Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 65 –

Geachte Deutekomleden,
Onze jaarvergadering met, zoals gebruikelijk gratis koffie/thee in de pauze, vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 in zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009 BT in Doetinchem, met aansluitend een lezing door de heer Theo Roes. Hij is een zoon van de bekende schrijver Frans Roes die, onder het pseudoniem Herman van Velzen, vele jaren zijn verhalen in de streektaal schreef o.a. over Aornt Peppelenkamp (de geplande lezing van Theo Rougoor is uitgesteld!)

Aanvang: 19.30 uur. (inloop vanaf 19.00 uur)

Agenda jaarvergadering 2020

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag kascommissie jaarrekening 2019 (de heren A.J.A. Maas en J. Siebelink)
 7. Benoeming reservelid
 8. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2019
 9. Begroting 2020
 10. Bestuursmutaties: Aftredend en herkiesbaar:
  • Ina Heijting (red. Kronyck)
  • Joop Chevalking (lezingen, excursies, Stadsmuseum)
  • Huub Koster (website)
  • Emmy Huls (verzending Kronyck) en dhr. Ger Lieverdink(kandidaat secretaris) waren het afgelopen seizoen al kandidaat-bestuurslid en stellen zich ook verkiesbaar.

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Han de Jong (ledenadministratie)
 • Jan de Roos (penningmeester)

Er hebben zich twee kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie nl. de heren Jaco te Hennepe en Wim Schuurman (penningmeester en ledenadministratie).

Het bestuur stelt voor beide heren in het bestuur te benoemen.

 1. Rondvraag en sluiting

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij de secretaris. Zoals overeengekomen vindt u hier alleen de agenda voor de komende jaarvergadering. De overige vergaderstukken kunt u nalezen en downloaden van onze website www.deutekomhistorie.nl

Mocht u er desondanks prijs op stellen om de stukken per post te ontvangen dan kunt u dit telefonisch kenbaar maken bij onze secretaris mevrouw H.Roosenburg- Gerritsen, tel: 0314-344438.

 

Contributiebrief 2020
Bijgevoegd is een brief van de penningmeester met het verzoek om uw contributie 2020 te voldoen. Zoals afgesproken in de Algemene Ledenvergadering van 2019 bedraagt de contributie nu €20,00.

Belangrijke informatie voor onze leden.
Albert Heijn Zonnenberg (Overstegen) start vanaf 4 maart in samenwerking met Deutekom een historische mokkenactie. Bij elke 10 euro besteding ontvangt men een zegel en met 4 zegels is de spaarkaart vol en kan men tegen bijbetaling van

€2,99 een mok kiezen.

Leden van Deutekom kunnen één mok naar keuze gratis (u hoeft dus niet eerst
€10, = te besteden en ook geen €2,99 bijbetaling te doen) ophalen op vertoon van uw lidmaatschapsnummer. Dit lidmaatschapsnummer staat vermeld op de bijgevoegde brief van de penningmeester.

Ter controle hebben we een lijst van lidnummers verstrekt. AH Zonnenberg heeft op geen enkele wijze inzicht in uw gegevens.

 

Excursie zaterdag 16 mei 2020.

Op veler verzoek organiseert Deutekom weer een excursie en ditmaal naar het Muiderslot en het bezoekerscentrum Grebbelinie.

Programma:
08.30 Vertrek per bus: spoorstation Doetinchem bij het Openbaar Vervoermuseum & Speelgoedmuseum
10.30 Aankomst Muiderslot
Ontvangst koffie met gebak
13.00 Vertrek naar Grebbelinie
Lunch in de Grebbelounge
16.30 Vertrek naar Doetinchem
17.30 Aankomst Doetinchem
Het Muiderslot is sinds 1878 een Rijksmuseum. Het stoerste van Nederland, als verdedigingskasteel gebouwd in 1285. Verschillende collecties zijn de dragers van het verleden van het kasteel.

Schilderijen, waaronder topstukken, meubels en huisraad, wapens, beeldhouwwerk, boeken, documenten en memorabilia komt u tegen. Een audiotour biedt u nog meer Informatie.

Het bezoekerscentrum Grebbelinie is gelegen op een Fort uit 1786 in Renswoude. Bij de Grebbelinie denken we natuurlijk aan de meidagen van 1940, maar er is meer… ga mee en laat u de geschiedenis achter deze verdedigingslinie uitleggen aan de hand van de verhalen van de houten soldaten.

De kosten voor de bus, koffie met gebak, lunch en entree Grebbeberglinie (geen Museumjaarkaart) bedragen circa 47,50 euro.

Entree Muiderslot €15,50 is niet inbegrepen. Muiderslot accepteert Museumjaarkaart! Het kasteel is niet geschikt voor rolstoelen! Wel zijn de tuinen toegankelijk.

Meldt u aan voor deelname via email: jdchevalking@hetnet.nl of per post p/a: Joop Chevalking, Turfweg 15a, 7021 JN Zelhem

Vermeld bij aanmelding ook of u een Museumjaarkaart heeft!

Opgave wordt opvolgend geregistreerd, waarna u een bevestiging en een instructie voor de betaling ontvangt.

Ps.
Personen die, na aanmelding voor de reis naar Kampen in 2019 “de bus hebben gemist” krijgen voorrang bij aanmelding op de lijst van deelnemers 2020.

Deel uw verhaal tijdens een WO2-café bij u in de buurt.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland, en dus ook Gelderland, werd bevrijd van de Duitse bezetter. Een bijzonder lustrum waaraan in Gelderland veel aandacht geschonken wordt. Via een WO2-café tournee in 2020 zoeken Omroep Gelderland en mijnGelderland naar bijzondere of persoonlijke verhalen, documenten, beeldmateriaal en objecten over de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Van 5 maart tot en met 15 april 2020 vinden verspreid over de hele provincie WO-2 cafés plaats. Tijdens deze tour langs zeventien Gelderse bibliotheken is iedereen die een oorlogs-of bevrijdingsverhaal wil delen van harte welkom om langs te komen.

Ook foto’s, voorwerpen en documenten over de oorlog en bevrijding kunt u meenemen naar deze lunchbijeenkomsten.

Op elke locatie zijn er historici en oorlogskenners aanwezig om de verhalen en objecten te beoordelen of om informatie te geven als u een vraag heeft.

Omroep Gelderland doet op elke locatie verslag van het WO-2 café via radio en tv. Een selectie van deze verhalen wordt in de loop van 2020 openbaar gemaakt via diverse kanalen waaronder het cultuurhistorisch platform mijnGelderland en natuurlijk Omroep Gelderland.

Heeft u een verhaal, documenten of objecten?
U bent van harte uitgenodigd voor het WO-2 café op dinsdag 24 maart in de Bibliotheek van Doetinchem. Kom onder het genot van een broodje uw verhaal te vertellen of de objecten laten zien die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.

Stichting Doetinchem herdenkt
Op deze website kunt u allerhande informatie vinden over de activiteiten die dit jaar in Doetinchem plaats vinden in het kader van 75 jaar Vrijheid. Ook kunt u hier een aantal films bekijken die Doetinchem laten zien ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Ecal
Ook het Ecal besteedt aandacht aan 75 jaar Vrijheid en organiseert tal van activiteiten, lezingen en films hierover.

Zie voor de agenda www.ecal.nu

E-mailadres
Velen van u hebben al via ledenadministratie@deutekomhistorie.nl hun e-mailadres opgegeven. Graag willen wij u vragen indien dit nog niet het geval is geweest dit alsnog te doen!

Facebook groep
Wekelijks komen op het secretariaat vragen binnen uit het land, over een familie, over een gebouw, over molens, over inrichting van het land, oude aktes, enz.

Vaak weten we de antwoorden te vinden bij de redactie van de Kronyck, bij een bestuurslid of bij een van de vele vrijwilligers. Er blijven natuurlijk altijd vragen open staan en daarom is onze webbeheerder aan het kijken of we hiervoor een Facebook groep kunnen oprichten zodat leden ook kunnen reageren, want met bijna 700 leden weten we natuurlijk heel veel!

We houden u op de hoogte.