De KRONYCK 180

Andere tijden (afb. 1)
Redactioneel: Gerry Arendsen vergelijkt de huidige tijd met de eerste helft van de twintigste eeuw en de veranderingen die hebben plaatsgevonden. De digitale ontwikkeling en de mensen die enigszins in een digitaal gat zijn gevallen… Met een goede raad: kom voor uzelf op!

Restauratie Villa ’t Veldhoen (afb. 2)
Burgemeestersvilla, woning van een chirurg met vrouw en tien kinderen, gezinsvervangend tehuis en thuishonk van een bordeelhouder. Straks na langdurige renovatie andermaal woonhuis van een arts. Met herstel in de oude luister van 1905, toen de villa werd gebouwd. Over het pand op de hoek van de Wilhelminastraat en de Dr. Huber Noodt straat is veel te vertellen!

Een vijftiende-eeuwse gevel (afb. 3)
In de Hamburgerstraat stond ooit een pand met een vijftiende-eeuwse oude gevel, een bezienswaardigheid in Doetinchem. Het was rijkelijk met maar liefst zeven pinakelkoppen versierd en maakte deel uit van een serie gebouwen die onder meer in Doesburg, Zutphen en Deventer in de vijftiende eeuw werden gebouwd met elk een eigen, bijzondere uitstraling.

In het stemhokje (afb. 4)
De verkiezingsstrijd in Doetinchem kent een lange geschiedenis en trouwe kiezers. Co Roording zette het allemaal op een rijtje voor Doetinchem, Gaanderen en Wehl.

Economische stagnatie in de negentiende eeuw (afb. 5)
Hoe ging het met de industriële ontwikkeling in Doetinchem en waarom stagneerde die in de negentiende eeuw? Jaco te Hennepe belicht deze stagnatie en probeert antwoorden te vinden.

Sport in de oorlog (afb. 6)
In het tweede artikel van deze serie aandacht voor het sportverzet en de -afnemende- sportbeoefening in de laatste oorlogsjaren. En ook over de NSB-er die door het ijs zakt, een gebeuren waarbij men eigenlijk geen hulp wil geven om hem te redden. ‘’Laat hem maar spartelen, het is zo’n smerige NSB-er’’ wordt er geroepen. Het komt natuurlijk goed, maar zegt veel over de publieke opinie van die tijd.

Posterijen in Zelhem (afb. 7)
Het is nog maar dertig tot veertig jaar geleden dat de posterijen en de telefoon de belangrijkste communicatiemiddelen waren voor de meeste mensen. Wat was het in die tijd fijn dat de postbode langskwam. Een artikel over brievengaarders en postbodes op het platteland.

Politicus in hart en nieren (afb. 8)
In dit nummer van Kronyck wordt aandacht besteed aan politicus Jan Ketelaar uit Gaanderen, gedurende zestien jaar werkzaam als politicus en wethouder in de gemeenteraad van Doetinchem. Een man die zijn leven in dienst van de gemeenschap stelde en een groot hart had voor Gaanderen.

Eerst vrouwelijke gemeenteraadslid Zelhem (afb. 9)
Ze was een vrouw uit een stuk, Riena Tiecken-Staal en ook nog eens het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Zelhem. Geheel in lijn met haar onverzettelijke karakter en maatschappelijke betrokkenheid liet zij in de raadsvergaderingen haar eigen geluid horen. Betty Blikman werd gegrepen door deze integere en standvastige vrouw en schreef over haar leven.

Afb. 1: Gerry Arendsen.

Afb. 2: Villa ’t Veldhoen (collectie fam.v.d. Kamp).

Afb. 3: Sfeertekening van de hoek Hamburgerstraat-Simonsplein circa 1895 (tekening Joop du Plessis)

Afb. 4: Gemeentehuis Doetinchem.

Afb. 5: Panorama industriestad Doetinchem (foto Delpher).

Afb. 6: Schaatsen op ijsbaan De Ank. In januari 1942 zakte hier een Jeugdstormer door het ijs (foto collectie Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers).

Afb. 7: De post werd per bus van Doetinchem naar Zelhem gebracht. Deze stopte op de Markt en de postbodes haalden de post op met een handkar (foto Oud-Zelhem).

Afb. 8: Wethouder Jan Ketelaar en gemeentesecretaris De Groot in Den Haag om de Doetinchemse belangen te bepleiten (foto fam. Ketelaar).

Afb. 9: Het echtpaar Tiecken-Staal met hun pleegzonen Veerbeek (foto Oud-Zelhem).