Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 70 –

Geachte Deutekom leden,
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”. Zo luidt de eerste regel uit het gedicht “Mei” dat Herman Gorter schreef in maart 1889. Voor onze vereniging laat dat nieuwe geluid helaas nog even op zich wachten, corona laat ons nog niet los en dat betekent dat al onze activiteiten (voorlopig) opgeschort zijn!

Toch zitten we niet helemaal stil en hebben we de tijd benut om ons Verenigingsnieuws in een nieuw kleurrijk jasje te steken en is het bestuur volop bezig met het plannen van die activiteiten die we hopelijk in de nazomer weer op kunnen pakken.

Van de bestuurstafel,
Tot onze spijt heeft onze voorzitter Ton Boland door ziekte zijn bestuursactiviteiten op een laag pitje moeten zetten. Dit betekent dat Huub Koster tijdelijk zijn taak overneemt.

Oproep vrijwilliger website,
Wij zijn op zoek naar iemand die het beheer van onze website mede wil ondersteunen. Enige kennis van WordPress wordt daarbij wel gevraagd. Voor informatie hierover kunt u een mail sturen naar: hjamkoster@gmail.com

Koninklijk lintje,
Vrijdag 21 mei kreeg ons bestuurslid Hans de Hartog een Koninklijke onderscheiding. In het Stadsmuseum ontving hij deze onderscheiding uit handen van burgemeester Mark Boumans. Deze prees hem voor zijn jarenlange inzet voor het Stadsmuseum, de Historische Vereniging Deutekom en Stichting Doetinchem Herdenkt.
Proficiat Hans!

E-mail adres
Velen van u hebben al via ledenadministratie@deutekomhistorie.nl hun e-mailadres aan ons doorgegeven. Graag willen wij u vragen, indien dit nog niet het geval is geweest, dit alsnog te doen, ook in het geval er wijzingen zijn geweest. Via de e-mail kunnen wij u sneller en persoonlijker benaderen in voorkomende gevallen.

Betaling contributie
Bij onze laatste Kronyck nr.178 in februari was de contributiebrief 2021 bijgevoegd met het verzoek de contributie 2021 vóór 31 maart te betalen. Zeer velen van u hebben aan dit verzoek voldaan. Bij een klein aantal van u is de betaling waarschijnlijk aan de aandacht ontsnapt. Dit kan gebeuren, in dat geval verzoeken wij u de contributie alsnog per omgaande te voldoen. Uw medewerking in deze bespaart ons tijd en kosten.

Vooraankondiging
Corona was en is bij uitstek de gelegenheid gebleken om kasten, lades en dozen op te ruimen. Ook foto’s sorteren bleek een geliefde bezigheid. Dit alles bracht ons op het idee om hiermee iets te gaan doen en wel in de vorm van een puzzel!

Een puzzel met herkenbare foto’s van Doetinchem en omgeving.
Samen met Qlant imagobouwers zijn we aan de slag gegaan en het resultaat is een puzzel van 1000 stukjes.
Eind van dit jaar zal de puzzel verschijnen maar door de omstandigheden kunnen we u hier helaas nog niet het resultaat laten zien, maar in het Verenigingsnieuws van begin september zult u alle gegevens vinden!

De bedoeling is dat u als lid van Deutekom t.z.t. een voorinschrijving kunt doen zodat u verzekerd bent van een exemplaar van deze unieke puzzel, u hoeft dan geen verzendkosten te betalen (binnen het postcodegebied 6999 – 7071).

Mocht u echter nu al interesse hebben dan kunt u een bedrag van €19,95 overmaken op rek. nr:
NL10INGB0003560710 t.n.v. Historische Vereniging Deutekom met vermelding van uw lidmaatschapsnummer en het woord puzzel.

Op onze website www.deutekomhistorie.nl zult u komende maand meer informatie over de puzzel kunnen vinden.

Wij wensen u een zonnige zomer, blijf gezond en hopelijk tot ziens in het najaar!

Links

Links naar verslaggeving Ledenvergadering
AGENDA jaarvergadering verschoven naar 25 november, agenda volgt later
NOTULEN algemene ledenvergadering 14 maart 2020
JAARVERSLAG Historische Vereniging Deutekom 2020

Links naar financiele pagina’s
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
BEGROTING 2021
BELEIDSPLAN inclusief ACTIEPLAN 2020 – 2025

Links naar correspondentie
April 2019: STAND VAN ZAKEN KAZEMAT
April 2019: UIT DE GELDERLANDER