De KRONYCK 184

Redactioneel (afb. 1)
Gerry Arendsen kijkt naar de militaire operatie van Poetin en vergelijkt alle acties met die van ruim honderd jaar geleden, toen de Russische bevolking uiteindelijk in opstand kwam tegen de regering en de tsaar. Toen was er veel ellende, ook nu zijn er parallellen te trekken. De tsaar kwam ongelukkig aan zijn einde, zouden de Russen ook in opstand komen tegen hun president?

Plantsoenstraat 73 (afb. 2)
Er is reuring rondom Plantsoenstraat 73 in Doetinchem. Een omstreden bouwplan wil dit monument aantasten en dreigt tot verstening van de Plantsoenstraat te leiden. De buurt komt in opstand en vindt Deutekom en Heemschut aan haar zijde. Rob Lureman belicht de problemen.

Zuivering van burgemeester (afb. 3)
De spreekwoordelijke burgemeester in oorlogstijd had het niet gemakkelijk en moest voortdurend schipperen om erger te voorkomen. Dat leidde na de oorlog tot onderzoek naar burgemeester Duval Slothouwer, die uiteindelijk wel gezuiverd werd. André Swijtink dook de archieven in.

Boerderij Kerkeslo (afb. 4)
Co Roording schreef onder de titel “Kerkeslo, de laatste boerderij van Overstegen’’ een interessant artikel over het ontstaan van de wijk Overstegen, over de boerderijen die daarvoor moesten verdwijnen en wat er uiteindelijk nog overbleef. Grappig is, dat bepaalde namen van boerderijen terugkomen in namen binnen de wijk en zo toch nog iets van het verleden bewaren.

Leven in de Achterhoek (afb. 5)
Televisiekijken bij de buren, de wekelijke wasbeurt in de teil, speldjes sparen, ruzie met ouders over te lange haren en de verplichte kerkgang…wie herinnert zich dat niet uit de jaren ‘50/’60? Dolf Ruesink, journalist en schrijver, schreef er een boek over en geeft zijn herinneringen in een zeer persoonlijk verhaal weer.

Voettocht Van Lennep (afb. 6)
De schrijver Jacob van Lennep en zijn kompaan Dirk van Hoogendorp maakten tweehonderd jaar geleden in hun jonge jaren een voettocht door Nederland. Zij deden ook de Achterhoek aan en hebben overnacht in het Heerenlogement in Doetinchem. Jacob Schreuder schreef er een korte impressie over.

Gezin in oorlogstijd (afb. 7)
Over Jan en Riek Ketelaar heeft u het afgelopen jaar in Kronyck al vaker kunnen lezen. Jan was actief als raadslid, wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Doetinchem en stelde zijn leven in dienst van de gemeenschap. Binnen hun kinderrijke gezin leven nog veel herinneringen aan de oorlogstijd en in dit artikel vertellen de kinderen Ketelaar daarover.

Een leven langs het spoor (afb. 8)
Marcel Pelgrom vertelt over zijn familiegeschiedenis en dan met name over de geschiedenis van zijn oom, die als stationschef begon in Wehl en zijn werkzame leven stopte in Haaksbergen. De aanleg van de spoorverbindingen naar Winterswijk en Hengelo (O) komen aan bod. Een artikel voor treinliefhebbers!

Dokter Van Hellemond (afb. 9)
Betty Blikman vertelt over de Zelhemse gemeente-arts dokter Van Hellemond, de voorganger van dokter Van der Poest Clement. Een kleurrijk figuur, dat mag gezegd worden. Zijn werk, zijn woning en ook de architect van zijn huis komen uitgebreid aan bod.

afb.1

afb. 2

afb. 3

afb. 4

afb 5.

afb. 6

afb 7.

afb. 8

afb. 9