Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws – 60 –

Geachte Deutekomleden,
Dit is alweer het laatste Verenigingsnieuw van het jaar 2018. U vindt hier uiteraard een aantal zaken die voor u van belang zijn en nog weer even een geheugensteuntje voor onze lezingen.

Kazemat uit de 16e eeuw onder de Terborgseweg
De historische kazemat die onlangs werd ontdekt bij de aanleg van een riool in Doetinchem, is de komende tijd niet meer te zien. De gemeente Doetinchem gaat onderzoeken wat er verder moet gebeuren met de mogelijk 500 jaar oude muur. Ook Deutekom en het Stadsmuseum gaan daarover met elkaar in gesprek. We houden u op de hoogte van de plannen en ideeën die hierover ontwikkeld worden.

St.-Willibrordsabdij
Tien jaar geleden is de oude, stomme bouwfilm van de St.-Willibrordsabdij uit de jaren 1948-1952 op verzoek van de paters van commentaar voorzien. Dit kon nog, omdat pater Helwig nog leefde en zo konden vele namen van de aan de bouw werkende paters worden achterhaald. Op diverse lezingen over de benedictijnen is na de pauze deze film vertoond en over het algemeen heel goed ontvangen. In die tijd zijn van de film ook honderden dvd’s verkocht. Omdat er nog steeds interesse bestaat, is na overleg met de paters besloten de film op YouTube te plaatsen. Zo kan iedereen er nu kennis van nemen.
Deze is te vinden op: http://youtu.be/eg5sc0Ct-N4

E-mailadres
Velen van u hebben al via ledenadministratie@deutekomhistorie.nl hun e-mailadres opgegeven. Graag willen wij u vragen indien dit nog niet het geval is geweest dit alsnog te doen. Op deze manier kunnen wij u sneller en persoonlijker benaderen wanneer zich iets interessants voordoet.

Midwinterhoornwandeling rondom museum Smedekinck te Zelhem
Op zondag 23 december 2018 is er een wandeltocht van 3 km en van 5 km. Start vanaf museum Smedekinck, Pluimersdijk 5 in Zelhem tussen 13.00 en 15.00 uur.
Leden van de midwinterhoorngroep d’Olde Roop blazen tussen 13.30 uur en 16.00 uur.

Oproep
Wij zijn op zoek naar mensen die ons bestuur komen versterken. Heeft u interesse in de Doetinchemse historie dan is dit uw kans!
U kunt natuurlijk ook eerst hiervoor contact opnemen met het secretariaat tel. 0314-344438 of via het contactformulier op onze website.

Lezingenjaar 2018 – 2019
Onze eerstvolgende lezing is op donderdag 24 januari 2019 en heeft als titel: Vremd´n die Doetinchem groot maakten. De heer Co Roording zal hier over leven en werk van een viertal bekende Doetinchemmers vertellen: Jan van Dijk Mzn, 1830-1909, Cornelis Misset, 1849-1921, Jean Bardet, 1863-1948 en Hendrik Willem Sebbelee, 1882-1939.

Meer informatie hierover vindt u uiteraard ook op onze website.

Excursie naar Kampen op zaterdag 18 mei 2019
Velen van u hebben al te kennen gegeven mee te willen gaan met deze excursie.
In het volgende verenigingsnieuws zult u alle details hierover kunnen lezen, ook hoe en wanneer u zich hiervoor kunt opgeven.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed en gezond 2019!