Verenigingsnieuws 82

Beste Deutekomleden,

maart jl. was onze jaarvergadering, met aansluitend een drukbezochte lezing over Groenendaal en omgeving door dhr. Peter Groeskamp.
Tijdens deze jaarvergadering namen we afscheid van onzevoorzitter dhr. Huub Koster en konden we een nieuw bestuurslid verwelkomen, dhr. Ron Willink. Aangezien we nog op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter zal de secretaris mw. Henny Roosenburg zo lang als waarnemend voorzitter optreden.
Alhoewel we al eerder afscheid hadden genomen van mw. Gerry Arendsen werd zij door de ledenvergadering en het bestuur benoemd als erelid van onze vereniging, dit voor haar vele verdiensten voor het tijdschrift Kronyck.

Jan met de Pet
In het Verenigingsnieuws van november 2023 werd een oproep geplaatst over de verblijfplaats van “Jan met de Pet” het gedenkteken dat ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de G.T.W. door werknemers aan de directie werd geschonken.
In de weken daarna kwamen een tweetal reacties, waarvan er één was met krantenknipsels uit 1931.

Al snel werd het duidelijk, fysiek zou er weinig of niets meer te vinden zijn van het gedenkteken, misschien nog wel tekeningen? Tijdens het bestuderen hiervan stonden een tweetal namen vermeld, ir. D. Roosenburg, architect in Den haag en Frits Tiecken, eigenaar van het toenmalige plaatselijke betonbedrijf Tiecken beton in Doetinchem, die toen voor de plaatsing van het fundament heeft gezorgd.
Voor de eerste start werd er contact gezocht met het Nationaal Archief in Den haag, hier bleek het archief van D. Roosenburg niet aanwezig te zijn. De zoektocht ging verder en een aanwijzing verwees naar het bureau Verhave en Luyt, later bureau Liag. Hierin was architect Roosenburg destijds mede-eigenaar. Ook hier was het gezochte niet meer aanwezig. Wel bleek dat het archief van de in 1962 overleden D. Roosenburg in 1977, tijdens een grote verbouwing, verhuisd was naar het nationale archief voor architectuur en design in Rotterdam, maar ook hier werd geen resultaat gevonden.
Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaf geen respons. Dan maar dichter bij huis, het Ecal in Doetinchem. Hier blijkt een klein deel van de G.T.W. over gebouwen te liggen, echter geen informatie over het gedenkmonument. Ook het archief van Tiecken beton is niet aanwezig, mogelijk niet aanwezig geweest of verloren gegaan bij het bombardement van maart 1945.

Nu nog één mogelijkheid, het Gelders Archief in Arnhem, hier blijkt een flink deel van het archief van de G.T.W. te liggen, maar geen informatie over het gedenkteken, wel foto’s van de onthulling destijds in 1931.
Tussen alle zoektochten door ontstond er contact met een gepensioneerde werknemer van 94 jaar van de G.T.W., die vertelde dat destijds bij de renovatie van het kruispunt Keppelseweg/Hofstraat het monument gedemonteerd werd en opgeslagen op de gemeentewerf tussen het toenmalige slachthuis en de papierfabriek aan de Stationsstraat. Hier heeft het jaren gelegen. Vervolgens is het met onbekende bestemming “weggeraakt”, helaas…
Hier eindigt dan ook onze speurtocht die wij (Ger Lieverdinken Henny Roosenburg) met plezier hebben ondernomen!

Lezingen
Noteert u vast in de agenda:
donderdag 26 september- Jean Kreunen met een vernieuwde lezing
donderdag 28 november- Arjan Lichtenbarg over openbaar vervoer met de G.T.W.
In het volgende Verenigingsnieuws (september) en t.z.t. op de website zult u alle informatie hierover vinden.

Index Kronyck
De gedrukte index op schrijver verschijnt nu voor het laatst. Vanaf komend jaar zal de index op schrijver te downloaden
zijn vanaf onze website. De volledige index op schrijver én onderwerp blijft op de website in te zien onder het kopje Actueel – Index Kronyck.

Website
Heeft u onze vernieuwde website al gezien? Het geheel is overzichtelijker geworden zodat de site beter doorzoekbaar is. Het adres blijft ongewijzigd: www.deutekomhistorie.nl

Tot slot: We zijn blijvend op zoek naar vrijwilligers en toekomstige bestuursleden. Heeft u interesse of kent u mensen die een steentje willen bijdragen aan onze vereniging, meldt u dan of geef een tip door aan het secretariaat.

Laatste berichten:

nieuws via uw inbox