Dit boek bevat gegevens uit de 16e en 17e eeuwse gildenboeken en enige andere bronnen. Deze gegevens vormen een weerspiegeling van de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen uit deze periode. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Oudheidkundige Kring Deutekom.