Omslag Kronyck 191

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Ook historische verhalen en lokale wetenswaardigheden worden hierin gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen worden aangeboden aan de redactie van de Kronyck. Er is ook een speciale rubriek in de Kronyck met bijdragen van lezers (leden).

Het abonnement op de Kronyck is inbegrepen in het lidmaatschap en wordt gratis toegestuurd. In de boekhandel zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,00. Overname van artikelen alleen na toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding. Exemplaren uit voorgaande jaren zijn verkrijgbaar via de redactie.

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck:
Emmy Huls
ha.huls@hetnet.nl
0314-381197

Index Kronyck van 1976 t/m 2006, klik hier
Index Kronyck van 2006 tot 2024, klik hier

Kronyck – 191

Redactioneel. Emmy Huls besteed aandacht aan de voorjaarsschoonmaak.

Foto 1: Emmy Huls.

Albert Jurriëns wilde nooit zijn mond houden. Huub Kerkhoffs schrijft over raadslid en wethouder Albert Jurriëns die een kwart eeuw lang zijn stempel drukte op de ontwikkeling van Doetinchem. Een man die stond voor zijn zaak en nooit zijn mond hield.

Foto 2: Albert Jurriëns kort voor zijn afscheid van het stadhuis, eind april 1990. Foto: Hans Groene.

Jan Kloen: gymnastiekleraar met een missie. André Swijtink besteedt in de serie markante leraren van voorheen aandacht aan leraar lichamelijke opvoeding Jan Kloen. Hij was van grote betekenis voor de jongeren waaraan hij les gaf. Een gymnastiekleraar met een missie.

Foto 3: Jan Kloen in zijn element bij schoolsporttoernooi in de Houtkamphal.

Bommen op de Kerkstraat in Gaanderen. Tijdens de dodenherdenking in Gaanderen hield Hans Jolink een indrukwekkende toespraak over de bommen die op 26 maart 1943 op de Kerkstraat terechtkwamen, over neerstortende bommenwerpers en de gevolgen van de bommenschade tot ver na de oorlog. Zijn toespraak is te lezen in deze Kronyck.

Foto 4: De Kerkstraat na het vallen van de bommen in 1943.

Agterhof, de geschiedenis van een bedrijf en een familie. Wie kent niet de firma Agterhof? Bert Vinkenborg en Peter Groeskamp beschrijven de geschiedenis van het bedrijf en de familie. In deze Kronyck deel 1: de oprichting van Agterhof en de geschiedenis tot 1948.

Foto 5: De timmerfabriek van E. Th. Agterhof in Dinxperlo. Vermoedelijk jaren 20. Bron: Collectie A. Arendsen.

“Spijkers zitten in mijn DNA”. Op de hoek Zuivelweg/hoek Holterweg worden acht nieuwe appartementen gebouwd. Gerry Arendsen-Tieben duikt in de geschiedenis van Zandvoort Draadindustrie, de spijkerfabriek die hier in 1936 begonnen is. Het bedrijf ontwikkelde zich tot een grote speler binnen de nationale en internationale markt.

Foto 6: Het pand aan de Zuivelweg/hoek Holterweg in aanbouw (foto Zandvoort Draadindustrie).

Kookt op gas! Verwarmt met gas! Heel Nederland moet nu van het gas af, maar in de beginjaren van het Nederlandse gas, eind negentiende eeuw, werd gasgebruik volop gepromoot en werd men beloond voor extra gasgebruik. Joep de Graaff schrijft over het Gemeentelijk Gasbedrijf in Doetinchem.

Foto 7: Advertentie De Graafschap-Bode 3 juni 1936.

Van Agt op Slangenburg. Naar aanleiding van het overlijden van de vroegere minister-president Dries van Agt en zijn vrouw schreef Jan Berends zijn herinneringen op over zijn bijzondere ontmoeting met de heer Van Agt op Slangenburg.

Jan Dekker vervolg. In de vorige Kronyck stond een brief met oorlogsherinneringen van Jan Dekker afgedrukt. Zijn jongste broer Bram nam contact met ons op. Peter Groeskamp tekent naar aanleiding daarvan zijn verhaal op.

Foto 8: De familie Dekker in 1944. V.l.n.r. Gijs, Bram Sr., Danie, Bram Jr., Katharina, Jan en Atie. Foto: collectie Bram Dekker Jr.

Historische havenkraan herinnert aan het industriële verleden van Schippersdok. Bert Vinkenborg staat stil bij de plaatsing van de historische havenkraan op Schippersdok. Een herinnering aan het industriële verleden van Doetinchem en speciaal aan de firma Agterhof, waar deze hijsinstallatie destijds dienst deed.

Foto 9: Onthulling historische Havenkraan aan de IJssel door wethouder Ingrid Lambregts en oud-wethouder Peter Drenth. (Foto: Roel Kleinpenning).

De scharensliep van toen is de slijperij van nu. De scharensliep komt niet meer langs de deur, toch bestaat het beroep nog in de industriële slijperijen van tegenwoordig. Ton van der Pijl beschrijft de geschiedenis van slijperij Van Hal, ooit begonnen op de hoek Adelaarstraat/Boliestraat.

Foto 10: Een scharensliep aan het werk. De slijpmachine is bevestigd op een kruiwagen met houten wiel, 1920. (BRON ERFGOED CENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS)

Georgius’ zorgen 2: Beieren en getier. Deel twee van Georgius’ zorgen door Joep de Graaff, waarin het werelds vertier in vroeger tijden in Doetinchem aan de kaak wordt gesteld.

Foto 11: Kerkinterieur met klokkenluider, Wilhelmus Johannes Steenhoff, 1873 – 1888, Collectie Rijksmuseum.

Een geboren Fries die veel betekende voor deze streek. Betty Blikman-Ruiterkamp schrijft over Gerrit Elzinga, de Fries die een grote invloed heeft gehad op Zelhem en omgeving eind 19e/begin 20 eeuw.

Foto 12: Gerrit Elzinga (Foto Gazendam, Arnhem; Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers).

Misschien vind u dit ook leuk: