Publicaties

Deutekom maakt veel publicaties over historische aspecten van Doetinchem (mede) mogelijk. Ook heeft Deutekom veel boeken en andere uitgaven van anderen beschikbaar. De publicaties zijn verkrijgbaar bij een (Doetinchemse) boekhandel of tijdens de pauzes van de lezingen van Deutekom bij de boekentafel.

Scroll naar beneden voor onze publicaties

 • Puzzel

  De Historische Vereniging Deutekom heeft acht geliefde plekken in Doetinchem opnieuw gefotografeerd en samengebracht in een unieke puzzel van 1000 stukjes. Afmeting ca. 68 x 48 cm. Bij de puzzel ontvangt u een inlegvel met informatie over de gefotografeerde objecten.

  19.95

  Bestel nu!
 • Een wiekendrager op het ‘Velsguet’ – W. Ger Lieverdink & Theo J. Rougoor

  De uitgebreide geschiedenis van de Benninkmolen, voorheen Velsmolen. Tijdens zijn speurtocht naar de geschiedenis van de Benninkmolen ontdekte Ger Lieverdink tot dan toe onbekende feiten. Bijvoorbeeld dat de molen helemaal niet uit 1856 stamt. Tevens informatie over de namen van de molen: van Velsmolen naar Benninkmolen en de geschiedenis van de families die de molen in al die jaren gedraaid hebben.

  10.00

  Bestel nu!
 • Kronyck – 189

  De Kronyck verschijnt vier keer per jaar. De Historische Vereniging Deutekom brengt de Kronyck uit samen met de Oudheidkundige Vereniging Gander (Gaanderen). In de Kronyck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en wijde omgeving. Bestel hem nu online!

  6.00

  Bestel nu!
 • Slangenburg. Huis, Landgoed en Bewoners. – J. Berends (2008)

  Deze uitgave betreft de volledig herziene vijfde druk van het boek over de Slangenburg, het huis, het landgoed en zijn bewoners. De eerste uitgave ontstond in 1984 en werd geschreven door Dr. H.W. Hoppenbrouwers O.S.B en bestaat nu uit deel I, aangevuld met nieuwe inzichten en recent ontdekte historische kaarten.

  Dr. G.B. Janssen verzorgt deel II over Frederik Johan van Baer van Slangenburg, generaal in Staatse dienst. Trudi Woerdeman beschrijft in deel III het Landgoed, terwijl Jan Berends in deel IV de familie Passman en in deel V de Benedictijnen op de Slangenburg voor zijn rekening neemt.

  19.50

  Uitverkocht

 • Geschiedenis van Doetinchem – J.C. Boogman & S. Oosterhaven (1986)

  Dit boek kan beschouwd worden als de eerste volwaardige geschiedenis van Doetinchem. Redactie en auteurs hebben er naar gestreefd op systematische wijze aandacht te besteden aan alle relevante aspecten van deze geschiedenis (het economische, het sociale, het sociaal-culturele en het politieke aspect), terwijl zij zich in de tweede plaats tot doel hebben gesteld de diverse bijdragen zoveel mogelijk te baseren op het rijkelijk voorhanden archiefmateriaal.

  De kennis van de Doetinchemse geschiedenis wordt door dit boek aanmerkelijk vergroot en verdiept. Te denken valt aan de grondige behandeling van de uitermate belangrijke nauwe relatie tussen Doetinchem en het klooster Bethlehem. Het geeft duiding aan de plaats van de eerste stadskern, het oudste woongebied. Ook is het de schrijvers gelukt de mysteries omtrent straatnamen te ontsluieren. Tevens is het lastige probleem van de verlening van stadsrecht tot een bevredigende oplossing gebracht. Voor Doetinchems economische expansie blijken de laatste decennia van de 19e eeuw van eminente betekenis te zijn geweest.

  10.00

  Bestel nu!
 • Album der Christelijk Philantropische Inrichtingen te Doetinchem en Utrecht – J. van Dijk Mz (1881)

  Dit album beschrijft de 10 inrichtingen van de Christelijk Philantropische Inrichtingen door Ds. J. van Dijk Mz als aandenken en dankbare herinnering aan de mede-stichters en stichteressen. Aanleiding voor deze uitgave was de bouw van de kapel Predik het Evangelie aan de Burg.van Nispenstraat te Doetinchem in 1881.

  In deze heruitgave zijn alle teksten letterlijk afgedrukt en geven door opvatting en stijl een prachtig beeld van de denkwijze aan het eind van de 19e eeuw van de mensen en van Ds. Van Dijk in het bijzonder.

  Het 30-jarig bestaan van Deutekom was de aanleiding voor deze heruitgave.

  10.00

  Bestel nu!
 • Geschilderd verleden – redactie Kronyck

  Dit is een bijzondere uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaanvan de Oudheidkundige Kring Deutekom.
  Deze 100ste Kronijck is volledig in kleur uitgegeven met werk van vele plaatselijke en enige andere beeldende kunstenaars uit de 20e eeuw, waaronder Frans Storm, Hendrik ten Hoopen, Herman Knaake, Henri van Kuilenburg, Jan Abbink, Geert Meinen, Henri Liesker, Jan Stap, Marian Merk en Frits Jansen.

  10.00

  Uitverkocht

 • Slangenburg: Passmanns passie J. Berends (2012)

  Na een jarenlange geschiedschrijving over Slangenburg verschijnt als een soort afsluiting het boekje Slangenburg: Passmanns passie. Het geeft een uitvoerig verslag van de geschiedenis van het kasteel en landgoed . Was de Slangenburg na de aankoop in 1895 een grote liefde voor de familie Passmann, na 1945 werd de Slangenburg als “vijandelijk vermogen” door de Nederlandse staat onteigend.

  7.50

  Uitverkocht

 • Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829 – 2011 Drs. W.J.P. Coops (2011)

  Het boek beschrijft de geschiedenis van de twee begraafplaatsen die beide op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Het biedt een prachtig overzicht van de oorsprong en de geschiedenis van deze bijzondere begraafplaatsen. Via de verhalen over de Doetinchemmers die er begraven liggen, krijgen we een uniek kijkje in de lokale geschiedenis.

  14.95

  Bestel nu!
 • De Kemnade – C.L. van Groningen & P.B. van Blokland (2012)

  Dit boek beschrijft de geschiedenis van De Kemnade en zijn bewoners. De familie Beelaerts van Blokland is sinds 1955 eigenaar en bewoner van het historische huis, gelegen op de plaats waar het Waalse Water overgaat in de Oude IJssel. De geschiedenis van het huis wordt chronologisch beschreven en gaat terug tot in de 14e eeuw. Alleen de toren van de Kemnade heeft de tijd doorstaan. Het huis is in de loop der jaren vele malen van eigenaar verwisseld.

  18.50

  Uitverkocht

 • Ds. van Dijkschool te Doetinchem 1865-1990 – A.K. Kisman & R. van Laar

  Dit gedenkboek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de school op 31 januari 1990. Het geeft een prachtig beeld van de sporen die Ds. Van Dijk in Doetinchem en omgeving heeft achtergelaten. Daarnaast wordt ook de recentere geschiedenis uitgebreid weergegeven met veel afbeeldingen van de mensen die er gewerkt hebben.

  5.00

  Uitverkocht

 • De oud-Doetinchemse gilden van Eendracht en van Vrede Dr. H.J. Leloux (1981)

  Dit boek bevat gegevens uit de 16e en 17e eeuwse gildenboeken en enige andere bronnen. Deze gegevens vormen een weerspiegeling van de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen uit deze periode. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Oudheidkundige Kring Deutekom.

  2.00

  Bestel nu!
 • Latijns in de Achterhoek J. Berends (2007)

  Deze uitgave beschrijft de stichting van de St. Willibrordsabdij in de Slangenburg door de Benedictijner Orde van 1945 – 1962. De tekst van de hoofdstukken werd eerder gepubliceerd in de Kronycken 112, 113, 114 en 116.

  7.50

  Uitverkocht

 • Kadastrale Atlas Gelderland 1832 van Stad- en Ambt Doetinchem

  Deze uitgave is een onderdeel van de uitgave van kadastrale kaarten uit 1832 van geheel Gelderland. De uitgave heeft als doel om het lokaal en regionaal historisch onderzoek te stimuleren.

  44.00

  Bestel nu!