De KRONYCK 177 (december 2020) is te bestellen bij het secretariaat via het contactformulier of secretaris@deutekomhistorie.nl

Pandemieën (afb. 1)
Co Roording beschrijft in zijn column een aantal pandemieën die in het verleden hebben plaatsgevonden en waarvan enkele ‘veel erger zijn dan corona’. Hij vertelt over de afschuwelijke gevolgen van die ziektes. Maar ja…troost ons dat? Helpt die wetenschap ons?

Wielerbaan (afb. 2)
Doetinchem kende voor de oorlog wielerbaan De Zwaluwen, een wielerbaan met landelijke bekendheid waar beroemde renners hun prestaties hebben neergezet. Peter Groeskamp en Erik Meinen vertellen over die baan, die was gerealiseerd in de Koekendaal ter hoogte van de huidige woonwijk Vijverberg Zuid.

Eekschillen (afb. 3)
De kans dat u persoonlijk een eekschiller kent is minimaal. Zelfs de kans dat u ooit iemand hebt horen vertellen over zijn werk als eekschiller is vrijwel uitgesloten. Het is te lang geleden dat men bosjes eikenhout aanplantte om ze te verkopen en te schillen. Betty Blikman vertelt over dit oude ambacht, over de ontginning van een deel van het Wolfersveen, over de droogschuur bij de familie Ruesink en het malen van de eek voor de leerlooierijen in de omgeving.

Blankesteijn (afb. 4)
Aan de hand van drie artikelen van Gijsbert Blankesteijn van jaren geleden wordt de lezer meegenomen naar Doetinchemse begraafplaatsen en een aantal mensen dat daar ter ruste is gelegd.

De Piezewiet (afb. 5)
Rob Lureman sprak met drie oud-bewoners van het vroegere wijkje De Piezewiet in Oosseld. Kwajongens in het kwadraat die daar hun schelmenstreken uithaalden, maar er ook een gouden kindertijd hadden. Een wijkje met eigen mores, waar armoe troef was en waar toen menig Doetinchemmer met een boog omheen liep.

Rode Kruis (afb. 6)
Het Doetinchemse Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar. De door Henri Dunant opgerichte organisatie naar aanleiding van de Slag bij Solferino richtte zich in eerste instantie op slachtoffers van oorlogsgeweld, maar werkte daarna bij allerlei rampenbestrijding en hulpverlening. Twee Doetinchemse studenten namen het initiatief om hier een plaatselijke afdeling op te richten.

Industrieel erfgoed (afb. 7)
De Colprovia/Jaartsveldloods is zo ongeveer het laatste industrieel erfgoed dat Gaanderen rijk is. Harry Krul vertelt over de geschiedenis van deze loods, die inmiddels met respect voor de historie is verbouwd tot fraaie loftwoningen. Het oorspronkelijke Jaartsveldhek is bewaard gebleven.

Woonoord De Kemp (afb. 8)
De geschiedenis van boerderij, later woonoord De Kemp bij Wehl, is voor veel mensen onbekend. Wist u dat er joodse burgers in de oorlog werden ondergebracht en later vervoerd naar vernietigingskampen? En na de oorlog NSB-kinderen, die hier de detentie van hun ouders moesten afwachten? En toen de Molukkers? Jaco te Hennepe beschrijft die geschiedenis met veel aandacht voor de Molukse families, die hier onder zware omstandigheden moesten leven.

Groenendaal (afb. 9)
In het kader van een driedelige serie over de projecten van Misset schrijven Peter Groeskamp en Erik Meinen over het Natuur- en strandbad Groenendaal en de kanovijver. Hier liggen veel herinneringen van oudere Doetinchemmers. Denken aan Groenendaal is denken aan zwoele zomerdagen, waterplezier en dames in wollen badpakken (toen de mode!).

Ulenhofcollege (afb. 10)
Andre Swijtink besluit zijn tweeluik over vijftig jaar Ulenhofcollege. Een feest van herkenning voor leraren, leerlingen en oud-leerlingen van deze school. 50 Jaar Ulenhof: mooi geweest!

Afb. 1: Co Roording.

Afb. 2: Een luchtfoto van de wielerbaan.

Afb. 3: Eekschillers aan het werk.

Afb. 4: Oude ingang begraafplaats Loolaan.

Afb. 5: De kinderen van de Piezewiet.

Afb. 6: Henri Dunant.

Afb. 7: Het oorspronkelijke Jaartsveldhek.

Afb. 8: Moluks woonoord De Kemp in februari 1965 (foto ECAL).

Afb. 9: natuur- en strandbad Groenendaal.

Afb. 10: Leerlingen voor de school.