Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 62 –

Geachte Deutekomleden,

Van het bestuur
Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering heeft de heer Tim van der Grijn-Santen zich weer voor 3 jaar herkiesbaar gesteld.
Mevrouw Henny Roosenburg-Gerritsen trad af als secretaris maar was herkiesbaar als medebestuurslid om zodoende haar taken te kunnen overdragen. De vergadering stemde in met beide benoemingen.

De voorzitter is verheugd te melden dat er zich twee aspirant bestuursleden hebben aangemeld, mevrouw Emmy Huls en de heer Ger Lieverdink. Zij zullen zich de komende tijd gaan beraden op een ev. functie binnen het bestuur.

Excursie Kampen
Op zaterdag 18 mei vertrokken we richting de Hanzestad Kampen. Onderweg werd al het e.e.a. over de geschiedenis van deze stad verteld. Daar aangekomen stond in het Stedelijk Museum de koffie al klaar waarna we het museum zelf bezochten en aansluitend een bezoekje brachten aan de synagoge.

Na een overheerlijke en overvloedige lunch maakten we onder leiding van een gids een stadswandeling door deze eeuwenoude stad met haar prachtig gerestaureerde gebouwen. Doordat het weer die dag ook meespeelde konden we met z´n allen constateren dat dit een geslaagde dag was.

E-mailadres
Velen van u hebben al via ledenadministratie@deutekomhistorie.nl hun e-mailadres opgegeven. Graag willen wij u vragen indien dit nog niet het geval is geweest dit alsnog te doen. Op deze manier kunnen wij u sneller en persoonlijker benaderen wanneer zich iets interessants voordoet.

Lezingen
Onze lezingencommissie is al voortvarend bezig geweest om weer een nieuw programma voor de komende tijd samen te stellen. Om al vast in uw agenda te noteren: 14 en 15 september Open Monumentendag, donderdag 19 september: lezing, donderdag 21 november: lezing, donderdag 23 januari 2019: lezing, donderdag 12 maart 2019: Algemene ledenvergadering+lezing.

T.z.t. zult u een overzicht van dit alles krijgen met meer achtergrondinformatie. Ook op onze website www.deutekomhistorie.nl is dan hier meer over te lezen.

Exposities en activiteiten
In het Stadsmuseum van Doetinchem is nog tot 25 augustus de tentoonstelling “Superboeren, 65 jaar De Graafschap” te zien.

Een thematisch overzicht van 65 jaar meer dan alleen een voetbalclub. Helden, Vreugde, Verdriet en het DNA van De Graafschap komen bij elkaar. In vier museumzalen worden deze thema’s in passende sferen verbeeld in voorwerpen, foto’s, films en achtergrondinformatie.

Bronnendag en Streekboekenmarkt in het Ecal
Voor iedereen met interesse in de eigen geschiedenis en streek!

Op de Bronnendag op zaterdag 29 juni, 10.00-16.00 uur, wordt de bezoeker voorgelicht over het zoeken in bekende en minder bekende bronnen.

De studiezaalmedewerkers van het Erfgoedcentrum staan voor u klaar samen met medewerkers van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek, de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers en historische verenigingen. Zij beantwoorden uw vragen en helpen u op weg met uw onderzoek. Of het nu gaat over genealogie(stamboomonderzoek) of om de geschiedenis van Achterhoek en Liemers.

Op de grote streekboekenmarkt zijn streekhistorische, algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans voor lage prijzen te koop. In de boekwinkel op de studiezaal kan men terecht voor de nieuwste streekliteratuur.

Locatie: Studiezaal (Bronnen-/informatiedag) en Brewinczaal (boekenmarkt), 1e verdieping, gebouw “t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem.

Gratis toegang (consumpties voor eigen rekening).