De KRONYCK 187

Redactioneel (afb. 1)
Gerry Arendsen zet de toenemende belangstelling voor geschiedenis in de kijker. Het is erg belangrijk dat mensen, en dan vooral ook de jeugd, meer weten van de historie van vroeger tot nu. De geschiedenis begrijpen in het kader van toen en vergelijken met het heden is de basis om het heden beter te begrijpen.

Begraafplaats (afb. 2)
Jan Berends vertelt over 33 jaar restauratie van de familiebegraafplaats bij kasteel Slangenburg. Onlangs werd deze weer in volle glorie hersteld.

Oude IJssel (afb. 3)
In een verhaal over water en vuur vertelt Jaco te Hennepe over de geschiedenis van de Oude IJssel. Een verhaal over water en vuur, industrie en andere ondernemingen.

Zelhemse arts (afb. 4)
De loopbaan van de Zelhemse arts Voorhorst eindigde zeer turbulent. Betty Blikman nam deze dokter en zijn historie eens uitvoerig onder de loep.

Bouke Hellinga (afb. 5)
In de serie ‘opmerkelijke leraren’ vertelt André Swijtink over oud-docent Bouke Hellinga van het Ulenhofcollege, een icoon met een volleybaltic. Hij was ook trainer-coach bij Orion en een voorbeeld voor de jeugd.

Ad Havermans (afb. 6)
In deze Kronyck ook uitgebreid aandacht voor de in 2022 overleden burgemeester Ad Havermans, de altijd beschikbare bruggenbouwer die na een glansrijke loopbaan in Doetinchem vertrok naar Den Haag. Nog altijd in zeer goede herinnering bij jong en oud.

PTT-gebouw (afb. 7)
In de Hovenstraat in Doetinchem (achter het Stadsmuseum) staat het KPN-gebouw, vroeger PTT-gebouw. Het maakte de historie mee van ouderwetse telefooncentrale naar een gebouw met apparatuur voor digitale telefoon- en dataverbindingen. Voor oud-PTTers een prachtige terugkijk, voor anderen trouwens ook.

DDD (afb. 8)
De Doetinchemse Dolfijn wist het in vijftig jaar tot de Olympische Spelen te brengen. De zwemvereniging kent een rijke historie. Peter Groeskamp legde die vast.

Terminarius (afb. 9)
Er was een zogenaamd termijnhuis in het middeleeuwse Doetinchem, maar daar werd in de beschrijving van de Doetinchemse geschiedenis nauwelijks aandacht aan besteed. Die aandacht ging uit naar de toenmalige kloosters Bethlehem en Sion. In deze Kronyck schrijft Joep de Graaff over dit termijnhuis van het Augustijner klooster in Wesel, dat in de Boliestraat te vinden was.

Gaanderens Belang (afb. 10)
Hoe Gaanderense ondernemers met hun actiebereidheid en initiatiefrijk gedrag tot grote successen konden komen, belicht Harry Krul in deze Kronyck.

Afb.1: Gerry Arendsen.

Afb. 2: Overzicht van de begraafplaats in de richting van de poort (Foto: Marieke Berends).

Afb. 3: Gezicht op de Oude IJssel vanaf de Bleek, circa 1920 (collectie Deutekom).

Afb. 4: Overlijdensadvertentie van dokter Voorhorst in de Graafschap-Bode (Delpher).

Afb. 5: Bouke Hellinga als gymnastiekleraar, naast hem Gerard Klomps.

Afb. 6: Oud-burgemeester Ad Havermans. (Foto: gemeente Den Haag).

Afb. 7: Het huidige KPN-gebouw aan de Hovenstraat in Doetinchem (foto: Archieven Telefan).

Afb. 8: De Doetinchemse zweminrichting in de Oude IJssel, jaren dertig. (Foto: Kronyck)

Afb. 9: Het Augustijner klooster in Wesel in 1587 stuurde de terminarius naar Doetinchem om in deze streek gelden op te halen. (uitsnede Hammelmann plattegrond)

Afb. 10: Vrolijke drukte bij de plaatsing van de J+B klok in 1937 (Foto: Gander)