De KRONYCK 186

Redactioneel (afb. 1)
Co Roording kijkt nog eens terug op vbv De Graafschap en de clubhistorie. Hij kijkt terug op vreugdevolle momenten en vraagt zich af of er in 2022-2023 nog een deelname komt aan de nog steeds bestaande nacompetitie.

Woningbouw (afb. 2)
Jacob Schreuder schrijft over de drie historische woningbouwverenigingen en de uiteindelijke fusie tot Sité Woondiensten. St. Martinus Gaanderen, De Goede Woning en Volkshuisvesting Doetinchem gingen 25 jaar geleden samen en vieren het zilveren jubileum in 2023.

Oorlogsbelevenissen (afb. 3)
Albert Bloemendaal vertelt over zijn oorlogsbelevenissen als werknemer van de GTW, die in de Tweede Wereldoorlog door zijn werkgever ‘verzocht’ werd om met de bezetter samen te werken.

Haus Vornholz (afb. 4)
Jan Berends kijkt in dit artikel nog eens specifiek naar de kastelen Slangenburg en Vornholz, de connecties die er waren en de komende excursie naar Vornholz.

Feesten in Zelhem (afb. 5)
In het jaar 1913 vierden Zelhem en Halle de Onafhankelijkheidsfeesten omdat men honderd jaar bevrijd was van het Franse juk. Betty Blikman ontdekte dat de kosten daarvoor wel uit de hand liepen in Zelhem…

Woeste gronden (afb. 6)
Woeste gronden moesten omgeturnd worden in grond voor landbouw en veeteelt, de stad moest immers gevoed worden…Dat was ook in deze omgeving zo. Bert Vinkenborg vertelt over die ontwikkelingen.

Professor (afb. 7)
Hans Boogman van het Heerenlogement uit de Hamburgerstraat in Doetinchem werd uiteindelijk hoogleraar in Utrecht. Hij werkte ook mee aan de Geschiedenis van Doetinchem, een boek dat verscheen bij het 750-jarig bestaan van de stad. Co Roording volgde zijn levenshistorie.

Ondernemer in de 16e eeuw (afb. 8)
De Coopsfamilie, bekend van molens in o.a. Zelhem en Doetinchem, komt al in de middeleeuwse archieven voor. Joep de Graaff digitaliseerde oude archiefstukken waaruit dit blijkt.

Achterhoekse oliehandelaren (afb. 9)
Hoe Achterhoekse oliehandelaren gingen samenwerken in de Oost-Gelderse Oliecombinatie NV wordt belicht in een artikel van André Swijtink. De transitie van hout, kolen, olie, stadsgas, Gronings gas en opnieuw langzaam naar niet-fossiele energiedragers is een interessant verhaal.

Stadsontwikkeling (afb. 10)
Jaco te Hennepe verdiept zich in de stadsontwikkeling van Doetinchem, ditmaal in de periode 1930-heden. Hoe het stadje Deutekom industriestad werd, wat er werd bijgebouwd en uitgebreid. U leest het hier!

Afb.1: Co Roording.

Afb. 2: Huize St. Jozef Gaanderen

Afb. 3: Bewijs van Vrijen Doorgang

Afb. 4: Haus Vornholz

Afb. 5: Tijdens de feesten mochten de dames ringsteken op de fiets!

Afb. 6: Kaart van gemeente Ambt Doetinchem

Afb. 7: Het Heerenlogement

Afb. 8: De Coopsmolen in Doetinchem werd afgebroken in 1915.

Afb. 9: Bert Peters van Neijenhof, directeur van de OGO van 1961 tot 1972

Afb. 10: Stadsuitbreiding buiten het Ei tot 1940.