Verenigingsnieuws 79

Beste Deutekomleden,
Op zaterdag 03 juni vond onze excursie plaats naar Ostenfelde en het Haus Vornholz. We werden door de plaatselijke Heimatverein gastvrij onthaald met Kaffee und (vooral) Kuchen. Aldus gesterkt werd een wandeling gemaakt naar het kasteel en kregen we uitleg over de geschiedenis hiervan.

Binnen werden de familieportretten van de fam. Van Baer van de Slangenburg bewonderd. Daarna ging het naar het
Cavaleriemuseum, de kapel en de paardenstallen.

“s Middags ,na de lunch, werd de Margarethen Kirche en de grafkelder bezocht.

Hierna werd de rit voortgezet naar Billerbeck waar men op eigen gelegenheid de bezienswaardigheden en de
uitnodigende terrassen kon bezoeken. Mede door het stralende weer werd het een geslaagde dag.

Open Monumenten Dag 2023
De 37ª editie van Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 9 en 10 september, met als thema Levend Erfgoed. De opening is op vrijdagavond 8 september om 19.30 uur, in de Sint-Martinuskerk in Gaanderen. Eenieder is daar van harte
welkom.

In de week voorafgaande zult u bij uw huis-aan-huisblad een katern aantreffen met alle informatie over de te bezoeken
monumenten en de live streams.

Stickers Historisch Album.
De actie van Deutekom, in samenwerking met AH Zonneberg, was een groot succes. Ook de daaropvolgende ruilmarkt werd druk bezocht!

Heeft u desondanks uw album nog niet compleet, kunt u een mailtje sturen naar ha.huls@hetnet.nl en wie weet zijn uw ontbrekende nummers nog verkrijgbaar.

Lezingen en activiteiten
Let op!
De lezing van donderdag 21 september, over de textielindustrie in de Achterhoek, is verplaatst naar
donderdag 14 september. De lezing wordt verzorgd door Arjan Ligtenbarg uit Winterswijk.

Opvallend is dat de textielindustrie zich niet beperkt tot Twente en Winterswijk. Aanvankelijk was voor een spinnerij en weverij
de aanwezigheid van een spoorlijn hoe dan ook nodig:voor de aanvoer van steenkool en katoen, voor de afvoer van de
producten.

Maar ook op verrassende plaatsen waren fabrieken en vooral, sinds de jaren 1920: confectieateliers! Hier ging het om de aanwezigheid van elektriciteit en enigszins goede wegen om vrachtauto’s te laten rijden. Daardoor trok in de 20e eeuw de textielindustrie vanuit Twente en Winterswijk massaal de Achterhoek en Liemers in. Veel ateliers hadden vijf tot enkele tientallen werkneemsters, maar er waren er ook met meer dan 100 meisjes. De meeste van deze bedrijven kwamen in de jaren 1970 aan hun einde.

Donderdag 14 september 2023. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009BT Doetinchem.
Leden en hun introducés hebben vrij roegang, aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Op zaterdag 16 september is er o.l.v. dhr. Toon Maas een wandeling rondom klooster Bethlehem. Deze wandeling is ontstaan uit het project Toos (trots op onze streek) en gaat over een historisch gedeelte van de gemeente Doetinchem en loopt over een unieke binnengracht waar je zonder toestemming van de eigenaar A.Rikkers niet mag komen..

Laat u verrassen door het natuurgebied het Maatje, woonboerderij Reuvekamp, voormalige maalderij Veldink, nu
woonhuis enz.

Start is om 14.00 uur, parkeerplaats herberg ‘t Onland. Kosten, contant,5€ per persoon, ter plekke te voldoen.

Opgave voor 14 september secretaris@de utekomhistorie.nl of 0314-344438.
Vol is vol (20 personen).

Kerstverhalen
Herman van Velzen heeft in de loop der jaren heel wat kerstverhalen geschreven. Hoewel hij een bewonderaar was van Charles Dickens en hij meerdere verhalen van hem had, hebben zijn verhalen toch een eigen karakter. Zijn zoon Theo Roes zal een aantal verhalen voorlezen en hier en daar van commentaar voorzien. Ook in het Achterhoeks (of Nedersaksisch) komt de kerstgedachte goed tot zijn recht.

Donderdag 23 november 2023. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009BT Doetinchem.
Leden en hun introducés hebben vrij roegang, aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

Bespiegelingen over de Achterhoek
Fons Rouwhorst, initiatiefnemer, begon in 2019 met het schrijven van het script voor een documentaire over de Achterhoek. Hij stelde zich als doel om een zo breed mogelijk tijdsbeeld te maken over de streek waarbij de geijkte paden worden verlaten. Hij ging op zoek naar de historische, landschappelijke en sociale factoren die de Achterhoekse gemeenschap zo bijzonder maken.

Tussen eind 2019 en eind 2022 werden de opnames gemaakt en de beelden gemonteerd. Muzikanten uit de Achterhoek werden gezocht en muziekkeuzes bepaald. “Bespiegelingen over de Achterhoek”geeft de kijker een bijzondere ervaring mee. Het laat een beeld van de ontwikkelingen zien zonder er een oordeel over te geven.

Deze documentaire is te zien op zondag 25 februari 2024 om 14.00 uur in de zaal van De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem. De entree bedraagt €10,00 p.p., inclusief een consumptie.

Reserveren is mogelijk door de entreeprijs over te maken naar bankrekening: NL10 INGB 0003560710 t.n.v. .Historische
Vereniging Deutekom onder vermelding van uw e-mailadres of adres en uw telefoonnummer. U ontvangt per mail of per post een ontvangstbevestiging die tevens dient als entreebewijs. Een kaart kopen aan de zaal is vanzelfsprekend ook mogelijk.

De vertoning van deze documentaire in Doetinchem is tot stand gekomen door samenwerking van de Historische Vereniging Deutekom, de Historische Vereniging Steenderen, De Olde Kaste – Historische Vereniging Hengelo Gelderland, de Oudheidkundige Vereniging Salehem en de Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh.

Laatste berichten:

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua