Begraafplaats Loolaan

Hodie tibi, cras mihi staat er boven de poort (van architect Jan Ovink sr.) naar het oude gedeelte (uit 1893) van de begraafplaats aan de Loolaan: heden gij, morgen ik. Links en rechts van de poort waren gebouwtjes aangebouwd, één was het ‘lijkenhuis’, het an­dere was de woning van de doodgraver. In de poort kunnen we nog zien, waar een deur heeft geze­ten.

Als we door de poort zijn gelopen, zien we allereerst een prachtige laan. Links staat het grote grafmo­nument van dominee Van Dijk, rechts zien we de zerk die het graf van E. Gerdes siert. De steen is ge­schonken “door de zondagschoolkinde­ren van Nederland” als eerbetoon aan de man die ‘Er ruischt langs de wolken…’ heeft gedicht. Drukker-uitgever C. Misset vond hier eveneens zijn laatste rustplaats. Veel teksten zijn inmiddels volkomen onleesbaar en er moet heel wat worden hersteld. Enige witte stenen staan op de graven van omgekomen geallieerde soldaten.

*klik op een foto voor een vergroting

Laatste monumenten: