Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de Historische Vereniging Deutekom, neem dan contact op met de penningmeester van het bestuur, penningmeester@deutekomhistorie.nl.

De Historische Vereniging Deutekom is sinds 1 oktober 2016 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als Culturele ANBI.
Fiscaalnummer Historische Vereniging Deutekom: 8164.34.591
Dat betekent, dat er jaarlijks onder bepaalde voorwaarden een gift aan de vereniging kan worden afgetrokken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en wel met een vermenigvuldigingsfactor van 0,25% omdat sprake is van een culturele ANBI.

ANBI

Dit kan op twee manieren:
Een normale gift is aftrekbaar, waarbij er een beperking is van de eerste 1% van uw belastbaar inkomen. Alle giften aan ANBI instellingen worden dan bij elkaar opgeteld. Er is ook een maximum aan deze aftrek, afhankelijk van uw inkomen. een wel met een vermenigvuldigingsfactor van 0,25% omdat sprake is van een culturele ANBI.
U kunt ook een periodieke gift doen (moet schriftelijk vastliggen) van minimaal vijf jaar, die op twee manieren vastgelegd kan worden, namelijk:

  • Bij de notaris.
  • In een schriftelijke overeenkomst tussen u en Deutekom.

Dan geldt de beperking van de 1% niet en is alles tot een bepaald maximum van uw inkomen aftrekbaar.

De doelstellingen en de financiële verantwoording van de vereniging zijn in deze website opgenomen onder Vereniging-Bestuur, Vereniging-Ledenvergadering en Vereniging-Statuten.

Het bestuur van de vereniging en de medewerkers zijn allen vrijwilligers zonder vergoeding of vacatiegeld. In bijzondere omstandigheden kan wel sprake van een onkostenvergoeding.

Volledige informatie kunt u opvragen bij www.belastingdienst.nl.