Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 69 –

Geachte Deutekomleden,
In het vorige Verenigingsnieuws van december 2020 moesten wij u mededelen dat alle activiteiten van dat jaar en van januari 2021 kwamen te vervallen.

Helaas moeten wij u ook nu mededelen dat, i.v.m. de corona regels het bestuur besloten heeft om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van donderdag 25 maart niet door te laten gaan. Ook de aansluitende lezing van Theo Rougoor komt hierdoor te vervallen.
We hopen in de nazomer van dit jaar de draad weer op te pakken en hebben onze Algemene Ledenvergadering + lezing dan ook gepland op donderdag 25 november, dit alles natuurlijk onder voorbehoud! Daarnaast hopen wij vanaf de nazomer ook weer de lezingen op te kunnen starten.

ZITTINGSDUUR BESTUUR:
Het uitstel betekent ook dat de zittingsduur van het huidige bestuur gecontinueerd wordt tot de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

Wij houden u op de hoogte en t.z.t. zult u nadere details kunnen lezen via het Verenigingsnieuws en onze website www.deutekomhistorie.nl

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering
Vanaf 1 maart zijn de vergaderstukken behorende bij de Algemene Ledenvergadering 2021, zoals het jaarverslag 2020, het financieel verslag 2020 alsmede de begroting 2021 te raadplegen via onze website www.deutekomhistorie.nl

De kascommissie bestaande uit de heren J.A. Siebelink en J.H.Willink hebben op 4 februari de boeken 2020 van onze penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij zullen op de desbetreffende ledenvergadering hierover nog mondeling verslag doen.

Leden werven leden actie
Bij de vorige uitgave van de Kronyck was een flyer bijgevoegd waarmee men een nieuw lid kon aandragen en tevens kans kon maken op een privérondleiding door het Stadsmuseum afgesloten met een high tea bij Het Borghuis. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zou er dan geloot worden onder de aanmelders.
Nu de datum van de ledenvergadering naar het najaar is verschoven is ook deze actie verlengd, u kunt dus nog steeds meedoen!

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Vanaf 25 mei 2018 zijn alle Europese bedrijven verplicht te voldoen aan de nieuwe regeling voor bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook stichtingen en verenigingen.
Deutekom heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, op onze website kunt u dit nalezen via de pagina “home” en helemaal onderaan “privacyverklaring”.

MijnGelderland
MijnGelderland.nl is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed uit onze provincie. De website vertelt de geschiedenis van Gelderland, in canons, routes, specials en losse verhalen. U vindt hier ook de culturele agenda van Gelderland en een overzicht van de bijbehorende culturele en historische organisaties.
Op mijnGelderland wordt zo veel mogelijk informatie verzameld over alle vormen van erfgoed in Gelderland. Veel van deze informatie wordt aangeleverd door de erfgoedorganisaties in Gelderland en met name door de leden van Erfgoed Gelderland. De Historische Vereniging Deutekom is hier ook bij aangesloten.
Neem eens een kijkje op deze website, het loont de moeite!

Links

Links naar verslaggeving Ledenvergadering
AGENDA jaarvergadering verschoven naar 25 november, agenda volgt later
NOTULEN algemene ledenvergadering 14 maart 2020
JAARVERSLAG Historische Vereniging Deutekom 2020

Links naar financiele pagina’s
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
BEGROTING 2021
BELEIDSPLAN inclusief ACTIEPLAN 2020 – 2025

Links naar correspondentie
April 2019: STAND VAN ZAKEN KAZEMAT
April 2019: UIT DE GELDERLANDER