De KRONYCK 182

Redactioneel (afb. 1)
Het lijkt erop dat banken zich niet genoeg aantrekken van hun oudere klantenkring. Dienstverlening lijkt soms alleen nog maar een internetpagina. Gerry Arendsen spreekt over het initiatief van een Spaanse chirurg, die hier ernstig bezwaar tegen maakte en maar liefst 600.000 adhesiebetuigingen mocht ontvangen. En dat zette een Spaanse minister aan het werk. Misschien heeft dat hier ook effect?

Sport in de oorlog (afb. 2)
Andre Swijtink vertelt in het derde artikel van deze serie over de laatste oorlogsmaanden en daarna. Opeens sporten met bevrijders! Over zuiveringen in de sport en een soort wederopbouw van de sport na de oorlog.

Lucas Kamp (afb. 3)
Werd Lucas Kamp vergeten? In ieder geval staat zijn naam niet op de herdenkingsplaat bij het gemeentehuis. Deze verzetsman bleek een held te zijn. Paul Hilferink ontrafelde zijn levensgeschiedenis en de manier waarop hij ter dood werd gebracht door de Duitse bezetters.

Boekbespreking (afb. 4)
Rob de Redelijkheid schreef een boek met elf verhalen over de Achterhoek, mensen, namen en gebeurtenissen. Enkele daarvan werden al eerder in Kronyck gepubliceerd. Harry Krul bespreekt dit boek vanuit zijn eigen optiek.

Industrie (afb. 5)
In het derde deel van de serie de economische geschiedenis van Doetinchem belicht Jaco te Hennepe de industriële ontwikkelingen in Doetinchem. Van doperwtjes van Blom, tot pannen van de Beccon, van vaktijdschriften van Misset tot platen van het Deccalabel van Philips, het komt allemaal voorbij!

Misstanden (afb. 6)
Dat er aan de jeugddetentie op gesticht De Kruisberg wel iets mankeerde was duidelijk, misstanden haalden de landelijke pers. Pas toen directeur Jan Klootsema zijn intrede deed kwam daar verandering in. De sfeer werd hersteld en misstanden verdwenen. Joop du Plessis wist dit artikel te verfraaien met een tekening over twee pagina’s van de Kruisberg zoals die er in die dagen uitzag en uitleg over het functioneren van de diverse afdelingen.

Brouwerskamp (afb. 7)
Het onderwerp haalde de pers al diverse malen. Er is reuring over en op de Brouwerskamp, mensen en erfgoedbeschermers maar ook de politiek zijn in de weer voor het behoud van het enige hofje in Doetinchem. In dit artikel doet Rob Lureman verslag.

Thoraschild (afb. 8)
Een schild uit de Doetinchemse synagoge aan de Waterstraat (ondergegaan in het bombardement van Doetinchem) duikt plotseling op in New York, waar het op een veiling wordt aangeboden. Het schild lag bewaard in Amsterdam om na de oorlog weer terug te komen naar Doetinchem. Het werd te koop aangeboden als eigendom van de Amsterdamse joodse gemeente…een onvergeeflijke daad. Ellen ten Brink en Jan Berends vertellen over de reis van het schild.

Burgemeester Brants (afb. 9)
De Zelhemse burgemeester Brants was een uitstekend burgervader, maar je kon hem geen doorsnee Nederlander noemen. Betty Blikman-Ruiterkamp vertelt over zijn leven en wapenfeiten.

Jan Ketelaar (afb. 10)
In deze Kronyck het tweede deel van de artikelenserie over Jan Ketelaar, politicus in hart en nieren die zijn sporen verdiende in Gaanderen en Doetinchem. Co Roording beweegt zich tussen ‘vertrouwelijkheid en pietluttigheden’ om het leven en werken van Ketelaar te ontrafelen.

Afb. 1: Gerry Arendsen.

Afb. 2: Een sportdag op het VIOD-terrein op 21 november 1945. Luitenant-kolonel E.M. Wilson van de Fort Garry House schudt de hand van een Nederlandse politieagent.

Afb. 3: Lucas Kamp.

Afb. 4: Het omslag van het boek ‘Stemmen uit het verleden’.

Afb. 5: Luchtfoto uit 1964 van het Hamburgerbroek.

Afb. 6: Jan Klootsema (1867-1926).

Afb. 7: Het markante torentje met spijlenkroon op het hoofdgebouw.

Afb. 8: De gevel van de synagoge in de Waterstraat in Doetinchem.

Afb. 9: Burgemeester Brants.

Afb. 10: Jan Ketelaar.