Herinnering aan Henk Krosenbrink (afb. 1)
Op 18 juni overleed Henk Krosenbrink op 87-jarige leeftijd. Hij staat te boek als liefhebber en deskundige van streektaal en streekcultuur. Hij was onder meer directeur van het Staring Instituut, een voorloper van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. Enkele persoonlijke herinneringen aan deze markante man.

Evacuatie naar Doetinchem, kind tijdens WO II (afb. 2)
Piet Spaans, historisch publicist uit Den Haag, schrijft een serie over zijn leven. Evacuatie bracht hem als kind in 1942 in Doetinchem. De familie Spaans kwam uit Scheveningen, dat voor de kustverdediging moest worden ontruimd. Zijn wederwaardigheden verschijnen in Kronyck in drie delen. Onderstaand het eerste deel.

Avondrood, pension voor mannen
Af en toe werd Co Roording gevraagd zijn herinneringen aan Avondrood eens op papier te zetten. Na zijn twijfel te hebben overwonnen, besloot hij tot het schrijven van ‘memoires’, een schets van een tijdsbeeld rond een inmiddels overal verdwenen fenomeen: het pension, een huis met een hospita en kostgangers.

Wederwaardigheden van een familie in dichtvorm (afb. 3)
In Kronyck nummer 114 van december 2004 verscheen een artikel over een fraai in schildpadleer gebonden boekje, waarin in dichtvorm de gebeurtenissen van de familie De Bruyn (De Bruin) waren opgetekend. In Kronyck 156 een aanvulling op dat artikel.

Verhalen voor het jonge volkje – over meester Bouweester
Als de naam Bouwmeester valt dan denken de meeste mensen aan de schilder/schrijver Willem Laurens. Dat schrijven had hij in ieder geval niet van een vreemde. Zijn vader Johannes Cornelis, van 1873 tot 1912 hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school in Zelhem, had eerder al zijn sporen verdient als schrijver van vijftien jeugdboeken.

Kleurrijke pastoor betekende veel voor Doetinchem (afb. 4)
In het kader van vele jaren rooms-katholiek leven in Doetinchem kwam hij al eens voorbij in de kolommen van de Kronyck: pastoor W.F. Amse. Een kleurrijke man, die zeker verdient om voor het voetlicht te treden. Hij drukte zijn stempel op het rooms-katholieke leven in het midden van de vorige eeuw, niet alleen als bouwpastoor van de kerk op De Pas, maar zeker ook als geestelijk leider van een grote groep Doetinchemmers.

Henk Krosenbrink

Afb. 1: Henk Krosenbrink

De binnenstad van Doetinchem voor maart 1945

Afb. 2: Binnenstad van voor maart 1945

Een familiportret van het gezin van Franco de Bruyn

Afb. 3: Familieportret gezin Franco de Bruyn

Tekening gemaakt door pastoor Kruse

Afb. 4: Tekening gemaakt door pastoor Kruse