Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 73 –

Beste Deutekom leden,
Onze jaarvergadering met, zoals gebruikelijk gratis koffie/thee in de pauze, vindt plaats op donderdag 24 maart 2022 in zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009 BT in Doetinchem, met aansluitend een lezing door dhr. Edwin Zweers, met als titel “Operatie Plunder”.
Aan de hand van originele bioscoopjournaals en veel fotomateriaal van de Duitse en geallieerde kant heeft hij een boeiend verhaal over de bevrijdingsopmars van de Canadezen en Britten door het Duitse Nederrijngebied naar de Achterhoek en Liemers in de periode van februari tot april 1945 en het verhaal van de Duitse tegenmaatregelen om deze opmars te stoppen, dan wel te vertragen.
Aanvang jaarvergadering: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Aanvang lezing: 20.15 uur (Leden en hun introduc s hebben vrij toegang, aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd).
Uiteraard dient u rekening te houden met de dan geldende Covid-maatregelen voor toegang!

Agenda jaarvergadering 2022
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 23-09-2021
4. Jaarverslag 2021
5. Financieel jaarverslag 2021
6. Verslag kascommissie jaarrekening 2021 (de heren Willink en Slutter)
7. Benoeming lid kascommissie en reservelid kascommissie.
8. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2021
9. Begroting 2022
10.Bestuursmutaties: Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Tim van der Grijn Santen.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: de heer Jaco te Hennepe
Aftredend en herkiesbaar is mevrouw Henny Roosenburg-Gerritsen in haar functie als secretaris.
11. Rondvraag en sluiting

Zoals overeengekomen vindt u hier alleen de agenda voor de komende jaarvergadering. De overige vergaderstukken kunt u nalezen en downloaden van onze website www.deutekomhistorie.nl
Mocht u er desondanks prijs op stellen om de stukken per post te ontvangen dan kunt u dit telefonisch kenbaar maken bij onze secretaris mevrouw H.Roosenburg-Gerritsen, tel: 0314-344438

E-mailadres
Nogmaals willen wij u vragen, indien u dit nog niet heeft gedaan, om uw e-mail adres aan ons door te geven als er in de loop van de tijd wijzigingen zijn geweest. Via de e-mail kunnen wij u sneller en persoonlijker benaderen.
Dit was o.a. het geval bij de uitgestelde lezing van 27 januari van Jean Kreunen, helaas hebben we toen moeten constateren dat we niet alle leden via de mail hiervan op de hoogte konden brengen.
U kunt uw e-mailadres doorgeven via ledenadministratie@deutekomhistorie.nl

Gelukkig hebben we deze lezing van Jean Kreunen “Een kist vol oorlogsverhalen” kunnen verplaatsen naar donderdag 19 mei 2022.


Jean Kreunen is oud-directeur van het Achterhoeks Museum 1940-1945 en bestuurslid van Oorlogsmuseum Overloon maar vooral een geboren verhalenverteller

Indrukwekkende achtergrondverhalen en leuke anekdotes over de gekste dingen passeren de revue en met behulp van allerlei voorwerpen en documenten, ondersteund met een fotopresentatie, neemt hij iedereen mee terug naar de oorlogsjaren.

Donderdag 19 mei. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Zalencentrum de Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009BT Doetinchem.
Leden en hun introduc s hebben vrij toegang, aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Open dag Benninkmolen
In 2021 bestond de Benninkmolen 100 jaar en stond er een feestelijke open dag gepland. Door de Covid-maatregelen destijds kon die dag niet doorgaan, maar er is nu een nieuwe datum en wel zaterdag 14 mei 2022.
Deutekom heeft een groot aandeel gehad in het onderzoek naar de historische achtergrond van deze molen en zal dan ook die dag aanwezig zijn.