Kronyck 190

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 190

Redactioneel – In “Verleden, heden en toekomst” blikt Emmy Huls vooruit op de toekomst van Deutekom, Gander en Kronyck.

Foto 1: Emmy Huls.

Oorlogsherinneringen van Henk Luesink – André Swijtink had een gesprek met de 94-jarige Henk Luesink, de overbuurman van fotograaf Jan Massink. In dit nummer een deel van het dagboek van Henk Luesink. In het komende nummer meer herinneringen aan de bombardementen en bevrijding. De ervaringen van een geweldige verteller.

Foto 2: Henk Luesink voor zijn huis, december 2023.

Café Halfweg – Betty Blikman-Ruiterkamp verhaalt de geschiedenis van café Dierssen te Halfweg. Op de plek van deze bekende gelegenheid staat nu nog de schaapskooi die dienstdoet als opslag voor de ijsvereniging en als koek-en-zopie in tijden dat er geschaatst kan worden.

Foto 3: Café Halfweg in de jaren tachtig. (Foto DJ)

Vergeten schilder Ben van den Bogaard – Co Roording vraagt zich af waarom er in jubileumnummer 100 (Geschilderd verleden) van Kronyck geen aandacht is besteed aan schilder Ben van den Bogaard. In deze Kronyck vertelt hij over deze hobbyschilder die prachtige schilderijen maakte.

Foto 4: De Markt met het oude stadhuis.

Cafés in Gaanderen – Harry Krul geeft een overzicht van cafés in Gaanderen, vroeger en nu. Hij constateert dat er helaas maar weinig zijn overgebleven.

Foto 5: Café De Poort Gaanderen, 1930.

Renovatie Brouwerskamp – Drie jaar geleden kwamen bewoners en erfgoedorganisaties als Deutekom, Heemschut en Cuypersgenootschap in opstand tegen mogelijke sloop van de Brouwerskamp. Inmiddels is het hofje een gemeentelijk monument en zijn er verregaande plannen tot renovatie, met dank aan Sité Woondiensten. Rob Lureman beschrijft hoe de renovatie er uit zal gaan zien.

Foto 6: Luchtfoto Brouwerskamp, januari 2022. (Foto Bas Janssen)

Markante docent Henk Poeder – André Swijtink haalt herinneringen op aan de markante leraar Henk Poeder, die vanwege zijn kleine gestalte af en toe staande op de tafels doceerde. Maar die ook beeldend kon vertellen met bijzondere uitspraken.

Foto 7: Henk Poeder dansend op schoolplein voor de barakken (Uit: Collectie Ulenhofcollege).

Georgius’ zorgen – Joep de Graaff belicht de zorgen van predikant Georgius ter Meulen over de culturele strijd binnen het kleine Doetinchem in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Deze handgeschreven verslagen zijn door de transcriptiegroep van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers gedigitaliseerd. In deze Kronyck deel 1: Politieke zaken, waarbij het stadbestuur zijn eigen agenda heeft.

Foto 8: De predikant, Jan Luyken, 1694, Coll. Rijksmuseum, detail.

Hoe Jan Dekker 21 maart 1945 beleefde – Peter Groeskamp vond in een oude Kronyck een brief van Jan Dekker waarin deze beschrijft hoe hij 21 maart 1945 beleeft. Groeskamp ging op onderzoek uit en ontdekte meer informatie over de familie Dekker. De redactie drukt de brief van Jan Dekker in de originele versie af.

Foto 9: Bevrijdingsoptocht door de Hamburgerstraat, hoek Boliestraat met muziekkorps en veel blijde gezichten. (FOTO ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS, COLLECTIE J.C.W. MASSINK).

Misschien vind u dit ook leuk: