Historische Vereniging Deutekom

Welkom! Deutekom houdt de historie van Doetinchem levend door een afwisselend aanbod van lezingen en rondleidingen en door het kwartaaltijdschrift Kronyck. Deutekom verleent medewerking aan historische publicaties en heeft regelmatig contact met verwante organisaties.

De Historische Vereniging Deutekom is sinds 1 oktober 2016  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als Culturele ANBI.

Heeft u interesse om u aan te melden als lid van de Historische Vereniging Deutekom?
Klik dan op onderstaande link.

Lid worden

Actueel

Theo Rougoor: Carel Hendrik Ver Huell & Napoleon

Datum: 12 maart 2020

Tijd: 20.00

Theo Rougoor: Carel Hendrik Ver Huell & Napoleon

Theo Rougoor: Carel Hendrik Ver Huell & Napoleon

Datum: 12 maart 2020

Tijd: 20.00

Theo Rougoor: Carel Hendrik Ver Huell & Napoleon

Theo Rougoor: Carel Hendrik Ver Huell & Napoleon

Datum: 12 maart 2020

Tijd: 20.00

Theo Rougoor: Carel Hendrik Ver Huell & Napoleon

Kronyck

De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Verenigingen Salehem (Zelhem) en Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Zelhem en Gaanderen en omgeving.
Covers Kronycken door Historische Vereniging Deutekom

Kronyck – 173

Redactioneel (afb.1) Co Roording bezoekt graag kerkhoven. Hij behoort tot de mensen die langs graven zwerven, zerken van bekende personen zoeken, bij de data van geboorte en dood aan het rekenen slaan en een mooie tekst overpeinzen. Wat hem opviel op de begraafplaats aan de [...]

Lees meer
Bekijk hier de Kronycken

Publicaties

Historische Vereniging boek met bril
Deutekom maakt veel publicaties over historische aspecten van Doetinchem (mede) mogelijk. Ook heeft Deutekom veel boeken en andere uitgaven van anderen beschikbaar. De publicaties zijn verkrijgbaar bij een (Doetinchemse) boekhandel of tijdens de pauzes van de lezingen van Deutekom bij de boekentafel.

U kunt de desbetreffende publicaties ook bestellen bij de vereniging door het bedrag van de publicatie inclusief € 7,50 verzendkosten over te maken op bankrekening: NL10 INGB 0003 5607 10 t.n.v. Historische Vereniging Deutekom met vermelding van de naam van de te bestellen publicatie en uw volledige adres met postcode (binnen Nederland).

Bekijk hier de publicaties