De KRONYCK 185

Redactioneel (afb. 1)
In ‘’Twee meesters, over verkeer en hotels”, vertelt Co Roording over zijn zoektocht naar het Heerenlogement in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Hij komt tot de conclusie dat Doetinchem op dit moment een echte horecastad is geworden (denk aan al die uitbaters in bijvoorbeeld de Grutstraat). Maar ook ruim honderd jaar geelden was dat al zo. En: in honderd jaar is er weinig veranderd!

Hotel de Vijverberg (afb. 2)
Aan de Lijsterbeslaan in Doetinchem, kort bij de spoorbaanovergang, stond het voormalige hotel de Vijverberg, ontworpen door de architecten Ovink en v.d. Linde. Het gebouw was jarenlang in gebruik als hotel, later werd het een onderkomen voor de conductrices van de Gelderse Tramwegen. Peter Groeskamp dook in de geschiedenis van het gebouw. Nadat de conductrices het hadden verlaten vond de Bescherming Burgerbevolking er een aantal jaren een goede stek. Uiteindelijk werd het afgebroken en werden er drie villa’s gebouwd op deze plek

Monument (afb. 3)
Historische vereniging Deutekom heeft vijf villa’s in de Plantsoenstraat voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst. De status als monument moet bescherming bieden tegen aantasting van de karakteristieke bebouwing en verdergaande verstening van de groene erven een halt toeroepen. Rob Lureman belicht de situatie.

Armoede (afb. 4)
In de huidige tijd kennen we mensen die onder de armoedegrens moeten leven, onder meer door inflatie en energiekosten. Maar dat armoede en tegenslag van alle tijden zijn laat Betty Blikman zien in haar artikel over de Zelhemse armoede en tegenslag van anderhalve eeuw geleden. Een kijkje in de harten en beurzen van de Zelhemse instanties en bevolking.

Kroes (afb. 5)
George Lodewijk Kroes is vooral bekend door zijn wekelijkse gedichten in de voormalige Graafschap-bode, iets wat hij tot zijn dood in 1969 heeft volgehouden. Jan Terbeek sprak met zijn nazaten en daar kwamen leuke feiten bij naar boven.

IJsselkade (afb. 6)
De IJsselkade anno 1922 ziet er heel anders uit dan vroeger, een nostalgisch stukje Doetinchem ging geheel verloren en maakte plaats voor een appartementen-aanzicht. Joop de Plessis reconstrueerde aan de hand van oude foto’s, ansichten en tekeningen hoe het vroeger rond 1900 was. En: dat was zeker veel fraaier dan nu!

Kerkje (afb. 7)
Aan de IJzevoordseweg in de Slangenburg staat een kerkje aan de bosrand. Hoe kwam men er zo’n honderd jaar geleden toe om in ‘the middle of nowhere’ een kerk te bouwen? Harry Krul dook in de archieven en geschiedenis.

Stadsontwikkeling (afb. 8)
In 2036 heeft Doetinchem 800 jaar stadsrechten. Jaco te Hennepe beschrijft de stadsonwikkeling van Doetinchem (1850-1930) als een bestuurlijke worsteling van een klein stadje tot een gemeente van ongeveer 15.000 inwoners in 1930.

Volksvliegtuigen (afb. 9)
Elke generatie realiseert vernieuwingen en technische ontwikkelingen. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is de opkomst van de automobiel en het vliegtuig de uiting van de moderne tijd. Peter Groeskamp vertelt over volksvliegtuigen, over vliegveld Groenendaal en over de uitgave De Vliegsport.

Perkament (afb. 10)
Bij het ECAL werd een verrassende vondst gedaan. Papieren die bewaard moesten blijven werden ingepakt in oud perkament, dat als waardeloos werd gezien zo’n vijf eeuwen geleden. Er bleek echter muziek op dit perkament te zijn geschreven. Job de Gelder vertelt over het onderzoek dat hiernaar is gedaan.

Afb.1: Co Roording.

Afb. 2:  Het voormalige hotel aan de Lijsterbeslaan vlak voor de sloop in 1989 (Foto ECAL).

Afb. 3: Plantsoenstraat 73 in historische glorie met erker, dakkapel en luiken (Foto Website oud-Doetinchem).

Afb. 4: Bewoners van het armenhuis in Zelhem, later rusthuis genoemd (Foto Oud-Zelhem).

Afb. 5: Kroes en zijn vrouw, fietsend door Doetinchem (Foto: George de Haan).

Afb. 6: De romp van de molen werd omgeven door vele woonwagens (Foto: ECAL).

Afb. 7: Het kerkje anno 1922 (Foto: Harry Krul).

Afb. 8: Oosseld in 1928 (Foto: archief).

Afb. 9: Advertentie van De Vliegsport (bron Delpher 7-10-1935).

Afb. 10: Een hoefnagelnotitie die werd gevonden (Foto ECAL).