Corona (2) (afb. 1)
Gerry Arendsen komt nog terug op de corona-pandemie en de gevolgen daarvan. Zij heeft een tekst gevonden op internet die laat zien, dat de vorige generaties ook te kampen hadden met verschrikkelijke zaken als oorlogen, Spaanse griep, inflatie, werkloosheid en hongersnood. Maar dan wel onder andere omstandigheden dan wij. Motto: wat minder klagen en ons aanpassen om elkaar te beschermen en te helpen!

Emigratie (afb. 2)
In de afgelopen eeuwen emigreerden veel Nederlanders naar landen als Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika om een beter bestaan te vinden. Jaco te Hennepe verhaalt over zijn familie, die emigreerde naar de USA. Een verhaal over jonge mensen die het aandurfden alles achter te laten en elders op de wereld hun soelaas te zoeken.

Van der Poest Clement (afb. 3)
De Zelhemse gemeentearts Van der Poest Clement was een markante persoonlijkheid. Hij reed rond op een Harley Davidson en was naast een begaafd arts ook maatschappelijk zeer betrokken. In dit artikel van Betty Blikman worden zijn werkzaamheden en activiteiten belicht.

Nonnen verlaten binnenstad (afb. 4)
Voordat klooster Sion rond 1471 in de toenmalige buurtschap Kruisberg werd gesticht was deze nonnengemeenschap gevestigd binnen de stadsmuren van Doetinchem. Niet lang trouwens. De biechtvader van de zusters nam het initiatief om te verhuizen naar het Kruisbergkwartier vanwege de zedelijkheid in de stad. Jacob Schreuder vertelt over de verlokkingen van de binnenstad die te verleidelijk zouden zijn voor de groep van ongeveer zestig nonnen… Maar hij behandelt in dit artikel ook het latere gevangeniscomplex De Kruisberg en Havezathe Hagen.

Pondschatting (afb. 5)
Volgens een populair gezegde zijn maar twee zaken in het leven zeker: de dood en de belastingen. Dat blijkt onder meer uit de bewaard gebleven stukken over de pondschatting in het Richterambt Doetinchem uit 1576. Bert Vinkenborg legt uit wat het begrip pondschatting eigenlijk inhoudt.

Mooi geweest, 50 jaar Ulenhof (afb. 6)
Het Ulenhofcollege bestaan 50 jaar, een school met een rijke geschiedenis. Docent André Swijtink vertelt over ‘zijn’ school en alles wat er is gebeurd in de afgelopen vijftig jaren. Een artikel waarin menig leerling zich zal herkennen.

Kabouterdorp (afb. 7)
Op de plaats van Kabouterdorp in Gaanderen verschenen 15 jaar geleden woningen. De kleuterschool stond tegenover de voormalige basisschool St. Martinus. Bij een van de huidige woningen is de oude gevelsteen van de kleuterschool ingemetseld als herinnering.

Doetinchem anno 1794 (afb. 8)
In een oude tekst wordt het Doetinchem anno 1794 beschreven. We zien foto’s van enkele stadspoorten, van het aanzicht van Doetinchem 1743 en van de Catharinakerk anno 1743.

Hogeschool Iselinge (afb. 9)
In dit laatste artikel in de serie ‘De lange weg naar Iselinge’ zien we hoe er uiteindelijk toch een Hogeschool Iselinge ontstond. Ondanks de tegenwerking van verschillende kanten kwam er een Pabo in Doetinchem!

Afb. 1: Gerry Arendsen.

Afb. 2: ‘Voor papa en mama Geerlings’. Groepsfoto van de kinderen, gemaakt voor het vertrek van Gerrit Jan (zittend).

Afb. 3: Van der Poest Clement op zijn motor.

Afb. 4: Havezathe Hagen, nog steeds een prachtig monument.

Afb. 5: Verbalen van de uitzetting van de pondschatting, deeltranscriptie 1576.

Afb. 6: De noodbouw van de protestants-christelijke scholengemeenschap in Doetinchem aan de Bizetlaan 53.

Afb. 7: Juffrouw Bets Miedema op Fatima aan de slag.

Afb. 8: Een kopergravure van de Catharinakerk uit 1743.

Afb. 9: Iselinge heeft een prachtige plek gevonden aan de vijver bij de Kennedylaan, ingang Bachlaan.