Na een jarenlange geschiedschrijving over Slangenburg verschijnt als een soort afsluiting het boekje Slangenburg: Passmanns passie. Het geeft een uitvoerig verslag van de geschiedenis van het kasteel en landgoed . Was de Slangenburg na de aankoop in 1895 een grote liefde voor de familie Passmann, na 1945 werd de Slangenburg als “vijandelijk vermogen” door de Nederlandse staat onteigend.