Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 61 –

Geachte Deutekomleden,
Onze jaarvergadering met, zoals gebruikelijk gratis koffie in de pauze, vindt plaats op donderdag 14 maart 2019 in zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009 BT in Doetinchem, met aansluitend een filmvoorstelling van natuurfilmer Dick Bulten.

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Agenda jaarvergadering 2019

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 15 maart 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Verslag kascommissie jaarrekening 2018 (de heren van den Besselaar en Maas)
 7. Benoeming lid kascommissie en reservelid kascommissie
 8. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2018
 9. Begroting 2019
 10. Bestuursmutaties: Aftredend en herkiesbaar is de heer Tim van der Grijn Santen. Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Henny Roosenburg-Gerritsen in haar functie als secretaris. Zij is wel herkiesbaar als medebestuurslid
 11. Rondvraag en sluiting

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij de secretaris.
Zoals overeengekomen vindt u hier alleen de agenda voor de komende jaarvergadering. De overige vergaderstukken kunt u nalezen en downloaden van onze website www.deutekomhistorie.nl
Mocht u er desondanks prijs op stellen om de stukken per post te ontvangen dan kunt u dit telefonisch kenbaar maken bij onze secretaris mevrouw H.Roosenburg-Gerritsen, tel: 0314-344438.

Excursie Deutekom op zaterdag 18 mei 2019 naar Hanzestad Kampen
De Historische Vereniging biedt u onderstaand programma voor deze dag aan.

Kampen is een eeuwenoude Hanzestad met een buitengewoon levendig karakter. De magnifieke skyline langs de rivier de IJssel, de Stadsbrug met de gouden wielen, de indrukwekkende poorten en de historische binnenstad met honderden monumenten geven de stad een authentieke uitstraling.

Wij bezoeken het Stedelijk Museum, gevestigd in het voormalige stadhuis van Kampen. De collectie is verdeeld over vier thema’s: water, geloof, rechtspraak en het Huis van Oranje. Pronkstuk van het museum is de Schepenzaal uit 1545 waar sinds de middeleeuwen recht werd gesproken. Ook is de nabijgelegen synagoge te bezoeken.

Na het museumbezoek en de lunch kunt u, onder begeleiding van een gids, deelnemen aan een stadswandeling welke vertrekt vanaf het museum. Uiteraard kunt u ook de binnenstad op eigen initiatief verkennen.

Globaal programma
09.30 uur Vertrek vanaf bus/spoorstation Doetinchem, zijde Openbaar Vervoermuseum (aanwezig 09.15 uur)
11.00 uur Aankomst in Kampen waar in het Stedelijk Museum koffie met een Kamper slof gereed staan. We bezichtigen aansluitend het museum en eventueel de synagoge waarna:
13.30 uur Lunch in de Gouden Zaal van het museum
14.30 uur Stadswandeling onder begeleiding van een gids
16.00 uur Vertrek thuisreis
17.30 uur Aankomst Doetinchem

De kosten incl. museumbezoek, lunch en stadswandeling met gids bedragen circa €35,= (nog niet betalen! Pas nadat u de bevestiging van deelname heeft ontvangen)

Opgave om deel te nemen kunt u doen, bij voorkeur:

Uw opgave wordt opvolgend geregistreerd waarna u een bevestiging en instructie voor de betaling ontvangt.
Let wel: vol is vol.