaff zo’n vijfhonderd jaar geleden wel anders. Toen werd er veel meer mondeling afgesproken.

Foto 9: Notitie van een ambtenaar op een verzoekschrift betreffende de Katentol.

Kunstweg Zelhem: Betty Blikman-Ruiterkamp vertelt over het ontstaan van de nieuwe kunstweg Zelhem-Ruurlo, een weg die een betere verbinding tussen beide plaatsen realiseerde.

Foto 10: De voormalige weg van Zelhem naar Ruurlo, ergens halverwege.  

Misschien vind u dit ook leuk: