Gerry Arendsen: Variatie (afb. 1)
Het verbaast mij altijd weer hoe onze redacteuren elke keer opnieuw een grote variatie in historische onderwerpen weten te vinden, indien mogelijk met verbindingen naar het hier en nu. Deze keer is dat zeker gelukt. We doken diep de historie in, maar keken ook naar het nabije verleden. Van Tachtigjarige Oorlog tot de geschiedenis van de families Becking en Willemsen, van Gaanderense Zoeaven tot het Twente-Rijnkanaal, en nog veel meer…

Co Roording: Nog een keer de Tachtigjarige Oorlog (afb. 2)
Dat de Tachtigjarige Oorlog grote invloed had op de Achterhoek en Liemers moge duidelijk zijn. De bewoners van deze streek hebben er zeer onder geleden en een groot aantal van hen moesten hun leven geven. Tussen 1568 en 1648 gebeurde er veel in deze streek. De heer van Kasteel Bergh had een sleutelpositie in deze oorlog, die eindigde met de Vrede van Münster in 1648.

Harry Krul: Gaanderense Zoeaven vochten voor de paus (afb. 3)
Een Zoeaaf is een negentiende-eeuws type soldaat, een infanterist die herkenbaar was aan zijn kleurige uniform met pofbroek, De hiernaar vernoemde Pauselijke Zoeaven probeerden rond 1860 de Kerkelijke Staat in Italië voor ondergang te behoeden. Minder bekend, maar daarom niet minder waar, is dat er ook uit Gaanderen jongemannen naar ‘Vaticaanstad’ zijn gereisd om de Kerkelijke Staat te verdedigen.

Jan Berends: Slangenburg en een heel bijzondere gouden beker (afb. 4)
Michiel de Ruyter, onze zeeheld, mocht na zijn succesvolle tocht naar Chatham in de Tweede Engelse Oorlog in 1667 een prachtige beker in ontvangst nemen als waardering voor zijn inzet. Die beker staat nu in het Rijksmuseum in Amsterdam na een aantal omzwervingen. De beker kwam door vererving ook op Kasteel Slangenburg terecht. Jan Berends volgde de tocht van de gouden beker.

Redactie: Hoe het toen was (afb. 5)
Een nieuwe rubriek waarin wij onze lezers vragen mee te denken over oude foto’s. Deze keer over het begin van de Waterstraat in Doetinchem, waar voor de oorlog de kruidenierszaak van Sachtleven was gevestigd. Later was hier ook een kleine zaadhandel die zich ontwikkelde tot een groot bedrijf voor de zorg van tuin en dier. Wij vroegen om herinneringen aan dit bedrijf en/of omgeving.

Theo Willemsen: Beccon in de kijker (afb. 6)
Autochtone Doetinchemmers hebben het bedrijf Beccon wel gekend, hetzij van aanzien, hetzij omdat ze er zelf werkten, hetzij omdat ze producten van het bedrijf in hun bezit hadden. Wie kende niet de pannen de potten van Beccon? Ze behoorden tot de uitzet van bijna elk meisje in Doetinchem en omgeving. De Becconfabriek stond kort bij het station, op de plek waar nu onder meer Action en Deka gevestigd zijn. De oprichting van Beccon kende een begin en dat lag bij de familie Becking in Ulft. Een verhaal over de opkomst en neergang van een bedrijf, waarin de familiegeschiedenis van de Beckings een grote rol speelt.

Wil Riemslag: De Willemsens, familie van smeden en kooplieden (afb. 7)
Op de hoek van het Simonsplein en de Korte Heezenstraat in Doetinchem staat het pand, waar bovenaan de gevel in handgesmede letters ‘WILLEMSEN’ is aangebracht. Terwijl in geen van de winkels eronder een winkel van Willemsen is gevestigd. Dat was vroeger wel anders. De Willemsens waren generaties lang een familie van smeden en kooplieden, reeds vanaf het jaar 1750. De familie drukte haar stempel op deze stad op allerlei manieren. Wil Riemslag sprak met nazaten van de oorspronkelijke zakenlieden.

Harry Krul en Karel Berkhuysen: Verdwenen molens (afb. 8 en 9)
We zijn ze soms vergeten, maar in onze regio zijn een groot aantal verdwenen molens. Monumenten die de slopershamer niet konden ontlopen. In deze Kronyck beschrijven de auteurs de Gaanderense Korenmolen, die aan de Watertapweg in Gaanderen stond. Maar ook de molen aan de Terborgseweg van Karel en Hendrik Sagleven komt aan bod en de verwijzing naar de Wei van Ome Karel, een naam die nog steeds gebruikt wordt voor het parkeerterrein aldaar.

Jan Oonk: Bibliotheek Zelhem blijft een spannend boek (afb. 10)
In het najaar van 2017 werd bekend dat de gemeente Bronckhorst uit kostenoverwegingen af wilde van de huidige bibliotheek aan de Burg. Rijpstrastraat in Zelhem. Ter plekke zouden seniorenwoningen moeten verschijnen, de bibliotheek zou in afgeslankte vorm elders onderdak moeten vinden. Inmiddels lijken de plannen weer enigszins bijgesteld en gloort er een sprankje hoop, mede door de grote weerstand onder de Zelhemse bevolking. Aanleiding voor de auteur van dit artikel om zich nog eens te verdiepen in de historie van de bibliotheek en in de ideeën, die door de Vrienden van de Bibliotheek worden ontwikkeld.

Jacob Schreuder: Klokman op voetreis (afb. 11)
Kronyck besteedt met enige regelmaat aandacht aan schrijvers van streekromans, afkomstig uit de regio van de oudheidkundige verenigingen Salehem, Gander en Deutekom. Ditmaal een portret van schrijver J.A.Klokman (1820-1870) uit Zelhem. Hij beschreef zijn vele voetreizen in deze regio.

Gerry Arendsen

Afb. 1: Gerry Arendsen

Afb. 2: Willem IV van den Bergh

Afb. 3: Een Zoeaaf (Museum Oudenbosch)

Afb. 4: De Gouden beker

Afb. 5: De Waterstraat, gezien vanaf het Simonsplein (toen Markt). Op de achtergrond de brug, links achterin de zaak en het woonhuis van de familie Sachtleven

Afb. 6: Op deze plek aan de noordzijde van het spoor en ten oosten van de Missetstraat stond Beccon. In 2008 werden de panden gesloopt. Op deze plek vindt men nu moderne winkels met daarboven gelegen appartementen en omringende parkeerterreinen

Afb. 7: Het herbouwde pand van Willemsen aan het Simonsplein/Korte Heezenstraat

Afb. 8: De Gaanderense Korenmolen

Afb. 9: De molen van Sagleven

Afb. 10: Het huidige onderkomen van de bibliotheek in de karakteristieke dorpsboerderij in het centrum van Zelhem

Afb. 11: Lambrecht Berrevoets, boekhandelaar in Doetinchem, realiseerde een heruitgave van het boek ‘Schetsen en tafereelen’ van Klokman