Verenigingsnieuws 81

Beste Deutekomleden,

Onze jaarvergadering, met aansluitend een lezing over Groenendaal en omgeving door dhr. Peter Groeskamp, vindt plaats op donderdag 4 april 2024 in zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009 BT in Doetinchem.

Aanvang jaarvergadering: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Agenda jaarvergadering 2024

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 23-03-2023
 4. Bestuursverslag 2023
 5. Financieel jaarverslag 2023
 6. Verslag kascommissie jaarrekening 2023 (de heren L.Bonenberg en W. Wullink)
 7. Benoeming reservelid kascommissie
 8. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2023
 9. Begroting 2024
 10. Beleidsplan 2024-2028
 11. Bestuursmutaties: aftredend en niet herkiesbaar dhr. Huub Koster (voorzitter)
 12. Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken vindt u op onze vernieuwde website: www.deutekomhistorie.nl

Mocht u er prijs op stellen om de stukken per post te ontvangen dan kunt u dit telefonisch kenbaar maken bij onze secretaris mw. H. Roosenburg-Gerritsen, tel:0314-344438

Lezing Ontspanningsoord Groenendaal door dhr. Peter Groeskamp.

Aan de hand van veel foto’s en oud beeldmateriaal vertelt Peter Groeskamp het verhaal van zwembad Groenendaal, de kanovijver, de Wielerbaan, het vliegveld en Hotel de Vijverberg zoals wij ons dat herinneren uit de jaren “60 en “70.

Aanvang lezing: 20.15 uur (Leden en hun introducés hebben vrije toegang, aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd).

Vooraankondiging

Donderdag 23 mei lezing door Annegreet van Bergen

Annegreet van Bergen, vooral bekend van haar bestseller Gouden jaren, komt vertellen over haar andere succesboek Het goede leven.

Nederland is in korte tijd rijker geworden dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Hierdoor is ons dagelijks leven onherkenbaar veranderd. Huismoeders doen hun boodschappen niet meer met een netje in de hand bij de kruidenier om de hoek. De tijd is voorbij dat verloofde stellen jaren moesten sparen voor hun uitzet of dat mensen maanden op een telefoonaansluiting moesten wachten.

En: welke vrouw wordt nog ontslagen als ze gaat trouwen?

Annegreet besteedt extra veel aandacht aan de ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat juist de afgelopen jaren de emancipatie van de vrouw zo’n vlucht heeft kunnen nemen.

Hierover, en over nog veel meer gaat het verhaal van Annegreet van Bergen, dat extra boeiend is dankzij de ‘lichtbeelden ’die zij tijdens haar lezing vertoont.

Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Zalencentrum de Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009BT in Doetinchem. Leden en hun introducés hebben vrije toegang, aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Betaling contributie

Veel van onze leden hebben de contributie inmiddels betaald, helaas is bij een klein aantal van u betaling tot op heden achterwege gebleven. Uit tijd-en kostenoverwegingen doen wij een dringend beroep op diegenen, die tot op heden de contributie nog niet betaald hebben, dit alsnog per omgaande onder vermelding van het lidmaatschapsnummer, te doen.

Website

Eindelijk is het dan zo ver, onze website is vernieuwd! Het geheel is overzichtelijker geworden zodat de site beter doorzoekbaar is. Het adres blijft ongewijzigd: www.deutekomhistorie.nl

Tot slot: We zijn blijvend op zoek naar vrijwilligers en toekomstige bestuursleden. Heeft u interesse of kent u mensen die een steentje willen bijdragen aan onze vereniging, meldt u dan of geef een tip door aan het secretariaat.

Laatste berichten:

nieuws via uw inbox