Verenigingsnieuws 80

Beste Deutekomleden,

Waar is ‘Jan met de pet”? Gedenkteken Gelderse Tram al bijna 70 jaar zoek.

Waar is het monument met klok van de Gelderse Tram Wegen gebleven? Het fraaie, alom gewaardeerde gedenkteken stond in Doetinchem aan de Keppelseweg en verdween in 1954 spoorloos na herinrichting van de kruising met de Hofstraat. Het monument was in 1931, ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de GTW, door werknemers aan de directie geschonken.
Bedoeling was dat het gedenkteken na de reconstructie van de kruising en de sloop van het toenmalige bibliotheekgebouw op een geschikte plaats zou terug keren.Dat is nooit gebeurd, de herinnering aan de ooit voor de Achterhoek zo belangrijke GTW bleek zoek.
Diverse keren is er aandacht aan de verdwijning besteed, onder andere op verzoek van oud-werknemers van de Gelderse Tram, maar de speurtocht bleek vergeefs.

Ger Lieverdink, bestuurslid van de historische vereniging Deutekom, wil nog één keer alle krachten mobiliseren om de verblijfplaats van het monument, of wat er van over is, te achterhalen. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat het gedenkteken geheel is vernield, wil hij graag informatie hoe dat in zijn werk is gegaan. En waar eventuele brokstukken zijn te vinden. “Als iemand niet in de publiciteit wil, wordt anonimiteit uiteraard gegarandeerd”, zegt Lieverdink, in de hoop dat mensen gaan praten.

“Maar”,zo vervolgt hij, “ik kan me niet voorstellen dat iemand destijds zomaar de snijbrander of betonschaar in zoiets moois heeft gezet. Het is van historische waarde.Of dat het plotsklaps in het niets is opgelost. Daar was het monument, dat eigenlijk een kunstwerk was, veel te groot voor. Daar moeten mensen van geweten hebben.”

Het GTW-gedenkteken bestond uit een sierlijk vorm gegeven, driezijdige open ijzeren obelisk op een sokkel met inscriptie met daar bovenop drie fraaie uurwerken. Op de top van het gevaarte was een kap geplaatst, waardoor het monument in de volksmond al snel de naam ‘Jan met de pet’ kreeg.

Wie kan ons helpen?

Reactie graag naar Ger Lieverdink, tel. Mobiel 06 12437420
e-mail: wg_lieverdink@kpnmail.nl

Weet u het nog?

Bespiegelingen over de Achterhoek

Fons Rouwhorst, initiatiefnemer, begon in 2019 met het schrijven van het script voor een documentaire over de Achterhoek. Hij stelde zich als doel om een zo breed mogelijk tijdsbeeld te maken over de streek waarbij de geijkte paden worden verlaten. Hij ging op zoek naar de historische, landschappelijke en sociale factoren die de Achterhoekse gemeenschap zo bijzonder maken.

Tussen eind 2019 en eind 2022 werden de opnames gemaakt en de beelden gemonteerd. Muzikanten uit de Achterhoek werden gezocht en muziekkeuzes bepaald. “Bespiegelingen over de Achterhoek”geeft de kijker een bijzondere ervaring mee. Het laat een beeld van de ontwikkelingen zien zonder er een oordeel over te geven.

Deze documentaire is te zien op zondag 25 februari 2024 om 14.00 uur in de zaal van De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem. De entree bedraagt €10,00 p.p., inclusief een consumptie.

Reserveren is mogelijk door de entreeprijs over te maken naar bankrekening:NL10 INGB 0003560710 t.n.v. .Historische Vereniging Deutekom onder vermelding van uw e-mailadres of adres en uw telefoonnummer. U ontvangt per mail of per post een ontvangstbevestiging die tevens dient als entreebewijs.

Let op! In tegenstelling tot eerdere berichten kunt u die middag aan de zaal geen kaarten kopen, u dient dus te reserveren!

De vertoning van deze documentaire in Doetinchem is tot stand gekomen door samenwerking van de Historische Vereniging Deutekom, de Historische Vereniging Steenderen, De Olde Kaste – Historische Vereniging Hengelo Gelderland, de Oudheidkundige Vereniging Salehem en de Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh.

Ze zijn nog verkrijgbaar
Zoekt u nog een leuk cadeau voor de feestdagen?

Onze unieke puzzel met afbeeldingen van Doetinchem is nog verkrijgbaar, afmeting ca.68x48cm en bestaande uit 1000 stukjes. Bij de puzzel ontvangt u een inlegvel met informatie over de gefotografeerde objecten.

De puzzel is voor €19,95 te koop bij Sigarenmagazijn Dimmedaal, Terborgseweg 61, 7001 GN in Doetinchem of online te bestellen via www.deutekomhistorie.nl

Vernieuwing website
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal gebruiksvriendelijker worden zodat u makkelijker de dingen waar u naar op zoek bent zult kunnen vinden. In het volgende Verenigingsnieuws zullen we daar de nodige aandacht aan schenken.

E-mailadressen gezocht!
Om u, als daar aanleiding voor is, tussentijds van actuele informatie te kunnen voorzien zou het bestuur graag beschikken over de e-mailadressen van zoveel mogelijk van onze leden. Via de e-mail kunnen wij u sneller en persoonlijker benaderen indien gewenst.
Deze e-mailadressen zullen vanzelfsprekend zorgvuldig en discreet worden beheerd en uitsluitend voor het hiervoor genoemde doel worden gebruikt. Sommige van de e-mailadressen die wij al wel hebben, blijken jammer genoeg niet meer actueel te zijn.
Graag doen wij een beroep op uw medewerking.
Geef het door aan ledenadministratie@deutekomhistorie.nl

Het bestuur wenst u alvast fijne feestdagen en een gezond 2024!

Laatste berichten:

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua