De eerste steen van de nieuwe christelijke lagere school