Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 64 –

Geachte Deutekomleden,
Dit is alweer het laatste Verenigingsnieuws van het jaar 2019. U vindt hier uiteraard een aantal zaken die voor u van belang zijn en een geheugensteuntje voor onze lezingen.

Gelderland herdenkt, 75 jaar vrijheid
Gelderland lag van 17 september 1944 tot en met 5 mei 1945 in de frontlinie. In 2019 en 2020 is deze episode 75 jaar geleden. Met een programma boordevol herdenkingen, tentoonstellingen, shows, bevrijdingsfestivals en andere activiteiten wordt stil gestaan bij de oorlog en gevierd dat we 75 jaar in vrijheid leven.

In dit kader lanceert het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genociden studies) een landelijke campagne waarin samen met het publiek de 100 meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog worden gekozen. Gelderland Herdenkt coördineert de provinciale campagne in Gelderland.

Elke provincie gaat op zoek naar haar vijftig meest aansprekende WO2 foto’s.
De provinciale keuzes worden in januari 2020 bekend gemaakt waarna er in maart 2020 een nationale manifestatie plaats vindt in het gebouw van de Tweede Kamer waar de bekendmaking plaats vindt van de 100 foto’s die door het Nederlandse publiek als aansprekend zijn gekozen.

Ook u kunt hier aan meewerken door uw foto(‘s) te uploaden via de website www.gelderlandherdenkt.nl of ga met uw foto(‘s) naar de bibliotheek waar deze kunnen worden gescand.

Dringende oproep: Penningmeester gezocht
Bij de komende jaarvergadering die in maart zal plaats vinden, zal onze huidige penningmeester aftreden. Hiermee ontstaat een vacature voor een penningmeester. Deze functie is te belangrijk om zonder invulling verder te gaan. We roepen dan ook leden op om ons als bestuur te komen versterken als penningmeester.
Wie durft de uitdaging aan?

Lezingenjaar 2019-2020
Donderdag 23 januari 2020 houdt Edwin Zweers een lezing over het dorp Elten. Aan de hand van uniek en origineel foto-en filmmateriaal vertelt hij over een bijzondere episode uit deze naoorlogse Nederlands-Duitse betrekkingen.
Alle verdere informatie hierover vindt u op onze website www.deutekomhistorie.nl

E-mailadres
Velen van u hebben al via ledenadministratie@deutekomhistorie.nl hun e-mailadres opgegeven. Graag willen wij u vragen indien dit nog niet het geval is geweest dit alsnog te doen!

Midwinterhoornblazen
Op zondag 15 december organiseert Museum Smedekinck i.s.m. Midwinterhoorngroep d’Olde Roop weer een midwinterhoornwandeling. Er kan van 13.30 uur-15.00 uur worden gestart, start en finish zijn bij Museum Smedekinck.
Donderdag 26 december (tweede kerstdag) is er traditiegetrouw, van 13.30 uur-16.00 uur, een midwinterhoornwandeling in de Slangenburg.

Geheugensteuntje
Om buffers in stand te houden en geen verdere tekorten te creëren werd in de algemene ledenvergadering van maart 2019 voorgesteld om de contributie met ingang van januari 2020 op 20 euro per jaar te stellen. De vergadering ging hiermee akkoord.
Denkt u hier nog even aan wanneer u uw contributiebedrag voor het volgende jaar
overmaakt?

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed en gezond 2020.